ΟΙ ΦΟΒΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ὁ Ὑπουργὸς Προστασίας τοῦ Πολίτη (ἢ ἐὰν προτιμᾶτε τοῦ Πωλεῖται κατὰ τὸν "Ἐλεύθερο Τύπο") ἀπείλησε "θεοὺς καὶ δαίμονες" ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς Βουλῆς, θεωρῶντας ὅτι ἀπειλεῖται ἡ οἰκογένειά του: "κάτω τὰ χέρια ἀπ' τὴν σύζυγό μου καὶ τὸ παιδί μου" ἀπαίτησε, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς διαδηλωτές, τοὺς ὁποίους πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν εἶχε φροντίσει νὰ ξυλοφορτώσῃ ἀρκούντως, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς "ράνῃ" μὲ τόννους "ληγμένων" καὶ καρκινογόνων χημικῶν, εἰσαγωγῆς ἐξ Ἰσραήλ (50€/τεμ.), τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ κυρωνόταν τὸ ἐπαίσχυντο "Μεσοπρόθεσμο" ἀπ' τὸν δοτὸ Πρωθυπουργὸ καὶ τὴν παραπαίουσα κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία.

Τί φοβᾶται ὅμως ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Ε.Φ.Ε.Ε. καὶ τί προσπαθεῖ νὰ προλάβῃ; Φοβᾶται, κατ' ἀρχάς, τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἔχει καταλάβει τὸ στημένο παιχνίδι ποὺ "παιζόταν" πίσω ἀπ' τὴν πλάτη του ἐδῶ καὶ χρόνια, μὲ πρωταγωνιστὴ ἕναν δωσίλογο Πρωθυπουργό, καθοδηγούμενο μαεστρικὰ ἀπ' τοὺς οἰκονομικοὺς μηχανισμοὺς τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ, τῆς νεο-φιλελεύθερης ἐλίτ-ἀλητοκρατίας. Ἔως καὶ πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ὁ λαὸς πειθόταν ἀπ' τὸ παραμύθι τῆς ἐπικειμένης χρεωκοπίας, βοηθοῦσαν σ' αὐτὸ ἄλλως τε (μὲ τὸ ἀζημίωτο βεβαίως-βεβαίως...) τὰ ἐξωννημένα καὶ χρεωκοπημένα Μ.Μ.Ε. Τώρα ποὺ τὸ πραγματικό-ἀποκρουστικὸ πρόσωπο τῆς Κυβέρνησης ἀποκαλύφθηκε πλήρως καὶ οἱ δυνατότητες χειρισμῶν ἔχουν περιορισθῆ, τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ κάνῃ ὁ ἐντεταλμένος ἀπ' τὸ IMF Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ συνένοχοι Ὑπουργοί του; Τίποτε περισσότερο ἀπ' αὐτὸ ποὺ κάνουν ἔντρομοι. Νὰ στοχοποιοῦν τοὺς ἐνοχλητικούς, τὸν ΣΥ.ΡΙΖ.Α., διότι διαπιστώνουν ὅτι θὰ καρπωθῇ ἐκλογικὰ τοὺς δυσσαρεστημένους, ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν ἑλληνικὸ λαό. Ὅταν ἕνα δικτατορικὸ καθεστὼς καταρρέει -ἂς μὴν ἔχουμε καμμία ἀμφιβολία ὅτι τὸ νεο-φιλελεύθερο ΠΑ.ΣΟ.Κ. τέτοιο εἶναι κι ἂς ἐνοχλοῦνται ἀπ' τὴν διαπίστωση αὐτή- τότε τὴν ἀπωλεσθεῖσα του δύναμη, τὴν ἀδυναμία του δηλαδή, ὑποκαθιστᾷ ἡ βία (ΑΡΕΝΤ Χ., Περὶ βίας), ἡ ὁποία εἶναι ἀσύστολη καὶ τυφλή.

Ἂς μὴν κουράζεται λοιπὸν ὁ Χρ. Παπουτσῆς κι ἂς ἀποβάλλῃ τὴν ἀρρωστημένη πριγκηπικὴ νοοτροπία τοῦ ἀρχηγοῦ του· δὲν πείθει κανέναν. Τὰ χρόνια ποὺ ἐξαπατοῦσαν τοὺς ἀφελεῖς, ἔχουν παρέλθει ἀνεπιστρεπτί. Ἡ οἰκογένειά του ἔχει τὴν ἴδια "ἀξία" καὶ θὰ ἔχῃ τὴν ἴδια προστασία, μὲ τὴν οἰκογένεια τοῦ ἀνέργου, τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου, τοῦ μικρο-ἐπιχειρηματία, τοῦ ὑποαπασχολούμενου. Ἡ κοινωνικὴ ὀργὴ εἶναι ποτάμι ποὺ ἔχει ξεχειλίσει. Τὸ μόνο ποὺ πρέπει νὰ σκεφθῇ, εἶναι ὅτι ἐνῷ ὁ ἡμέτερος Γιέλτσιν (ἢ Πινοτσὲτ ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ἀποκρουστικό) θὰ βρίσκεται στὶς Η.Π.Α. ἢ στὸν Καναδᾶ, αὐτὸς θὰ προσπαθῇ νὰ περνᾷ ἀπαρατήρητος δίπλα μας ...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ