ΧΡΕΟΚΡΑΤΙΑ-ΚΛΕΠΤΟΚΡΑΤΙΑ

Τὴν προσεχῆ Τετάρτη 8 Ἰουνίου στὶς 8.00μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὴν Χαλκίδα, στὸ "Κοινὸν τῶν Εὐβοέων" (τ. Αἴθουσα Συνεδριάσεων τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, Ἀβάντων 50, 1ος Ὄροφος) μὲ θέμα:

Χρεοκρατία-Κλεπτοκρατία

Ἐπειδὴ "ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις" χρήσιμο εἶναι, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, νὰ ἐπεξηγήσουμε τοὺς ἀνωτέρω ὅρους· χρεοκρατία ὀνομάζουμε τὴν διαδικασία ἀπομυζήσεως κεφαλαίων ἀπ' τὶς ὑπανάπτυκτες καὶ ἀναπτυσσόμενες χῶρες πρὸς τὰ χρηματο-πιστωτικὰ ἱδρύματα τῶν ἀνεπτυγμένων, πιὸ σωστά, ἰμπεριαλιστικῶν χωρῶν, ἐνῷ κλεπτοκρατία τὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν ἀνωτέρω ἐκροή. Στὸ εὔλογο ἐρώτημα, πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ διαδικασία αὐτὴ ἄνευ τριβῶν, δηλαδὴ τῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία: μέσῳ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ἢ Ἀποβλάκωσης ποὺ ἀναλαμβάνουν ἐργολαβικῶς τὴν ἀντικειμενικοποίηση τοῦ μηχανισμοῦ ἐκροῆς, τὸ γνωστό: "ἀφοῦ τὰ δανεισθήκαμε, θὰ τὰ ἀποπληρώσουμε" ἢ στὴν πιὸ χυδαία (παγκάλειο) μορφή του: "μαζὺ τὰ φάγαμε".

Πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν κατανόηση τῶν ἀνωτέρω εἶναι ἡ προβολὴ καὶ παρακολούθηση τοῦ φὶλμ Debtocracy τῶν Κατερίνας Κιτίδη καὶ Ἄρη Χατζηστεφάνου (γνωστὸς ἀπ' τὸ ἐπιτυχημένο InfoWar ποὺ κατήργησε ἐν μιᾷ νυκτὶ ὁ Γ. Ἀλαφοῦζος), ὅπου παρουσιάζεται μία ἀνάλογη ἐμπειρία, αὐτὴ τοῦ Ἰσημερινοῦ· ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας αὐτῆς, ὁ Ραφαὲλ Κορέα κατάφερε ἐντὸς μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος, νὰ ἐπαναδιαπραγματευθῇ τὸ ὑποτιθέμενο χρέος, δεχόμενος νὰ ἀποπληρώσῃ μόνο τὸ 30% τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ μοναδικὸς δρόμος ἀπεμπλοκῆς τῆς χώρας μας ἀπ' τὸ διεθνὲς τοκογλυφικὸ σύστημα: στάση πληρωμῶν πρὸς τὸ ἐξωτερικό, ἐθνικοποίηση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος καὶ ἔξοδος ἀπ' τὸ εὐρώ.

Ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος εἶναι Διπλ. Μηχανικὸς κι ἐργάζεται στὸν ἰδιωτικὸ τομέα. Παραλλήλως ἀσχολεῖται μὲ τὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία καὶ τὴν σχέση της μὲ τὴν ἐπιστήμη τῶν Μαθηματικῶν. Αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἐκπονεῖ τὴν διδακτορική του διατριβὴ στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, μὲ θέμα: "Ἡ μαθηματικὴ δομὴ τοῦ πλατωνικοῦ ἐπιχειρήματος".

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ