ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Στὴν σημερινὴ "Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία" καὶ συγκεκριμένα στὴν σ. 21, ὑπάρχει ἕνα ἀξιοσημείωτο σχόλιο τοῦ συντάκτη Ντ. Καρ., ὑπὸ τὸν τίτλο "Παιχνίδι μὲ τὰ ὅρια", ποὺ μᾶς ἀφορᾷ. Τὸ παραθέτουμε αὐτούσιο:

"Οἰκόπεδο" χαρακτηρίζει ἐπίσημο ἔγγραφο τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος, "ξεχνῶντας" μάλιστα νὰ ἀναφέρῃ τὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς τέσσερις δρόμους ποὺ περικλείουν τὸν χῶρο, ὅπως συνέβαινε σὲ ὅλα τὰ διοικητικὰ ἔγγραφα μέχρι σήμερα.
Γιατί εἶναι τόσο σημαντικὴ αὐτὴ ἡ "ἀπαλοιφή"; Χωρὶς αὐτὸν τὸν δρόμο χάνεται τὸ φυσικὸ ὅριο τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου, τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸν νόμο γιὰ τὴν ἀνακήρυξή του σὲ ἀδόμητη ζώνη προστασίας, γεγονὸς ποὺ θὰ σήμαινε καὶ τὴν ὁριστικὴ διάσωσή του. Ἁπλῆ παράλειψη ἢ σκοπιμότητα; Ντ. Καρ.

Σχόλιο δικό μας:

Εἶναι ἡ τρίτη φορὰ ποὺ μᾶς "ἐνοχλεῖ" ὁ ... χαριτωμένος Ὑπουργὸς "Πολιτισμοῦ"· οἱ ἄλλες δύο, ὅπως θὰ θυμᾶστε, εἶναι ἡ ὑπόθεση τῆς πλατωνικῆς Ἀκαδημείας ποὺ ἐπιχείρησε νὰ τὴν μεταβιβάσῃ στὴν REDS, συμφερόντων Μπόμπολα (ὅρ. σχετικὸ ἄρθρο μας "Ἔξω ἡ REDS ἀπὸ τὴν Ἀκαδήμεια") καί, ἡ πιὸ πρόσφατη, ἡ ὑπόθεση τοῦ βωμοῦ τῶν Ὀλυμπίων θεῶν (ὅρ. σχετικὰ σχόλια "Γιὰ τὸν Βωμό", τρία τὸν ἀριθμό). Ὑπενθυμίζουμε ὅτι, ἡ μὲν ὑπόθεση τῆς Ἀκαδημείας εἶχε εὐτυχῆ κατάληξη λόγῳ τῆς ἀντίστασης τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ τοῦ διεθνοῦς διασυρμοῦ ποὺ καταφέρθηκε στὸ ἐγχώριο ΥΠ.ΠΟ. ἀπὸ διανοητὲς καὶ φιλοσόφους διεθνοῦς ἐμβελείας (μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ ὁ Γάλλος πλατωνικὸς φιλόσοφος τῆς Ἀριστερᾶς Ἀλαὶν Μπαντιοῦ) ἐνῷ ἡ ἄλλη, ἡ τοῦ Βωμοῦ, "παλεύεται" ἀκόμη στὶς δικαστικὲς αἴθουσες, μὲ προϋποθέσεις νίκης, μὲ ἀντίδικο Κοινοπραξία συμφερόντων Μπόμπολα καὶ Στέγγου. Γιὰ ὅσους δὲν θυμοῦνται καλά, ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ Στέγγος τῆς ἑταιρίας "Μοχλὸς" ἦταν ὁ ἐργολάβος τοῦ "Πόρτο Καρρᾶς" στὴν Χαλκιδική, ὅταν ἐξέσπασε τὸ μέγα σκάναδαλο "Πάχτα", πρὸ τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2004.

Εἶναι γνωστὲς οἱ ἀπόψεις μας γιὰ τὸ "ποιὸς κυβερνᾷ αὐτὴν τὴν χώρα", δηλαδὴ πῶς ἕνας συγκροτημένος συνασπισμὸς κοινωνικῶν (ἀρχουσῶν) δυνάμεων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ κυρίως τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐπιβάλλει τὶς εἰσηγήσεις-ἀποφάσεις του στὴν παρούσα Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἁπλῶς τὶς πρωτοκολεῖ. Ὅμως στὰ θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς ἀρχαιο-ελληνικῆς μας κληρονομιᾶς θὰ πρέπῃ νὰ προσέχουν πολὺ οἱ δοσίλογοι. Ὁ Ναὸς τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος καὶ ὁ γύρω χῶρος μπορεῖ νὰ θεωρῆται οἰκόπεδο-φιλέτο ἀπὸ τοὺς ἐργολάβους καὶ τοὺς πολιτικάντηδες τῆς συμφορᾶς, γιὰ ἐμᾶς ὅμως παραμένει ὁ ἱερὸς χῶρος τελέσεως τῶν Μικρῶν καὶ προπαρασκευῆς τῶν Μεγάλων Μυστηρίων· ἂς φροντίσουν νὰ μάθουν ἐπὶ τέλους -τόσο αὐτοί, ὅσο καὶ οἱ πρωταγωνιστὲς τοῦ κυβερνητικοῦ θεάτρου σκιῶν- ὅτι κάποια πράγματα δὲν εἶναι πρὸς πώλησιν καὶ θὰ μᾶς βροῦν πάλι ἀπέναντί τους.

Υ.Γ. Συγχαρητήρια στὸν δημοσιογράφο γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ θέματος καὶ κυρίως γιὰ τὴν νομικὴ "τρύπα" ποὺ ἀνακάλυψε.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ