Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2009

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

Εἴμαστε: Ὁ ὑπὸ ἵδρυσιν σύλλογος φίλων τῆς νεο-πλατωνικῆς φιλοσοφίας "Μέγας Ἰουλιανός".
Θέλουμε νὰ ἐργασθοῦμε γιά:
τὴν μελέτη τῆς πλατωνικῆς καὶ τῆς νεο-πλατωνικῆς φιλοσοφίαςτὴν συσστράτευση ἑνὸς δυναμικοῦ γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς παρούσης παρακμιακῆς καταστάσεωςτὴν ἀποκατάσταση τῆς μνήμης τῶν τελευταίων ὑπερασπιστῶν τοῦ ἑλληνισμοῦτὸν διάλογο καὶ τὴν συνεργασία μὲ τὶς ἄλλες φιλοσοφικὲς καὶ πολυθεϊστικὲς ὁμάδες