ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ" ΣΤΙΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 16 Σεπτεμβρίου θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11/ Χαλάνδρι) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τῆς Ρ. Γκολντστάιν (ἐκδ. Τραυλός, 2006):

Αἰχμάλωτος τῶν Μαθηματικῶν

Στὸ βιβλίο αὐτὸ παρουσιάζονται πτυχὲς τῆς πολυτάραχης ζωῆς τοῦ Κοὺρτ Γκαῖντελ, τοῦ κορυφαίου ἐκπροσώπου τοῦ Μαθηματικοῦ Πλατωνισμοῦ τοῦ προηγουμένου αἰῶνος, τοῦ λεγομένου καὶ "νέου Ἀριστοτέλη". Ὁ Κούρτσι, ὅπως ἦταν τὸ χαϊδευτικό του, γεννήθηκε στὸ Μπρνὸ τῆς Μοραβίας (Τσεχία, 1906) καὶ ἦταν, ὅπως σημειώνει ὁ ἐκδότης στὸ ὀπισθόφυλλο τοῦ παρόντος, ἕνα ἀγόρι μὲ ὑψηλότατο βαθμὸ νοημοσύνης. Στὰ ὀκτώ του χρόνια συνειδητοποιεῖ, ὅτι οἱ διανοητικοὶ ὁρίζοντες τῶν γονιῶν του εἶναι πολὺ περιωρισμένοι. Ἡ λογικὴ κυριαρχεῖ στὴν σκέψη του, ὅμως ὁ σπόρος τῆς παράνοιας διαμορφώνει τὸν βίο του. Στὰ δεκαοκτώ του -στὸ Πανεπιστήμιο- γνωρίζει τὸν ἔρωτα τῆς ζωῆς του, τὸν πλατωνισμό. Λίγο ἀργότερα, αἰχμάλωτος τῆς λογικῆς τῶν Μαθηματικῶν, βασιζόμενος στὶς αὐτοαναφορικὲς προτάσεις, κατὰ τὴν διατύπωση τοῦ Ἐπιμενίδη καὶ χρησιμοποιῶντας τὴν λεγομένη ἔκτοτε ἀρίθμηση Γκαῖντελ, ἐπινοεῖ τὸ θεώρημα τῆς μὴ πληρότητας, τὸ ὁποῖο ἀνακοίνωσε στὸ Συνέδριο τοῦ Καῖνιξμπεργκ, μὲ θέμα: "Ἡ Ἐπιστημολογία τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν" (7 Ὀκτωβρίου 1930).

Σὲ μία ἀπλῆ διατύπωση τοῦ θεωρήματος αὐτοῦ, ὁ Γκαῖντελ θεωρεῖ ὅτι "ὑπάρχουν ἀληθεῖς μαθηματικὲς προτάσεις, μὴ ἀποδείξιμες, ἐντὸς ἑνὸς τυπικοῦ συστήματος" ἢ σὲ μία δεύτερη διατύπωσή του "ἕνα τυπικὸ σύστημα ποὺ περιλαμβάνει τὴν Ἀριθμητικὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδείξῃ τὴν ἴδια του τὴν συνέπεια". Τέτοιες μὴ ἀποδείξιμες προτάσεις εἶναι λ.χ. οἱ εἰκασίες τοῦ Γκόλντμπαχ καὶ τοῦ Ρῆμαν ἢ ἦταν (θέλω νὰ πῶ, δὲν εἶναι πιά) τὸ θεώρημα τοῦ Φερμά (ἀποδείχθηκε κατὰ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ '90).

Λόγῳ τῆς ἐπικρατήσεως τοῦ Ναζισμοῦ καὶ ἀφοῦ νυμφεύθηκε τὴν χορεύτρια (...) Ἀντὲλ Νιμπούρσκι, ἐγκαταλείπει τὴν Γερμανία γιὰ τὶς ΗΠΑ, συγκεκριμένα γιὰ τὸ Πρῖνστον, ὅπου γνωρίζει καὶ συνδέεται μὲ ἰσχυροὺς δεσμοὺς φιλίας, μὲ τὸν Ἀλβέρτο Ἀινστάιν καὶ παράγουν ἀπὸ κοινοῦ σημαντικὸ ἐπιστημονικὸ ἔργο. Πεθαίνει στὶς 14 Ἰανουαρίου 1978 ἀπὸ ἀσιτία, φοβούμενος τὸ ἐνδεχόμενο τροφικῆς δηλητηρίασης...

Σχετικὰ βιβλία γιὰ τὸν Γκαῖντελ:

Γκαῖντελ, μία ζωὴ Λογικῆς, τῶν Τζὼν Κάστι καὶ Βέρνερ ντὲ Πάουλι (ἐκδ. Liberal Books, 2011) καὶ
Ἀπὸ τὴν Παράνοια στοὺς Ἀλγορίθμους, τοῦ Ἀπόστολου Δοξιάδη (ἐκδ. Ἴκαρος, 2006), στὸ ὁποῖο συμπεριλαμβάνεται καὶ τὸ γνωστὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ συγγραφέα, ἡ "Δεκάτη-ἑβδόμη νύχτα".

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ