ΤΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς ἔντιμης καὶ σοβαρῆς ἐνημέρωσης θὰ ἀποτελοῦσε τὸ ἐκδοτικὸ γεγονὸς τῆς χρονιᾶς ἢ ἔστω τοῦ καλοκαιριοῦ. Στὴν Ἑλλάδα ὅμως τοῦ IMF καὶ τοῦ δωσίλογου Γιώργου Παπανδρέου οἱ προσπάθειες αὐτὲς ἀποσιωποῦνται ἢ ἔστω ἀντιμετωπίζονται μὲ τὴν συνήθη νεο-ελληνικὴ εὐκολία, τοῦ τύπου: "ἔλα μωρέ, τί νὰ μᾶς πῇ ὁ Μπογιόπουλος καὶ τὸ ΚΚΕ..." Ὁ Νῖκος Μπογιόπουλος εἶναι ἐδῶ, ὄχι σὰν τὸ ἐξαφανισμένο καὶ νεο-φιλελεύθερο ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ συνεπὴς στὴν πορεία ποὺ ἔχει χαράξει εδῶ καὶ λίγες δεκαετίες, μὲ φωνὴ ἐλεύθερη, αὐθεντική, ἀριστερή, ὅπως τὸν γνωρίσαμε ἀπ' τὶς ὀθόνες τῆς τηλεόρασης, ὅταν κατατρόπωνε τὸν Πλεύρη, τὸν Ἀνδρουλάκη, τὸν Πάγκαλο καὶ τοὺς ἄλλους ναιναίκους καὶ ἀνεδείκνυε τὸ δύσκολο, δηλαδὴ τὴν ἀληθινὴ ὄψη τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ ἐν γένει τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, τὴν οὐσία τοῦ χρέους καὶ τῶν μέτρων λιτότητας ποὺ παίρνονται, δῆθεν γιὰ νὰ τὸ τιθασεύσουν, τὸν πραγματικὸ ρόλο τῶν ἐξωχώριων μηχανισμῶν τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ στὰ ἔσω καὶ ἄλλα πολλά.

Στὸ προσφάτως ἐκδοθὲν βιβλίο του "Εἶναι ὁ Καπιταλισμός, ἠλίθιε" ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, ὁ Ν. Μπ. ἀναλύει τὰ ἀνωτέρω μὲ τὴν γνωστὴ μεθοδικότητα ποὺ τὸν διακρίνει, διατηρῶντας τὴν "κοφτερή" του γλῶσσα, ἀποφεύγοντας τὸν ἐξωραϊσμὸ τῆς πραγματικότητας καί, βεβαίως, τὴν οὐδετερότητα τῶν ταξικῶν μηχανισμῶν καταπίεσης τῶν ἐργαζομένων. Ὅπως σημειώνεται στὸ ἐξώφυλλο: δὲν μᾶς (σ.σ. τοῦ) διαφεύγει ὁ "φιλικὸς" ἀντίκογος τῶν χορτάτων τῆς ἀντίπερα ὄχθης. Μὲ λεπτὴ ταξικὴ εἰρωνεία διατείνονται, καθὼς χορεύουν τὸ καθεστωτικό τους βάλς, ὅτι ἡ προοπτικὴ μιᾶς Ἑλλάδας καὶ ἑνὸς κόσμου χωρὶς ἐκμεταλλευτὲς καὶ καταπιεζόμενους, χωρὶς πλούσιους καὶ φτωχούς, χωρὶς κεφαλαιοκράτες "ἀφέντες" καὶ μισθωτοὺς "δούλους", στὴν καλλίτερη περίπτωση συνιστᾷ δονκιχωτισμὸ καὶ οὐτοπία. Ἐξ ἴσου "φιλικὰ" λοιπὸν τοὺς ἀπαντᾶμε: "ἕνας χάρτης τοῦ κόσμου ποὺ δὲν περιέχει τὴν Οὐτοπία δὲν ἀξίζει νὰ τὸν κυττάξῃς κἄν, γιατὶ ἀφήνει ἔξω τὴν μόνη χώρα, ὅπου ἡ Ἀνθρωπότητα πάντοτε θὰ προσγειώνεται. Κι ὅταν προσγειωθῇ, κυττάζει πέρα καί, βλέποντας μία καλλίτερη χώρα, ξεκινάει γιὰ ἐκεῖ. Πρόοδος εἶναι ἡ ὑλοποίηση τῆς μιᾶς μετὰ τὴν ἄλλη Οὐτοπίας". Σίγουρα αὐτὴ ἡ "οὐτοπικὴ" πορεία ἀναδημιουργίας καὶ ἀναγέννησης τῆς Ἑλλάδας δὲν εἶναι εὔκολη. Εἶναι ὅμως μία πορεία ἀπείρως εὐκολότερη καί -ἀπὸ ἄποψη ἀποτελεσμάτων- πρόδηλα ρεαλιστικότερη, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἀδιέξοδο δρόμο τῶν ἀνυπολόγιστων, μάταιων καὶ ἀβάσταχτων θυσιῶν στὶς ὁποῖες ὑποβάλλεται ὁ λαὸς καὶ ὁ τόπος γιὰ νὰ βγοῦν κερδισμένοι οἱ πλουτοκράτες καὶ τὸ σάπιο πολιτικό τους σύστημα. Αὐτὴ ἡ Ἑλλάδα τῆς λαϊκῆς ἐξουσίας καὶ τῆς λαϊκῆς οἰκονομίας, ἡ Ἑλλάδα τοῦ σοσιαλιστικοῦ δρόμου ἀνάπτυξης, εἶναι τὸ πλέον ὥριμο τέκνο καὶ ρεαλιστικὸ αἴτημα τῶν καιρῶν πού "σὰν θελήσῃ ποτὲ ὁ λαός, τότε τὸ πεπρωμένο θὰ προσκυνήσῃ".

Τὸν πρόλογο ἔχει γράψει ὁ Δάνης Παπαβασιλείου, σύντροφος τοῦ Ν. Μπ. στὴν πρωϊνὴ ἐπομπὴ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ 902, ἐνῷ στὸ ἐξώφυλλο διαβάζουμε τὴν περίφημη ρήση τοῦ Φρ. Ἔνγκελς, ὅπως αὐτὴ σχολιάζεται ἀπὸ τὴν Ρόζα Λούξεμπουργκ περὶ "Σοσιαλισμοῦ καὶ βαρβαρότητας", τὴν ὁποία μᾶς εἶχε ἐν τῷ μεταξὺ ὑπενθυμίσει, πρὸ διετίας, τὸ θλιβερὸ ἀνδρείκελο ποὺ παριστάνει τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς χώρας μας, προκειμένου νὰ ὑφαρπάξῃ τὶς ψήφους τῶν ἀριστερῶν πολιτῶν.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ