Αναρτήσεις

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

Εικόνα
Ἡ χώρα μας καίγεται γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ καὶ ἐμεῖς, δυστυχῶς, ἄδουμε, παρακολουθῶντας χωρὶς ἀντίδρασι τὴν μεγάλη καταστροφή· καὶ δὲν καίγεται μόνο ἀπὸ τὶς προχθεσινὲς φωτιές, στὴν Κινέττα καὶ στὸν Μαραθῶνα. Καίγεται ὀκτὼ συνεχῆ χρόνια ἀπὸ τὰ Μνημόνια, διὰ τῶν ὁποίων ἀπεδείχθη, ὅτι μία χώρα μπορεῖ νὰ καταληφθῇ χωρὶς σφαῖρα, ἀρκεῖ νὰ διαθέτῃ τὸ κατάλληλο σὲ ἀνικανότητα πολιτικὸ προσωπικό.

   Οἱ καταστροφικὲς πυρκαυϊὲς ἀποτελοῦν ἑπομένως τὴν μία πτυχὴ τῆς καταστροφῆς, οἱ ὁποῖες ὅμως γιὰ νὰ ἔχουν τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ θέλουν οἱ ἐγκληματικοὶ ἐμπνευστές τους (κυρίως ξένοι πράκτορες, στρατευμένοι ἀπὸ τὰ κρατίδια τῆς Βαλκανικῆς), προϋποθέτουν ἕνα διαλυμένο κράτος, ὅπως τὸ σύγχρονο ἑλληνικό.     Ἂς μιλήσουμε συγκεκριμένα· τὸ κράτος μας, ὡς ἀκραῖο νεοφιλελεύθερο, εἶναι ἀνύπαρκτο ὡς πρὸς τὶς κοινωνικές του δραστηριότητες, πανίσχυρο ὅμως, ὡς πρὸς τὶς κατασταλτικές, εἴτε κυβερνᾷ τὸ μεταλλαγμένο ΠαΣοΚ εἴτε ἡ ΝΔ εἴτε ὁ ΣύΡιζΑ τῆς ψεύτικης Ἀριστερᾶς. Γι᾽ αὐτὸ καὶ τὰ δίκτυα ἀλληλεγγύης θὰ πρέπῃ νὰ δομηθοῦν …

ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Εικόνα
Ὅσο περνᾷ ὁ χρόνος διακυβερνήσεως τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα τόσο διαπιστώνουμε ὅτι ἡ γνωστὴ φράσι τοῦ Λένιν γιὰ τὸν χρήσιμο ἠλίθιο, μᾶλλον τὸν ἀφορᾷ.

      Γιὰ νὰ ἐξηγούμαστε καὶ ἀναλύοντας τοὺς λόγους ποὺ βεβαιώνουν τῶν ἀνωτέρω τὸ ἀληθές: α) ἡ ἐσπευσμένη καὶ ἀντεθνικὴ στάσι γιὰ ἄμεση λύσι στὸ Σκοπιανό, χαρίζοντας ἐθνικότητα καὶ γλῶσσα μακεδονικὴ σὲ μία μικρὴ σλαυικὴ κοινότητα καὶ ὄνομα, τὸ ὁποῖο ἐνδέχεται στὸ μέλλον νὰ ἀποτελέσῃ ἀπειλὴ γιὰ τὴν χώρα μας καὶ τὰ βόρεια σύνορά μας,  β) ἡ ταύτιση μὲ τὸ Ἰσραήλ, διὰ τῆς ὁποίας συγκαλύπτονται ἐγκλήματα ἐθνοκαθάρσεως τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους ποὺ διαπράττονται στὴν Γάζα ἐναντίον τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ καὶ γ) ἡ αἰφνιδιαστικὴ καὶ ἄνευ σοβαροῦ λόγου ἐχθεσινὴ ἀπέλασι τῶν Ρώσσων διπλωματῶν ἀπὸ τὴν πρσβεία τῶν Ἀθηνῶν, λὲς καὶ ἡ προσπάθεια ἀσκήσεως ἐπιρροῆς δὲν ἐμπίπτει στὰ καθήκοντα τῶν ὅπου γῆς πρεσβειῶν ἢ ὅτι οἱ Γερμανοὶ καὶ Ἀμερικανοὶ πρέσβεις καὶ οἱ ὑπάλληλοί τους δὲν ἔχουν "κλείσει δουλειὲς" μὲ τὶς ἑλληνικὲς κυβερνήσεις (σ.σ. αὐτῆς τοῦ Ἀλ. Τσ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ (7 ΙΟΥΛΙΟΥ)

Εικόνα
Διεξήχθη, τὸ προηγούμενο Σάββατο 7 Ἰουλίου, ἡ ἐτήσια Συνάντησις Πλατωνικῶν στὸν Ὄλυμπο, στὸ μαγευτικὸ Ἄλσος Προμηθέως.

   Ὁ εἰσηγητὴς Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος, ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς βροχῆς, ἀναφέρθηκε, κατὰ τὰ καθιερωμένα, στὰ πεπραγμένα τῆς Νέας Ἀκαδημείας κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος· στὴν ἐνασχόλησί μας μὲ τὸν Φαῖδρον καὶ τὶς ἀριστοτελικὲς Κατηγορίες. Ἡ ἀντιπαράθεσι μεταξὺ τῆς πλατωνικῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς Ρητορικῆς τοῦ Λυσία, ἡ ἐρωτικὴ μανία ὡς εἶδος τῆς θείας μανίας, ἡ μέθοδος τῆς Συναγωγῆς καὶ τῆς Διαιρέσεως κ.ἄ. πολλὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἀπασχόλησαν τόσον τὸν εἰσηγητὴ ὅσο καὶ τὸ κοινὸ τῶν Προμηθείων.    Εὐχαριστοῦμε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τοὺς διοργανωτὲς τῶν Προμηθείων γιὰ τὸν χρόνο ποὺ μᾶς διέθεσαν, τὸ κοινὸ γιὰ τὴν συμμετοχή του καὶ τὶς εὔστοχες παρατηρήσεις του, εὐχόμενοι πάντοτε νὰ τὰ ξαναποῦμε τὴν ἑπομένη χρονιά.
     Καὶ τὸ σχετικὸ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸν Δημήτρη Περδικάκη: https://www.youtube.com/watchv=8DQXi_5aZOI&t=3001s

ΙΟΥΛΙΑΝΕΙΑ (ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 23 Ἰουνίου, στὶς 8:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Λόφο τοῦ Φιλοπάππου (πλ. Πικιώνη) θὰ τελέσουμε τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ Πλήθωνος, τῶν δύο τελευταίων ὑπερασπιστῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Πρὸ τῶν Ἰουλιανείων, στὶς 7:30μ.μ., θὰ τελεσθοῦν τὰ Σκιροφόρια.

   Ὁ Ἰουλιανός, πιὸ γνωστὸς ὡς Παραβάτης, διότι ἀρνήθηκε τὸ χριστιανικὸ βάπτισμα, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι (331) καὶ πέθανε, δολοφονημένος, ἔξω ἀπὸ τὴν Κτησιφῶντα, τὴν πρωτεύουσα τῆς περσικῆς Αὐτοκρατορίας (363). Ἦταν τυχερὸς στὴν ἀτυχία του, διότι ἔλαβε ἑλληνικὴ παιδεία, ἔχοντας ἐξαίρετους διδασκάλους, τόσο κατὰ τὴν παιδικὴ ἡλικία του στὸ Μάκελλον τῆς Καππαδοκίας (Μαρδόνιος ὁ Σκύθης) ὅσο καὶ κατὰ τὴν ἐφηβικὴ στὴν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας (Λιβάνιος, Πρῖσκος, Μάξιος ὁ Ἐφέσσιος). Τὸ 355 μεταβαίνει στὴν Ἀθήνα καὶ μυεῖται στὰ Μεγάλα Μυστήρια, ἐνῷ διδάσκεται τὸν Νεοπλατωνισμὸ τοῦ Ἰαμβλίχου ἀπὸ τὸν Πρῖσκο, διάδοχο στὴν Ἀκαδημεία. Στὸ τέλος τῆς ἴδιας χρονιᾶς καί, καθὼς ὁ ἐξάδελφός του Κωνστάντιος ἔχει δολοφονήσει τὸν ἀδελφό του Γ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (6 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 6 Ἰουνίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸ Καφὲ τοῦ Νομισματικοῦ Μουσείου (Πανεπιστημίου 12), ὁ Δημήτρης Μούρμουρας θὰ ὁλοκληρώσῃ τὸν ἐφετεινὸ κύκλο τοῦ Ὀργάνου.

   Οἱ Κατηγορίες ἀπετέλεσαν τὸν πρῶτο σταθμὸ αὐτῆς τῆς δύσκολης πορείας καὶ δὲν μπορεῖ, παρὰ νὰ εἴμαστε χαρούμενοι, ποὺ σήμερα τὶς ὁλοκληρώνουμε, διαβάζοντας τὴν τελευταία ἑνότητα, ἐπακριβῶς τὰ λεγόμενα Postpraedicamenta (11b, 15- 15b, 32). Μὲ ποιὰ θέματα ἀσχολεῖται ὁ Ἀριστοτέλης στὰ κεφάλαια αὐτά; Κατ᾽ ἀρχὰς μὲ τὸ ἀντικεῖσθαι, μετὰ μὲ τὸ πρότερον, τὸ ἅμα καί, ἐν τέλει μὲ τὴν κίνησιν.    Διαβάζουμε ἀπὸ τὶς Κατηγορίες τοῦ Π. Καλλιγᾶ, ἐκδ. νῆσος, σσ. 86-111.

ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ '65

Εικόνα
Ἡ πολιτικὴ κατάστασι στὴν Ἰταλία καὶ ἡ ἄρνησι τοῦ Προέδρου τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας νὰ δώσῃ τὴν ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως στὸν Τζ. Κόντε λόγῳ τοῦ ὅτι ἤθελε στὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τὸν Π. Σαβόνα, μᾶς ἔφερε στὴν μνήμη τὰ Ἰουλιανὰ τοῦ 1965 στὴν χώρα μας.


   Γιὰ ὅσους δὲν θυμοῦνται, ὑπενθυμίζουμε τὴν ἀποπομπὴ τῆς ἐκλεγμένης Κυβερνήσεως τοῦ Γ. Παπανδρέου ἀπὸ τὸν τότε βασιληᾶ, τὸν Κωνσταντῖνο, κατ᾽ ἐντολὴν τῶν ἔξωθεν ἀφεντικῶν του καὶ τὴν ἀνάθεσι τῆς ἐντολῆς, στὸν Κ. Νόβα. Καὶ λόγος τῆς συγκρούσεως; Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ ἐκλεγμένου Πρωθυπουργοῦ νὰ ἀναλάβῃ ὁ ἴδιος τὸ Ὑπ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης καὶ νὰ μὴν δεχθῇ τὴν ἐπιβολὴ ἀπὸ τὸ Παλάτι τοῦ Π. Γαρουφαλλιᾶ στὴν θέσι αὐτή.     Ὅσοι θεωροῦσαν ὅτι αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ κωμικοτραγικές, γιὰ τὴν Κοινοβουλευτικὴ Δημοκρατία, σκηνὲς εἶχαν παρέλθει ἀνεπιστρεπτί, μᾶλλον θὰ πρέπῃ νὰ τὸ ξανασκεφθοῦν. Ἡ Ἰταλία εἶναι πολὺ κοντά μας καὶ ἡ ἄρνησι τοῦ Σ. Ματαρέλα, κατ᾽ ἐντολὴν τῆς Καγκελαρίας, δείχνει τί σημαίνει δημοκρατία ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης· ὅποιος ἀρθρογραφήσῃ ἐναντ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΪΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 19 Μαΐου, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ), ὁ Δημήτρης Μούρμουρας θὰ μᾶς παρουσιάσῃ τὰ κεφάλαια 6, 7, 8 καὶ 9 (4b20-11b14) τῶν ἀριστοτελικῶν Κατηγοριῶν.

   Στὰ κεφάλαια αὐτά, ὁ Ἀριστοτέλης ὁλοκληρώνει τὶς μορφὲς τῶν ἀποφάνσεων(I. Duering, σσ. 117 καὶ 125), ἐκτὸς τῆς οὐσίας, γιὰ τὴν ὁποίαν ἔχουμε ἤδη μιλήσει· τὸ ποσόν, τὸ ποιὸν καὶ τὸ πρός τι ἀποτελοῦν τὶς πιὸ σημαντικὲς κατηγορήσεις. Λέμε, λ.χ., ὁ Κορῖσκος εἶναι ἄνθρωπος (οὐσία), ἔχει 1,90 μέτρα ὕψος (ποσόν), εἶναι μορφωμένος (ποιόν), εἶναι ψηλότερος ἀπὸ τὸν Σωκράτη (πρός τι)· οἱ ὑπόλοιπες, τὸ πού, τὸ ποτέ, τὸ κεῖσθαι, τὸ ἔχειν, τὸ ποιεῖν καὶ τὸ πάσχειν ἀποτελοῦν δευτερεύουσες κατηγορήσεις.    Διαβάζουμε ἀπὸ τὸ Π. Καλλιγᾶ, Ἀριστοτέλους Κατηγορίαι, Νῆσος, σσ. 48-87 καὶ ἀπὸ τὴν συναφῆ βιβλιογραφία.