Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2010

ΤΟ "ΑΓΙΟΝ" ΦΩΣ (ΕΝ ΕΤΕΙ 2010)

Θὰ μᾶς ξανάλθῃ τὸ "Ἅγιον Φῶς"; Θὰ καταβάλλῃ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὸ τίμημα στὴν Olympic Air ἢ στὴν Aegean, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσῃ ἡ Ἐκκλησία ἕνα ἀκόμη βίτσιο της;Νὰ θριαμβολογήσῃ γιὰ μία πανθομολογούμενη ἀπάτη;

Γιὰ νὰ δοῦμε ... Τὸ Πάσχα τοῦ 2011 εἶναι κοντά μας. Ἐλπίζουμε ὅτι ἐφέτος τὰ πράγματα θὰ εἶναι διαφορετικά· κάτι ἡ οἰκονομικὴ κρίση, κάτι ἡ ἐπερχόμενη καὶ σχεδιασμένη πτώχευση τῆς χώρας, ἴσως ἀναγκασθοῦν κάποιοι νὰ σοβαρευτοῦν καὶ κυρίως νὰ μὴν προκαλοῦν· καὶ δὲν ἐννοῶ τὴν νοημοσύνη μας μόνο. Αὐτὴν τὴν ἀγνοοῦν ἐδῶ καὶ χρόνια.
Λεφτὰ γενικῶς δὲν ὑπάρχουν ἢ τοὐλάχιστον ἔτσι μᾶς λένε. Ἀκόμη καὶ ὁ Βωμὸς τῶν 12 Θεῶν θὰ ἐπιχωματωθῇ, ὅπως μᾶς λένε, λόγῳ κόστους γιὰ τὸν (ἐθνικό μας) Ἐργολάβο. Γιὰ τὸ "Ἅγιον Φῶς" θὰ βρεθοῦν; Ἀναμένουμε μὲ ἀγωνία καὶ λαχτάρα ...