Ο ΣΤ. ΠΡΕΣΣΦΙΛΝΤ ΣΤΟ ΒΗΜagazino

Ἡ συνέντευξη τοῦ συγγραφέα Στ. Πρέσσφιλντ ("Πύλες τῆς Φωτιᾶς" κ.ἄ.) στὸν Μάκη Προβατᾶ στὸ ΒΗMagazino (ἔνθετο τοῦ σημερινοῦ Βήματος 23-24 Ἀπριλίου, σσ. 22), ἀποκαλύπτει πράγματα καὶ καταστάσεις ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀγγίξουν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀπολογητὲς τοῦ ὑβριδίου ποὺ ἀποκαλεῖται ἑλληνο-χριστιανικὸς πολιτισμός.

Στὴν ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου γιὰ τὴν διαστρεβλωμένη ἐπαφὴ τῶν Νεοελλήνων μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, ὁ Πρ. ἀπαντᾷ: "Ὑπάρχουν τρεῖς παράγοντες. Πρῶτον, ὅσο καὶ νὰ μὴν τὸ ἀντιλαμβάνεσθε, πέφτει πολὺ βαρυὰ ἡ σκιὰ τῶν προγόνων πάνω σ’ ἐσᾶς τοὺς νεοέλληνες. Δεύτερον, ἀπομακρυνθήκατε, κυρίως ἐξαιτίας τῆς θρῃσκείας, ἀπὸ διάφορες ἀρχὲς ποὺ ὑπῆρχαν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, ὅταν κατέλαβε τὴν Βαβυλῶνα, ξαναέχτισε μὲ δικά του ἔξοδα τοὺς ναοὺς ποὺ εἶχαν γκρεμίσει οἱ Πέρσες καὶ εἰδικὰ αὐτὸν τοῦ θεοῦ Βάαλ, γιὰ νὰ δείξῃ στοὺς Βαβυλωνίους πώς, παρ’ ὅτι ἐπίστευε σὲ ἄλλους θεούς, σεβόταν τὸν δικό τους. Τέλος, νομίζω ὅτι ἔχετε ἐπαναπαυθῆ. Ὅπως ὁ γιὸς ποὺ ἔχει ἕναν πατέρα μὲ πολὺ σπουδαῖο ὄνομα καὶ ἁπλῶς τὸ περιφέρει, χωρὶς νὰ κάνῃ τίποτε ἀξιόλογο. Ἐλπίζω νὰ μὴν σᾶς προσβάλλω".

Πιὸ κάτω καὶ στὴν πιὸ "καυτὴ" ἐρώτηση περὶ πίστεως στὸ Δωδεκάθεο (ἐμεῖς οἱ πιὸ ἁρμόδιοι θὰ μιλούσαμε γιὰ λατρεία στὸν ἑλληνικὸ πολυθεϊσμό) ἀπαντᾷ: "Εἶμαι πολὺ ἐξοικειωμένος μὲ τὴν ἰδέα τῶν ὀλυμπίων θεῶν. Ὅταν ἐπισκέφθηκα τοὺς Δελφούς, τὴν Ὀλυμπία καὶ τὸν Παρθενῶνα, ἔνοιωσα πολὺ ἔντονα τὴν παρουσία τῶν θεῶν τοῦ Ὀλύμπου. Αὐτὸ ποὺ ξέρουμε εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες βρέθηκαν στὴν καλλίτερη στιγμή τους, ὅταν συνέπλεεαν μὲ τοὺς θεούς τους. Νοιώθω ὅτι, κατὰ μία ἔννοια, εἶναι ἀκόμη γύρω καὶ ἂν τοὺς τιμούσατε περισσὀτερο, νομίζω ὅτι θὰ ἔκανε τὴν διαφορά. Εἶναι κάπως σὰν τοὺς Ἰνδιάνους τῆς Ἀμερικῆς, ποὺ εἶχαν τοὺς δικούς τους θεοὺς καὶ ὅταν ἦλθε ὁ λευκὸς ἄνθρωπος καὶ τοὺς ἔπεισε μὲ τὴν βία νὰ τοὺς ἐγκαταλείψουν, ποτὲ πιὰ δὲν ἦταν τὸ ἴδιο. Ὅλοι οἱ ἱστορικοὶ λαοὶ πῆγαν πολὺ χειρότερα, ὅταν ἐγκατέλειψαν τὶς ρίζες τους".

Ἐμεῖς τώρα τί νὰ ποῦμε, ἐκτὸς ἀπ’ τὸ νὰ συγχαροῦμε τὸν συγγραφέα καὶ βεβαίως τὸν δημοσιογράφο, τὸν ὁποῖον εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, μποροῦμε νὰ τὸν ἀκοῦμε ἐπὶ καθημερινῆς βάσεως στὸν ΒΗΜΑ FM (99.5) ἀπὸ τὶς 10 ἔως τὶς 12 τὸ βράδυ. Ὅτι κάποιος Ἐργολάβος τοῦ ΗΣΑΠ προσπαθεῖ παντὶ τρόπῳ νὰ καταχώσῃ τὸν Βωμὸ τῶν Ὀλυμπίων θεῶν σὲ πλήρη συμφωνία μὲ τὴν Κυβέρνηση καὶ ὅτι οἱ ἔμποροι τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν καὶ οἱ μικρομαγαζάτορες συναινοῦν σ' αὐτὴν τὴν "λύση";

Γνωρίζετε πολλοὺς συγγραφεῖς στὸ ρωμέηκο ποὺ θὰ τολμοῦσαν μὲ τὴν πρέπουσα παρρησία καὶ χωρὶς νὰ προσβάλλουν κανέναν, νὰ θίξουν τὰ αὐτονόητα; Τὸ "προσβάλλουν" ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὶς μισὲς ἀλήθειες ποὺ λένε ἢ προσπαθοῦν νὰ ποῦν συγγραφεῖς τύπου Μ. Ἀνδρουλάκη, οἱ ὁποῖοι θέλοντας νὰ δημιουργήσουν θόρυβο γύρω ἀπ' τὰ βιβλία τους, "ρίχνουν" κάτι γιὰ τὴν ἱστορικότητα τοῦ Ἰησοῦ ἢ κάτι γιὰ τὶς ὑποτιθέμενες ἐρωμένες του ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀνούσιο, ἔτσι ὥστε νὰ προκαλέσουν τὴν ὀργισμένη ἀντίδραση τοῦ Μεταλληνοῦ ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου σκοταδιστῆ καὶ τὴν ὁποίαν θὰ ἐξαργυρώσουν ἀμέσως ὡς δωρεὰν διαφήμιση στὸ βιβλίο-προϊόν (ἐμπόρευμα).

Μία ἀναγκαία διευκρίνηση γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ναοῦ τοῦ Βάαλ (ἢ Βήλου ἢ καὶ Βελζεβούλ) ἀπὸ τοὺς Πέρσες· δὲν πρόκειται γιὰ μία χριστιανικοῦ τύπου κατεδάφιση τῶν ἱερῶν, τὸ γνωστό μας "ἐς ἔδαφος φέρειν" (ἂν καὶ οἱ δύο θρῃσκεῖες ἔχουν κάποια κοινά, ὅπως τὴν "θεοποίηση" τοῦ κακοῦ, τὴν ἀπαγόρευση ἐξεικονίσεως τοῦ θείου κ.ἄ.), ἀλλὰ γιὰ ἐκδήλωση εὐσεβείας τοῦ παραδοσιακοῦ μηδικοῦ ἱερατείου τοῦ Ἀχούρα Μάσδα τῆς ἀνεικονικῆς λατρείας (ὅρ. ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΙΟΥ, Βίοι Φιλοσόφων, Εἰσαγωγή). Στὴν ἴδια ἐμμονὴ ὀφείλεται καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ Παρθενῶνος καὶ τῶν πέριξ ναῶν κατὰ τὰ Μηδικά.

Παρατήρηση: ἡ ἔντονη γραφὴ σὲ κάποια σημεῖα τῶν ἀπαντήσεων τοῦ Ἀμερικανοῦ συγγραφέα εἶναι δικῆς μου ἐμπνεύσεως καὶ ὄχι τοῦ Μ.Πρ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ