ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΩΜΟ-1

Ἡ συγκέντρωση ἦταν μεγαλειώδης· περίπου 3000 ἄτομα. Ὁ κόσμος στὸ ὕψος του. Ἡ συμπεριφορά του, ἡ ἁρμόζουσα σὲ τέτοιες περιστάσεις. Ἀλλά ... πάντοτε ὑπάρχει ἕνα μεγάλο "ἀλλά". Ἂς τὸ ψάξουμε λίγο:

πρῶτον, ἡ διακριτικὴ παρουσία τῆς Κινήσεως Πολιτῶν, δηλ. τῶν διοργανωτῶν· οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν πρέπει νὰ κάτσουν στὴν ἄκρη. Ἡ προσπάθειά τους πρέπει νὰ ὑπερτονισθῇ. Εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων·
δεύτερον, οἱ κραυγὲς τῆς Μ. Τζάνη, ἂν καὶ αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν ὑπερέβησαν τὸ μέτρο· παραμένουν ὅμως ὡς τέτοιες καὶ ἀναδεικνύουν ἕνα ὑστερικὸ πρόσωπο τοῦ κινήματός μας ποὺ μᾶλλον τὸ ἀδικεῖ, καὶ
τρίτον, τὰ πολλὰ λόγια τοῦ Ἀναστασάκη, τοῦ αὐτοαποκληθέντος καὶ Ραδάμανθυ (ὀνόματα μὲ τέτοιο εἰδικὸ βάρος Ἀντώνη δέον νὰ ἀποφεύγωνται). Τί τὰ ἤθελες βρὲ ἄνθρωπέ μου τὰ προκαταρκτικά; Δὲν σοῦ ἔφθανε ἡ εὐχὴ τοῦ Μουσαίου; Δὲν ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ "κάνῃς τὸ κομμάτι σου"; Τί σοῦ ζητήσαμε; Εὐτυχῶς ποὺ ὑπῆρχαν καὶ ὁ Εὐθύνοος μὲ τὸν Ἐρύμανθο, γιὰ νὰ δείχνουν καὶ τὴν ἄλλη πλευρὰ τοῦ κινήματος, τὴν ἀφανῆ: αὐτὴν τῆς σεμνότητας καὶ τῆς σοβαρότητας.

Αὐτὰ τὰ ὀλίγα, ἐλπίζοντας τὴν ἑπομένη -ὀψέποτε ὑπάρξει- νὰ ἔχουν διορθωθῆ τὰ ἀνωτέρω.

Υ.Γ. 1: Πολλὰ συγχαρητήρια ἀξίζουν καὶ στοὺς ἀρχαιοφύλακες· τοὺς θέλουμε μαζύ μας, θὰ εἶναι μαζύ μας!
Υ.Γ. 2: Γιὰ τοὺς νταβατζῆδες (Μ.Μ.Ε.) τῶν νταβατζήδων (Ἐργολάβων). Συνεντεύξεις ἐπὶ συνεντεύξεων καὶ τὸ βράδυ τίποτε. Γιατί; Μᾶλλον διότι (καί) αὐτὴ ἡ ὑπόθεση πρέπει νὰ ἀποσιωπηθῇ, ὄχι χωρὶς ἀντάλλαγμα. Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτά ... Καὶ πάλι ντροπή σας!
Υ.Γ. 3: Ὁ Ἐργολάβος (ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.) ἐνοχλεῖται (γιὰ τὸ πῶς παρουσιάζονται ἀπὸ συγκεκριμένη ἐφημερίδα τὰ ἔργα του στὸ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν καὶ στὸ Ἡράκλειο Κρήτης), ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἀπέστειλε στὸν "Δρόμο τῆς Ἀριστερᾶς" τῆς 2ας Ἀπριλίου. Γιὰ ρίξτε μιὰ ματιὰ στὴν ἐπιστολή του, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀπάντηση τῆς ἐφημερίδας στὴν σ. 9. Ἐντύπωση μᾶς προκαλεῖ ἡ ἔμμεση ἀπειλὴ μὲ τὴν ὁποία "κλείνει" τὴν ἐν λόγῳ ἐπιστολή, τὸ γνωστὸ "ἐπιφυλασσόμεθα γιὰ τὴν ἄσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας"· Δηλαδὴ τί ὑπονοεῖ; Ὅτι θὰ προχωρήσῃ καὶ σὲ ἀγωγὲς ἐναντίον ὁποιουδήποτε γράφει τὰ ἀληθῆ -δὲν μιλᾶμε γιὰ συκοφαντίες- ἐναντίον του, ὅπως ἔκαναν οἱ τέσσερις ὑπάλληλοί του τοῦ Mega ἐναντίον τοῦ συναδέλφου τους Γ. Παπαγιάννη γιὰ τὰ σχόλιά του(;) στὸ Fimotro;

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ