ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΩΜΟ-3

Μόλις πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁμάδα συνελλήνων ποὺ ἀπαίτησε ἀσφαλιστικὰ μέτρα γιὰ τὸν Βωμὸ τῶν 12 θεῶν ἐκέρδησε, πρὸ ὀλίγου (Παρασκευὴ 14 Ἀπριλίου, ὥρα 15.00), τὴν ὑπόθεση στὸ Δικαστήριο. Ὁπωσδήποτε πρόκειται περὶ μεγάλης ἐπιτυχίας καὶ ἀξίζουν συγχαρητήρια στοὺς φίλους ποὺ τὸ "ἐτόλμησαν" (Γ. Κόκκας κ.ἄ.), παρὰ τὶς περὶ τοῦ ἀντιθέτου διαβεβαιώσεις ποὺ εἴχαμε λάβει ἀπὸ τοὺς δῆθεν εἰδικούς, ὅπως ἡ ἀνακρίβεια ὅτι δὲν ὑφίστανται ἀσφαλιστικὰ μέτρα ἐναντίον ὑπουργικῆς ἀποφάσεως· συγχαρητήρια ἐπίσης ἀξίζουν σὲ ὅλους, ὅσοι συνέβαλλαν στὸ νὰ "διαφημισθῇ" ἡ ὅλη ὑπόθεση, ἰδίως στὸν Εὐ. Μπεξῆ καὶ στὸν Γ. Τσαγκρινό, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους ποὺ μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλλο τρόπο ἐβοήθησαν στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ: στὸν Ἀντώνη Κ., στὸν Ἀριστόβουλο, στὸν Μάικ, στὴν Φιλίτσα, στὴν Διοτίμα Π. καὶ στοὺς ἄλλους, τοὺς ἀεὶ παρόντες συντρόφους.

Υ.Γ. 1: τὸ δίδαγμα γιὰ ὅλους ἐμᾶς ἂς παραμείνῃ ἕνα: ὅλα εἶναι δυνατά, ἐφ' ὅσον ἀπαιτοῦμε λύσεις μὲ τρόπο σωστὸ καὶ ὠργανωμένο. Ἡ συνέχεια ἀναμένεται ἄκρως ἐνδιαφέρουσα σ' ὅλα τὰ μέτωπα ποὺ ἀνοίγονται μπροστά μας, ἀρκεῖ νὰ μὴν ἀναλωθοῦμε ἐκ νέου στὶς γνωστὲς ἐνδοελληνικὲς συγκρουσιακὲς καταστάσεις ποὺ ταλανίζουν τὴν ὑπόθεση ἀπὸ τὴν "γέννησή" της καὶ ἐντεῦθεν.

Υ.Γ. 2: ὁ ἀνύπαρκτος κατὰ τὰ ἄλλα Η.Σ.Α.Π. δὲν θὰ ἄφηνε τὴν ὑπόθεση ... στὴν τύχη της· κατέθεσε ἀμέσως ἀσφαλιστικὰ μέτρα ἐναντίον τῆς ἀνωτέρω ἀποφάσεως, τὰ ὁποῖα ἐκδικάσθηκαν, μετὰ πολλῶν βασάνων, ἐχθὲς καὶ σήμερα (Τετάρτη 20 καὶ Πέμπτη 21 Ἀπριλίου). Ἡ τελεσίδικη ἀπόφαση θὰ ἐκδοθῇ ὅμως τὴν Τρίτη 26 τρέχοντος μηνός). Ἐλπίζουμε, ἂν καὶ πολὺ ἀνησυχοῦμε ἀπὸ τὴν καθυστέρηση τῆς ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως, οἱ δικαστικοὶ λειτουργοὶ νὰ σταθοῦν στὸ ὕψος τους καὶ νὰ μὴν παρασυρθοῦν ἀπ' τὰ μεγάλα (καὶ παράνομα) συμφέροντα, ὅπως γίνεται συνήθως. Ἂς μὴν ξεχνοῦν, ὅτι οἱ μειώσεις στοὺς μισθούς τους, ὀφείλεται κατὰ κύριον λόγο στὴν κατασπατάληση τοῦ δημοσίου πλούτου, ἀπὸ τὰ διαπλεκόμενα συμφέροντα Ἐργολάβων καὶ πολιτικῶν (τους) συνεταίρων· ἄλλως τε, μαζὺ τὰ φάγανε καὶ τώρα μᾶς καλοῦν νὰ πληρώσουμε τὸν λογαριασμό.
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ