Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ

Τὸ σημερινὸ κύριο ἄρθρο τῆς ἐφ. "Καθημερινή", ὑπὸ τὸν τίτλο "Παρακμή", εἶναι ἐξόχως ἀποκαλυπτικό. Μάλιστα ἀποτελεῖ καὶ πηγὴ ἔμπνευσής μας, προκειμένου νὰ ἐξηγήσουμε, ὅπως ἐμεῖς τὸ βλέπουμε, τὸ πῶς φθάσαμε ἔως ἐδῶ, ἀναλύοντας τὶς ἀντίστοιχες "ἐξηγήσεις" τῆς ἄλλοτε σοβαρῆς δεξιᾶς ἐφημερίδας ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ταὐτισθῆ μὲ τὰ πιὸ ἀντιδραστικὰ think-tanks, τὶς λεγόμενες νεο-φιλελεύθερες δεξαμενὲς σκέψης ἢ ἐὰν προτιμᾶτε τὰ ἀποκρουστικὰ Shicago-boys τῆς σχολῆς Φρῆντμαν.

Κατὰ τὴν "Καθημερινὴ" κύριος ὑπαίτιος εἶναι ὁ λαϊκισμός, ὁ ὁποῖος καλλιεργεῖται "ὅταν τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια ἀρχίζουν νὰ ἐξωθοῦν τοὺς πολῖτες σὲ ἐξέγερση ἢ στὴν δημόσια καύση τῶν εἰδοποιητηρίων γιὰ τὴν πληρωμὴ μιᾶς εἰσφορᾶς". Προφανῶς ἐνοχλεῖται ὁ περιβόητος "κύριος Μπάμπης" ἢ κάποιος ἄλλος τοῦ ἰδίου ἰδεολογικοῦ διαμετρήματος, βλέποντας κάποια κανάλια ἀνταγωνιστικὰ τοῦ τηλεοπτικοῦ "Σκάι", δηλαδὴ τὸ "Ἔξτρα" καὶ τὸ "Κόντρα", τὰ ὁποῖα τολμοῦν νὰ ἀποκαλύψουν πτυχὲς τῆς ἀλήθειας ποὺ ὑποκρύπτουν μὲ τὸν πιὸ ἀνήθικο τρόπο οἱ σιτιζόμενοι ἀπ' τὸ IMF καλοπληρωμένοι δημοσιογράφοι. Δὲν θυμόμαστε νὰ ἐνοχλήθηκαν ἀπ' τὶς λαϊκίστικες προεκλογικὲς ἐξαγγελλίες τοῦ ἐκλεκτοῦ τους, τὸ περιβόητο "λεφτὰ ὑπάρχουν", μὲ τὸ ὁποῖο ἐκέρδισε εὐάριθμη κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία, ἱκανὴ νὰ τοῦ ἐξασφαλίσῃ τὴν πολυπόθητη ἄνεση νὰ περάσῃ τὰ ἀποκρουστικὰ νεο-φιλελεύθερα μέτρα.

Ἑπομένως οἱ ἀντιλαϊκιστικὲς κορῶνες τῆς "Καθημερινῆς" δὲν πείθουν κανέναν, παρὰ μόνον τοὺς ἐλάχιστους ὁμοϊδεάτες τους. Ὁ ἐργαζόμενος λαὸς θὰ τὶς ἀγνοήσῃ καὶ θὰ συνεχίσῃ νὰ καίῃ τὰ "χαρτιὰ" τοῦ Βενιζέλου καὶ νὰ τοῦ ὑποδεικνύῃ, ὅτι πρέπει νὰ ἀλλάξῃ πολιτικὴ τὸ συντομότερο. Ἐὰν στὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θέλουν νὰ εχουν ἔσοδα, γιὰ τὶς λαϊκὲς ἀνάγκες καὶ ὄχι γιὰ τοὺς Τοκογλύφους καὶ ἐὰν ἡ "Καθημερινὴ" πωλήσεις φύλλων, θὰ πρέπῃ νὰ ἀναζητήσουν διαφορετικὴ πολιτική. Τὸ νεο-φιλελεύθερο μοντέλο θὰ τοὺς διαλύσῃ στὴν κυριολεξία· τὴν μὲν "Καθημερινὴ" θὰ τὴν ἀναγκάσῃ νὰ ἀργοπεθαίνῃ μὲς στὴν ἀναξιοπιστία, τὸ δὲ ΥΠ.ΟΙΚ. καὶ κατ' ἐπέκτασιν τὸ νεο-ελληνικὸ κράτος θὰ τὸ φέρῃ πιὸ κοντὰ στὴν ἐπαίσχυντη χρεωκοπία. Ὁπότε: "ἢ ἀλλάζετε (δύσκολο λόγῳ καὶ τῶν δεσμεύσεων ποὺ ἔχετε ἀναλάβει) ἢ βουλιάζετε" ἀπὸ κοινοῦ. Τὸ πιὸ πιθανόν, λόγῳ τῶν αὐτοκτονικῶν τάσεων ποὺ σᾶς διακρίνουν. Διαλέχτε...

Υ.Γ.-1: Ἐν τέλει τί εἶναι ὁ, πανταχόθεν βαλλόμενος, λαϊκισμός; Ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὸ λαϊκὸ τραγούδι (λ.χ. τὰ τραγούδια τοῦ Μ. Θεοδωράκη καὶ τὰ σκυλάδικα θεωροῦνται συλλήβδην λαϊκά), ἔχει δύο σημασίες· τὴν αὐθεντική, ὅπου τὰ λαϊκὰ συνθήματα καὶ οἱ ἀνάγκες τῶν ἐργαζομένων ὑποκλέπτονται πρὸς ἄγραν ἐκλογικῆς πελατείας ἀπὸ τὰ λαϊκιστικὰ κόμματα, μὲ χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αὐτὸ τοῦ μετα-πολιτευτικοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τοῦ τρισάθλιου ἀνδρεο-παπανδρεϊσμοῦ καὶ τὴν ἀναυθεντική, αὐτὴν δηλαδὴ ποὺ χρησιμοποιοῦν τὰ ἐξωνημμένα ΜΜ"Ε" τῆς διαπλοκῆς, στοὺς νεο-φιλελεύθερους καιρούς μας, προκειμένου νὰ κατηγορήσουν ὅσους ὑπερασπίζονται τὸ λαϊκὸ εἰσόδημα, τὸ στοιχειῶδες δικαίωμα στὴν ἐργασία, τὸ κοινωνικὸ Κράτος καὶ τὶς ὑπηρεσίες του, δηλαδὴ τὴν δημόσια ὑγεία, τὴν δωρεὰν παιδεία κ.ἄ.
Υ.Γ.-2: Γενικῶς τὰ κύρια ἄρθρα τῆς Κ. συντάσσονται ἀπὸ τὸν περιώνυμο Ἀλέξη Παπαχελᾶ (ἢ Papahelios, ὅπως τὸν ὀνομάζει χαριτωμένα ὁ Γιάννης Ντάσκας γιὰ νὰ τονίσῃ τὰ ἀμερικανικὰ αἰσθήματα τοῦ Alexis) τὸν δημοσιογράφο πού, ὅπως πληροφορηθήκαμε ἀπ' τὰ Wiki Leaks τοῦ Τζ. Ἀσσάνζ, στέλνει τὰ ἄρθρα του στὴν ἀμερικανικὴ Πρεσβεία πρὸς ἔγκρισιν, πρὸ τῆς δημοσίευσης. Τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο δὲν γνωρίζουμε ἐὰν ἐστάλη ἢ ὄχι πρὸς Λ. Βασ. Σοφίας μεριά, δύσκολα ὅμως θὰ "κοβόταν". Εἶναι ἄλλως τε στὴν γραμμὴ ποὺ ἐπεξεργάζονται ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια οἱ "φίλοι" μας, οἱ πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ