Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2009

ΑΚΟΥΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ;

Ἂς δοῦμε μερικὲς ἐκπομπὲς ποὺ ἀξίζουν καὶ ἀποτελοῦν ὀάσεις στὴν ραδιο-τηλεοπτικὴ ἕρημο.
Ξεκινῶντας ἀπ' τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί (11.00 π.μ.) στὸν Sky 100.3, ὁ Ἄρης Χατζηστεφάνου παρουσιάζει τὸ "Info War"· ἐκπομπὴ στὴν ὁποία ἀναλύονται καὶ φωτίζονται τὰ καλῶς κρυμμένα πίσω ἀπ' τὶς κουρτίνες μυστικὰ τῶν νεο-φιλελεύθερων ἐλίτ (-ἀλήτ), τὰ γεωπολιτικὰ παιχνίδια, ἡ διπλωματία τῶν ἀγωγῶν κ.ἄ. Λίγο πιὸ μετά (12.00 π.μ.-2.00μ.μ.) ὁ Στέλλιος Ἑλληνιάδης παρουσιάζει τὴν ἐκπομπή του στὸν Κόκκινο 105.5.

Τὶς καθημερινές: ξυπνᾶμε στὶς 6.00 μὲ τὶς "Πρωϊνὲς Χειρηλασίες" τοῦ Γιάννη Καλαμίτση καὶ τοῦ Γιώργου Χουδαλάκη στὸν Real (97.8) καὶ μετὰ τὸν Γιῶργο Τράγκα ἀκοῦμε τὸν Νῖκο Μπογιόπουλο καὶ τὸν Δάνη Παπαβασιλείου στὸν Ἀριστερὰ στὰ FM (90.1) ποὺ ἀναλύουν στὶς 11.00 π.μ. τὰ τῆς καθημερινότητας. Μὲ τὰ ἴδια περίπου ἀσχολοῦνται, στὴν 1.00μ.μ. καὶ γιὰ δύο ὧρες ὁ Χάρης Μπότσαρης καὶ ὁ Γιάννης Ντάσκας, στὸ Ράδιο 9 (98.9) στὶς "Μέσες-Ἄκρες"
Τέλος, πολὺ ἐνδιαφέρουσα εἶναι καὶ ἡ ἐκπο…