Αναρτήσεις

O ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ

Εικόνα
Τὸ νέο ἔτος ξεκίνησε στὸ Ζάππειον, τὴν 9η Σεπτεμβρίου, στὴν ἐτήσια Ἔκθεσι Βιβλίου, μὲ ἕνα ἀφιέρωμα στὸν Πλωτῖνο καὶ τὴν ἐνάτη πραγματεία τῆς Ἐννεάδος δευτέρας, τὴν Πρὸς τοὺς Γνωστικούς. Ὡς γνωστὸν ὁ R. Harder μὲ τὸ ἄρθρο του "Eine neue schrift Plotins" (ἐν Hermes, 71, 1936) ἀπέδειξε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ πραγματεία, ἡ τριακοστὴ τρίτη κατὰ χρονολογικὴ σειρά, ἀποτελεῖ τὴν κορύφωσι τῆς πολεμικῆς τοῦ Πλωτίνου ἐναντίον τῶν Γνωστικῶν, καθὼς ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν πραγματειῶν Περὶ φύσεως καὶ θεωρίας καὶ τοῦ Ἑνὸς τῆς Ἐννεάδος τρίτης [30], τῆς Περὶ τοῦ νοητοῦ κάλλους τῆς Ἐννεάδος πέμπτης [31] καὶ τῆς Ὅτι οὐκ ἔξω τοῦ Νοῦ τὰ νοητὰ καὶ περὶ τἈγαθοῦ τῆς Ἐννεάδος πέμπτης [32] ἐπίσης.    Οἱ τέσσερις ἀνωτέρω πραγματεῖες συγκροτοῦν κατὰ τὸν R. Harder καὶ ἄλλους ἐπιφανεῖς Γερμανοὺς φιλολόγους ποὺ ἀκολούθησαν στὴν ἴδια κατεύθυνσι, τὸ λεγόμενο Μεγάλο Βιβλίο (Grossschrift).    Ποιοὶ ἦταν οἱ Γνωστικοὶ καὶ γιατί ὁ Πλωτῖνος ἐπετέθη μὲ τόση σφοδρότητα ἐναντίον τους; Οἱ Γνωστικοὶ ἦταν (σ.σ. καὶ ἐξακολουθοῦν ν…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Εικόνα
Ὁ φιλόσοφος Κρατύλος, καθὼς καὶ ὁ ὁμώνυμος πλατωνικὸς διάλογος, εἶχαν τὴν τιμητική τους στὴν καθιερωμένη, πλέον, ἐτήσια Συνάντησι Πλατωνικῶν στὰ ἐφετεινὰ Προμήθεια, τὸ Σάββατο τῆς 13ης Ἰουλίου. Ἂν καὶ ὁ καιρὸς δὲν ἀπεδείχθη σύμμαχός μας γενικῶς, οἱ φιλοσοφικὲς συναντήσεις δὲν ἐπηρεάσθηκαν ἀπὸ τὶς ἄγριες, κατὰ στιγμές, διαθέσεις του. 
   Οἱ Πλατωνικοὶ ἀποδείξαμε ὅτι εἴμαστε παρόντες στὸν Ὄλυμπο, συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως ἐπὶ ὀκταετίαν, καταγράφοντας τὴν πιὸ συνεπῆ παρουσία στὸν θεσμό, ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὴν περισυνὴ χρονιά (2018), κατὰ τὴν ὁποίαν ἐλάκισαν (σ.σ. τὸ ρῆμα λίαν ἐπιεικές) οἱ Ἐπικούρειοι, ἐπακριβῶς ὁ λεγόμενος Κῆπος τῶν Ἀθηνῶνκαὶ γλυτώσαμε ἀπὸ τὴν ἀκατάσχετη ἠθικολογία τους.    Τὸ τραπέζι τῶν ὁμιλητῶν ἦταν πλούσιο· ὁ Κ. Μπαχαρίας μὲ τὴν εἰσαγωγή του καὶ τὰ χαριτωμένα σχόλια, μὲ τὰ ὁποῖα συνηθίζει νὰ διανθίζῃ τὶς συναντήσεις μας καὶ νὰ δίνῃ ἕναν πιὸ ἀνάλαφρο τόνο στὶς δύσκολες ἕως καὶ ἀνιαρὲς συζητήσεις, ἡ Β. Θεοδωρακοπούλου μὲ τὴν ἀποδεδειγμένη γλωσσικὴ εὐαισθησία της καὶ τὶς φιλοσο…

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ

Εικόνα
Ὁ Βλάσης Ρασσιᾶς, ὁ ἄνθρωπος στὸν ὁποῖον ὀφείλουμε κατὰ μείζονα λόγο τὴν ἐνασχόλησί μας μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ θρῃσκεία καὶ τὴν ἀπενοχοποίησι γιὰ τὸν προχριστιανικὸ ἑλληνισμὸ ποὺ μᾶς συνώδευε παιδιόθεν, δὲν εἶναι πλέον μαζί μας· τὴν περασμένη Κυριακὴ ἄφησε τὴν τελευταία του πνοή, περνῶντας στὸν φωτεινὸ κόσμο τῶν προγονικῶν ἡρώων, τῶν δαιμόνων καὶ τῶν θεῶν. Τὸ σύνθημά του : ''τιμᾶμε τοὺς θεούς, χαροποιοῦμε τοὺς προγόνους'' μᾶς ἔχει σημαδέψει ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽90 καὶ καλούμαστε νὰ συνεχίσουμε ἔχοντάς το ὡς βασικὸ πρόταγμα στὶς πράξεις μας.    Γεννήθηκε στὴν πόλι τῶν Ἀθηνῶν (1959) καὶ ἀφοῦ ὡλοκλήρωσε τὶς ὑποχρεώσεις του στὴν δευτεροβάθμια ἐκπαίδευσι, ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν· τὸ πάθος του, ὅμως, ἦταν ἡ ἐπιστήμη τῆς Ἱστορίας. Ἱδρύει τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Ἀνοικτὴ Πόλι (1980) καὶ τὸ περιοδικὸ Διϊπετές (1991), στὸ ὁποῖο συσστρατεύθηκαν ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἕλληνες πολυθεϊστές, συγγράφοντας ἄρθρα γιὰ τὴν αὐθεντικὴ ἑλληνικὴ θρῃσκεία, τὴν προχριστιανικὴ…

Ο ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΟΔΕΥΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ

Εικόνα
Καθὼς βαδίζουμε πρὸς τὶς ἐκλογές, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας συνειδητοποιεῖ ὅτι ὁ χρόνος τῆς πρωθυπουργίας του φθάνει πρὸς τὸ ὀδυνηρὸ τέλος· τὴν 7η Ἰουλίου ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θὰ τὸν διαδεχθῇ στὸν πρωθυπουργικὸ θῶκο, εἴτε ἐπὶ κεφαλῆς  μίας αὐτοδύναμης κυβέρνησης τῆς ΝΔ εἴτε στηριζόμενος ἀπὸ κἄποιο ἄλλο κόμμα τοῦ Κέντρου ἢ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τόν ... ΣύΡιζΑ, ἐφ᾽ ὅσον αὐτὸ ἐπιβληθῇ ἀπὸ τοὺς δανειστές.    Τὸ τί θὰ πράξῃ ὁ Κ. Μητσοτάκης, ὡς Πρωθυπουργός, θὰ τὸ δοῦμε ἀπὸ τὴν ἀνάληψι τῶν καθηκόντων του καὶ μετά· ἄλλως τε, ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι ποὺ ἔλεγαν καὶ οἱ πρόγονοί μας καί, λόγῳ τοῦ ὅτι εἴδαμε πολλὰ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ χορτάσαμε ἀπὸ ψεύτικες ὑποσχέσεις, οἱ ὁποῖες ἐκ τῶν ὑστέρων ''βαπτίσθηκαν'' αὐταπάτες ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ἐκφωνητές τους, τὸ σωστὸ εἶναι νὰ περιμένουμε. Βεβαίως, οἱ νεοφιλελεύθερες συνταγὲς τῆς Μ. Ξαφᾶ διαφημίζονται ἐντόνως ἀπὸ τὸν τύπο, τόσον ἀπὸ τὸν ἀντιπολιτευόμενο ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν συμπολιτευόμενο, ἕκαστος γιὰ τοὺς λόγους του.    Τεσσεράμισυ χρόνια μετὰ τὴν ἀνάρρ…

IOYΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΝ

Εικόνα
Στὶς 26 Ἰουνίου ὁ Ἑλληνισμὸς τιμᾷ τοὺς δύο τελευταίους ὑπερασπιστές του, τὸν ἐστεμμένο φιλόσοφο Ἰουλιανὸ καὶ τὸν πολυΐστορα τοῦ Μυστρᾶ Γεώργιο Γεμιστὸ ἢ Πλήθωνα.    Ὁ Μέγας Ἰουλιανὸς γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι (331) καὶ δολοφονήθηκε ἀπὸ Χριστιανὸ συσστρατιώτη του, ὁ ὁποῖος ἁγιοποιήθηκε ἀμέσως μετά, στὰ περίχωρα τῆς περσικῆς πρωτεύουσας, τῆς Κτησιφῶντος (363). Ἡ παιδική του ἡλικία ἦταν προβληματική, καθὼς ἐβίωσε τὴν δολοφονικὴ κτηνωδία τοῦ θείου του Κωνσταντίνου (σ.σ. κάποιοι τὸν ἀποκαλοῦν ἀκόμη "Μέγα" καὶ "Ἰσαπόστολο") καὶ τοῦ ἐξαδέλφου του Κωνσταντίου ἐναντίον τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειάς του καὶ λοιπῶν συγγενῶν. Ἀπὸ μικρὸς ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν θύραθεν παιδεία, τὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ καλλιέργησε μία ἐρωτικὴ σχέσι μὲ τοὺς ἥρωες τοῦ Ὁμήρου. Τὸ 355 ἐπισκέπτεται τὴν πόλι τῶν Ἀθηνῶν γιὰ ἕξι μῆνες καὶ τὸν Βοηδρομιῶνα μῆνα μυεῖται στὰ Μεγάλα Μυστήρια τῆς Ἐλευσῖνος, ἐνῷ συμπληρώνει τὶς σπουδές του στὴν Νεοπλατωνικὴ Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν. 
   Ἡ στρατιωτική του σταδιοδρομία ἀρ…

ΒΑΡΟΥΦΑΚΙΑΔΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Εικόνα
Ὁ Γ. Βαρουφάκης ἑτοιμάζεται νὰ εἰσέλθῃ στὴν Βουλή, στὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς τῆς 7ης Ἰουλίου μὲ σχετικὴ ἄνεσι, καθὼς ὅπως καταγράφουν οἱ ἕως τώρα δημοσκοπήσεις, τὸ ποσοστὸ τοῦ κόμματός του (MEΡΑ 25) θὰ εἶναι μεγαλύτερο τοῦ 3%, τοῦ ἐλαχίστου ὁρίου γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν κομμάτων στὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο· ὡς γνωστόν, τὸ προσωποπαγὲς κόμμα του δὲν κατάφερε νὰ ἐκπροσωπηθῇ στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, γιὰ ἐλάχιστες κυριολεκτικῶς ψήφους, ἐκπλήσσοντας μὲ τὸ ὑψηλὸ ποσοστό του, ὅσους τὸν ἐθεωροῦσαν πολιτικὰ ἐκτὸς παιγνιδιοῦ.    Ποῦ ἔγκειται ἡ ἐπιτυχία τοῦ Γιάνη καὶ γιατί ἐπιτυγχάνει ἐκεῖ, ὅπου ὅλοι οἱ, ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς Ἀριστερᾶς, ἀνταγωνιστές του δὲν τὰ κατάφεραν;  α) στὴν βολικὴ ἀντιμνημονιακή του στᾶσι· ὅλοι θυμοῦνται ὅτι ἐκφραζόταν ἐναντίον τῶν Μνημονίων ποὺ ἐπέβαλλαν οἱ δανειστὲς στὴν χώρα μας, κανείς, ὅμως, δὲν θυμᾶται ὅτι σὲ δήλωσί του, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του, ἐχαρακτήρισε τὸ 70% τῶν μνημονιακῶν μέτρων ὀρθά β) στὴν ἄψογη εἰκόνα του, στὴν ὁποίαν ''ἔχουν βάλει τὸ χεράκι τους'&…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (15 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 15 Ἰουνίου, διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιον 421c-427e ἀπὸ τὸν Κρατύλον τοῦ Πλάτωνος· στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν ''Παλαίχθονα'' (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ).    Ὁ Σωκράτης προσκαλεῖ τὸν Ἑρμογένη νὰ ἀλλάξουν τρόπο σκέψης καὶ νὰ διερευνήσουν τὰ στοιχεῖα τῶν ὀνομάτων, διότι νομίζει, ὅτι: τὰ ὀνόματα στοιχεῖα ὄντα τυγχάνει καὶ δεῖ αὐτῶν ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ ἤδη τὴν ὀρθότητα ἐπισκέψασθαι ἥτις ἐστιν (422b)· ἐπίσης, πιστεύει ὅτι ἐὰν τὰ ὀνόματα εἶναι ὀρθά, ὀρθὰ θὰ εἶναι καὶ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦνται: οὐδὲν ἧττον καὶ τὰ πρῶτα δεῖ ἔχειν καὶ τὰ ὕστερα, εἴπερ ὀνόματα ἔσται (422d). Ἡ δεύτερη παρατήρησι, ἡ ὁποία ἔχει καὶ αὐτὴ τὴν σημασία της, ἔγκειται στὴν μίμησιν, διὰ τῆς ὁποίας θὰ καλούσαμε τὰ πράγματα, εἰ φωνὴν μὴ εἴχομεν μηδὲ γλῶτταν (422e).    Βάσει αὐτῶν τῶν ἀρχικῶν παραδοχῶν, τὶς ὁποῖες ἀποδέχεται καὶ ὁ Ἑρμογένης, ὁ Σωκράτης θὰ ἀποπειραθῇ νὰ διατυπώσῃ δύο ὁρισμοὺς τοῦ ὀνόματος καί, ἐν συνεχείᾳ, νὰ τοὺς ἀξιολογήσῃ: α) ὄνομἄρἐστίν ... μίμημα φωνῇ ἐκείνου ὃ μι…