Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ

Πρὸ ὀλίγου κηδεύθηκε ὁ Λεωνίδας Κύρκος, ἕνας ἀπ' τοὺς ἐπιφανεῖς ἐκπροσώπους τῆς ἐπίσημης Ἀριστερᾶς στὴν χώρα μας. Βουλευτὴς στὴν μετεμφυλιακὴ Βουλή, ὑπὸ τὴν σημαία τῆς ΕΔΑ, ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ (1974) καὶ τῆς ΕΑΡ (1988), συνιδρυτὴς τοῦ Συνασπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς (1989), ὑποστηρικτὴς τοῦ Φώτη Κουβέλη τελευταίως καὶ τῆς ΔΗΜΑΡ του, ἀποτέλεσε μία ἀπ' τὶς πιὸ ἀντιφατικὲς προσωπικότητες ποὺ σημάδεψαν τὴν Μεταπολίτευση καὶ τὸ πολιτικὸ προσωπικὸ ποὺ αὐτὴ ἔφερε ἐπὶ σκηνῆς.

Τί νέο ἔφερε ὁ Λ. Κύρκος στὴν Ἀριστερὰ καὶ γιατί ἐξυμνεῖται ἀπ' τοὺς πάντες, πλὴν ὀλίγων καὶ μὴ διαφημιζομένων ἀπὸ τὰ ΜΜ"Ε" Ἀριστερῶν; Κατὰ τὴν γνώμη μας καὶ σεβόμενοι τὴν μνήμη του, ἐλάχιστα πράγματα, ἐκτὸς τοῦ ὅτι μετέφρασε κάποιες ἀναλύσεις τοῦ ἰταλικοῦ ΚΚ (σήμερα ἀνύπαρκτου), προσπαθῶντας νὰ τὶς ἐντάξῃ στὰ καθ' ἡμᾶς καὶ ὅτι ἐβοήθησε στὸ νὰ γίνῃ γνωστὸς στὸ εὐρὺ κοινὸ τῆς πατρίδας μας ἕνας σπουδαῖος διανοητὴς καὶ πολιτικὸς φιλόσοφος, ὁ Νῖκος Πουλαντζᾶς. Στὰ ἀρνητικά του, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς εἶναι περισσότερα, ἐντάσσονται οἱ προσπάθειές του νὰ ὑπαγάγῃ τὴν Ἀριστερὰ στὶς ὀρέξεις τῆς Ὀλιγαρχίας, τῆς ἡμεδαπῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς. Ποῦ στηρίζουμε τὸν συλλογισμό μας αὐτόν; Μὰ στὰ ἴδια του τὰ λόγια καί, κυρίως, στὶς πράξεις του, ὅπως στὴν ἐναγώνια προσπάθειά του γιὰ κοινωνικὴ συναίνεση (ἐνν. ταξικὴ ὑποταγὴ τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ στὴν Κλεπτοκρατία), στὴν λεγομένη ἀντιδικτατορικὴ ἑνότητα τῶν πρώτων μεταπολιτευτικῶν ἐτῶν, δηλαδὴ ὅλοι οἱ "δημοκράτες" ἐναντίον τῶν Ἀκροδεξιῶν, στὴν φιλολογία ποὺ ἀνέπτυξε τὸ λεγόμενο "βρώμικο '89" περὶ "οὐδέτερης" κάθαρσης, λὲς καὶ τὸ σύστημα αὐτὸ μπορεῖ νὰ αὐτοκαθαρθῇ καὶ μάλιστα ἀπ' τὸν Μητσοτάκη καὶ τοὺς συνεργάτες του (...) καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός. Στὰ ἀρνητικά του μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε τὸν ἄφθονο λαϊκισμὸ τῶν ὁμιλιῶν του ποὺ ὑποτίθεται ὅτι πολεμοῦσε μὲ συνέπεια (...)· ποιὸς δὲν θυμᾶται τὴν κυρὰ Μαρίκα τῆς λαϊκῆς ποὺ ψήφιζε ΠΑΣΟΚ, μέχρι ποὺ συνάντησε τυχαία τὸν Λεωνίδα καὶ ἐντυπωσιάστηκε ἀπ' τὸ φοβερὸ καὶ τρομερὸ πρόγραμμά του (...) καὶ τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ψήφιζε τὸ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ τοῦ 1-2%.

Τέτοια ὥρα, τέτοια λόγια. Ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἀφήσουμε στὴν ἄκρη τὸν Λ. Κύρκο καὶ τὶς ἰδέες ποὺ ἐξέφραζε. Τὸ στοίχημα γιὰ τὶς δυνάμεις ποὺ ἐπαγγέλλονται ἀλλαγὴ μὲ πατριωτισμὸ καὶ κοινωνικὴ εὐαισθησία, ἐνν. ὄχι σὰν αὐτὴ ποὺ ἐφάρμοσε ἡ οἰκογένεια Παπανδρέου, εἶναι νὰ ἀπεγκλωβισθοῦν ἀπ' τὴν ἰδεολογία τῆς ὑποταγῆς καὶ τῆς συναίνεσης καὶ νὰ χαράξουν ἕναν ἄλλο δρόμο διαφορετικὸ καί, κυρίως, ἀνεξάρτητο ἀπ' τὰ συμφέροντα τῆς Κλεπτοκρατίας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ