ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Ποιὸς εἶπε ὅτι στὴν χώρα μας δὲν ἀπονέμεται δικαιοσύνη, ὅτι ὅλοι οἱ παρανομοῦντες δὲν ἐκτίουν πολυετεῖς ποινὲς φυλάκισης; Οὐδὲν ψευδέστερον... Παράδειγμα: οἱ ποινὲς ποὺ ἐπέβαλλε ἡ Πρόεδρος τοῦ Τριμελοῦς Ἐφετείου Κακουργημάτων στοὺς εἰκοσάχρονους "Τρομοκράτες" τῶν λεγομένων "Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς", στὴν πολύκροτη "Δίκη τῶν Ἀποτυπωμάτων"· κατὰ σύμπτωσιν πολὺ πιὸ αὐστηρὲς ἀπ' τὴν πρόταση τοῦ Εἰσαγγελλέως: εἰκοσιπέντε χρόνια στὸν Χάρη Χατζημιχελάκη καὶ στὸν Παναγιώτη Ἀργυροῦ, εἴκοσι χρόνια (σύνολο τριανταδύο) στὸν Γιῶργο Καραγιαννίδη, δώδεκα περίπου χρόνια στοὺς Παναγιώτη Μασούρα, Ἀλέξανδρο Μητρούσια καὶ Κωνσταντίνα Καρακατσάνη, κ.ο.κ.. Καὶ ὁ ἐπίσημος λόγος; Σύσταση συμμορίας, τρομοκρατικὲς καὶ ἄλλες πράξεις ποὺ ἐμπίπτουν στοὺς ἐπαίσχυντους καὶ ἔξωθεν ἐπιβληθέντες τρομο-νόμους τῶν Χρυσοχοΐδη καὶ CIA...

Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως τὴν οὐσία τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς, ἀφοῦ κάνουμε τοῖς πᾶσι γνωστόν, ὅτι οἱ πράξεις ἀτομικῆς βίας εἶναι καταδικαστέες καὶ ἐπικίνδυνες γιὰ τὸ ἴδιο τὸ κίνημα καὶ ὄχι γιὰ τὸν ταξικὸ ἐχθρό· τὸ μόνο ποὺ καταφέρνουν οἱ ὀργανώσεις ἔνοπλης πάλης, εἶναι ὁ πληρέστερος ἐξοπλισμὸς τῶν δυνάμεων καταστολῆς ἢ προστασίας τοῦ πολίτη, ἐὰν προτιμᾶτε. Ὁ ἴδιος ὁ Λένιν στὸν Ἀριστερισμὸ εἶχε καταδικάσει μὲ σφοδρότητα τὴν ἀτομικὴ τρομοκρατία· ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός του μάλιστα συμμετεῖχε στὴν δολοφονία τοῦ Τσάρου καὶ εἶχε καταδικασθῆ ἀπ' τὴν τσαρικὴ Ἀστυνομία, τὴν περιβόητη Ὀχράνα, σὲ θάνατο.

Τὰ εἰκοσάχρονα παιδιὰ ποὺ ὡδηγήθηκαν στὸν Κορυδαλλό, φαίνεται, ἐκ πρώτης ὄψεως, ὅτι λίγη σχέση ἔχουν -ἐὰν ἔχουν κιόλας- μὲ τοὺς "ἐγκεφάλους" τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν. Τότε, γιατί καταδικάσθηκαν στὶς ἐξοντωτικὲς ποινὲς ποὺ προαναφέραμε; Κατ' ἀρχὰς γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν, ὄχι τὸ κοινὸ περὶ δικαίου αἴσθημα, ἀλλὰ τοὺς εἰσηγητὲς αὐτῶν τῶν νομικῶν τερατουργημάτων, στήνοντας ἄλλο ἕνα Γκουαντάναμο, μικροτέρων διαστάσεων, στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ σιγά-σιγὰ καὶ στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ἀφοῦ ὁ ἐργασιακὸς Μεσαίων εἶναι ἐπὶ θύραις σ' ὅλη τὴν γηραιὰ ἤπειρο· οἱ ἀσκήσεις στὸ Κιλκὶς καὶ ἡ συνθήκη τῆς Λισσαβώνας ποὺ ὑπέγραψε ὁ ΓΑΠ (αἰσθανόταν καὶ ὑπερήφανος ὁ κακομοίρης....) καὶ ἡ παρέα του, ἐντάσσονται σ' αὐτὴν τὴν κατεύθυνση καὶ θὰ τὰ βροῦμε μπροστά μας. Κατὰ δεύτερον, οἱ ποινὲς αὐτὲς θὰ ἀποτελέσουν "προειδοποιητικὰ πυρὰ" πρὸς τοὺς πάσης φύσεως ἀντιφρονοῦντες, σ' αὐτοὺς δηλαδὴ ποὺ θὰ άντιδράσουν στὶς ἐπικείμενες ἀναδιαρθρώσεις καὶ στὶς ἀντιδραστικὲς μεταρρυθμίσεις ποὺ προετοιμάζει τὸ πολιτικὸ σύστημα τὸ προσεχὲς Φθινόπωρο.

Κι ἐπειδὴ τὰ "νούμερα δὲν βγαίνουν", κάποιοι πρέπει νὰ πληρώσουν. Ποιοί; Οἱ Ψωμιάδηδες, πατὴρ καὶ υἱός, μὲ τὰ 565ἑκ. € "μαῦρες" καταθέσεις στὶς Τράπεζες, ὁ γνωστὸς λαϊκὸς ἀοιδὸς Τ. Βοσκόπουλος μὲ τὰ 5,5ἑκ € βεβαιωμένα χρέη στὴν Ἐφορία, ἡ πασίγνωστη Χόκτιφ μὲ τὰ 550ἑκ. € ΦΠΑ ποὺ δὲν ἀποδίδει ἢ ὁ Mr Express Service μὲ τὰ ἐπίσης βεβαιωμένα 80ἑκ € χρέη στὸ Δημόσιο; Ὄχι, αὐτοὶ ἔχουν μάθει (ἢ τοὺς μάθανε) νὰ μὴν πληρώνουν, ἄλλως τε ἡ αὐθεντία ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν (ὁ Γ. Παπακωνσταντίνου...) εἶχε προσπαθήσει νὰ τοὺς τὰ χαρίσῃ. Οἱ ἄλλοι ὅμως; Αὐτοὶ θὰ "πληρώσουν" καὶ γιὰ νὰ γίνῃ αὐτὸ θὰ πρέπῃ νὰ πεισθοῦν, εἴτε μὲ τὸ καλό (Μ. Καψῆς, Ι. Χασαπόπουλος, Μπ. Παπαδημητρίου) εἴτε, τὸ πιὸ πιθανό, μὲ τὸ ἄγριο.

Υ.Γ. Κάτι πρέπει νὰ γίνῃ καὶ μὲ τὸ λεγόμενο "τεκμήριον τῆς ἀθωότητος", ἀφοῦ ἀπ' τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ νέου αἰῶνα, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς συλλήψεως τῶν μελῶν τῆς ὑποτιθέμενης "17ης Νοέμβρη", ἔχει κατ' οὐσίαν καταργηθῆ. Θεωρῶ, ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ σοβαρότερο πλῆγμα γιὰ τὸν νομικό μας πολιτισμό, ὅπως αὐτὸς προέκυψε ἀπ' τὸ ἑλληνο-ρωμαϊκὸ δίκαιο. Ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, ἐξαμερικανιζόμαστε ἢ ὅπως λένε ἐκεῖθεν τοῦ Ἀτλαντικοῦ: "ἡ Δικαιοσύνη πρὶν ἀπ' τὴν Ἀλήθεια", λὲς καὶ σὲ μία εὐνομούμενη κοινωνία μπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ διάσταση μεταξύ τους.

Σχόλια

 1. Ατυχέστατο το παράδειγμα με τους τρομοτσόγλανους 'Πιπίνες της Φωτιάς', για πολλούς και διάφορους λόγους.

  Καταρχήν εσύ πρεσβεύεις την ευνομούμενη πολιτεία, ενώ οι τρομοτσόγλανοι είναι ιδεολογικά αντίθετοι σε κάθε έννοια νόμου και πολιτείας (ακόμα και αυτής της έννοιας του Έθνους). Πάει να πει πως, και φαινόμενα πολιτειακής διαφθοράς (φοροδιαφυγή, μεγαλοκαρχαρίες, διαπλεκόμενοι, απατεώνες πολιτικοί) να μην υπήρχαν, οι τρομοκρατικές αυτές οργανώσεις θα νομιμοποιούνταν ηθικά και πάλι, για να πράττουν ακριβώς τα ίδια.

  Δεύτερον, το σκεπτικό σου είναι λίαν παράλογο. Επειδή δηλαδή ο Μπόμπολας ή Λαμπράκης ή ο Ψωμιάδης ή ο γυφτο-Bοσκόπουλος μπορούν και παραμένουν εκτός φυλακής, τότε η δικαιοσύνη δεν θα έπρεπε να εκδίδει αυστηρές ποινές για κανέναν; Μήπως θα έπρεπε και να κλείσουν τα δικαστήρια;

  Τρίτον, καλά κάνουν οι τρομονόμοι και είναι έξωθεν επιβληθέντες, από τη στιγμή που αποδεικνύεται πως εμείς είμαστε ανίκανοι να θεσπίσουμε τέτοιους από μόνοι μας. Ή μήπως θα έπρεπε να αφήνουμε την κάθε μυστική συμμορία τραμπούκων και φονιάδων, τους πνευματικούς κληρονόμους των χριστιανικών συμμοριών της ύστερης αρχαιότητας, να αφιερώνονται στο έργο τους ανενόχλητοι δίχως έστω τον φόβο μια σκληρής τιμωρίας;

  Τέταρτον, τα 20χρονα 'παιδιά' που οδηγήθηκαν στον Κορυδαλλό πιθανό να μην είναι οι εγκέφαλοι των οργανώσεων αυτών, αφού όπως φαίνεται οι 40χρονοι και 60χρονοι ινστρούχτορες και χρηματοδότες της ελλαδικής αναρχίας αποφεύγουν να ρίχνουν με Καλάσνικοφ... Αυτό όμως δεν αποτελεί κριτήριο αθωότητας. Αν ήταν έτσι, ο κάθε ένας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως άλλοθι για ένα έγκλημα, την επήρειά του από κάποιον άλλο.

  Πέμπτον, οι ποινές δεν είναι καθόλου "εξοντωτικές" όπως δείχνει και το παράδειγμα του Βασίλη Ξηρού, οποίος ενώ είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια κάθειρξη, είναι ελεύθερος από την προηγούμενη εβδομάδα, 9 χρόνια μετά την καταδίκη του. Το αν θα καταστραφούν οι ζωές όλων αυτών (όπως θα γινότανε με κάποιον 'μη-επώνυμο'), είναι και αυτό πολύ αμφίβολο, μιας και η -οργανωμένη μέχρι σημείου στρατικοποιήσεως- αναρχική 'φαμίλια' δεν θα τους αφήσει έτσι...

  Έκτον, είναι καιρός να τελειώνουμε με τις συνομωσιολογίες και να πιάσουμε λιγάκι την ελλαδική πραγματικότητα. Χαρακτηρισμοί όπως "υποτιθέμενη" για την 17 Νοέμβρη είναι απαράδεκτοι. Το ίδιο και ο χαρακτηρισμός "μικρό Γκουαντάναμο" για το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα, όπου οι δραπέτες απογειώνονται από τις φυλακές με ελικόπτερα ή... κατά περίσταση, όταν βαριούνται να μένουν μέσα. Απόψεις αυτού του είδους κάνουν τον μέσο Έλληνα να γελάει μαζί μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλλίμαχε, δὲν μοῦ τὰ λὲς καλά. Λέω κάπου, ὅτι ἂν ἔχουν κάνῃ κάτι, νὰ μὴν "πληρώσουν". Ἁπλῶς λέω, ὅτι δὲν ἔκαναν τίποτε ἢ τοὐλάχιστον δὲν ἀποδείχθηκε τίποτε. Τὰ παιδιὰ αὐτὰ καταδικάσθηκαν μὲ μοναδικὸ τεκμήριο τὰ ἀποτυπώματα. Οὔτε δολοφόνησαν κάποιον, οὔτε ἔκλεψαν, οὔτε τραυμάτισαν, οὔτε ... Ἐνῷ κάποιοι ἄλλοι ποὺ ἔκαναν τὰ παραπάνω κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι μεταξύ μας ἢ ἀποφεύγουν τὴν σύλληψη, ἐπειδὴ "κρατοῦν" κάποιους Ὑπουργοὺς ποὺ ἔκαναν κάποτε νεανικὲς τρέλλες. Ἑπομένως θἄπρεπε νὰ τοὺς "δοῦν" διαφορετικά, νὰ λάβουν ὑπ'ὄψει καὶ κάποια ἐλαφρυντικὰ καὶ ἐπὶ τέλους, ἐὰν θέλουν νὰ μᾶς ἀποδείξουν ὅτι λειτουργεῖ ἡ Δικαιοσύνη (δηλ. ὡς ἀπονομή), ἂς ἐφαρμόσουν τοὺς νόμους γιὰ ὅλους.

  Ὅσο γιὰ τὴν ὑποτιθέμενη 17 Νοέμβρη, τὴν Ἀλ Κάιντα, τὴν ὀργάνωση τοῦ Νορβηγοῦ καὶ τοὺς λοιπούς, ἕνα πρᾶγμα νὰ θυμᾶσαι: ὅταν ἡ Νέα Τάξη θέλει νὰ κατασκευάσῃ ἐχθρούς, τῆς εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ τὸ κάνῃ. Οἱ μ...κες γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν τὸ σχέδιο εἶναι πανεύκολο νὰ βρεθοῦν, δηλ. οἱ Ξηροὶ καὶ οἱ ἄλλοι. Ἐκτὸς κι ἂν πιστεύῃς ὅτι ὁ 150κιλος Χριστόδουλος σκότωσε τὸν Π. Μπακογιάννη. Δὲν σὲ ἔχω γιὰ ἀφελῆ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τίμαιε, βλέπω επιμένεις με το "τεκμήριο αθωότητας" των ΣΠΦ. Για να μιλήσεις για τεκμήριο αθωότητας πρέπει πρώτα να αποδέχεσαι τους δικονομικούς κανόνες βάσει των οποίων δικάζουν τα δικαστήρια. Για τους ΣΠΦ η αστική δικαιοσύνη δεν έχει καμμία ισχύ και, κατά προέκταση, δεν ισχύει κανένα 'τεκμήριο αθωότητας' ή 'τεκμήριο ενοχής'. Οι ΣΠΦ θα δήλωναν 'πολιτικοί κρατούμενοι' ανεξάρτητα από το αν θα είχαν εγκληματήσει ή όχι. Όταν η δολοφονία χαρακτηρίζεται 'πολιτική πράξη', τι έννοια έχει το τεκμήριο αθωότητας; Για να μην πούμε για την εκ μέρους των συνειδητή προσπάθεια γελοιοποιήσεως του Θεσμού, με διαδοχικές απορρίψεις συνηγόρων, τρεχαλητά στα προαύλια των φυλακών, επευφημίες από τα φιλαράκια στη δικαστική αίθουσα κτλ.

  Πάμε ξανά από την αρχή.

  Το θέμα της δημοσίευσής σου είναι πως η δικαιοσύνη ξαφνικά 'θυμήθηκε' το αυστηρό της πρόσωπο στην περίπτωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 'Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς'. Σου απαντώ, ακόμα και όλα να δούλευαν ρολόι σε αυτή την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένου και του κρατικού μηχανισμού Ελληνική Δικαιοσύνη, οι τρομοτσόγλανοι της ΣΠΦ θα είχαν ΚΑΙ ΠΑΛΙ ανάλογη δράση. Άρα ο συσχετισμός των ΣΠΦ με την πασίγνωστη διαφθορά, είναι ατυχής. Διαφθορά ή μη-διαφθορά, χρέος ή μη-χρέος, οι ΣΠΦ πάλι θα δρούσαν ως ΣΠΦ... Θα έθιγες καλύτερα το θέμα σου αν αναφερόσουν π.χ στις αμοιβαιότητες Δικαιοσύνης και Ορθοδοξίας Α.Ε, οι οποίες σε συνθήκες μη-διαφθοράς ΔΕΝ θα υπήρχαν.

  Έπειτα, πρέπει επιτέλους να αφήσουμε την συνωμοσιολογία και την αντιδραστικότητα και να δηλώσουμε ΞΕΚΑΘΑΡΑ που ανήκουμε. Ανήκουμε στους δημοκράτες, ή στους υβριστές της Δημοκρατίας; Ανήκουμε στους πατριώτες, ή στους απάτριδες και ανθέλληνες; Ανήκουμε στους υπεύθυνους πολίτες, ή στους ανεύθυνους κουκουλοφόρους συνωμότες; Ανήκουμε σε αυτούς που χτίζουν και επαν-ορθώνουν πεσμένες αξίες, ή στους καταστροφείς, τους εμπρηστές, τους μηδενιστές; Ο κόσμος περιμένει από εμάς τους πρωτοεμφανιζόμενους να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας και αντί αυτού, μας παρακολουθεί αποσβολωμένος να χαρακτηρίζουμε "παιδιά" τους τρομοκράτες, "υποτιθέμενη" τη 17 Νοέμβρη, "εξοντωτικές" τις ποινές 9 χρόνων, "μικρό γκουαντάναμο" το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα και να υποστηρίζουμε τα "τεκμήρια αθωότητας" εις όφελος των αρνητών της ίδιας της δικαιοσύνης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλλίμαχε, δυστυχῶς ἡ συζήτηση μαζύ σου ἐξελίσσεται σὲ ἀδιέξοδο. Τί σχέση ἔχει τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητος μὲ τὴν ὁποιαδήποτε ἄποψη τοῦ ὁποιουδήποτε κατηγορουμένου. Νομίζω, δὲν ἔχεις καταλάβει τὴν "ἀξία" του. Ἐν πάσῃ περιπτώσει ἔγραψα κάτι γιὰ κάποιους ἀνθρώπους ποὺ καταδικάσθηκαν σὲ σκληρὲς ποινές, δίχως ἐπαρκῆ στοιχεῖα. Αὐτὸ ἐξετάζω.

  Ὅσο γιὰ τὰ ρητορικὰ σχήματα ποὺ ἐπιλέγεις γιὰ νὰ ἀντιπαρατεθῇς, ἰδιαιτέρως αὐτὸ ποὺ ἀναφέρεται στὴν ποιότητα τῆς δημοκρατίας "μας", γνωρίζεις πολὺ καλά, ὅτι σὲ μία χώρα ποὺ οἱ νόμοι "πωλοῦνται", ὅπως ἄλλως τε καὶ κομμάτια τῆς πατρίδας μας, τὸ σύστημα ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης πρέπει νὰ στέκεται στὸ ὕψος του. Ἀλλοιῶς, εἶναι ὅλοι συνυπεύθυνοι, συμμετέχουν στὸ "στημένο" παιχνίδι.

  Υ.Γ. Ὁ Ἁρμόδιος καὶ ὁ Ἀριστογείτων τί ἔκαναν στὴν Ἀθήνα τοῦ Πεισιστράτου. Γιατί τιμήθηκαν τόσο πολὺ ἀπ' τοὺς Ἀθηναίους; Ἡ δράση τους δὲν ἦταν ἔκνομη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τίμαιε, το αν τα στοιχεία είναι επαρκή ή ανεπαρκή είναι αρμοδιότητα ενός νομικού να το κρίνει, όχι ενός μηχανικού. Προσωπικά με ενδιαφέρει η ηθική νομιμοποίηση των κουκουλοφόρων και καλασνικωφόρων, καθώς και όλων των ομοϊδεατών και συμπαθούντων (με το τελευταίο δεν εννοώ εσένα), όταν αυτοί φωνάζουν περί 'δημοκρατικών ελλειμμάτων'. Η προκλητικά υποκριτική αυτή τακτική δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα ψέμματα των πολιτικών, που τόσο πολύ σε ενοχλούν.

  Το ότι η χώρα πωλείται δεν το μάθαμε τώρα. Η χώρα πωλείται από τότε που ο Έλληνας έγινε ιδιώτης. Είναι αφελές να περιμένεις από το μικρό μέρος να παραμένει σωστό, όταν το μεγάλο σύνολο είναι λάθος. Οι δικαστικοί δεν ξυπνάνε και κοιμούνται έγκλειστοι στις δικαστικές αίθουσες. Όταν η βάρδια τελειώνει, ζουν κι αυτοί τη πραγματικότητα την οποία ζούμε όλοι οι υπόλοιποι.

  Όσο για τον Αρμόδιο και τον Αριστογείτονα, αδυνατώ να εντοπίσω τη σχέση των 'Πιπίνων της Φωτιάς' με οποιαδήποτε κοινωνικά ωφέλιμη ενέργεια. Σε παρακαλώ να μου υποδείξεις κάποια αν γνωρίζεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κατ' ἀρχὰς ἀντιπαρέρχομαι τὴν "ἐπαγγελματικὴ" ὑπόδειξή σου, δηλαδὴ τὸ ἐὰν εἶμαι ἢ ὄχι εἰς θέσιν νὰ κρίνω ἐπαρκῆ ἢ ἀνεπαρκῆ στοιχεῖα. Οἱ ἄλλες διαπιστώσεις σου εἶναι γενικῶς σωστὲς καὶ τὶς ἔχουμε συζητήσει πολλάκις, ἐκτὸς αὐτῶν ποὺ ἀναφέρονται στοὺς δικαστικούς. Μὴν ξεχνᾷς τὸ παρα-δικαστικὸ κύκλωμα, στὸ ὁποῖο "διαπιστώσαμε" ὅλοι (καί) τὴν σχέση του μὲ τὴν Ἐκκλησία. Φαντάζου, τί γίνεται μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία ... Ὅσο γιὰ τὰ περὶ Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος, νομίζω εἶμαι σαφὴς καὶ ἀφοροῦν τὸ ὄντως ἔκνομο τῶν ἐνεργειῶν τους. Ἐνν., ὅτι δὲν συγκρίνω "μεγέθη".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ακριβώς, το παραδικαστικό κύκλωμα καθώς και οι αμοιβαιότητες της δικαιοσύνης με την Ορθοδοξία Α.Ε (π.χ πόσοι δικαστικοί έχουν σπουδάσει με ορθόδοξα χρήματα, ανήκουν στον σύλλογο 'φίλων του αγίου όρους' κτλ) και τον χώρο των επαγγελματιών πολιτικών, Θα ήταν ένα καλό εφαλτήριο για να θίξει κάποιος 'τα στραβά' της δικαιοσύνης.

  Δεν αποτελεί τέτοιο, η αντιμετώπιση από κάποιους δικαστικούς των εχθρών της δημοκρατίας και του έθνους. Αν μη τι άλλο, είδαμε και το πως εννοούν όλοι αυτοί οι 'θιασώτες της πολυφωνίας', 'ελευθεριακοί' (πολλά εισαγωγικά εδώ, και άλλα τόσα ερωτηματικά για την ιδιοποίηση της έννοιας Ελευθερία) την ιδανική τους κοινωνία: Στην περιβόητη Μαρίνα-Λέντα εκλέγεται ο ίδιος δήμαρχος τα τελευταία 30 χρόνια και ο πολιτικός εκπρόσωπος (ένας τον αριθμό) της μειοψηφίας έχει... μετακομίσει σε άλλο χωριό, λόγω της τρομοκρατίας που υφίστατο εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλλίμαχε, στὶς γενικές σου διαπιστώσεις συμφωνῶ, ὡστόσο μοῦ τὰ "χαλᾷς", ὅταν ἐξειδικεύῃς. Μάλιστα, φθάνεις στὸ σημεῖο νὰ θεωρῇς ἀρνητικὸ παράδειγμα τὴν "Μαριναλέντα", μία πόλη ποὺ θἄπρεπε νὰ ἀποτελοῦσε πρότυπο γιὰ ἐμᾶς ποὺ ὁραματιζόμαστε μία ἀρχαιοελληνικὴ πόλη. Δὲν σοῦ προξενεῖ ἐντύπωση, ὅτι στὴν ἐν λόγῳ πόλη, ὁ μειοψηφῶν εἶναι ἕνας καὶ μοναδικός;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Όντως μου προξενεί εντύπωση. Αρνητική εντύπωση.

  Πληροφοριακά, στο εν λόγω χωριό την 10ετία του '80 επιχείρησε να συμμετάσχει στις εκλογές και η Ισπανική 'δεξιά' με εκπρόσωπο τον τοπικό χασάπη. Ο υπεύθυνος του κόμματος που πήγε στο χωριό για να οργανώσει την κατάσταση, προπηλακίστηκε από τους κατοίκους και εκδιώχθηκε λίγες ώρες μετά. Η τύχη του χασάπη, άγνωστη.

  Αυτά τα κοινοβιακά υβρίδια πιστών οπαδών του κάθε σωτήρα (Μαρξ και Τσεγκεβάρα εν προκειμένω) με ισόβιο δήμαρχο και... πρόωρα συνταξιοδοτηθέντα χασάπη, μάλλον σε πρωτοχριστιανικές κοινότητες μοιάζουν, παρά σε αρχαιοελληνικές πόλεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δηλαδὴ τί ἐννοεῖς; Ὅτι σὲ μία πόλη ἀρχαιοελληνικοῦ τύπου ποὺ ὁραματιζόμαστε, ἔχει θέση ὁ καθένας; Ἢ ὅτι στὶς πόλεις τῶν προγόνων μας δὲν ἐφαρμόζονταν σκληρὲς ποινὲς γιὰ τοὺς ἀντιφρονοῦντες; Ὁ ἐξοστρακισμὸς τί ἦταν; Ὅσο γιὰ τὴν "ἄγνωστη" τύχη τοῦ χασάπη (...), ἐὰν εἶχε ἐξαφανισθῆ μὲ κάποιον τρόπο, ἡ Μαριναλέντα δὲν θὰ ὑπῆρχε τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δεν έχει θέση ο καθένας φυσικά, ωστόσο αυτό από μόνο του δεν κάνει μια κοινότητα ελληνική. Εκτός κι αν το κριτήριο για να άρχει κάποιος (ή να είναι μέλος μιας κοινότητας) στην αρχαία Ελλάδα, ήταν το πόσα κάδρα του τάδε καθοδηγητή είχε πάνω από το κεφάλι του.

  Εδώ υπάρχει μια βασική διαφορά που παραβλέπουμε, αλλά δεν θα έπρεπε να παραβλέπουμε. Η πολιτική της αρχαιότητας δεν χωράει σε σύγχρονα καλούπια. Τα μέλη μιας αρχαιοελληνικής κοινότητας αποφασίζουν με βάση το καλό της κοινότητας. Στη Μαριαλέντα αποφασίζουν με βάση αυτό που ο Τσεγκεβάρα θα πρότεινε ως καλό για την κοινότητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Δὲν εἶπα Καλλίμαχε ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ μοναδικὴ προϋπόθεση. Ἡ Μαριναλέντα μᾶς δείχνει ἕναν δρόμο καὶ ὅτι αὐτὸς ὁ δρόμος εἶναι ρεαλιστικός. Ποιόν; Αὐτὸν τῆς αὐτόνομης κοινότητας ἐντὸς ἑνὸς ἐχθρικοῦ καὶ περικυκλωμένου στρατοπέδου. Μποροῦμε νὰ οἰκοδομήσουμε κάτι τέτοιο μὲ τὶς ἀρχές μας καὶ τὸν πολιτισμό μας. Θὰ κριθοῦμε κι ἀπ' αὐτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ