ΟΙ ΤΙΜΩΡΟΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Στὶς 2 Μαΐου δολοφονήθηκε ἀπὸ τὴν C.I.A., στὴν ἔπαυλη ὅπου ζοῦσε τὰ τελευταῖα χρόνια, στὸ Πακιστάν, ὁ πλέον καταζητούμενος ἐχθρὸς τῶν Η.Π.Α., ὁ Ὀζάμα μπὶν Λάντεν, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐνσάρκωνε -κατὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς πάντοτε- τὸ ἀπόλυτο κακὸ στὴν καθολική-μεταφυσική του διάσταση. Μαζὺ μὲ τὸν ἄοπλο συλληφθέντα ἀρχηγὸ τῆς "Ἀλ Κάιντα" οἱ Ἀμερικανοὶ ἐδολοφόνησαν τὴν σύζυγο καὶ τὸν γιό του. Τὸ ὅτι οἱ φόνοι αὐτοὶ πραγματοποιήθηκαν μπροστὰ στὰ μάτια τῆς 12χρονης κόρης του, μᾶλλον ἀποτελεῖ λεπτομέρεια γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς καὶ τὸν τιμημένο μὲ τὸ Νόμπελ Εἰρήνης πρόεδρό τους.

Καὶ ὁ λόγος τῆς ἀπάνθρωπης δολοφονίας; Μὰ τί ἄλλο, ἀπ' τὴν περιβόητη τρομοκρατική του δράση· πιὸ γνωστὴ ἀπ' αὐτὲς ποὺ τοῦ καταλογίζονται, ὑπῆρξε ἡ ἀνατίναξη τῶν διδύμων Πύργων στὸ ἐμπορικὸ κέντρο τῆς Ν. Ὑόρκης, τὴν 11η Σεπτεμβρίου τοῦ 2001. Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἐκτὸς τοῦ Ὀζάμα, εἶχε κατηγορηθῆ γιὰ τὸν ἴδιο λόγο καὶ ὁ δολοφονηθεὶς πρόεδρος τοῦ Ἰράκ, ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν, γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν ἀποδείχθηκε τίποτε σχετικό, κάτι ποὺ παραδέχθηκαν ἀκόμη καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοί, ἔστω καὶ κατόπιν ἑορτῆς, δηλαδὴ μετὰ τὴν εἰσβολὴ στὸν ἀραβικὸ Κόλπο (2003).

Πρὶν προχωρήσουμε περαιτέρω ἂς ἔχουμε ὑπ' ὄψη μας τὰ ἑξῆς:
πρῶτον, ἡ ἀτομικὴ τρομοκρατικὴ δράση εἶναι ἄνανδρη (ἀνήθικη) καὶ ἀναποτελεσματική· συνήθως μέσῳ αὐτῆς οἱ "ἐπαναστάτες" καταφέρνουν τὰ ἀντίθετα ἀποτελέσματα, δηλαδὴ τὸν ἐπανεξοπλισμὸ καὶ τὸν ἐκσυχρονισμὸ τῶν κατασταλτικῶν λειτουργιῶν τοῦ κράτους, ἀλλὰ καὶ τὴν συντηρητικοποίηση τῆς κοινωνίας, λόγῳ τοῦ δικαιολογημένου (καὶ ὑπερτονισμένου ἀπ' τὰ Μ.Μ.Ε.) φόβου ποὺ προκαλοῦν οἱ ἀποτρόπαιες πράξεις τους·
δεύτερον, ποτὲ κανένα καθεστώς, ἀκόμη καὶ τὸ πιὸ ἀντιδραστικό, δὲν ἀνετράπη ἀπὸ ὀργανώσεις ἀτομικῆς βίας, ἀντιθέτως ἰσχυροποιήθηκε·
τρίτον, ἡ "τρομοκρατικὴ" δράση τῶν Ἀράβων καὶ ὁ ἰσλαμικὸς φονταμενταλισμὸς ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς ὑπάρξεως καί -κυρίως- τῆς δράσεως καὶ τῆς ἰμπεριαλιστικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους μετὰ τὸν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1949). Ἂς θυμηθοῦμε τοὺς συνεχεῖς πολέμους, τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τὶς κατασχέσεις παλαιστινιακῶν ἐδαφῶν καὶ περιουσιῶν, τὶς εἰσβολὲς στὴν Γάζα, στὸν Λίβανο καὶ ἀλλοῦ, καὶ
τέταρτον, ὁ μπὶν Λάντεν ὑπῆρξε στενὸς συνεργάτης τῶν Ἀμερικανῶν κατὰ τὴν περίοδο τῆς Σοβιετικῆς κατοχῆς τοῦ Ἀφγανιστάν, ὅπου καὶ στρατολογήθηκε ἀπὸ τὴν CIA· ἐκλεκτὸς γόνος τοῦ σαουδικῆς οἰκονομικῆς ὀλιγαρχίας, ἀναπτύσσει κατ' ἀρχὰς ἀντικομμουνιστικὴ δράση γιὰ νὰ συγκρουσθῇ κατόπιν μὲ τοὺς Ἀμερικανούς, ὅπως συμβαίνει συνήθως σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις. Πάντως, ἀκόμη δὲν ἔχει βρεθῆ κάτι ποὺ νὰ τὸν συνδέῃ μὲ τὴν ὑπόθεση τῶν διδύμων Πύργων· ἀπεναντίας οἱ περισσότεροι σοβαροὶ ἀναλυτὲς εἰκάζουν ὅτι ἡ "ἐπιχείρηση" διευθετήθηκε ἐκ τῶν ἔνδον... Ἂς μὴν λησμονοῦμε ὅτι κάποιες "δικαιολογίες" ἐπεμβάσεων ἀναιρέθηκαν ἐπισήμως, ἂν καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅπως ἡ δῆθεν βύθιση τῶν ἀμερικανικῶν πλοίων στὸν κόλπο τοῦ Τόκιν (Βιετνάμ) ἢ κάποιες ἄλλες "μυρίζουν" ἀκόμη, ὅπως ἡ καταστροφὴ τοῦ ἀμερικανικοῦ στόλου στὸ Πὲρλ Χάρμπορ.

Οἱ Ἀμερικανοὶ Ἰμπεριαλιστές, ὡς νέοι Σταυροφόροι, ἐπιδράμουν στὸν ἀραβικὸ Κόλπο, ἔχοντας "περάσει" στὴν ὑπνωτισμένη ἀπ' τὰ Μ.Μ.Ε. κοινή τους γνώμη, τὶς στρατιωτικὲς ἐπεμβάσεις, ὡς ἀναγκαῖο κακό. Πῶς τὸ καταφέρνουν; Κατ' ἀρχὰς ἔχοντας ταὐτίσει τὸν στοχευμένο ἀντίπαλο μὲ τὸ ἀπόλυτο κακό. Τὸ βιβλικὸ ὑπόβαθρο τῶν πολιτῶν ἢ τὸ συλλογικό τους ἀσυνείδητο (κατὰ Γιούνγκ), δρᾷ ὑποβοηθητικά. Ἡ "βομβαρδισμένη" κοινὴ γνώμη κατανοεῖ μόνον τὸν στόχο ποὺ πρέπει τὸ συντομότερο νὰ ἐπισημανθῇ καὶ νὰ τιμωρηθῇ. Ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσῃ ὅτι ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ κακοῦ ποὺ τολμᾷ νὰ ἀντισταθῇ στὸν ἐκπρόσωπο τοῦ ἀγαθοῦ, δηλαδὴ τὸν ἀμερικανὸ Πρόεδρο (ἐδῶ γελᾶμε!), δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνας ἀγωνιζόμενος καὶ ἐκμεταλλευόμενος ἄνθρωπος (πολλὲς φορές -χωρὶς νὰ θέλω νὰ ὑποτιμήσω τὸν ὁποιονδήποτε- ἀκόμη καὶ ἀνθρωπάκι, ὑπὸ τὴν ἠθικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, ὅπως λ.χ. ὁ ἐπίσης δολοφονηθεὶς πρόεδρος Ἀλιέντε στὴν Χιλή) ποὺ ἀρνεῖται νὰ κινηθῇ ἐντὸς τοῦ πλαισίου ποὺ τοῦ ἐπιβάλλεται ἄνωθεν. Χαρακτηριστικότερη ὅλων, ἡ περίπτωση τοῦ Σλ. Μιλόσεβιτς ποὺ ἀρνήθηκε τὴν διάλυση τῆς χώρας του, τῆς ἑνιαίας Γιουγκοσλαβίας καὶ κατέληξε στὸ διεθνὲς δικαστήριο τῆς Χάγης, ὅπου θανατώθηκε, λαμβάνοντας τὴν κατάλληλη φαρμακευτικὴ ἀγωγή...

Στὸν πυρῆνα λοιπὸν τοῦ ἀμερικανικοῦ συλλογικοῦ ἀσυνειδήτου τίθεται ἡ προαναφερθεῖσα μεταφυσικὴ τοῦ κακοῦ, ἡ ὁποία εἰσήχθη στὴν Δύση μαζὺ μὲ τὶς σωτηριολογικὲς καὶ μεσσιανικὲς θρῃσκεῖες τῶν πρώτων μεταχριστιανικῶν αἰώνων. Στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία τὰ πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά· τὸ κακὸ δὲν ὑφίσταται αὐτὸ καθ' αὑτό, ὡς αὐθύπαρκτο ὄν, ἀλλ' ὡς "ἕτερον τοῦ ὄντος" (ΠΛΩΤΙΝΟΥ, Ἐννεάδες, Ι8, 3,5). Μ' ἄλλα λόγια τὸ κακὸ ὑφίσταται ὡς τέτοιο, μόνο στὸν αἰσθητὸ κόσμο καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὶς ἀνθρώπινες πράξεις. Γι' αὐτὸ καὶ στὴν αὐθεντικὴ ἑλληνικὴ θρῃσκεία, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς φυσικές-πολυθεϊστικές, δὲν ὑπάρχει θεϊκὸς ἐκπρόσωπος τοῦ κακοῦ, ὅπως στὶς ἀντίστοιχες μονοθεϊστικές: ὁ Ἀριμὰν στὴν ἀρχαία περσική, ὁ κοσμικὸς Δημιουργὸς στοὺς Γνωστικοὺς καὶ στοὺς Μανιχαίους καὶ ὁ Σατάν, πιὸ γνωστὸς ὡς Διάβολος, ἀποτελοῦν τὴν θεϊκὴ ἐνσάρκωση τοῦ κακοῦ, ποὺ βρίσκεται σὲ συνεχῆ διαπάλη μὲ τὸν Ζωροάστρη, τὸν Ἰησοῦ καὶ τοὺς ἄλλους καλούς...

Μόνο ἐφ' ὅσον εἰσέλθουμε στὴν οὐσία αὐτῆς τῆς διαφορᾶς, θὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τοὺς θρῃσκευτικοὺς πολέμους (κατὰ τὰ ἄλλα ἄγνωστους στὸν ἀρχαῖο κόσμο), ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποτιθέμενη τρομοκρατικὴ δράση τοῦ μπὶν Λάντεν, τοῦ Σαντάμ, τοῦ Μιλόσεβιτς, τοῦ Καντάφι, τοῦ Ἀχμεντινετζὰντ καὶ τοῦ Τσάβες αὔριο ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου "κακοῦ", τὴν ἀνάγκη τῆς παραδειγματικῆς τους τιμωρίας ἀπ' τοὺς προέδρους τῶν Η.Π.Α. καὶ τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ καὶ τὸ χείριστο: τὶς ἐπιδοκιμαστικὲς ἀντιδράσεις τῆς ἀφιονισμένης κοινῆς γνώμης.Εἰς ἐπίρρωσιν τῶν ἀνωτέρω σημειώστε καὶ τὸ πολὺ εὔστοχο σχόλιο τῆς ἐφ. "Ποντίκι" τῆς Πέμπτης 5.5.2011 (σ. 23):

Μία "ξεχασμένη" ἱστορία

Ἂν καὶ δὲν ἔχουν περάσει πολλὰ χρόνια, ἐλάχιστοι θυμοῦνται πὼς τὸ 1999 ἀξιωματοῦχοι τῶν Ταλιμπάν (ἀκραῖοι ἰσλαμιστὲς ποὺ ἐπέβαλλαν στὸ Ἀφγανιστὰν τὸν ἰσλαμικὸ νόμο, μετὰ τὴν ἐκδίωξη τῶν Σοβιετικῶν) βρέθηκαν στὶς ΗΠΑ φιλοξενούμενοι τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης καὶ τῆς ἑταιρίας Unocal πού, σύμφωνα μὲ τὸ σλόγκαν της: "εἶναι μία ἑταιρία πετρελαίου καὶ βρίσκεται ὅπου ὑπάρχει πετρέλαιο". Ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρία διαπραγματευόταν μὲ τοὺς Ταλιμπὰν τὴν διέλευση ἀπὸ τὸ ἔδαφος τοῦ Ἀφγανιστὰν ἑνὸς ἀγωγοῦ μεταφορᾶς πετρελαίου ἀξίας 2 δὶς δολλαρίων. Στόχος τοῦ ἀγωγοῦ ἦταν ἡ μεταφορὰ πετρελαίου ἀπὸ τὰ κοιτάσματα τῆς Κασπίας, μέσῳ τοῦ Ἀφγανιστάν, στὸ Πακιστάν. Αὐτὲς οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς Ταλιμπὰν γιὰ τὸν ἀγωγὸ τῆς Unocal κατέρρευσαν τὸν Αὔγουστο τοῦ 2001. Εἶναι ἆρα γε σύμπτωση πὼς ἕνα μῆνα μετὰ χτυπήθηκαν οἱ Δίδυμοι Πύργοι στὴν Νέα Ὑόρκη, γεγονὸς ποὺ ἔδωσε τὸ σύνθημα γιὰ τὴν νέα ἀμερικανικὴ ἐκστρατεία, ποὺ συνεχίζεται μέχρι σήμερα, κατὰ τοῦ Ἀφγανιστὰν καὶ τοῦ Ἰράκ;

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ