Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2011

ΦΡΑΧΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Μόλις ἐκυκλοφόρησε ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο "Α.Α. Λιβάνη" τὸ τελευταῖο βιβλίο τῆς Ναόμι Κλάιν: "Φράχτες καὶ Παράθυρα". Ὁ τίτλος αὐτὸς δὲν εἶναι τόσο οὐδέτερος ὅσο φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως, ἰδιαιτέρως ἐὰν παρατηρήσουμε μὲ προσοχὴ τὸν ὑπότιτλο: "Ἄι στὸ διάολο ΔΝΤ". Τὸ τελευταῖο ἦταν σύνθημα γραμμένο στὸν τοῖχο μιᾶς πολυκατοικίας τοῦ Μπουένος Ἄιρες, ὅπου διέμεναν, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, δεκαεννέα παιδιὰ, τὰ ὁποῖα ἀρνοῦνταν νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια τους, ἀντιστεκόμενα μ' αὐτὸν τὸν τρόπο στὶς ὑποδείξεις τοῦ Τζ. Μπούς: "ἡ Ἀργεντινὴ πρέπει νὰ πάρῃ μερικὲς δύσκολες ἀποφάσεις", ὑπονοῶντας κλείσιμο καὶ ξεπούλημα ἑταιρειῶν τοῦ δημοσίου, ἀνεργία, μαζικὲς ἀπολύσεις, διάλυση τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ παιδείας κ.ο.κ.
Ὑπ' αὐτὴν τὴν ἔννοια "φράχτες" ἔχουν ὑψωθῆ σ' ὅλον τὸν κόσμο, μὲ ἐντονώτερους ρυθμοὺς μετὰ τὴν 11η Σεπτεμβρίου, παρὰ τὰ περὶ τοῦ "ἐλευθέρου ἐμπορίου" λεγόμενα καὶ ὅπως σημειώνει ἡ συγγραφεύς: "εἶναι κατασκευασμένοι ἀπὸ ἁ…

ΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΟΡΓΗ

Τὸ Νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἔκτακτη εἰσφορὰ στὰ ἀκίνητα ἔχει μόλις ψηφισθῆ. Οἱ Ὑπουργοὶ ἔχουν συγκεντρωθῆ στὸ γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ στὴν Βουλή, αὐτοῦ ἀπόντος λόγῳ "κυνηγιοῦ" ἐπενδύσεων, ὄχι στὸ Κατὰρ τώρα, ἀλλὰ στὴν Γερμανία... Τὸ εὔλογο ἐρώτημα εἶναι, γιατί συγκεντρώθηκαν; Οἱ πιὸ πιθανὲς ἀπαντήσεις εἶναι: γιὰ νὰ μελετήσουν τὶς ἑπόμενες κινήσεις τους ἢ ἔστω, γιὰ νὰ δοῦν πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς λαϊκὲς ἀντιδράσεις ποὺ συνεχίζουν νὰ εἶναι ἔντονες ἢ τὴν δυσσαρέσκεια τῶν βουλευτῶν πού, ἂν καὶ δὲν ἔχῃ ἐκδηλωθῆ ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν δυσαρμονία μεταξὺ λαϊκῶν ἀναγκῶν καὶ κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα θὰ γίνεται ἐντονότερη.
Ὄχι, τίποτε ἀπ' τὰ παραπάνω δὲν συνέβη. Οἱ Ὑπουργοὶ ἀπλῶς συγκεντρώθηκαν γιὰ νὰ πανηγυρίσουν. Δηλαδή; Νὰ χειροκροτήσουν ἑαυτοὺς ποὺ ξεπέρασαν ἄλλον ἕνα σκόπελο χωρὶς ἀπώλειες, μετὰ ἀπ' αὐτοὺς τῶν Μνημονίων, τὴν φορολόγηση τῆς μικρο-μεσαίας ἰδιοκτησίας, ἀκόμη καὶ τῆς πρώτης κατοικίας. Νὰ δηλώσουν παρόντες γιὰ τὰ "συγχαρητήρια" ἀπὸ τὴν…

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ

Τὸ σημερινὸ κύριο ἄρθρο τῆς ἐφ. "Καθημερινή", ὑπὸ τὸν τίτλο "Παρακμή", εἶναι ἐξόχως ἀποκαλυπτικό. Μάλιστα ἀποτελεῖ καὶ πηγὴ ἔμπνευσής μας, προκειμένου νὰ ἐξηγήσουμε, ὅπως ἐμεῖς τὸ βλέπουμε, τὸ πῶς φθάσαμε ἔως ἐδῶ, ἀναλύοντας τὶς ἀντίστοιχες "ἐξηγήσεις" τῆς ἄλλοτε σοβαρῆς δεξιᾶς ἐφημερίδας ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ταὐτισθῆ μὲ τὰ πιὸ ἀντιδραστικὰ think-tanks, τὶς λεγόμενες νεο-φιλελεύθερες δεξαμενὲς σκέψης ἢ ἐὰν προτιμᾶτε τὰ ἀποκρουστικὰ Shicago-boys τῆς σχολῆς Φρῆντμαν.
Κατὰ τὴν "Καθημερινὴ" κύριος ὑπαίτιος εἶναι ὁ λαϊκισμός, ὁ ὁποῖος καλλιεργεῖται "ὅταν τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια ἀρχίζουν νὰ ἐξωθοῦν τοὺς πολῖτες σὲ ἐξέγερση ἢ στὴν δημόσια καύση τῶν εἰδοποιητηρίων γιὰ τὴν πληρωμὴ μιᾶς εἰσφορᾶς". Προφανῶς ἐνοχλεῖται ὁ περιβόητος "κύριος Μπάμπης" ἢ κάποιος ἄλλος τοῦ ἰδίου ἰδεολογικοῦ διαμετρήματος, βλέποντας κάποια κανάλια ἀνταγωνιστικὰ τοῦ τηλεοπτικοῦ "Σκάι", δηλαδὴ τὸ "Ἔξτρα" καὶ τὸ "Κόντρα", τὰ ὁπο…

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ἐπὶ τέλους κάποιοι ἄρχισαν νὰ "μιλᾶνε" καὶ νὰ λένε αὐτὰ ποὺ ὅλοι ὑποψιαζόμασταν, ἀλλὰ δὲν τολμούσαμε οὔτε κἂν νὰ σκεφθοῦμε, λόγῳ τῆς πληρωμένης προπαγάνδας-ἐπίθεσης ποὺ ἐπὶ δύο χρόνια ἔχουν ἐξαπολύσει τὰ ἑλλαδικὰ ΜΜ"Ε". Οἱ πολιτικὲς φαμίλιες ποὺ ἐπὶ τέσσερις περίπου δεκαετίες ἐξουσιάζουν τὴν χώρα μας καὶ ὁ συνεργαζόμενος μ' αὐτὲς ἐγχώριος μεταπραττισμός -τοῦ Κώστα Καραμανλῆ ἐξαιρουμένου, λόγῳ τοῦ ἐξαίρετου ἤθους ποὺ ἐδίδαξε τὴν παρελθούσα πενταετία, στὰ πρότυπα πάντοτε τοῦ ἀείμνηστου θείου του κι ἂς τὸν πολεμᾶνε μὲ τὸν πιὸ ἄδικο τρόπο- τὴν ἔφεραν στὴν σημερινὴ κατάσταση, ἀφοῦ πρῶτα κατάφεραν νὰ τὴν ὑπερχρεώσουν μὲ πάσης φύσεως σπατάλες, ἰδιαιτέρως μὲ πανάκριβα δημόσια ἔργα (Ἀεροδρόμιο "Ἐλ. Βενιζέλος", Ὀλυμπιακὰ Ἀκίνητα κ.ἄ.), ἐν πολλοῖς ἄχρηστα, ἀλλὰ καὶ μὲ μία τεράστια ἰδιοποίηση τοῦ δημοσίου χρήματος ποὺ ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.
Ὅμως καὶ πάλι τὸ τεράστιο πρόβλημα τοῦ χρέους ἦταν διαχειρίσιμο, ἀρκεῖ νὰ ἐπιλεγόταν ἡ σωστὴ θεραπεία καὶ ὄχι ἡ λεγόμενη …

ΜΝΗΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, στὸν ἱερὸ Τύμβο τῶν Σαλαμινομάχων, θὰ τιμήσουμε τὴν μνήμη τῶν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγωνισαμένων προγόνων. Παρατίθεται ὁ χαιρετισμός, πρὸ διετίας, τοῦ Κ. Σταυροπούλου, ἐκ μέρους τοῦ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη".
Ὥρα ἐνάρξεως τοῦ πολιτικοῦ καὶ θρῃσκευτικοῦ μνημοσύνου: 6.00μ.μ. Ἀμέσως μετά: Συμπόσιον, στὸ παραλιακὸ ἑστιατόριο "Τὸ Κῦμα".
Μᾶς κατηγοροῦν ὅτι πολιτικολογοῦμε συνεχῶς, φίλες καὶ φίλοι· δυστυχῶς εἴμαστε ἀναγκασμένοι, λόγῳ τοῦ ὅτι βιώνουμε μία κατάσταση τῆς ὁποίας κύριο χαρακτηριστικὸ ἀποτελεῖ ἡ ἐπιχείρηση συρρικνώσεως τοῦ καθόλου Ἑλληνισμοῦ καὶ ὁ ἐπίσημος πολιτικὸς κόσμος περὶ ἄλλα τυρβάζει, ὅπως συνήθως λέγεται σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις. Δὲν μᾶς φθάνει ἡ πολιτιστικὴ ἀποβλάκωση, ἡ ὁποία προωθεῖται βάσει σχεδίου, μέσῳ τῶν Μ.Μ.Ε. καὶ τῶν λοιπῶν χειριστικῶν μηχανισμῶν, τῆς Ἐκκλησίας συμπεριλαμβανομένης, ἡ συνεχὴς ἐπίθεση στὸ λαϊκὸ εἰσόδημα ἀπ’ τοὺς μηχανισμοὺς τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς παρακμῆς, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἀπάνθρωπο σχέδιο…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ" ΣΤΙΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 16 Σεπτεμβρίου θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11/ Χαλάνδρι) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τῆς Ρ. Γκολντστάιν (ἐκδ. Τραυλός, 2006):
Αἰχμάλωτος τῶν Μαθηματικῶν
Στὸ βιβλίο αὐτὸ παρουσιάζονται πτυχὲς τῆς πολυτάραχης ζωῆς τοῦ Κοὺρτ Γκαῖντελ, τοῦ κορυφαίου ἐκπροσώπου τοῦ Μαθηματικοῦ Πλατωνισμοῦ τοῦ προηγουμένου αἰῶνος, τοῦ λεγομένου καὶ "νέου Ἀριστοτέλη". Ὁ Κούρτσι, ὅπως ἦταν τὸ χαϊδευτικό του, γεννήθηκε στὸ Μπρνὸ τῆς Μοραβίας (Τσεχία, 1906) καὶ ἦταν, ὅπως σημειώνει ὁ ἐκδότης στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ παρόντος, ἕνα ἀγόρι μὲ ὑψηλότατο βαθμὸ νοημοσύνης. Στὰ ὀκτώ του χρόνια συνειδητοποιεῖ, ὅτι οἱ διανοητικοὶ ὁρίζοντες τῶν γονιῶν του εἶναι πολὺ περιωρισμένοι. Ἡ λογικὴ κυριαρχεῖ στὴν σκέψη του, ὅμως ὁ σπόρος τῆς παράνοιας διαμορφώνει τὸν βίο του. Στὰ δεκαοκτώ του -στὸ Πανεπιστήμιο- γνωρίζει τὸν ἔρωτα τῆς ζωῆς του, τὸν πλατωνισμό. Λίγο ἀργότερα, αἰχμάλωτος τῆς λογικῆς τῶν Μαθηματικῶν, βασιζόμενος στὶς αὐτοαναφορικὲς προτάσεις, κατὰ τὴν διατύπωση τοῦ Ἐπι…

Ο ΚΟΣΜΑΓΑΠΗΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ...

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δυσκολεύτηκα λίγο νὰ ἐπιλέξω τὸν τίτλο τοῦ παρόντος· ἀμφιταλαντεύτηκα μεταξὺ τοῦ ἀνωτέρω καὶ τοῦ "Ὁ λατρεμένος μας", λόγῳ καὶ τῆς ὑποδοχῆς ...ποὺ τοῦ ἐπιφύλαξε (καί) οἱ πολῖτες τῆς Β. Ἑλλάδος στὴν φετεινὴ ΔΕΘ. Ἡ οὐσία βεβαίως δὲν ἀλλάζει. Ὁ λαός μας δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ ἐκδηλώσῃ τὴν λατρεία του (...) πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ὑποσχόταν -κατὰ τὶς παπατζήδικες οἰκογενειακὲς συνήθειες- ὅτι θὰ ἄλλαζε τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὸ καλλίτερο, γιὰ νὰ θυμηθοῦμε κι ἕνα σύνθημα ποὺ φώναζαν, οἱ ἐντὸς τοῦ ΠΑΣΟΚ πολύ (μὰ πάρα πολύ) ἀφελεῖς: "Γιῶργο ἄλλαξέ τα ὅλα". Κι αὐτὸς κουνοῦσε συγκαταβατικὰ τὸ κεφάλι του, σὰν νὰ τοὺς ἔλεγε ἢ ἔτσι τοὐλάχιστον τὸ εἰσέπρατταν: "μαζύ σας· θὰ τὰ ἀλλάξω ὅλα, θὰ ἐπαναφέρω τὸ ΠΑΣΟΚ στὶς ἀγκάλες τῆς σοσιαλδημοκρατικῆς του παράδοσης (...), θά, θά, θά...". Ἀπὸ κοντὰ καὶ οἱ ... ἀριστεροὶ δημοσιογράφοι-ὀδαλίσκες τοῦ συστήματος: "τὸ νεο-ἀριστερό, νέο-πατριωτικὸ ΠΑΣΟΚ τοῦ Γιώργου εἶναι ἐδῶ" ἔγραφε ὁ Μ. Τασιόπουλος στὴν…

ΟΙ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑΔΕΣ ΤΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ

Ὁ Ὑπ. Ὑγείας τοῦ νεο-φιλελελεύθερου ΠΑΣΟΚ ξαναχτύπησε. Καὶ τί μᾶς εἶπε; Ὅτι γιὰ ὅλα τὰ "στραβὰ" στὴν χώρα μας φταῖνε οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι -ποὺ "ταλαιπωροῦν τοὺς ὑπόλοιπους Ἕλληνες" ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά- τοὺς ὁποίους γιὰ λόγους δημιουργίας ἐντυπώσεων τοὺς "ἀνέβασε" στὸ 1 ἐκατομύριο, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα (βλ. σχετικὴ ἀπογραφή) εἶναι περίπου 660.000 (ἀπ' τοὺς λιγότερους στὴν Εὐρώπη, βάσει πληθυσμιακῆς ἀναλογίας).
Τὸ θέμα τῆς ἐργασίας στὸ δημόσιο εἶναι πολύπλοκο καὶ ὁ πολλὰ ὑποσχόμενος Ἀνδρ. Λοβέρδος (δημόσιος ὑπάλληλος καὶ μάλιστα ὑψηλόμισθος, ὁ ἴδιος) ἀρνεῖται νὰ τὸ δῆ, ὅπως πρέπει. Βεβαίως ὑπάρχουν δημόσιοι ὐπάλληλοι οἱ ὁποῖοι ταλαιπωροῦν τὸ πλατὺ κοινό· μήπως ὅμως δὲν ὑπάρχουν καὶ στὸν ἰδιωτικὸ τομέα ἐργαζόμενοι τῆς ἴδιας ἀρρωστημένης νοοτροπίας; Ἢ ἀγνοεῖ ὁ φαφλατᾶς -γενικῶς- Ὑπουργὸς ὅτι ἡ νοοτροπία αὐτή, μαζὺ μὲ τὰ λοιπὰ ἀρρωστημένα (γρηγορόσημα καὶ ἄλλα "μαῦρα") ἐπέβαλλε κατὰ κάποιο τρόπο τὸ ΠΑΣΟΚ μετὰ τὸ 1981; Ἐπίσης, μήπως θυμᾶ…

ΤΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΝΑ ... ΚΛΑΙΣ

Συμπληρώνονται σήμερα 37 χρόνια ἀπ' τὴν παρουσίαση τῆς ἱδρυτικῆς διακήρυξης τῆς 3ης τοῦ Σεπτέμβρη, ἀπ' τὸν Ἀνδρέα Παπανδρέου, τὸν ἄνθρωπο ποὺ σημάδεψε, μὲ τὴν ἀρνητικὴ ἐν γένει παρουσία του, τὴν μεταπολιτευτικὴ Ἑλλάδα. Ἔχουμε μιλήσει σὲ προηγούμενο ἄρθρο μας, πιὸ ἀναλυτικὰ καὶ ἐμπεριστατωμένα, γιὰ τὸ λεγόμενο "φαινόμενο ΠΑΣΟΚ" καὶ γιὰ τὶς ἀλλαγές -ἐπὶ τὰ χείρω- ποὺ ἐπέφερε στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, εἴτε μὲ τὸ χαμόγελο, κατὰ τὴν πρώτη ὀκταετία, εἴτε μὲ τὸ μαστίγιο καὶ τὰ ληγμένα χημικὰ σήμερα.
Ὅσοι μιλοῦν γιὰ νεο-φιλελεύθερη μετάλλαξη τοῦ σοσιαλδημοκρατικοῦ ΠΑΣΟΚ, διαπράττουν μέγα λάθος καὶ ἴσως ὄχι ἠθελημένα (;) δὲν βλέπουν τὴν οὐσία τῆς πολιτικῆς του ποὺ δὲν ἦταν ἄλλη, ἀπ' τὴν ἐνσωμάτωση τοῦ πιὸ ριζοσπαστικοῦ κομματιοῦ ποὺ διέθετε ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία μετὰ τὴν Χούντα· ἐξ οὗ καὶ τὰ πολὺ ριζοσπαστικὰ συνθήματα τῆς πρώτης περιόδου γιὰ τήν (τότε) ΕΟΚ καὶ τὸ ΝΑΤΟ, ἀπ' τὰ ὁποῖα μᾶς διαβεβαίωναν ὅτι θὰ ἀποχωροῦσαν. Τὸ ΠΑΣΟΚ διεδραμάτισε ἕναν συγκεκριμένο ρόλο στὸν ἑλλη…