Ο ΒΩΜΟΣ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ

Συνέλληνες,

τὸ Φιλοσοφικὸ Ἐργαστήριο "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" σᾶς προσκαλεῖ τὴν Κυριακὴ 13 Μαρτίου, στὶς 11.00 π.μ. στὴν κεντρικὴ πύλη τῆς ἀρχαίας Ἀγορᾶς, νὰ διαμαρτυρηθοῦμε γιὰ τὴν σχεδιαζόμενη ἐπιχωμάτωση τοῦ ἄρτι ἀνασκαφέντος Βωμοῦ τῶν δώδεκα θεῶν. Εἶναι γνωστὴ ἡ σπουδαιότητα τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροῦ (οὐσιαστικὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, μέτρο ἀποστάσεων κτλ) καὶ θὰ ἀποτελέσῃ ἧττα γιὰ τὸ κίνημά μας, ἡ ὁποιαδήποτε ἀπόφαση μερικῆς καταστροφῆς (ἐπιχωμάτωση) ἢ καὶ μεταφορᾶς του.

Ἀντιθέτως, θὰ ἀποτελέσῃ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ ἀναμέτρηση μὲ τὴν ἀρραγῆ συμμαχία Κυβέρνησης καὶ (τοῦ γνωστοῦ) Ἐργολάβου, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τὰ ἔργα στὸν ΗΣΑΠ -ἂν καὶ ὄχι μειοδότης- καὶ καθυστερεῖ τὴν περάτωσή τους ἐπὶ δύο περίπου ἔτη.

Θὰ εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ!

Ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνακοίνωση τοῦ Ἐργαστηρίου μας:

Τὸ Φ.Ε. "ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ" στηρίζει ἀνεπιφύλακτα τὴν Κίνηση Πολιτῶν γιὰ τὴν Διάσωση καὶ Ἀνάδειξη τοῦ Βωμοῦ τῶν 12 θεῶν. Βασικὴ καὶ ἀδιαπραγμάτευτη θέση μας ἀποτελεῖ τὸ ἀμετακίνητον τοῦ ἐν λόγῳ Βωμοῦ, ὄχι μόνον γιὰ λόγους ἱστορικοὺς ἢ ἀνάδειξής του γι' αὐτὸ ποὺ ἦταν (οὐσιαστικὸ κέντρο τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν), ἀλλὰ ἡ σημασία καὶ ὁ σεβασμός του ὡς τοῦ ἀπολύτου ἱεροῦ.

Καλοῦμε τοὺς πάντες, ἰδιαιτέρως δὲ τοὺς δημοσιογράφους τοῦ ἔντυπου καὶ ἠλεκτρονικοῦ τύπου νὰ συμπεριφέρωνται μὲ τὴν δέουσα σοβαρότητα καὶ εὐσέβεια καὶ νὰ λαμβάνουν ὑπ' ὄψει ὅτι σὲ μία ἐποχὴ ποὺ τὰ πάντα (καὶ οἱ πάντες) βάλλονται, θὰ χρειάζωνται (καὶ αὐτοί) τὴν ἀπαραίτητη, μεταξὺ τῶν μελῶν μίας κοινωνίας, ἀλληλεγγύη καὶ νὰ μὴν παρασύρωνται σὲ ἄδικες καὶ ὑποβολιμαῖες κατασκευὲς εἰδήσεων ποὺ εὐνοοῦν μόνον τὸν ἐπίδοξο καταστροφέα τοῦ ἱεροῦ, δηλαδὴ τὸν Ἐργολάβο καὶ τὴν δίκην θεραπαινίδος συμπεριφερόμενη Κυβέρνηση. Συγχαίρουμε ἐπίσης τοὺς Ἀρχαιολόγους τοῦ Ὑπ. Πολιτισμοῦ, ἐπειδὴ ἔως τώρα συμπεριφέρονται ὡς αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ εἶναι: μία ἀνεξάρτητη συμβουλευτικὴ ἀρχή.

Λύσεις καὶ χρήματα γιὰ τὴν ἀνύψωση τῆς γραμμῆς τοῦ ΗΣΑΠ ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἀλλαγὴ τῆς μελέτης ἐφαρμογῆς, ὑπάρχουν καὶ ἀποδεικνύεται ἀπ' τὰ τελευταῖα γεγονότα (χαρισμὸς δύο δανείων συνολικοῦ ὕψους 195 ἑκ.€ στὸν Ὀργανισμὸ Μεγάρου Μουσικῆς Ἀθηνῶν, συμμετοχὴ στὴν ἰμπεριαλιστικὴ ἐπέμβαση στὴν Λιβύη ἡμερησίου κόστους 1,5 ἑκ.€ κ.ἄ.). Ἂς μὴν ψάχνουν (Κυβέρνηση καὶ Ἐργολάβος) εὔκολες δικαιολογίες, διότι διαψεύδονται ἀπ' τὴν ἴδια τὴν πραγματικότητα.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠ' ΤΟΝ ΒΩΜΟ ΜΑΣ! ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ!

ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ- Φιλοσοφικὸ Ἐργαστήριο

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ