Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2011

Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ

Πρὸ ὀλίγου κηδεύθηκε ὁ Λεωνίδας Κύρκος, ἕνας ἀπ' τοὺς ἐπιφανεῖς ἐκπροσώπους τῆς ἐπίσημης Ἀριστερᾶς στὴν χώρα μας. Βουλευτὴς στὴν μετεμφυλιακὴ Βουλή, ὑπὸ τὴν σημαία τῆς ΕΔΑ, ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ (1974) καὶ τῆς ΕΑΡ (1988), συνιδρυτὴς τοῦ Συνασπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς (1989), ὑποστηρικτὴς τοῦ Φώτη Κουβέλη τελευταίως καὶ τῆς ΔΗΜΑΡ του, ἀποτέλεσε μία ἀπ' τὶς πιὸ ἀντιφατικὲς προσωπικότητες ποὺ σημάδεψαν τὴν Μεταπολίτευση καὶ τὸ πολιτικὸ προσωπικὸ ποὺ αὐτὴ ἔφερε ἐπὶ σκηνῆς.
Τί νέο ἔφερε ὁ Λ. Κύρκος στὴν Ἀριστερὰ καὶ γιατί ἐξυμνεῖται ἀπ' τοὺς πάντες, πλὴν ὀλίγων καὶ μὴ διαφημιζομένων ἀπὸ τὰ ΜΜ"Ε" Ἀριστερῶν; Κατὰ τὴν γνώμη μας καὶ σεβόμενοι τὴν μνήμη του, ἐλάχιστα πράγματα, ἐκτὸς τοῦ ὅτι μετέφρασε κάποιες ἀναλύσεις τοῦ ἰταλικοῦ ΚΚ (σήμερα ἀνύπαρκτου), προσπαθῶντας νὰ τὶς ἐντάξῃ στὰ καθ' ἡμᾶς καὶ ὅτι ἐβοήθησε στὸ νὰ γίνῃ γνωστὸς στὸ εὐρὺ κοινὸ τῆς πατρίδας μας ἕνας σπουδαῖος διανοητὴς καὶ πολιτικὸς φιλόσοφος, ὁ Νῖκος Πουλαντζᾶς. Στὰ ἀρνητικά του, τὰ ὁποῖα δυστυ…

ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΑΥΤΑΝΔΡΟ

Τὸ πλοῖο τοῦ ΠΑΣΟΚ βυθίζεται καὶ τὰ ποντίκια φεύγουν πρῶτα-πρῶτα, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁ πλήρης τίτλος τοῦ παρόντος. Ὅπως καταλαβαίνετε, ἀναφέρομαι στὴν πρόσφατη ἀπόδραση ἑνὸς ἀκόμη κηπουροῦ (ἢ ὑπουργοῦ κατὰ δήλωσή του), τῆς αὐλῆς τοῦ πρωθυπουργεύοντος Γιώργου Παπανδρέου, τοῦ Χάρη Παμπούκη, πιὸ γνωστοῦ ὡς Ἀλ Παμποὺκ λόγῳ τῶν μεγάλων ἐπιτυχιῶν του (...) νὰ προσελκύσῃ ἀραβικὲς ἐπενδύσεις στὸν Ἀστακὸ καὶ στὸ Ἑλληνικό.
Γιατί ὅμως παραιτήθηκε ὁ Χάρης Παμπούκης; Ἡ ἐπίσημη, ἂν καὶ ὄχι τόσο, ἀπάντηση, εἶναι ἐπειδὴ ὁ ΓΑΠ τοῦ ἀρνήθηκε τὴν αὐτονομία τοῦ Ὑπ. Ναυτιλίας, παρὰ τὸ ὅτι τὸ ἀπαιτοῦσαν οἱ Ἐφοπλιστές, τοῦ τὸ εἶχε ὑποσχεθῆ μέσῳ τῶν συνεργατῶν του (...) κλπ. Ἡ ἀνεπίσημη, αὐτὴ δηλαδὴ ποὺ ψάχνουν τύποι σὰν κι ἐμᾶς καὶ ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ ἀποδειχθῇ λόγῳ τοῦ ἀδιαπέραστου ποὺ παρουσιάζουν οἱ πρωθυπουργικὲς αὐλὲς ἀνατολικοῦ τύπου σὰν τοῦ ... Καστρίου, εἶναι ὅτι ὁ Παμπούκης παραιτήθηκε διότι προέβλεψε τὸ ἐπερχόμενο οἰκονομικὸ καὶ κοινωνικὸ χάος, ἐγγράφοντας ὑποθῆκες γιὰ τὴν αὐριανὴ ἡμέρα· σὲ μία …

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ

Ὁ καθηγητὴς Οἰκονομικῶν στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Τορόντο Σπῦρος Λαβδιώτης, στὸ τελευταῖο του βιβλίο ὑπὸ τὸν τίτλο: "Χρειαζόμαστε ἕναν νέο Σόλωνα, Σεισάχθεια" ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις "Κάκτος", ἀναπολεῖ τὸν μεγάλο Ἀθηναῖο νομοθέτη, ὁ ὁποῖος 2600 χρόνια πρίν, ἀντιμετώπισε ἐπιτυχῶς στὴν Ἀθήνα ἀντίστοιχα προβλήματα, ἐφαρμόζοντας τὴν λεγομένη σεισάχθεια (σείω+ἄχθος:βάρος).
Γιὰ νὰ δοῦμε τὶς ἀντιστοιχίες: κατ' ἀρχάς, ποιὸ ἦταν τὸ πρόβλημα; Τὰ ὑψηλότοκα (τοκογλυφικά) δάνεια (18-36% ἐτησίως ἢ τὸ 1/6 τῆς σοδειᾶς), τὰ ὁποῖα δημιουργοῦσαν τεράστια χρέη. Ὡς ἐκ τούτου οἱ δανειστὲς γιὰ νὰ διασφαλισθοῦν, ἀπαιτοῦσαν ἐγγυήσεις, δηλαδὴ ὑποθῆκες (κάτι σὰν τὰ collateral τοῦ Γιωργάκη ποὺ χάθηκαν στὴν μετάφραση). Καὶ ποιὰ λέτε ἦταν ἡ πιὸ συνήθης ὑποθήκη; Τὸ σῶμα τοῦ δανειζομένου, τὸ ὁποῖο πωλοῦσε ὁ δανειστής...
Ὅμως, ἡ λύση ποὺ ἔδωσε ὁ μέγας Ἀθηναῖος σοφός, ἦταν ἀντίστοιχη τῆς τεράστιας φήμης του, αὐτῆς ποὺ κάποτε τὸν ὡδήγησε στὶς Σάρδεις στὰ παλάτια τοῦ Κροίσου. Τί ἐπέτυχε ὁ Σόλων; "Τὸν ἄθλ…

ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ (;) ΣΤΗΝ Β. ΑΦΡΙΚΗ

Ὅπως φαίνεται, ἑτοιμάζεται νὰ μᾶς ἀφήσῃ καὶ ὁ Μουαμὰρ Καντάφι· ἀπόλυτος δικτάτωρ ἐπὶ τεσσαρακονταετία περίπου στὴν Λιβύη, ἐκλεκτὸς φίλος τῆς οἰκογενείας Παπανδρέου (γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε ...) καὶ μὲ μία φραστικὴ ἀντι-ἰμπεριαλιστικὴ ρητορεία ἐνίοτε, ὅταν δὲν τὰ εὕρισκε, στὸν βαθμὸ ποὺ ἀπαιτοῦσαν, ΗΠΑ καὶ ΝΑΤΟ. Οἱ "ἐπαναστάτες", δηλαδὴ οἱ Λίβυοι ποὺ πρωτοστάτησαν στὴν ἀνατροπή του, ἐφρόντισαν νὰ ἐνημερώσουν Ρωσία, Κίνα καὶ Γερμανία ὅτι τὸ λιβυκὸ πετρέλαιο θὰ ἀλλάξῃ προορισμό, δηλαδὴ θὰ ἀνατραπῇ ἡ μέχρι πρό τινος ἀναλογία ποὺ ἦταν εἰς βάρος τῶν προστατῶν τους, δηλαδὴ τῶν ΗΠΑ (...)
Αὐτὴ καὶ μόνο ἡ παρατήρηση δείχνει πράγματα. Πρῶτον, ὅτι οἱ ἀνατροπεῖς τοῦ ἔως πρό τινος Λίβυου δικτάτορα εἶναι κατευθυνόμενοι ἀπὸ τὶς ΗΠΑ· σ' αὐτὸ συνηγορεῖ καὶ ἡ συνεχὴς ὑποστήριξη τῆς νέας λιβυκῆς πολιτικῆς ἐλὶτ ἀπὸ τὰ μὴ ἐπανδρωμένα ἀεροσκάφη τοῦ ΝΑΤΟ, τὰ ὁποῖα βομβάρδιζαν ἀνηλεῶς καὶ πάντοτε ἐπ' ἀγαθῷ (...) τὶς βάσεις τοῦ καθεστῶτος. Δεύτερον, οἱ πόλεμοι ἐξακολουθοῦν νὰ διεξάγωνται γιὰ το…

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ

Νέο σκάνδαλο, ἐπίσης διαδικτυακό, προέκυψε σήμερα. 23χρονος Θεσσαλονικιὸς εἶχε στὴν κατοχή του 1500 ἀρχεῖα μὲ τὸ ἐπαίσχυντο "ὑλικό". Ἐὰν συνδυάσουμε τὸ συμβὰν αὐτὸ μὲ τὸ ἀντίστοιχο προχθεσινό, δηλαδὴ μὲ ἕναν 35χρονο, ἐκ Θεσσαλονίκης ὁρμώμενο ἐπίσης, ὁ ὁποῖος συνελήφθη ἔχοντας στὴν κατοχή του 30 χιλιάδες βίντεο (!) μὲ ἀντίστοιχης ποιότητας ὑλικὸ ἐπίσης, ἀλλὰ καὶ μὲ ἕναν 52χρονο Κερκυραῖο τοῦ ἰδίου φυράματος, καταλαβαίνουμε ὅτι τὸ θέμα ἔχει λάβει διαστάσεις. Ἂς δοῦμε τώρα, ὑπὸ μορφὴν ἐρωτηματολογίου, κάποιες βασικὲς παραμέτρους τοῦ ἐν λόγῳ προβλήματος.
Κατ' ἀρχάς, τί εἶναι παιδεραστία; Μία γενετήσια παρὰ φύσιν διαστροφή, δυστυχῶς στὴν νεο-ταξικὴ ἐποχή μας πολὺ τῆς ... μοδός, ἡ ὁποία ὀφείλεται σὲ γονιδιακὴ παραμόρφωση καὶ ἀναζητεῖ τὴν "ἐρωτικὴ" ἱκανοποίηση στὴν συνουσία μὲ ἀνήλικα παιδιά· ἑτυμ. παιδεραστία: παιδὶ+"ἔρως". Πολλοί, κυρίως παιδεραστές, ποὺ ἀναζητοῦν ἐναγωνίως "διακαιολογίες", τὴν ἀνάγουν στὴν ἀρχ. Ἑλλάδα, ἐπειδὴ στὸ πλατωνικὸ Συμπό…

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"

Μετὰ τὴν κρίση στὴν φιλο-κυβερνητικὴ ἐφημερίδα Ἔθνος (ὅρ. σχετικὸ ἄρθρο "Τὸ Ἔθνος σὲ περιπέτειες", 12 Ἰουνίου), ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἐκτύπησε καὶ τὴν πόρτα τῆς Ἐλευθεροτυπίας, μιᾶς ἱστορικῆς ἐφημερίδας ποὺ τοὐλάχιστον τηρεῖ τὰ προσχήματα τῆς ἀντικειμενικῆς ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ της. Κι ἂν ἡ τελικὴ κατάληξη τοῦ Ἔθνους δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει καὶ τόσο (ἐνδιαφερόμαστε μόνο γιὰ τοὺς "ἄλλους" ἐργαζόμενους, ὄχι γιὰ τοὺς κατευθυνόμενους πασοκο-δημοσιογράφους), τὸ πρόβλημα τῆς Ἐλευθεροτυπίας ἔχει πολλὲς καὶ ἐνδιαφέρουσες πτυχές, τὶς ὁποῖες καὶ θὰ μελετήσουμε, διότι κινδυνεύει μία ἱστορικὴ ἐφημερίδα μὲ ἐνδιαφέρουσες καὶ ποιοτικὲς στῆλες, ἀλλὰ καὶ ἐνημέρωση. Ἐπίσης, παρουσιάζει ἐνδιαφέρον ἡ συζήτηση (δὲν εἶναι τῆς παρούσης) καὶ τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἡ κρίση αὐτὴ θὰ ἐπεκταθῇ καὶ στὸ βιβλίο.
Τὸ οὐσιαστικὸ πρόβλημα τῶν ἐφημερίδων σήμερα δὲν εἶναι τὸ ὅτι οἱ Τράπεζες δὲν δίνουν ἄλλα δάνεια ἢ ὅτι ἔχουν περιορισθῆ τὰ διαφημιστικὰ ἔσοδα ἢ ὁ,τιδήποτε συνδέεται μὲ τὸ οἰκονομικὸ μέρος τοῦ προ…

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΡΚΟ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ποιὸς εἶπε ὅτι αὐτὴ ἡ Κυβέρνηση δὲν τηρεῖ τὶς ὑποσχέσεις της; Οὐδὲν ψευδέστερον... Φυσικὰ δὲν ἀναφέρομαι στὸ περιβόητο "λεφτὰ ὑπάρχουν", οὔτε στὸ ἀσεβές, λόγῳ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τὸ ἐξεστόμισε, "σοσιαλισμὸς ἢ βαρβαρότητα". Εἴπαμε, ἔφταιγε ὁ "χονδρός" (ὁ Καραμανλῆς) ποὺ δὲν μᾶς ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, παρὰ τὸ ὅτι ὁ τελευταῖος "ὑποσχόταν" τριετὲς πάγωμα μισθῶν καὶ συντάξεων. Γιὰ τὰ ναρκωτικὰ ὅμως ὁ ἀρχι-δωσίλογος ἔλεγε τὴν πᾶσα ἀλήθεια· μποροῦμε ὅλοι νὰ φυτέψουμε ἕνα "δενδράκι" στὸ μπαλκόνι μας, δι' ἰδίαν χρῆσιν. Καὶ μετά; Θὰ "βλέπαμε" τὸν κόσμο, ὅπως αὐτός· τοὺς Ἀμερικανοὺς ὡς σωτῆρες μας, τὴν νεο-ὀθωμανικὴ Τουρκία ὡς φίλη καὶ σύμμαχο χώρα, τὸν ἐρωτύλο Ντομινὶκ καὶ τὸ IMF ὡς εὐεργέτες μας, τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ὡς ἐκποιούμενο ἀγαθό, τὸ ΠΑΣΟΚ ὡς φέουδο (ἐκ πατρός), τὸν Ἰμπεριαλισμὸ μὲ τοὺς μηχανισμούς του -αὐτὸ τὸ γνήσιο τέκνο τῆς 3ης τοῦ Σεπτέμβρη- ὡς ἀπρόσωπες καὶ οὐδέτερες "Ἀγορές", τὴν Νεο-φιλελεύθερη βαρβαρότητα ὡς Σ…

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΟΜΑΧΩΝ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 6 Αὐγούστου θὰ συνεορτάσουμε τὴν μνήμη τῶν Θερμοπυλομάχων. Στοὺς πολιτικούς τους ... ἐπιγόνους, δηλαδὴ στὸ ἐγχώριο πολιτικὸ σύστημα, ἀφιερώνουμε τὸν περσινὸ καί, οἱονεὶ ἐπεισοδιακὸ χαιρετισμό μας.
Ὑπερηφάνεια καὶ ταὐτοχρόνως προβληματισμὸ νοιώθουμε ἀγαπητοὶ Συνέλληνες, ὅταν πατοῦμε τὰ χώματα αὐτά, τὰ ὁποῖα πατήθηκαν πρὸ 2.500 ἐτῶν περίπου ἀπὸ ὑπερανθρώπους. Ὑπερηφάνεια, διότι μποροῦμε νὰ ἰσχυριζόμαστε ὅτι αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι γεννήθηκαν, ἀνδρώθηκαν κι ἐμεγαλούργησαν σ’ αὐτὴν τὴν χώρα, ἐκτελῶντας τὰ κείνων ρήματα, τὶς ἐντολὲς δηλ. μιᾶς πεφωτισμένης ἡγεσίας ποὺ δὲν θὰ διαπραγματευόταν τὴν παράδοση τῶν ἑλληνίδων πόλεων στὸν δυνατὸ τῆς ἐποχῆς οὔτε γιὰ ὅλον τὸν χρυσὸ τῆς γῆς, ὅσον "ὁ ἥλιος τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἴῃ"[1]· προβληματισμό, διότι ἀναλογιζόμαστε ὅτι ἐμεῖς οἱ τύποις ἀπόγονοί τους, εἴμαστε περίπου σιδηροδέσμιοι στὴν πιὸ στυγνή, ἀλλὰ καὶ ἀόρατη δικτατορία ποὺ ἐμφανίσθηκε ποτὲ ἐπὶ γῆς, στὴν δικτατορία τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ κεφαλαίου, τὸ ὁποῖο τὴν περίοδο τοῦ Ἰμπερια…

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ WALL STREET;

Οἱ θερινὲς πολιτικὲς ἐκδόσεις ἀποτελοῦν μία εὐχάριστη παρένθεση στὴν καθημερινή μας ἀπαξίωση ποὺ ἀπὸ κοινοῦ ἐξυφαίνουν ἡ Κυβέρνηση καὶ τὰ συνεργαζόμενα κόμματα, τὰ ΜΜΕ καὶ ἡ Ὀλιγαρχία τοῦ πλούτου, μὲ μία λέξη ἡ ἐγχώρια Κλεπτοκρατία, ὅλοι καθοδηγούμενοι ἀπ' τὶς λεγόμενες Ἀγορές, δηλαδὴ τοὺς οἰκονομικοὺς μηχανισμοὺς τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ (ἀμερικανικοῦ καὶ εὐρωπαϊκοῦ). Ὁ διασημότερος μηχανισμὸς αὐτοῦ τοῦ εἴδους εἶναι βεβαίως ἡ Γουὼλ Στρίτ (WS), ἡ ἀμερικανικὴ δηλ. Χρηματιστηριακὴ Ἀγορά.
Ἑπομένως ἕνα βιβλίο μὲ θέμα τὴν WS δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ παρουσιάζῃ τεράστιο ἐνδιαφέρον. Ἐὰν ληφθῇ μάλιστα ὑπ' ὄψει, ὅτι τὸ βιβλίο συγγράφει ὁ Φρ. Μορέν, Γάλλος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου μὲ τραπεζικὲς περγαμηνές, τότε τὸ θέμα ἀποκτᾷ τεράστιο ἐνδιαφέρον. Ὁ Μορὲν γνωρίζει καὶ δὲν τὸ κρύβει, ὅπως οἱ ἡμέτεροι τηλε-σχολιαστές, ὅτι πηγὴ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἀφαίμαξη τῶν κρατῶν ἀπ' τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα· στὴν οὐσία αὐτὸ ἔχει καταρρεύσει, ὄχι τὰ κράτη ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ἀπολογητὲς τ…