ΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΟΡΓΗ

Τὸ Νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἔκτακτη εἰσφορὰ στὰ ἀκίνητα ἔχει μόλις ψηφισθῆ. Οἱ Ὑπουργοὶ ἔχουν συγκεντρωθῆ στὸ γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ στὴν Βουλή, αὐτοῦ ἀπόντος λόγῳ "κυνηγιοῦ" ἐπενδύσεων, ὄχι στὸ Κατὰρ τώρα, ἀλλὰ στὴν Γερμανία... Τὸ εὔλογο ἐρώτημα εἶναι, γιατί συγκεντρώθηκαν; Οἱ πιὸ πιθανὲς ἀπαντήσεις εἶναι: γιὰ νὰ μελετήσουν τὶς ἑπόμενες κινήσεις τους ἢ ἔστω, γιὰ νὰ δοῦν πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς λαϊκὲς ἀντιδράσεις ποὺ συνεχίζουν νὰ εἶναι ἔντονες ἢ τὴν δυσσαρέσκεια τῶν βουλευτῶν πού, ἂν καὶ δὲν ἔχῃ ἐκδηλωθῆ ὅπως ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν δυσαρμονία μεταξὺ λαϊκῶν ἀναγκῶν καὶ κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα θὰ γίνεται ἐντονότερη.

Ὄχι, τίποτε ἀπ' τὰ παραπάνω δὲν συνέβη. Οἱ Ὑπουργοὶ ἀπλῶς συγκεντρώθηκαν γιὰ νὰ πανηγυρίσουν. Δηλαδή; Νὰ χειροκροτήσουν ἑαυτοὺς ποὺ ξεπέρασαν ἄλλον ἕνα σκόπελο χωρὶς ἀπώλειες, μετὰ ἀπ' αὐτοὺς τῶν Μνημονίων, τὴν φορολόγηση τῆς μικρο-μεσαίας ἰδιοκτησίας, ἀκόμη καὶ τῆς πρώτης κατοικίας. Νὰ δηλώσουν παρόντες γιὰ τὰ "συγχαρητήρια" ἀπὸ τὴν ἰμπεριαλιστικὴ Τρόικα, γιὰ τὴν πλήρη οἰκονομικὴ καταστροφὴ τῶν στρωμάτων ποὺ ἔως τώρα ἀποτελοῦσαν τὴν ἐκλογική τους πελατεία, ἀλλὰ καὶ τὴν ραχοκοκκαλιὰ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Οἱ κ.κ. Βενιζέλος, Ρέππας, Παπουτσῆς, Ραγκούσης καὶ κάποιοι ἄλλοι τῆς γεννηᾶς τοῦ Πολυτεχνείου (...) αἰσθάνονταν ὑπερήφανοι γιὰ τὴν "ἐπιτυχία" τους καὶ ἐξέφρασαν ἔτσι τὸν ἐνθουσιασμό τους, κατὰ τό: "θέλει ἡ π... νὰ χαρῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὴν ἀφήνει".

Αὐτὰ λοιπὸν ἀπ' τὰ ἐντὸς τῆς Βουλῆς τεκταινόμενα, διότι "ἀλλοῦ", ἐκεῖ ποὺ δὲν τολμᾶνε νὰ πᾶνε οἱ Ὑπουργοί, τὰ πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά. Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι "καζάνι ποὺ βράζει" καὶ δὲν χάνει τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ δείχνῃ παντὶ τρόπῳ. Αὐτὴν τὴν λαϊκὴ ὀργὴ δείχνουν νὰ τὴν ἀγνοοῦν οἱ πολιτικοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ ἐγχώριου κλεπτοκρατικοῦ μεταπραττισμοῦ. Μόνο ποὺ δὲν θὰ τὴν ἀγνοοῦν γιὰ πολύ. Διότι, ὁ ἀποσχηματισμὸς ἀπ' τὸ ὑπουργικὸ ἀξίωμα καί, κυρίως, ἡ σκανδαλώδης βουλευτικὴ (μή) ἀσυλία ποὺ σὲ λίγο δὲν θὰ ὑφίσταται, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι ἀπ' τοὺς μισοὺς σημερινοὺς βουλευτὲς τῆς πλειοψηφίας δὲν θὰ ἐπανεκλεγοῦν, θὰ τοὺς μετατρέψῃ ἐκ νέου σὲ κοινοὺς θνητούς. Καὶ τότε θὰ δοῦμε, ἐὰν θὰ ἔχουν τὴν διάθεση νὰ πανηγυρίσουν...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ