Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2011

ΜΝΗΜΗ ΥΠΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συνέλληνες! Τὸ πρῶτο δεκαπενθήμερο τοῦ ἔτους 415 οἱ "πραιτωριανοὶ" τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Κυρίλλου ἐδολοφόνησαν καὶ κατακρεούργησαν τὴν Νεοπλατωνικὴ Φιλόσοφο καὶ Μαθηματικὸ Ὑπατία.
Ὡς ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στὴν μνήμη τῆς μεγάλης Ἑλληνίδας καὶ τελευταίας ἐπιστήμονος πρὶν τὸν Μεσαίωνα, τὸ Φιλοσοφικὸ Ἐργαστήριο "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" σὲ συνεργασία μὲ τὴν λατρευτικὴ κοινότητα "Λάβρυς" καὶ τὸν ὀρφικὸ θίασο "Διόνυσος Ἐλευθερεύς", στὶς 12 Μαρτίου, στὶς 8.00μ.μ. (Ἀκαδημείας 88, 6ος Ὄροφος, Αἴθουσα "Πήγασος") σᾶς προσκαλοῦμε στὸ θρῃσκευτικὸ καὶ πολιτικὸ μνημόσυνο ποὺ διοργανώνουμε ἀπὸ κοινοῦ. Τὸ μνημόσυνο περιλαμβάνει: τελετὴ ἀπ' τὴν "Λάβρυ" καὶ τὸν "Διόνυσο Ἐλευθερέα", ἀπαγγελλία ποιημάτων ἀπ' τὴν ποιήτρια Ἑλένη Μανιωράκη καὶ ὁμιλία ἀπ' τὸν Κωνσταντῖνο Σταυρόπουλο, μὲ θέμα:
Ὑπατία, ἡ περιβόητος φιλόσοφος.
Τιμὴ καὶ δόξα στὴν μεγάλη Ἑλληνίδα! Ἡ μνήμη της θὰ εἶναι πάντοτε ζωντανὴ καὶ θὰ μᾶς ἐμψυχώνῃ στοὺς δύσκολους καὶ κρί…

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ)

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 25 Φεβρουαρίου, στὸ Φ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ (Ἀκαδημείας 88, 6ος Ὄροφος), ὁ Γιάννης Καρβέλης θὰ παρουσιάσῃ τὸ τελευταῖο του βιβλίο:

Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου (ἐκδ. Γαβριηλίδης)

Στὸ ἐν λόγῳ βιβλίο περιγράφονται οἱ περιπέτειες τοῦ Μαθηματικοῦ Ἀντώνη Στυλιανίδη (ὁ ἄσωτος), ποὺ κυνηγῶντας τὸ εὔκολο χρῆμα, παρατᾷ τὴν ἐργασία του στὸ σχολεῖο καὶ ἀμελεῖ τὰ τῆς προσωπικῆς του ζωῆς.
Ὁ Γιάννης Καρβέλης εἶναι Διπλ. Μηχανικὸς καὶ Συγγραφεύς.
Ὥρα ἐνάρξεως: 9.00μ.μ.