ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ

Νέο σκάνδαλο, ἐπίσης διαδικτυακό, προέκυψε σήμερα. 23χρονος Θεσσαλονικιὸς εἶχε στὴν κατοχή του 1500 ἀρχεῖα μὲ τὸ ἐπαίσχυντο "ὑλικό". Ἐὰν συνδυάσουμε τὸ συμβὰν αὐτὸ μὲ τὸ ἀντίστοιχο προχθεσινό, δηλαδὴ μὲ ἕναν 35χρονο, ἐκ Θεσσαλονίκης ὁρμώμενο ἐπίσης, ὁ ὁποῖος συνελήφθη ἔχοντας στὴν κατοχή του 30 χιλιάδες βίντεο (!) μὲ ἀντίστοιχης ποιότητας ὑλικὸ ἐπίσης, ἀλλὰ καὶ μὲ ἕναν 52χρονο Κερκυραῖο τοῦ ἰδίου φυράματος, καταλαβαίνουμε ὅτι τὸ θέμα ἔχει λάβει διαστάσεις. Ἂς δοῦμε τώρα, ὑπὸ μορφὴν ἐρωτηματολογίου, κάποιες βασικὲς παραμέτρους τοῦ ἐν λόγῳ προβλήματος.

Κατ' ἀρχάς, τί εἶναι παιδεραστία; Μία γενετήσια παρὰ φύσιν διαστροφή, δυστυχῶς στὴν νεο-ταξικὴ ἐποχή μας πολὺ τῆς ... μοδός, ἡ ὁποία ὀφείλεται σὲ γονιδιακὴ παραμόρφωση καὶ ἀναζητεῖ τὴν "ἐρωτικὴ" ἱκανοποίηση στὴν συνουσία μὲ ἀνήλικα παιδιά· ἑτυμ. παιδεραστία: παιδὶ+"ἔρως". Πολλοί, κυρίως παιδεραστές, ποὺ ἀναζητοῦν ἐναγωνίως "διακαιολογίες", τὴν ἀνάγουν στὴν ἀρχ. Ἑλλάδα, ἐπειδὴ στὸ πλατωνικὸ Συμπόσιον γίνεται λόγος περὶ τοῦ "ὀρθῶς παιδεραστεῖν", μόνο ποὺ ὅλοι αὐτοὶ ἀγνοοῦν ἠθελημένα τὸν ἐπιρρηματικὸ προσδιορισμὸ ὀρθῶς, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ ὅτι ὁ ἔρως τοῦ Συμποσίου εἶναι ἐν γένει φορὰ τῆς ψυχῆς πρὸς τὰ ἄνω καὶ ὄχι ὁποιοδήποτε σωματικὸ πάθος.

Γιατί εἶναι καταδικαστέα ἡ παιδεραστία; Διότι ὁ εὐαίσθητος πόλος, τὸ παιδί, εἶναι σχεδὸν ἀνήμπορο νὰ ἀντιδράσῃ καὶ "σημαδεύεται" ἡ ζωή του ἐφ' ἑξῆς, ὄχι μόνο στὴν ἐρωτική του συμπεριφορά, ἀλλὰ καὶ σὲ μία σειρὰ κοινωνικῶν προβλημάτων ποὺ ἐκπηγάζουν ἀπ' αὐτὴν τὴν πράξη, λ.χ. ἡ σύνδεση τῆς ἐρωτικῆς πράξεως μὲ τὴν οἰκονομικὴ συναλλαγή.

Ποιὲς ποινὲς προβλέπονται καὶ γιατί; Σχεδὸν καμμία (ἤδη ὁ συλληφθεὶς μὲ τὰ 30χιλιάδες βίντεο εἶναι ἐλεύθερος!) ἐκτὸς καὶ ἂν ἡ πράξη αὐτὴ συνδεθῇ μὲ ἄλλη ἐγκληματικὴ ἐνέργεια, λ.χ. μὲ φόνο (περίπτωση Δουρῆ). Τότε καὶ μόνον τιμωροῦνται οἱ ἐγκληματίες αὐτοὶ καὶ μάλιστα ἀπ' τοὺς ἄλλους συγκρατούμενούς τους, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἀντιμετωπίζουν μὲ ἀποτροπιασμό (!) Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ὁ Δουρῆς θανατώθηκε, ἐπισήμως ὑπὸ ἀνεξερεύνητες συνθῆκες, ἀνεπισήμως ἀπ' τοὺς συγκρατούμενούς του στὶς φυλακὲς τῆς Κέρκυρας. Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς ἀτιμωρησίας, αὐτὸ πρέπει νὰ συνδεθῇ μὲ τὴν ἄνωθεν κάλυψη ποὺ ἔχουν οἱ ἐγκληματίες αὐτοὶ ἀπὸ τὴν πολιτικο-οἰκονομικὴ ἐλίτ, ἐξέχοντα στελέχη τῆς ὁποίας διακατέχονται ἀπ' τὰ ἴδια γοῦστα καὶ προωθοῦνται στὰ ἀνώτατα ἀξιώματα, προφανῶς γιὰ νὰ ἐλέγχωνται ἀπ' τοὺς ἐντολεῖς τους. Λέγεται ὅτι σημαῖνον στέλεχος τῆς Κομισιόν, μὲ ἔντονη ἀνάμειξη στὸ οἰκονομικὸ γίγνεσθαι τῆς χώρας μας, ἀνήκει σ' αὐτὸ τὸ διαστροφικὸ τμῆμα τῆς κοινωνίας. Ὑπ' αὐτὸ τὸ πρῖσμα πρέπει νὰ δοῦμε καὶ τὴν προωθούμενη ἀλλαγὴ τοῦ ὅρου, καθὼς τελευταίως προωθεῖται ὁ ὅρος "παιδοφιλία", προφανῶς γιὰ νὰ ἀμβλυνθοῦν οἱ ἀποκρουστικὲς ἐντυπώσεις ποὺ προκαλεῖται στὴν κοινωνία ἀπ' αὐτὴν τὴν ἐγκληματικὴ δραστηριότητα.

Τί δέον γενέσθαι; Νὰ κηρυχθῇ ἡ παιδεραστία εἰδεχθὲς ἔγκλημα καὶ νὰ προβλεφθοῦν οἱ αὐστηρότερες τῶν ποινῶν. Ἐπίσης νὰ "κατεβοῦν" ἀμέσως ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο ὅλες οἱ σχετικὲς σελίδες, ὅπως γίνεται λ.χ. στὸ Ἰρὰν ἢ στὴν Κίνα. Ἐπειδὴ αὐτὰ δὲν πρόκειται νὰ τὰ ὑλοποιήσουν οἱ κυβερνήσεις τῶν νεο-δοσιλόγων, θὰ πρέπῃ νὰ κινητοποιηθῇ ὅλο τὸ ὑγιὲς τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας· μόνο τότε οἱ ἐλάχιστοι διεστραμμένοι θὰ συνειδητοποιήσουν ἐκ τῶν προτέρων τὶς συνέπειες τῶν πράξεών τους.

Υ.Γ. Ὅταν ἀναφερόμαστε στὸ πρόβλημα αὐτό, δὲν πρέπει νὰ διαφεύγει τῆς προσοχῆς μας, ἡ σχέση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἐν λόγῳ διαστροφή. Πόσοι Ὀρθόδοξοι Ἀρχιμανδρίτες εἶναι ἐμπλεκόμενοι σὲ τέτοιους εἴδους βρώμικες ἱστορίες στὴν χώρα μας, πόσοι Καθολικοὶ στὶς ΗΠΑ, καὶ πόσοι Προτεστάντες στὴν Ἰρλανδία καὶ ἀλλοῦ; Ἡ σχέση ποὺ ἔχει ἡ Ἐκκλησία μὲ κάθε εἴδους διαστροφὴ εἶναι ἐνδιαφέρουσα καὶ συνδέεται μὲ τὴν ἄτεγκτη, κατὰ τὰ ἄλλα, ἠθικολογία της. Ὅπως ἔλεγε κι ἕνας διακεκριμένος Ὀρθόδοξος θεολόγος: "ὅταν κλείνῃς τὴν πόρτα στὴν φύση, αὐτὴ εἰσέχεται ἀπ' τὸ παράθυρο ..."

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ