ΟΙ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ

Ἡ εἰκόνα τῶν Ὑπουργῶν τῆς σημερινῆς Κυβέρνησης, ὄρθιοι νὰ χειροκροτοῦν τὸν κατοχικὸ Πρωθυπουργὸ γιὰ τὴν τεράστια "νίκη" του στὸ Eurgroup τῆς Πέμπτης 21ης Ἰουλίου, ἀποτελεῖ κατὰ τὴν γνώμη μου, μία ἀπὸ τὶς μελανὲς στιγμὲς τῆς μεταπολιτευτικῆς δημοκρατίας, ἔστω καὶ στὴν κλεπτοκρατική της ἐκδοχή. Ἐὰν προσπαθήσουμε νὰ ἀναλύσουμε τὸ συμβάν, θὰ καταλήξουμε σὲ λυπηρὰ συμπεράσματα γιὰ τὴν ποιότητα τῶν ἀνθρώπων ποὺ κρατοῦν τὴν τύχη τῆς χώρας μας στὰ χέρια τους ἢ γιὰ νὰ τὸ ποῦμε πιὸ πρακτικά, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ διαπραγματεύονται μὲ τοὺς δανειστές μας, δηλαδὴ τὸ διεθνὲς τοκογλυφικὸ κεφάλαιο.

Μόνο ἀνησυχία θὰ μποροῦσε νὰ προκαλέσῃ ἡ διαπίστωση αὐτή, ἐὰν δὲν ληφθοῦν ὑπ' ὄψει δύο βασικὲς πτυχὲς τοῦ θέματος ποὺ γενικῶς "ἀγνοοῦνται". Πρώτη, ἡ παρούσα Κυβέρνηση τῶν δωσιλόγων διολισθαίνοντας ὁλοένα καὶ περισσότερο σὲ φθηνὲς ἀμερικανικὲς πρακτικές, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενο σὲ ἀμερικανιές, ὑποκαθιστᾷ τὴν πολιτικὴ μὲ τὴν ἐπικοινωνία· τὸ συμπέρασμα λοιπὸν ποὺ ἐξάγει ὁ ἐμβρόντητος, ἴσως καὶ ἀνυποψίαστος τηλεθεατὴς τῶν δελτίων εἰδήσεων εἶναι ὅτι αὐτὸς ὁ γραφικὸς τύπος ποὺ ὑποδύεται τὸν Πρωθυπουργὸ ἐπέστρεψε ἀπ' τὶς Βρυξέλλες ... νικητὴς καὶ τροπαιοῦχος· ἐπίσης, μπορεῖ νὰ ὑποθέσῃ ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ ἡ Κυβέρνησή του δὲν εἰσπράττουν μόνο μοῦτζες καὶ γιαούρτια, ἀλλὰ καὶ χειροκροτήματα, ἔστω κι ἂν αὐτὰ προέρχονται ἐξ ἰδίων. Ἡ δεύτερη πτυχὴ ἀφορᾷ στὴν οὐσία τοῦ θέματος, ἡ ὁποία "σκεπάζεται" ἐντέχνως ἀπὸ τὸ οἰκτρὸ θέαμα· ὁ ἀνύπαρκτος Πρωθυπουργὸς ἐπὶ κεφαλῆς μίας ἀνύπαρκτης Κυβέρνησης ἄγεται καὶ φέρεται ἀπ' τοὺς διεθνεῖς Τοκογλύφους, συμπεριφερόμενος ὡς ἕνας ὁποιοσδήποτε Διευθύνων Σύμβουλος μιᾶς ὑπὸ χρεωκοπία ἐπιχείρησης ποὺ ἁπλῶς ἐκτελεῖ τὶς ἐντολές τους, μήπως καὶ σώσει τὴν ἐπιχείρησή του καὶ ὄχι ὡς ὁ ἐκλεγμένος Πρωθυπουργός (ἔστω καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐξελέγη) ἑνὸς Κράτους ποὺ ἐπιτελεῖ -ἢ θἄπρεπε νὰ ἐπιτελῇ βάσει τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀγράφων ἠθικῶν νόμων- κι ἕναν συγκεκριμένο κοινωνικὸ ρόλο. Ὄχι, δυστυχῶς δὲν συμβαίνει τὸ τελευταῖο, διότι ὁ ὑπερδανεισμὸς τῆς χώρας μας, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, συνέβη αὐτοῦ παρόντος στὰ ὑπουργικὰ συμβούλια τῶν πασοκικῶν Κυβερνήσεων τῆς τριακονταετίας.

Πῶς λοιπὸν καὶ τί νὰ διαπραγματευθῇ μὲ τοὺς Ἰμπεριαλιστὲς προστάτες του, ὅταν συμμετεῖχε, κι ἂς κάνῃ ὅτι δὲν θυμᾶται τίποτε, στὸ ἔγλημα τοῦ ὑπερδανεισμοῦ, τὸ ὁποῖο αὐτὸς καὶ οἱ σύντροφοί του, μᾶς τὸ παρουσίαζαν ὡς ἔνδειξη ἰσχυρῆς καὶ ραγδαίως ἀναπτυσσομένης οἰκονομίας; Οἱ Τοκογλύφοι γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὶς διαδρομὲς τοῦ μαύρου πολιτικοῦ χρήματος στὴν Ἑλλάδα τῶν ὑψηλῶν ρυθμῶν ἀνάπτυξης ἢ γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τ' ὄνομά τους τῶν 340 δὶς € χρέους καὶ τῶν 600 δὶς "μαύρων" καταθέσεων στὴν Ἑλβετία. Ἀφοῦ τὰ φάγανε ὅλοι μαζύ, γιατί νὰ μὴν ἀλληλοχειροκροτοῦνται;

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ