Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ

Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου τοῦ Ἀνδρέα καὶ τῆς Μαργαρίτας, κατὰ δήλωσίν του Πρωθυπουργὸς αὐτῆς τῆς πλούσιας σὲ ἱστορία χώρας, ἀλλὰ ἄτυχης λόγῳ τῶν ἀπατεώνων πολιτικῶν ποὺ διαχειρίζονται τὶς τύχες της, ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ '80 καὶ ἐντεῦθεν, ἑτοιμάζεται νὰ μᾶς ἀφήσῃ γιὰ ἄλλες πολιτεῖες, νὰ ἀποδράσῃ πρὸς τὴν πατρίδα του, ὅπως περίπου εἴχαμε προβλέψει πρὸ διμήνου (ὅρ. ἄρθρο μας "Τὸ φαινόμενο ΠΑ.ΣΟ.Κ." τῆς 6ης Ἀπριλίου)· μᾶς διέψευσε μόνο, ἀπ' ὅτι φαίνεται μέχρι τὶς κρίσιμες αὐτὲς ὧρες, στὸ ὅτι ἐθεωρούσαμε πὼς τοὐλάχιστον θὰ ἐπιχειροῦσε νὰ κοροϊδεύσῃ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ ἕναν τελευταῖο ἀνασχηματισμὸ καὶ ἐκλογές. Μαζύ του καταρρέει καὶ τὸ πολιτικὸ σύστημα τῆς Μεταπολίτευσης, στὸ ὁποῖο ἐκυριάρχησε κατὰ κύριο λόγο τὸ ΠΑΣΟΚ μὲ τὰ νέα καὶ πρωτόγνωρα ἤθη ποὺ ἐπέβαλλε στὸν δημόσιο βίο: ἀσύστολα ψεύδη, ἀναρίθμητες λαϊκιστικὲς ὑποσχέσεις πρὸς τοὺς πάντες, μερικὴ καταστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ληστρικὸς πλουτισμὸς τῶν ἔως πρό τινος ξυπόλητων κομματικῶν στελεχῶν -αὐτῶν, ποὺ ὅπως ἔλεγε ἡ ἀείμνηστη Μαρία Ρεζὰν μετακόμισαν ἐν μιᾷ νυκτὶ ἀπ' τὶς γκαρσονιέρες τῶν Ἐξαρχείων στὶς πολυτελεῖς βίλλες τῆς Φιλοθέης- εἰς βάρος τοῦ δημοσίου, ἀσύστολος δανεισμὸς μὲ τοκογλυφικὰ ἐπιτόκια (μὲ τὸ ἀζημίωτο βεβαίως-βεβαίως), ἠθικὸς ἐκμαυλισμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κ.ἄ. ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός.

Ἡ λαϊκὴ ἀγανάκτηση, ὅπως ἐκφράζεται ἐπὶ εἰκοσαήμερο στὶς πλατεῖες τῆς χώρας μας, ὁδηγεῖ τὸν δοσίλογο Πρωθυπουργὸ κοντὰ στοὺς τέως συντρόφους του, τῶν χωρῶν τῆς Β. Ἀφρικῆς (Τυνησία, Αἴγυπτος κ.ο.κ.) καὶ ἐκλεκτῶν μελῶν τῆς Σοσιαληστρικῆς Διεθνοῦς, στὴν ὁποίαν ὑποτίθεται ὅτι προεδρεύει ἀκόμη. Πῶς κατάφερε ὅμως αὐτὸς ὁ ἀνεπαρκὴς ἐκπρόσωπος τοῦ ἐγχωρίου μεταπραττισμοῦ νὰ ἐκλεγῇ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μας, ἔστω καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐξελέγη; Κατὰ πρῶτον, διότι ἦταν ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἀμερικάνικου ἰμπεριαλισμοῦ καὶ κατὰ δεύτερον, διότι ἔφερε "βαρὺ" οἰκογενειακὸ ὄνομα, προσὸν ἀναγκαῖο γιὰ τοὺς ἀνεπάγγελτους ἐπαγγελματίες τῆς πολιτικῆς στὴν μεταπολιτευτικὴ Ἑλλάδα.

Ὁ ἀμερικάνικος παράγων καὶ παλαιότερα ὁ βρεττανικός, ἐπένδυαν στοὺς Παπανδρέου ἢ παπατζῆδες, ὅπως ἀρεσκόταν νὰ τοὺς ἀποκαλῇ -καὶ δικαίως- ἡ Ἀριστερά, λόγῳ τῆς ἱκανότητός τους νὰ ἐξαπατοῦν τὸ πλῆθος. Ὁ λεγόμενος "Γέρος τῆς Δημοκρατίας", ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔφερε τὸν Σκόμπυ στὴν Ἀθήνα, μετατρέποντάς την σὲ βρεττανικὴ ἀποικία μετὰ τὸν πόλεμο, ἔθεσε, μὲ τὴν σφαγὴ τῶν Δεκεμβριανῶν, τὶς βάσεις τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καὶ τὴν ἀναγκαστικὴ προσάρτηση τῆς Ἑλλάδος στὸ ἇρμα τῆς ἀγγλο-σαξωνικῆς ἐπιρροῆς. Ὁ Ἀνδρέας ἐπελέγη, διότι ἦταν ὁ μόνος ποὺ μποροῦσε νὰ ἐκτρέψῃ τὸν ἀντι-αμερικανισμὸ τῆς Μεταπολίτευσης πρὸς ἀνώδυνες κατευθύνσεις, οἰκειοποιούμενος τὰ πιὸ ἀκραῖα ἀντι-ιμπεριαλιστικὰ συνθήματα. Καὶ ὁ τρίτος τῆς δυναστείας; Πῶς βοηθήθηκε καὶ τί ἀνταπέδωσε; Κατ' ἀρχὰς φροντίζοντας νὰ "χτυπηθῇ" μέσῳ τῶν χρεωκοπημένων Μ.Μ.Ε. μὲ ἀνελέητο τρόπο ὁ Κ. Καραμανλῆς, μέχρι τελικῆς πτώσεως. Ὁ ἀμερικάνικος παράγων δὲν παρέχει βοήθεια δωρεάν· ἡ προσφυγὴ στὸ Δ.Ν.Τ., ἡ μὴ ἀνακήρυξη τῆς Α.Ο.Ζ. στὸ Αἰγαῖο, ἡ ἀπενεργοποίηση τῶν συμφωνιῶν μὲ τὴν Ρωσσία, ἡ σύσφιξη τῶν σχέσεων Ἑλλάδος-Ἰσραὴλ εἶναι κάποια ἀπ' τὰ "λογικὰ" ἀνταλλάγματα.

Ὁ Γιωργάκης ὅμως ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ πῇ οὔτε τὸ ὄνομά του στὰ ἑλληνικά, τί κοινὸ μπορεῖ νὰ ἔχῃ μὲ τὸν λαοπλάνο παπποῦ του καὶ τὸν ἐξ ἴσου δημαγωγὸ πατέρα του; Τίποτε σχεδόν, ἐκτὸς ἴσως ἀπ' τὸ ἴδιο ὄνομα καὶ τὴν προσποιητὴ εὐγένεια, σῆμα κατατεθὲν τῆς "ἁγίας οἰκογένειας". Ὁ συνδυασμὸς τῶν ἀνωτέρω καὶ ἡ καταχρηστικὴ στήριξη ἀπ' τοὺς Ταλιμπὰν τῆς ἐνημέρωσης (γειά σου ρὲ μεγάλε Στάθη!) ἦταν ἱκανὲς συνθῆκες νὰ τὸν ἐπιβάλλουν στὴν δύσμοιρη χώρα μας. Κι ἐμεῖς; Τοὐλάχιστον, παρηγοριόμαστε ποὺ τὸν μουτζώνουμε στὶς πλατεῖες.Καὶ ἡ συνέχεια: ἐν τέλει δὲν παραιτήθηκε καὶ παραμένει στὴν θέση του μέχρι νεωτέρας. Ὅμως θὰ ἐξαναγκασθῇ συντόμως νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν χώρα. Ἡ ὥρα τοῦ πολιτικοῦ του τέλους ἔχει σημάνει, παρὰ τὶς γνωστές του παλινῳδίες. Δὲν πρόκειται νὰ τὸν σώσῃ οὔτε ὁ ἀνασχηματισμὸς ποὺ ἐξήγγειλε, οὔτε οἱ τοκογλύφοι-προστάτες του ποὺ ἁπλῶς περιμένουν τὴν ψήφιση τοῦ ἐπαίσχυντου Μεσοπροθέσμου. Ἀμέσως μετὰ θὰ τοῦ δείξουν τὴν πόρτα τῆς ἐξόδου, ἀφοῦ τὸν εὐχαριστήσουν γιὰ τὶς πολύτιμες ὑπηρεσίες ποὺ τοὺς προσέφερε. Ὅσο γιὰ ἐμᾶς τοὺς κοινοὺς θνητούς, ἂς προετοιμαζόμαστε γιὰ τὸν "ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα". Τὰ συντρίμμια ποὺ ἀφήνει πίσω του, θὰ σημαδέψουν γιὰ πολλὰ χρόνια τὴν ἤδη θρυμματισμένη ἑλληνικὴ κοινωνία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ