ΝΕΑ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ

Ἡ χθεσινὴ συγκέντρωση ποὺ διοργάνωσε τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν μὲ κεντρικοὺς ὁμιλητὲς πρυτάνεις, πανεπιστημιακοὺς διδασκάλους καὶ τὸν μουσικο-συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ἐθύμισε μεταπολιτευτικὲς καταστάσεις, τότε ποὺ πλῆθος κόσμου ξεχυνόταν στοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν γιὰ νὰ διαδηλώσῃ, νὰ διαμαρτυρηθῇ, νὰ τραγουδήσῃ. Στὸν Μίκη ἀνέσυρε μνῆμες τοῦ 1944, τότε ποὺ ἀπελευθερωνόταν ἡ πρωτεύουσα ἀπ' τοὺς Γερμανοὺς κατακτητὲς καὶ ὁ συνονόματος-παπποῦς τοῦ σημερινοῦ Πρωθυπουργοῦ (τὰ παιχνίδια τῆς ἱστορίας ...) ἔταζε, ἀπευθυνόμενος στὸ ἐαμικὸ κίνημα, λαοκρατία· τὴν ἴδια στιγμή, κυττάζοντας πρὸς τὸ Παλάτι, ὑποσχόταν αἰώνια πίστη καὶ ἀφοσίωση (τὸ γνωστό: "πιστεύομεν εἰς τὴν λαοκρατίαν, πιστεύομεν καὶ εἰς τὴν βασιλείαν") γιὰ νὰ εἰσπράξῃ μετὰ ἀπὸ ὀλίγους μῆνες τὰ ἐπίχειρα τῆς ἐξαπατήσεως ἀπ' τὸν προδομένο λαό: "Παπανδρέου παπατζῆ μᾶς τὴν ἔφερες κι ἐσύ".

Οἱ χιλιάδες τοῦ ἀθηναϊκοῦ λαοῦ ποὺ ἀποθέωσαν τὸν ἐθνικό μας συνθέτη ἀπαίτησαν τὴν ἄμεση πτώση τῆς ἀντιλαϊκῆς κυβερνήσεως τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ., τὴν ἄρδην ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ σκηνικοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν παραδειγματικὴ τιμωρία τῶν πολιτικῶν ἀπατεώνων τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καὶ τῆς Ν.Δ., φωνάζοντας πολλάκις τὸ γνωστό: "οἱ προδότες στὸ Γουδί"· ἐπίσης ἀπαίτησαν τὴν στήριξη τοῦ δημοσίου Πανεπιστημίου, συναισθανόμενοι τὴν προαποφασισμένη διάλυσή του ἀπ' τὴν νεο-συντηρητικὴ λαίλαπα, γι' αὐτὸ κι ἐχειροκρότησαν τοὺς Πρυτάνεις Θ. Πελεγρίνη καὶ Γ. Παπαθεοδώρου, τοὺς Καθηγητὲς Ν. Μαριᾶ, Κ. Χρυσογόνο, Γ. Κατρούγκαλο καὶ τοὺς ὁμότιμους διδασκάλους Γ. Κασιμάτη καὶ Κ. Μπέη. Οἱ δύο τελευταῖοι σεβαστοὶ Καθηγητὲς ἔχουν πρωτοστατήσει στὴν ἀποκάλυψη τοῦ μεγαλυτέρου σκανδάλου τῆς νεώτερης Ἑλλάδος· ὁ μὲν Κ. Μπέης ὑπῆρξε ὁ πρῶτος πανεπιστημιακὸς ποὺ ἐκύρηξε τὴν ἀντεπίθεση ἐναντίον τῶν δυνάμεων κατοχῆς, ἐνῷ ὁ Γ. Κασιμάτης ἀπεκάλυψε τὴν οὐσία τῆς παράνομης δανειακῆς συμβάσεως, τὸ γνωστὸ καὶ μὴ ἐξαιρετέο "ἀμετάκλητα καὶ ἄνευ ὅρων". Ὅπως χαρακτηριστικῶς εἶπε: "τέτοιες ἐπαίσχυντες συμβάσεις δὲν ὑπογράφονται οὔτε μὲ τὸ πιστόλι στὸν κρόταφο".

Στὰ Προπύλαια, τὴν Τρίτη 31 Μαΐου, γράφτηκε ἄλλο ἕνα κεφάλαιο τῆς νέας Ἑλλάδος καὶ οἱ δοσίλογοι πρέπει νὰ ἔλαβαν τὸ μήνυμα, ἀσχέτως τοῦ ἐὰν θὰ τὸ ἀγνοήσουν (τὸ πιθανότερο) ἢ θὰ τὸ ἀξιοποιήσουν. Τὸ σκηνικὸ θὰ ἀλλάξῃ, οὕτως ἢ ἀλλοιῶς καὶ οἱ δυνάμεις τῆς ὑποτέλειας θὰ ἀναγκασθοῦν ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ ἀναδιπλωθοῦν. Ἡ οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία, κυρίως τῆς ἀλλοδαπῆς, συναισθάνεται ὅτι ἡ πρωθυπουργικὴ παρέα, οἱ κατὰ Φλωρίδη "κηπουροί", ἐξεμέτρησαν τὸ ζῆν, ἔκαναν αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπελέγησαν (σ.σ. τὴν εἴσοδο τῆς χώρας μας στὸ Δ.Ν.Τ.) καὶ τὴν προετοιμασία ἐκποιήσεως τοῦ ἐθνικοῦ μας πλούτου. Ἡ παραμονή τους στὴν ἐξουσία συνιστᾷ κίνδυνο γιὰ τὴν εὐστάθεια τοῦ ἰδίου τοῦ συστήματος. Ἑπομένως πρέπει νὰ ἀντικατασταθοῦν, τὸ συντομότερο δυνατόν, ἀπὸ πιὸ ἄφθαρτους, τὸ ἴδιο ἢ καὶ περισσότερο ἀντιλαϊκούς, πολιτικοὺς ἢ τεχνοκράτες· μόνο τυχαία δὲν εἶναι ἡ "ἀνάληψη πρωτοβουλίας" ἐκ μέρους τοῦ Ἀνδρ. Λοβέρδου, ἡ κραυγὴ ἀγωνίας, ὅπως παρουσιάστηκε ἀπ' τὰ συστημικὰ Μ.Μ.Ε., πλήρους ὑποτέλειας θὰ λέγαμε ἐμεῖς. Ὅπως εἶπε καὶ ὁ Μίκης Θ. γιὰ νὰ ὑποδείξῃ τὸ δυνατὸν τῆς ἀποτελεσματικότητας τῆς λαϊκῆς ὀργῆς: "ἐὰν φυσήξουμε δύο ἑκατομμύρια ἄνθρωποι μαζύ, θὰ φύγουν ἔντρομοι". Κι ἐπειδὴ τὸ ἄρθρο 120 τοῦ Συντάγματος εἶναι σαφές, ἤγγικεν ἡ ὥρα νὰ φυσήξουμε...

Υ/Γ-1: μοναδικὴ παραφωνία τῆς χθεσινῆς διαμαρτυρίας οἱ δύο ἀνόητοι (;) καὶ ἀνιστόρητοι συμπατριῶτες μας ποὺ ἐμφανίσθηκαν στὰ Προπύλαια μὲ μεσίστιες τὶς βυζαντινὲς σημαῖες. Προφανῶς δὲν ἐφρόντισε κανεὶς νὰ τοὺς πληροφορήσῃ ὅτι σὲ μία ἄλλη παρελθούσα τάξη πραγμάτων, στὴν βυζαντινή, ὁ ἑλληνισμὸς πού, ὑποτίθεται ὅτι ὑπερασπίζονται, ἐβίωσε τὴν ἐσχάτη ἀπαξία, βιώνοντας τὴν μεγαλύτερη καταστροφὴ ποὺ ἔχει γνωρίσει ἀνθρώπινος πολιτισμός. Ἐκτὸς κι ἂν ἤθελαν μὲ τὴν παρουσία τους νὰ δηλώσουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ εἶναι καὶ αὐτὴ παρούσα στὶς κοινωνικὲς διεκδικήσεις τῶν ἀγωνιζωμένων λαϊκῶν στρωμάτων. Δυστυχῶς γι' αὐτοὺς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γνωρίζει ἀπὸ πρῶτο χέρι τὸ κοινωνικὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας· ἡ τεράστια περιουσία της, ὁ προκλητικὸς πλοῦτος καὶ ὁ ἐξ ἴσου προκλητικὸς βίος τῶν ταγῶν της, τὰ οἰκονομικά -ἐφάμιλλα τῶν ἐπίορκων πολιτικῶν- σκάνδαλα, ἀλλὰ καὶ ἡ παρουσία στὰ Προπύλαια τοῦ Μίκη Θ., θὰ ἔπρεπε τοὐλάχιστον νὰ τοὺς εἶχε προβληματίσει, οὐ μὴν καὶ ἀποτρέψει τὴν συμμετοχή τους.
Υ/Γ-2: ἡ πρόεδρος ἑνὸς νεότευκτου πολιτικοῦ σχηματισμοῦ, ὅπως καταλαβαίνετε, ἀναφέρομαι στὴν Ντ. Μπακογιάννη τῆς ΔΗ.ΣΥ., ἀπόρησε ποῦ βρῆκε ὁ ἐθνικός μας μουσικο-συνθέτης τὰ χρήματα γιὰ τὴν διοργάνωση τῆς συγκεντρώσεως αὐτῆς, μ' ἄλλα λόγια ἐὰν εἶχε καὶ ποιούς, χορηγούς. Μᾶλλον δυσκολεύεται νὰ κατανοήσῃ, ὅτι μία τέτοια ἐκδήλωση πραγματοποιεῖται μὲ ἐλάχιστα ἔξοδα (σ.σ. ἐπινοικιάζεις μόνο μία μικροφωνικὴ ἐγκατάσταση). Ὅπως ἔγραψε μία κυριακάτικη ἐφημερίδα ἐστοίχισε ὅσο μία σχάρα ἑνὸς ψυγείου τῆς Ζῆμενς· ὁ νοῶν νοείτω ...
Υ/Γ-3: καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν αὐτά, μᾶς προέκυψε καὶ ὁ "τὰ ἔχω δοκιμάσει ὅλα" Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος προσπάθησε, εὐτυχῶς χωρὶς ἐπιτυχία, νὰ ἀποτρέψῃ τὴν συγκέντρωση τοῦ Μίκη Θ. στὴν συμπρωτεύουσα. Ὁ γραφικὸς μπαρμπα-Γιάννης προφασίσθηκε "ἐμπορικοὺς λόγους", ὅπως μᾶς εἶπε, ἀντὶ νὰ ἰσχυρισθῇ κάτι σοβαρότερο, ὅπως λ.χ. τὴν "διασάλευση τῆς κρατούσης τάξεως" (ἐνν. τῆς μνημονιακῆς) ἢ τὴν ὄξυνση τῶν ἀντιπαραθέσεων, τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ χώρα μας θὰ πρέπῃ νὰ ἀποπνέῃ ὁμοψυχία ἀπέναντι στοὺς τοκογλύφους-πιστωτές της ἢ νὰ ἐπικαλεσθῇ τὸ ὕποπτο παρελθὸν τοῦ Μίκη ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο φαίνεται κάπως πειστικό. Αὐτὸς ὅμως πιστὸς στὴν νεο-φιλελεύθερη ἰδεολογία του, κατάφερε νὰ ψελλίσῃ τὸ "ἀδιανόητο τίποτε". Ἄντε καὶ συγχαρητήρια στοὺς Θεσσαλονικεῖς γιὰ τὴν ἐπιλογή τους...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ