ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ WALL STREET;

Οἱ θερινὲς πολιτικὲς ἐκδόσεις ἀποτελοῦν μία εὐχάριστη παρένθεση στὴν καθημερινή μας ἀπαξίωση ποὺ ἀπὸ κοινοῦ ἐξυφαίνουν ἡ Κυβέρνηση καὶ τὰ συνεργαζόμενα κόμματα, τὰ ΜΜΕ καὶ ἡ Ὀλιγαρχία τοῦ πλούτου, μὲ μία λέξη ἡ ἐγχώρια Κλεπτοκρατία, ὅλοι καθοδηγούμενοι ἀπ' τὶς λεγόμενες Ἀγορές, δηλαδὴ τοὺς οἰκονομικοὺς μηχανισμοὺς τοῦ Ἰμπεριαλισμοῦ (ἀμερικανικοῦ καὶ εὐρωπαϊκοῦ). Ὁ διασημότερος μηχανισμὸς αὐτοῦ τοῦ εἴδους εἶναι βεβαίως ἡ Γουὼλ Στρίτ (WS), ἡ ἀμερικανικὴ δηλ. Χρηματιστηριακὴ Ἀγορά.

Ἑπομένως ἕνα βιβλίο μὲ θέμα τὴν WS δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ παρουσιάζῃ τεράστιο ἐνδιαφέρον. Ἐὰν ληφθῇ μάλιστα ὑπ' ὄψει, ὅτι τὸ βιβλίο συγγράφει ὁ Φρ. Μορέν, Γάλλος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου μὲ τραπεζικὲς περγαμηνές, τότε τὸ θέμα ἀποκτᾷ τεράστιο ἐνδιαφέρον. Ὁ Μορὲν γνωρίζει καὶ δὲν τὸ κρύβει, ὅπως οἱ ἡμέτεροι τηλε-σχολιαστές, ὅτι πηγὴ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἀφαίμαξη τῶν κρατῶν ἀπ' τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα· στὴν οὐσία αὐτὸ ἔχει καταρρεύσει, ὄχι τὰ κράτη ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ἀπολογητὲς τῆς Κλεπτοκρατίας ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Κι ἐπειδὴ στὴν κορυφὴ τοῦ συστήματος αὐτοῦ βρίσκεται ἡ WS θὰ πρέπῃ, βλέποντας κάτι ἄλλο (;) στὸν ὁρίζοντα, νὰ ὀνειρευόμαστε ἕναν κόσμο χωρὶς τὴν ἀμερικανικὴ χρηματαγορά, τὶς "φοῦσκες" της καὶ τὰ Παράγωγά της. Τὸ θέμα, κατὰ τὸν συγγραφέα, δὲν εἶναι δυνητικό, ἀλλὰ ἀναγκαῖο, διότι λόγῳ τῆς δράσης τῶν μηχανισμῶν αὐτοῦ τοῦ εἴδους, διακυβεύονται καὶ στὸ μέλλον ἀκόμη περισσότερο, ἡ δημοκρατία καὶ ἡ παγκόσμια εἰρήνη.

Τὸ βιβλίο αὐτό, ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Μεταίχμιο, ἀποτελεῖ μέρος τῆς πολὺ ἐνδιαφέρουσας σειρᾶς ἀπ' τὶς ἴδιες ἐκδόσεις: "Ἡ Τράπεζα" τοῦ Μ. Ρώς, γιὰ τὴν περιβόητη Γκόλντμαν Ζὰχς καὶ τὸ "Μετὰ τὴν Κρίση" τοῦ Ἀλ. Τουραίν, τὰ ὁποῖα διαβάζονται καὶ συζητιοῦνται μαζύ.

Σχόλια

  1. http://entertainment.in.gr/html/ent/489/ent.109489.asp

    Μ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Χαῖρε Πανδίων ἢ Μ. Ἀπ' ὅτι εἶδα ἀναφέρεσαι στὸ βιβλίο τῆς Ντ. Μόγιο "Πῶς χάθηκε ἡ Δύση". Δυστυχῶς δὲν τὸ ἔχω ὑπ' ὄψει μου. Δοθείσης εὐκαιρίας θὰ τὸ παρουσιάσω.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ