Αναρτήσεις

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιον 385a-389a ἀπὸ τὸν Κρατύλον· εἰσηγεῖται ἡ Οὐρανία Σοφλάκη.


     Ὁ Ἑρμογένης ἤδη μᾶς ἔχει προϊδεάσει (ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Κρατύλο) στὴν Εἰσαγωγὴ γιὰ τὸν βασικὸ προβληματισμὸ τοῦ διαλόγου (τὸ φύσειξυνθήκῃ καὶ ὁμολογίᾳ)· τώρα, καλεῖται νὰ ἀπαντήσῃ στὸ πρῶτο ἐρώτημα τοῦ Σωκράτους περὶ τῆς δυνατότητος ὑπάρξεως μιᾶς ἰδιωτικῆς γλώσσας: ὃ ἂν θῇ καλεῖν τις ἕκαστον, τοῦτἐστὶν ἑκάστῳ ὄνομα; (385a) καὶ ἀπαντᾷ θετικά· ὑπάρχει.      Τὸ θέμα γιὰ τὸν Σωκράτη εἶναι ποιὸς θέτει τὰ ὀνόματα καὶ πῶς τίθενται; Ἐὰν τίθενται κατὰ τύχην ἢ τὰ θέτει κάποιος ἐξειδικευμένος ἐπιστήμων, ὁ λεγόμενος ὀνοματoυργός (389a).      Διαβάζουμε ἀπὸ τὸν Πλάτωνος Κρατύλον τοῦ Γ. Κεντρωτῆ (Πόλις, 2001) καὶ ἀπὸ τὴν σχετικὴ βιβλιογραφία.

ΘΛΙΨΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ Σ. ΚΑΡΓΑΚΟΥ

Εικόνα
Μόλις ἀντίκρυσα τὸ φέρετρό του, μοῦ ἦλθαν στὸν νοῦ τὰ λόγια τοῦ ποιητῆ: ''σ᾽ αὐτὸ τὸ φέρετρο ἀκουμπᾷ ἡ Ἑλλάδα'' καὶ ὅτι δὲν θὰ ξαναδοῦμε οὔτε θὰ ξανακούσουμε τὸν διδάσκαλο τῶν νέων Ἑλλήνων, τὸν Σαρᾶντο Καργᾶκο.


     Ὁ ''δάσκαλος'', ὅπως τὸν ἀποκαλέσαμε οἱ ἐκατοντάδες μαθητές του -κι ἂς μὴ μᾶς δίδαξε ποτὲ ἀπὸ καθέδρας- ποὺ παραβρεθήκαμε στὴν κηδεία του, στὸ Β´ Νεκροταφεῖο, τὴν 14η Ἰανουαρίου, δὲν θὰ εἶναι πιὰ μαζί μας· δὲν θὰ μᾶς ξαναδιδάξῃ, δὲν θὰ μᾶς ξανααναλύσῃ τὴν προδοσία τῆς Μακεδονίας, δὲν θὰ κλάψῃ γι᾽ αὐτὴν μαζί μας. Τὸν ὑποδέχθηκε ἡ Ἀττικὴ Γῆ, ὅπως καὶ τὴν Ἄννα Τζιροπούλου ἕναν μῆνα πρίν. Εὐτυχῶς δὲν πρόλαβε νὰ δῇ τοὺς 153 δωσιλόγους νὰ ψηφίζουν στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο τὴν μεγάλη προδοσία· εὐτυχῶς.      Γεννήθηκε τὸ 1937, στὸ Γύθειον τῆς Λακωνίας. Ἐσπούδασε κλασσικὴ Φιλολογία στὸ Ἀθήνησι Πανεπιστήμιον καὶ ἐδίδαξε ἐπὶ 35ετίαν στὰ μεγαλύτερα ἰδιωτικὰ σχολεῖα καὶ φροντιστήρια τῶν Ἀθηνῶν. Τὴν 19η Μαρτίου τοῦ 1969 ἐξαναγκάσθηκε σὲ παραίτησι ἀπὸ τ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (26 Ἰανουαρίου)

Εικόνα
Πραγματοποιήθηκε ἐχθές, 26 Ἰανουαρίου, ἡ δεύτερη συνάντησίς μας μὲ θέμα τὸν Κρατύλο· ὁ Θ. Γέρουλας ἀνέλυσε τὴν Εἰσαγωγή (383a-384e), ἀναδεικνύοντας τὸ θέμα: τὰ ὀνόματα ὑπόκεινται στοὺς νόμους τῆς Φυσιοκρατίας ἢ τῆς Συμβασιοκρατίας;

     Ὁ Σωκράτης ἐμφανίζεται σὲ μὴ προσδιωρισμένο χῶρο καὶ προσκαλεῖται ἀπὸ τὸν Ἑρμογένη (σ.σ. ἀπὸ τοὺς πλέον πιστούς του μαθητές) νὰ τοὺς βοηθήσῃ στὸν μεταξύ τους διάλογο. Ἡ φαινομενικὴ διαφωνία τους (Taylor, σ. 109) ἡ ὁποία διατρέχει ἄλλως τε τὸν διάλογο, ἔγκειται στὸ ἐὰν ἡ ὀρθότης ὀνόματος εἶναι φύσει (383a) ἢ συνθήκη καὶ ὁμολογία; (384d)· τὴν πρώτη ἄποψι πρεσβεύει ὁ Κρατύλος, μαθητὴς τοῦ Ἡρακλείτου καὶ πρῶτος διδάσκαλος τοῦ Πλάτωνος, ἐνῷ τὴν δεύτερη ὁ Ἑρμογένης.
     Διαβάζουμε ἀπὸ τὸν Πλάτωνος Κρατύλον τοῦ Γ. Κεντρωτῆ (ἐκδ. Gutenberg) καὶ τὴν συναφῆ βιβλιογραφία.

ΣΤΟΝ Δ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εικόνα