Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ

Τὴν προσεχὴ Παρασκευὴ 28 Μαΐου, στὶς 9.00 μ.μ., ὁ Χρῆστος Μπαλόγλου θὰ παρουσιάσῃ στὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" (Ἀκαδημείας 88, 6ος ὄροφος, αἴθουσα "Πήγασος") τὸ βιβλίο τοῦ Ντόναλντ Νίκολ, τῶν ἐκδόσεων Eurobooks:

Ὁ ἀθάνατος Αὐτοκράτωρ

Στὸ βιβλίο ἐξιστορεῖται ἡ ζωὴ καὶ ὁ ἡρωϊκὸς θάνατος τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄Παλαιολόγου, τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορα τῆς ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, ὁ ὁποῖος ἔχασε τὴν πόλη του, τὴν Αὐτοκρατορία του καὶ τὴν ζωή του, ὅταν οἱ Ὀθωμανοὶ Τοῦρκοι ἐξεπόρθησαν τὴν Κωνσταντινούπολη (1453). Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1443 διεδέχθη τὸν ἀδελφό του Θεόδωρο στὸ δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ καὶ μαζὺ μὲ τὸν ἀδελφό του Θωμᾶ (Δεσπότης τῆς Ἀχαΐας) συγκυβέρνησαν τὴν ἐλεύθερη Πελοπόννησο, ἔχοντας ὡς ὁδηγό τους τὶς διδαχὲς τοῦ Νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου τοῦ Μυστρᾶ, τοῦ Γ.Γεμιστοῦ-Πλήθωνος, ὅπως αὐτὲς ἀποτυπώνονται στὸ ἐμπνευσμένο ἔργο του "Περὶ τῶν ἐν Πελοποννήσῳ πραγμάτων". Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἄτεκνου ἀδελφοῦ του Ἰωάννη ΙΓ΄Παλαιολόγου, μεταβαίνει στὴν Κωνσταντινούπολη (1448) καὶ στέφεται Αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων. Ὅμως ἡ ἀνατολικὴ αὐτοκρατορία εἶχε ἐκμετρήσει τὸ ζῆν πρὸ πολλοῦ καὶ ἀπέμενε μόνο ἡ παράδοσή της καὶ ἡ ἐναλλαγὴ τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Τὸ Πατριαρχεῖο εἶχε φροντίσει καὶ γι' αὐτό, ἂν καὶ οἱ ἐλάχιστοι μαρτυρικοὶ ὑπερασπιστές της προσπάθησαν ἐπὶ ματαίῳ. Στὸ βιβλίο περιέχονται ἑλκυστικὲς εἰκόνες, σχέδια καὶ τεχνουργήματα, ἐνῷ τὸ κείμενο βασίζεται σὲ μία σειρὰ πρωτογενῶν πηγῶν, ἑλληνικῶν, δυτικῶν καὶ σλαβικῶν.

Ὁ συγγραφεὺς Donald MacGillivray Nicol γεννήθηκε στὸ Πόρτσμουθ (1923) καὶ ἐσπούδασε Βυζαντινὴ Ἱστορία καὶ Φιλοσοφία ὑπὸ τὸν Sir Steven Runncimann (1903-2000)· διετέλεσε Καθηγητὴς τῆς Νεώτερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, Γλώσσας καὶ Λογοτεχνίας στὴν ἕδρα "Ἀδαμάντιος Κοραῆς" τοῦ King's College τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου ἀπ' τὸ 1970 μέχρι τὸ 1988 καὶ Διεθυντὴς τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης τῶν Ἀθηνῶν ἔως τὸ 1992. Ἔχει συγγράψει ἐπίσης τὰ κάτωθι ἔργα: The last centuries of Byzantium (1972), The Despotate of Epiros (1984), Byzantium and Venice (1992), The reluctant Emperor (2002) κ.ἄ.

Ὁ Χρῆστος Μπαλόγλου εἶναι διδάκτωρ Οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν· ἔχει τιμηθῆ δύο φορὲς μὲ τὸ βραβεῖο "Ἀδαμάντιος Κοραῆς" τῆς Ἀκαδημείας Ἀθηνῶν γιὰ τὰ ἔργα του: Ἡ οἰκονομικὴ σκέψη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων (1995) καὶ Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καὶ ἡ Φιλοσοφία (2002), ἐνῷ τεράστιο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τὰ ἔργα του, τὰ ἀφορῶντα τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ σκέψη τοῦ Πολυΐστορος τοῦ Μυστρᾶ, τὰ Πληθώνεια οἰκονομικὰ μελετήματα (Ἐλεύθερη Σκέψις, 2001) καὶ τὸ Ἐπὶ τῶν Πελοποννησιακῶν πραγμάτων (Ἐλεύθερη Σκέψις, 2002).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ