Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2011

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Ποιὸς εἶπε ὅτι στὴν χώρα μας δὲν ἀπονέμεται δικαιοσύνη, ὅτι ὅλοι οἱ παρανομοῦντες δὲν ἐκτίουν πολυετεῖς ποινὲς φυλάκισης; Οὐδὲν ψευδέστερον... Παράδειγμα: οἱ ποινὲς ποὺ ἐπέβαλλε ἡ Πρόεδρος τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων στοὺς εἰκοσάχρονους "Τρομοκράτες" τῶν λεγομένων "Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς", στὴν πολύκροτη "Δίκη τῶν Ἀποτυπωμάτων"· κατὰ σύμπτωσιν πολὺ πιὸ αὐστηρὲς ἀπ' τὴν πρόταση τοῦ Εἰσαγγελλέως: εἰκοσιπέντε χρόνια στὸν Χάρη Χατζημιχελάκη καὶ στὸν Παναγιώτη Ἀργυροῦ, εἴκοσι χρόνια (σύνολο τριανταδύο) στὸν Γιῶργο Καραγιαννίδη, δώδεκα περίπου χρόνια στοὺς Παναγιώτη Μασούρα, Ἀλέξανδρο Μητρούσια καὶ Κωνσταντίνα Καρακατσάνη, κ.ο.κ.. Καὶ ὁ ἐπίσημος λόγος; Σύσταση συμμορίας, τρομοκρατικὲς καὶ ἄλλες πράξεις ποὺ ἐμπίπτουν στοὺς ἐπαίσχυντους καὶ ἔξωθεν ἐπιβληθέντες τρομο-νόμους τῶν Χρυσοχοΐδη καὶ CIA...
Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τὴν οὐσία τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς, ἀφοῦ κάνουμε τοῖς πᾶσι γνωστόν, ὅτι οἱ πράξεις ἀτομικῆς βίας εἶναι καταδικαστέες καὶ ἐπικίνδυνες γιὰ τὸ ἴδιο τὸ…

ΟΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ

Ἡ εἰκόνα τῶν Ὑπουργῶν τῆς σημερινῆς Κυβέρνησης, ὄρθιοι νὰ χειροκροτοῦν τὸν κατοχικὸ Πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν τεράστια "νίκη" του στὸ Eurgroup τῆς Πέμπτης 21ης Ἰουλίου, ἀποτελεῖ κατὰ τὴν γνώμη μου, μία ἀπὸ τὶς μελανὲς στιγμὲς τῆς μεταπολιτευτικῆς δημοκρατίας, ἔστω καὶ στὴν κλεπτοκρατική της ἐκδοχή. Ἐὰν προσπαθήσουμε νὰ ἀναλύσουμε τὸ συμβάν, θὰ καταλήξουμε σὲ λυπηρὰ συμπεράσματα γιὰ τὴν ποιότητα τῶν ἀνθρώπων ποὺ κρατοῦν τὴν τύχη τῆς χώρας μας στὰ χέρια τους ἢ γιὰ νὰ τὸ ποῦμε πιὸ πρακτικά, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ διαπραγματεύονται μὲ τοὺς δανειστές μας, δηλαδὴ τὸ διεθνὲς τοκογλυφικὸ κεφάλαιο.
Μόνο ἀνησυχία θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσῃ ἡ διαπίστωση αὐτή, ἐὰν δὲν ληφθοῦν ὑπ' ὄψει δύο βασικὲς πτυχὲς τοῦ θέματος ποὺ γενικῶς "ἀγνοοῦνται". Πρώτη, ἡ παρούσα Κυβέρνηση τῶν δωσιλόγων διολισθαίνοντας ὁλοένα καὶ περισσότερο σὲ φθηνὲς ἀμερικανικὲς πρακτικές, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο σὲ ἀμερικανιές, ὑποκαθιστᾷ τὴν πολιτικὴ μὲ τὴν ἐπικοινωνία· τὸ συμπέρασμα λοιπὸν ποὺ ἐξάγει ὁ ἐμβρόντητος,…

ΠΛΑΤΩΝ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Ἄλλο ἕνα ὑπέροχο βιβλίο ὑπέπεσε στὴν ἀντίληψή μας καὶ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὸ παρουσιάσουμε στὸ ἱστολόγιό μας· ἐπὶ πλέον ἅπτεται τῶν φιλοσοφικῶν μας ἐνδιαφερόντων καὶ μάλιστα τῆς ἀντιπαραθέσεως ποὺ συνετάραξε τὴν φιλοσοφικὴ διανόηση ἔως καὶ τὰ χρόνια τοῦ Πορφυρίου, τοῦ Νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου ποὺ μὲ τὴν Εἰσαγωγή του κατάφερε μία πρώτη προσέγγιση μεταξὺ τῶν διαδόχων τῶν δύο μεγάλων φιλοσόφων ἢ ἐὰν προτιμᾶτε τοῦ μεγάλου Ἀθηναίου διδασκάλου καὶ τοῦ μεγάλου Σταγιρίτη μαθητῆ του στὴν Ἀκαδήμεια.
Συγγραφεὺς τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου (ἐκδ. Ζῆτρος) ὁ Καθηγητὴς Χρῆστος Ἀθ. Τερέζης, γνωστός μας ἀπὸ τίς, ἐπὶ εἰκοσιοκτὼ ἔτη, μελέτες του στὸν ὕστερο ἢ Ἀθηναϊκὸ ὅπως ἐπίσης λέγεται, Νεοπλατωνισμό, ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὰ βιβλία του: Δαμάσκιος, τὸ φιλοσοφικό του σύστημα (ἐκδ. Γρηγόρης, 1993) καὶ Πρόκλος, Διαλεκτικὴ καὶ Θεωρία (ἐκδ. Ζῆτρος, 2005), στὸ ὁποῖο παρουσιάζει καὶ ἀνατέμνει τὰ σχόλια, ἑνὸς ἐκ τῶν τελευταίων ὑπερασπιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνισμοῦ, τοῦ πλατωνικοῦ διαδόχου Πρόκλου, στὸν πλατωνικὸ διάλογο Ἀλκι…

ΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς ἔντιμης καὶ σοβαρῆς ἐνημέρωσης θὰ ἀποτελοῦσε τὸ ἐκδοτικὸ γεγονὸς τῆς χρονιᾶς ἢ ἔστω τοῦ καλοκαιριοῦ. Στὴν Ἑλλάδα ὅμως τοῦ IMF καὶ τοῦ δωσίλογου Γιώργου Παπανδρέου οἱ προσπάθειες αὐτὲς ἀποσιωποῦνται ἢ ἔστω ἀντιμετωπίζονται μὲ τὴν συνήθη νεο-ελληνικὴ εὐκολία, τοῦ τύπου: "ἔλα μωρέ, τί νὰ μᾶς πῇ ὁ Μπογιόπουλος καὶ τὸ ΚΚΕ..." Ὁ Νῖκος Μπογιόπουλος εἶναι ἐδῶ, ὄχι σὰν τὸ ἐξαφανισμένο καὶ νεο-φιλελεύθερο ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ συνεπὴς στὴν πορεία ποὺ ἔχει χαράξει εδῶ καὶ λίγες δεκαετίες, μὲ φωνὴ ἐλεύθερη, αὐθεντική, ἀριστερή, ὅπως τὸν γνωρίσαμε ἀπ' τὶς ὀθόνες τῆς τηλεόρασης, ὅταν κατατρόπωνε τὸν Πλεύρη, τὸν Ἀνδρουλάκη, τὸν Πάγκαλο καὶ τοὺς ἄλλους ναιναίκους καὶ ἀνεδείκνυε τὸ δύσκολο, δηλαδὴ τὴν ἀληθινὴ ὄψη τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ ἐν γένει τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, τὴν οὐσία τοῦ χρέους καὶ τῶν μέτρων λιτότητας ποὺ παίρνονται, δῆθεν γιὰ νὰ τὸ τιθασεύσουν, τὸν πραγματικὸ ρόλο τῶν ἐξωχώριων μηχανισμῶν τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ στὰ ἔσω καὶ ἄλλα πολλά.
Στὸ προσφάτως ἐκδοθὲν βιβλίο του "Ε…

Η "ΧΡΕΟΚΡΑΤΙΑ" ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρὸ ἡμερῶν εἴχαμε ἀναφερθῆ μὲ τὴν πρέπουσα βαρύτητα στὸ πολιτικὸ φὶλμ τῆς Κατερίνας Κιτίδη καὶ τοῦ Ἄρη Χατζηστεφάνου, τὴν γνωστή μας "Debtocracy", τὸ οἰκονομικὸ δηλαδὴ μοντέλο μέσῳ τοῦ ὁποίου τεράστιες ποσότητες κεφαλαίων "μεταναστεύουν" ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς περιφέρειας πρὸς τὶς ἰμπεριαλιστικὲς μητροπόλεις. Μάλιστα ὅσοι ἔχουν ἰσχυρὴ μνήμη θὰ θυμηθοῦν ὅτι τὸ φὶλμ αὐτὸ παρουσιάσθηκε καὶ σχολιάσθηκε στὸ Φιλοσοφικό μας Ἐργαστήριο, ἐνῷ ἀποτέλεσε καὶ πηγὴ ἔμπνευσης σχετικῆς διάλεξης στὴν Χαλκίδα, συνδεόμενο μὲ τὸν ἕτερο συγγενὴ ὅρο, αὐτὸν ποὺ χαρακτηρίζει τὸ πολιτικό μας σύστημα, τὴν Κλεπτοκρατία.
Οἱ δύο συντελεστὲς τοῦ φίλμ, μαζὺ μὲ τὸν ἔχοντα τὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια Καθηγητὴ Λεωνίδα Βατικιώτη καὶ τὸν Γιῶργο Δελαστὶκ ποὺ συνέγραψε τὴν εἰσαγωγή, προχώρησαν ἕνα βῆμα ἀκόμη, ἐκδίδοντας τὴν Χρεοκρατία σὲ βιβλίο (ἐκδ. Α.Α. Λιβάνη). Ἂς δοῦμε τὴν περίληψη τοῦ μνημειώδους αὐτοῦ ἔργου, ὅπως παρουσιάζεται στὸ ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου:
Μία χώρα ὑπὸ οἰκονομικὴ κατοχή. Ἕνα πολιτικὸ σύστημα…

ΙΔΡΥΤΙΚΟ

Ἀγαπητοὶ φίλοι καὶ σύντροφοι τῆς νεοπλατωνικῆς φιλοσοφίας. Σᾶς παρουσιάζω ἕνα προσχέδιο ἱδρυτικῆς διακυρήξεως· ἐννοεῖται ὅτι τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ ὁ τίτλος, τίθενται πρὸς συζήτησιν. Ἀναμένω τὰ σχόλιά σας.
Χίλια πεντακόσια περίπου χρόνια πρίν, κατὰ τὴν λεγομένη ἀποφράδα ἡμέρα τῆς φιλοσοφίας τοῦ 529, ἡ περιώνυμη σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν, ἡ πλατωνικὴ Ἀκαδήμεια, διέκοψε -αὐτοκρατορικῇ ἐντολῇ- τὴν λειτουργία της καὶ οἱ τελευταῖοι διδάσκαλοι τοῦ ἑλληνισμοῦ ὡδηγήθηκαν στὴν περσικὴ αὐλή. Πολλοὶ ἐθεώρησαν τὴν χρονικὴ αὐτὴ στιγμὴ ὡς τὴν ληξιαρχικὴ πράξη γεννήσεως τοῦ χριστιανικοῦ Μεσαίωνος· ὅπως προσφυῶς ἐλέχθη, ἡ φιλοσοφία θὰ ἀποτελέσῃστὸ ἑξῆς ancilla(σ.σ. τῆς Ἰουδαιοχριστιανικῆς) theologiae. Τὸ θλιβερὸ αὐτὸ γεγονὸς δὲν ἐξέσπασε ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ, ἀλλὰ ἀπετέλεσε τὴν κορύφωση ἄλλων τριῶν ἀποκρουστικότερων συμβάντων: τῆς δολοφονίας, στὸ πεδίον τῆς τιμῆς, τοῦ Αὐτοκράτορος Ἰουλιανοῦ (Κτησιφών, 363), τῆς εἰσβολῆς βαρβάρων -Οὔνων καὶ Μοναχῶν- στὸ Ἱερὸν Τελεστήριον τῶν Μεγάλων Μυστηρίων (Ἐλευσίς, 396) καὶ τ…

ΟΙ ΦΟΒΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ὁ Ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη (ἢ ἐὰν προτιμᾶτε τοῦ Πωλεῖται κατὰ τὸν "Ἐλεύθερο Τύπο") ἀπείλησε "θεοὺς καὶ δαίμονες" ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς, θεωρῶντας ὅτι ἀπειλεῖται ἡ οἰκογένειά του: "κάτω τὰ χέρια ἀπ' τὴν σύζυγό μου καὶ τὸ παιδί μου" ἀπαίτησε, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς διαδηλωτές, τοὺς ὁποίους πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν εἶχε φροντίσει νὰ ξυλοφορτώσῃ ἀρκούντως, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς "ράνῃ" μὲ τόννους "ληγμένων" καὶ καρκινογόνων χημικῶν, εἰσαγωγῆς ἐξ Ἰσραήλ (50€/τεμ.), τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ κυρωνόταν τὸ ἐπαίσχυντο "Μεσοπρόθεσμο" ἀπ' τὸν δοτὸ Πρωθυπουργὸ καὶ τὴν παραπαίουσα κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία.
Τί φοβᾶται ὅμως ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Ε.Φ.Ε.Ε. καὶ τί προσπαθεῖ νὰ προλάβῃ; Φοβᾶται, κατ' ἀρχάς, τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἔχει καταλάβει τὸ στημένο παιχνίδι ποὺ "παιζόταν" πίσω ἀπ' τὴν πλάτη του ἐδῶ καὶ χρόνια, μὲ πρωταγωνιστὴ ἕναν δωσίλογο Πρωθυπουργό, καθοδηγούμενο μαεστρικὰ ἀπ' τοὺς οἰκονομικοὺς μηχανισμοὺς τ…

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ;

Μόλις ἐπέστρεψα ἀπ' τὸν Ὄλυμπο, ἱκανοποιημένος περισσότερο ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη φορά. Δὲν εἶναι μόνο ἡ μεγάλη ἐπιτυχία ποὺ εἶχε, κατὰ γενικὴ ὁμολογία, ὁ διάλογος μεταξὺ Πλατωνικῶν καὶ Πυθαγορείων γιὰ τὶς ἐπιδράσεις τῶν τελευταίων στὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία, οὔτε ἡ ἐνεργὸς συμμετοχὴ τοῦ κοινοῦ σ' αὐτόν, ἡ ὁποία μὲ ἐξέπληξε κατὰ πολύ. Εἶναι αὐτὴ ἡ ὑγιὴς ἀτμόσφαιρα ἐντὸς τῆς ὁποίας πραγματοποιήθηκαν ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις· ἀπ' τὴν λαμπαδηδρομία τῆς "Προμηθεϊκῆς Πομπῆς" καὶ τὸ τελεστικὸ δρώμενο τοῦ "Διθυράμβου" τῆς Παρασκευῆς στὸ Λιτόχωρο, στὶς φιλοσοφικὲς συζητήσεις καὶ στὴν τελετὴ τοῦ καθαρμοῦ τοῦ Σαββάτου, ἔως καὶ τὴν τελετὴ τῆς Νουμηνίας καὶ τὸν διάλογο τοῦ "Κοινοῦ τῶν Ἑλλήνων" τῆς Κυριακῆς, παρὰ τὰ ἐλάχιστα "παρατράγουδα". Ἂς μὴν εἴμαστε ὅμως μίζεροι, αὐτὰ δὲν θὰ λείψουν ποτέ. Θερμὰ συγχαρητήρια σὲ ὅλους καὶ περισσότερο στὸν ἐμπνευστὴ τῶν Προμηθείων, στὸν Τρύφωνα Ὀλύμπιο.
Τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ δείξουμε ὅτι ἡ ὑπόθεσή μας θὰ ἔχῃ συνέχεια καὶ…

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Τὸ τριήμερο, Παρασκευὴ ἔως καὶ Κυριακὴ 1-3 Ἰουλίου, ἑορτάζουμε στὶς παρυφὲς τοῦ Ὀλύμπου, τὰ Προμήθεια, ἑορτὴ μὲ ἰδιαίτερο εἰδικὸ βάρος καὶ ἱστορία γιὰ τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς ὑποθέσεώς μας.
Τὸ Σάββατο 2 Ἰουλίου πραγματοποιήθηκαν δύο φιλοσοφικὰ συμπόσια, τὸ πρῶτο, τῶν Ἐπικουρείων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης μὲ θέμα τὴν παρούσα κρίση καὶ τὸ δεύτερο μεταξὺ τῶν ὁμάδων "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" καὶ "Τετρακτύς", μὲ θέμα τὶς πυθαγορικὲς ἐπιδράσεις στὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία. Ὁ Μανώλης Παπαδόπουλος ἐκ μέρους τῆς "Τετρακτύος" ἀνέλυσε τὸν ἰσοσκελῆ σταυρὸ τῶν Πυθαγορείων, ἀνάγοντάς τον στὴν γνωσιολογικὴ θεωρία τῆς Γραμμῆς καὶ στὸ σπήλαιον τῆς Πολιτείας, ἐνῷ ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος ἐπεσήμανε τὶς μαθηματικὲς ἀναγνώσεις τοῦ Τιμαίου. Τὴν συζήτηση ποὺ ἐπακολούθησε διηύθυνε μὲ ἐπιτυχία ὁ Γιῶργος Μούρτζιος ἀπ' τὴν Τετρακτύ. Ἀκολουθεῖ ἡ περίληψη τῆς ὁμιλίας τοῦ Κ. Σταυροπούλου:
Συνέλληνες,οἱ πυθαγορικὲς ἐπιδράσεις στὸν Πλάτωνα παρατηροῦνται, κυρίως, στοὺς διαλόγους τῆς μέσης περιόδου, …