ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ (;) ΣΤΗΝ Β. ΑΦΡΙΚΗ

Ὅπως φαίνεται, ἑτοιμάζεται νὰ μᾶς ἀφήσῃ καὶ ὁ Μουαμὰρ Καντάφι· ἀπόλυτος δικτάτωρ ἐπὶ τεσσαρακονταετία περίπου στὴν Λιβύη, ἐκλεκτὸς φίλος τῆς οἰκογενείας Παπανδρέου (γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε ...) καὶ μὲ μία φραστικὴ ἀντι-ἰμπεριαλιστικὴ ρητορεία ἐνίοτε, ὅταν δὲν τὰ εὕρισκε, στὸν βαθμὸ ποὺ ἀπαιτοῦσαν, ΗΠΑ καὶ ΝΑΤΟ. Οἱ "ἐπαναστάτες", δηλαδὴ οἱ Λίβυοι ποὺ πρωτοστάτησαν στὴν ἀνατροπή του, ἐφρόντισαν νὰ ἐνημερώσουν Ρωσία, Κίνα καὶ Γερμανία ὅτι τὸ λιβυκὸ πετρέλαιο θὰ ἀλλάξῃ προορισμό, δηλαδὴ θὰ ἀνατραπῇ ἡ μέχρι πρό τινος ἀναλογία ποὺ ἦταν εἰς βάρος τῶν προστατῶν τους, δηλαδὴ τῶν ΗΠΑ (...)

Αὐτὴ καὶ μόνο ἡ παρατήρηση δείχνει πράγματα. Πρῶτον, ὅτι οἱ ἀνατροπεῖς τοῦ ἔως πρό τινος Λίβυου δικτάτορα εἶναι κατευθυνόμενοι ἀπὸ τὶς ΗΠΑ· σ' αὐτὸ συνηγορεῖ καὶ ἡ συνεχὴς ὑποστήριξη τῆς νέας λιβυκῆς πολιτικῆς ἐλὶτ ἀπὸ τὰ μὴ ἐπανδρωμένα ἀεροσκάφη τοῦ ΝΑΤΟ, τὰ ὁποῖα βομβάρδιζαν ἀνηλεῶς καὶ πάντοτε ἐπ' ἀγαθῷ (...) τὶς βάσεις τοῦ καθεστῶτος. Δεύτερον, οἱ πόλεμοι ἐξακολουθοῦν νὰ διεξάγωνται γιὰ τοὺς ὑδρογονάνθρακες καὶ τὸν ἔλεγχό τους καί, κατὰ τὴν συνήθη προτεσταντική τους ἠθική, οἱ ΗΠΑ θὰ "δουλεύουν"τοὺς ἀφελεῖς, ἐπικαλούμενες ἀνθρωπιστικοὺς λόγους, δηλαδὴ τὴν τιμωρία ἑνὸς στυγνοῦ δικτάτορα (ποὺ κατὰ τὴν προσωπική μου ἄποψη, ἦταν κάτι τέτοιο) καὶ τὴν προστασία τοῦ λαοῦ τῆς Λιβύης (ποὺ οὐδόλως τοὺς ἐνδιαφέρει) καὶ τρίτον, οἱ ἐνδο-ιμπεριαλιστικὲς ἀντιθέσεις ἐντείνονται καὶ περνοῦν σὲ μία νέα φάση περισσότερο ἀνταγωνιστική, παρὰ τὶς ἄνευ οὐσίας διαβεβαιώσεις.

Ἐνδιαφέρον ἔχει, νὰ δοῦμε καὶ τὶς κινήσεις τοῦ ἡμετέρου πολιτικοῦ κόσμου, ἰδιαιτέρως τοῦ Πρωθυπουργοῦ ποὺ ἔως πρό τινος ἦταν ἐξέχων μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἱδρύματος "Καντάφι". Βεβαίως ὁ ἀνερμάτιστος Γ. Παπανδρέου, κατὰ τὴν συνήθη πρακτική του, τὸ διέψευσε, ἀλλὰ ποιὸς τὸν πιστεύει ... Οἱ σχέσεις τοῦ τέως ἰσχυροῦ ἄνδρα τῆς Λιβύης μὲ τὸ λεγόμενο "σύστημα Καστρὶ" ἦταν πολὺ στενὲς καὶ ἀφοροῦσαν πολλὲς δραστηριότητες· ἀπὸ ἀνταλλαγὲς προϊόντων (τσιμέντο τῆς κρατικοποιημένης ΑΓΕΤ ἔναντι πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου) ἔως καὶ ἐμπόριο ὅπλων. Ὁ σύντροφος Μουαμὰρ εἶχε τὸν τρόπο του νὰ "πλησιάζῃ" τὴν ἡμετέρα ἐλιτο-ἀλητοκρατία, ἐγνώριζε τὶς ἀδυναμίες της καί, ἐὰν ἐπιτρέψουν οἱ Ἀμερικανοὶ "φίλοι" μας νὰ ἀποκαλυφθοῦν πράγματα, θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἦταν καὶ πολὺ γαλαντόμος.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ