ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Ἐπὶ τέλους κάποιοι ἄρχισαν νὰ "μιλᾶνε" καὶ νὰ λένε αὐτὰ ποὺ ὅλοι ὑποψιαζόμασταν, ἀλλὰ δὲν τολμούσαμε οὔτε κἂν νὰ σκεφθοῦμε, λόγῳ τῆς πληρωμένης προπαγάνδας-ἐπίθεσης ποὺ ἐπὶ δύο χρόνια ἔχουν ἐξαπολύσει τὰ ἑλλαδικὰ ΜΜ"Ε". Οἱ πολιτικὲς φαμίλιες ποὺ ἐπὶ τέσσερις περίπου δεκαετίες ἐξουσιάζουν τὴν χώρα μας καὶ ὁ συνεργαζόμενος μ' αὐτὲς ἐγχώριος μεταπραττισμός -τοῦ Κώστα Καραμανλῆ ἐξαιρουμένου, λόγῳ τοῦ ἐξαίρετου ἤθους ποὺ ἐδίδαξε τὴν παρελθούσα πενταετία, στὰ πρότυπα πάντοτε τοῦ ἀείμνηστου θείου του κι ἂς τὸν πολεμᾶνε μὲ τὸν πιὸ ἄδικο τρόπο- τὴν ἔφεραν στὴν σημερινὴ κατάσταση, ἀφοῦ πρῶτα κατάφεραν νὰ τὴν ὑπερχρεώσουν μὲ πάσης φύσεως σπατάλες, ἰδιαιτέρως μὲ πανάκριβα δημόσια ἔργα (Ἀεροδρόμιο "Ἐλ. Βενιζέλος", Ὀλυμπιακὰ Ἀκίνητα κ.ἄ.), ἐν πολλοῖς ἄχρηστα, ἀλλὰ καὶ μὲ μία τεράστια ἰδιοποίηση τοῦ δημοσίου χρήματος ποὺ ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Ὅμως καὶ πάλι τὸ τεράστιο πρόβλημα τοῦ χρέους ἦταν διαχειρίσιμο, ἀρκεῖ νὰ ἐπιλεγόταν ἡ σωστὴ θεραπεία καὶ ὄχι ἡ λεγόμενη "θεραπεία τοῦ Σὸκ" ποὺ τελικῶς ἐπελέγη, ἀπ' τήν, ὑπὸ τὸν ΓΑΠ, κυβέρνηση τῶν δωσιλόγων, γιὰ λόγους ποὺ ἔχουμε ἐξηγήσει σὲ προηγούμενα κείμενά μας. Δὲν χρειαζόταν δηλαδὴ ἡ προσφυγὴ στὸ IMF, ἡ ὁποία θὰ ἐπέφερε, ὅπως σημείωνε -τόσο προεκλογικὰ ὅσο καὶ μετεκλογικὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ ΓΑΠ- μόνιμη ὕφεση στὴν ἀγορά, ὅπως κι ἔγινε ἄλλως τε. Καὶ ὅλα αὐτά, ἐνῷ συζητοῦσε τὴν ἴδια στιγμὴ μὲ τὸν τ. Γενικὸ Διευθυντὴ τοῦ IMF, τὸν περιβόητο Ντ. Στρὼς-Κάν, τὰ τῆς προσφυγῆς τῆς χώρας μας στὴν "βοήθειά" του.

Πῶς ὅμως καὶ γιατί φθάσαμε στὴν "Πύλη τῆς Κολάσεως", δηλαδὴ στὸ IMF; Στὸ "πῶς" ἡ ἀπάντησή μας εἶναι πιὰ ἀναμφισβήτητη καὶ προκύπτει ἀπ' τὴν ἐξομολόγηση τῆς καθ. Ζωῆς Γεωργαντᾶ, ἄρτι παραιτηθείσης ἀπ' τὴν "Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχή". Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ, ἔστω καὶ πολὺ καθυστερημένα ἡ Ζ.Γ., ὁ Β. Ραντεμάχερ (Γ.Διευθυντὴς τῆς Γιούροστατ), ὁ Ἀνδρ. Γεωργίου (Γ.Διευθυντὴς τῆς "ΕΛ.ΣΤΑΤ" καὶ πρώην ὑπάλληλος τοῦ IMF) καὶ ὁ "ἡμέτερος" τ. Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, ὁ Γ. Παπακωνσταντίνου, τῆς ἐπέβαλλαν νὰ ἀνακοινώσῃ, ὅτι τὸ ὕψος τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 ἦταν 15,5% καὶ ὄχι 9-13% ποὺ ἦταν τὸ πραγματικό. Γιατί ἐπελέγη ὁ ἀριθμὸς "μαϊμοῦ"; Διότι, ἔπρεπε νὰ ἐμφανίσουν μεγαλύτερο ἔλλειμμα ἀπ' τὴν Ἰρλανδία ποὺ δὲν εἶχε καὶ τόσο "πρόθυμο" ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικό.

Καὶ τώρα φθάνουμε στὸ γιατί ἐπελέγη ἡ χώρα μας, ἀφοῦ, ὅπως εἴδαμε μὲ τὰ πιὸ ἀδιάσειστα στοιχεῖα, δὲν ἦταν ὁ "ἀδύναμος κρῖκος" τῆς ἁλυσίδας τοῦ χρέους, παρὰ τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου λεγόμενα ἐπὶ δύο περίπου ἔτη. Διότι "ἔπρεπε" νὰ γίνῃ, παντὶ τρόπῳ, Πρωθυπουργὸς ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, ὁ ἄνθρωπος ποὺ τὸ μοναδικό του προσὸν ἦταν τὸ "σωστὸ ὀνοματεπώνυμο" (ὅρ. Γιάννη ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ, Κρίσης Λεξιλόγιο, σ. 160, Ποταμός, 2011). Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε τώρα, νὰ τολμήσω τὴν εἰκασία· ὁ ἀνοηταίνων καὶ μωροφιλόδοξος Γιῶργος, διαρκῶς ἡττημένος ἀπ' τὸν Κ. Καραμανλῆ, συναντᾷ τὸν Στρὼς-Κὰν ἢ κάποιον ἀπ' αὐτὰ τὰ "καλὰ παιδιὰ" καὶ τοὺς ζητεῖ, ἐνν. παρακαλῶντας καὶ προσφέροντας "γῆν καὶ ὕδωρ", νὰ τὸν "κάνουν" Πρωθυπουργὸ ἔναντι ὁποιουδήποτε τιμήματος. Ἡ συμφωνία "κλείνει" καὶ σχεδιάζουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν ταχύτατη φθορὰ τῆς κυβέρνησης τοῦ Κ. Καραμανλῆ καὶ τὴν ἄνετη ἐπικράτηση τοῦ ΠΑΣΟΚ στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογές (2009), μὲ κεντρικὸ σύνθημα τό: "λεφτὰ ὑπάρχουν" ἢ τὸ "θὰ σᾶς κάνω (Ἰορ)Δανία τοῦ Νότου", διότι, σὺν τοῖς ἄλλοις, χρειαζόταν καὶ μία ἄνετη πλειοψηφία στὴν Βουλή, ἔναντι τῶν διαρροῶν ποὺ πιθανῶς θὰ προέκυπταν -καὶ προέκυψαν κάποιες- ἀπ' τοὺς ψηφιζόμενους ἀντιλαϊκοὺς νόμους. Ὀψόμεθα...

Υ.Γ.-1: Μόλις ἐχθές, 21 Σεπτεμβρίου, πληροφορηθήκαμε ἀπ' τὴν ἐνημερωτικὴ ἐκπομπὴ τῶν Μάνου Κακλαμάνου καὶ Δημήτρη Καζάκη στὸ Ράδιο 9 (τὴν συνιστῶ ἀνεπιφύλακτα) ὅτι τὰ στοιχεῖα τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 ἦταν ἀκόμη πιὸ νοθευμένα. Τί εἶχαν κάνει οἱ ἐγχώριοι "ὑπάλληλοι" τοῦ IMF; Προσέθεσαν οἱ ἀθεόφοβοι στὸ ἔλλειμμα τοῦ 2009 καὶ τὸ περιβόητο swap τοῦ Σημίτη τοῦ 2001 -αὐτὸ μὲ τὸ ὁποῖο "μπαστάρδεψαν" τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας γιὰ νὰ μὴν χάσουμε τὸ κελεπούρι, τὸ €...- ὕψους περίπου 5,5δὶς €, τὸ ὁποῖο -ἄκουσον, ἄκουσον- εἶχε πουληθῆ ὡς κρυφὸ χρέος στὴν Γκόλντμαν Ζάχς ... καὶ εἶχε συμφωνηθῆ νὰ προστίθεται στὸν προϋπολογισμὸ σὲ 16 ἐτήσιες δόσεις, ἀπ' τὸ 2004 ἔως καὶ τὸ 2019. Ὅπως καταλαβαίνετε, ἀκόμη καὶ ἡ κατηγορία ἐπὶ ἐσχάτῃ προδοσίᾳ μᾶλλον δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ νὰ περιγράψῃ τὸν νεο-δωσιλογισμό.
Υ.Γ.-2: Καὶ ἡ κορυφαία ἀπάτη ποὺ μόνο καλοπληρωμένοι "ταχυδακτυλουργοὶ" καὶ ἐντολοδόχοι πολιτικοὶ μποροῦσαν νὰ σκεφτοῦν: πῶς εἰσήγαγαν στὸ ἔλλειμμα, ὅπως τονίσαμε κατὰ παράβασιν, τὰ χρέη τοῦ ΟΣΕ; Τὸ ἐνεργητικό του μὲ βάση τὶς ἀξίες τῆς δεκαετίας τοῦ '70 καὶ τὸ παθητικό του μὲ βάση τὸ τρέχον, ἐπιτυγχάνοντας κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν μείωση τοῦ ΑΕΠ, ἑπομένως τὴν αὔξηση τοῦ χρέους πού, κατὰ τὰ γνωστά, εἶναι κλᾶσμα μὲ παρονομαστὴ τὸ ΑΕΠ. Γιὰ πολλοστὴ φορά: Αἰδὼς ἀχρεῖοι!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ