Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΩΣΙΛΟΓΩΝ

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 28 Ὀκτωβρίου, τὴν ἐπέτειο τοῦ μεγάλου ΟΧΙ, ὁ Δημήτρης Καζάκης καὶ ὁ Μάνος Κακλαμάνος θὰ παρουσιάσουν ἐκτάκτως στὸ Ράδιο 9 (98.9FM ἢ radio9.gr), ἀπὸ τὶς 10.00 ἔως τὶς 12.00 π.μ., τὴν δίκη τῶν δωσιλόγων κατὰ τὴν περίοδο τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, μία ὑπόθεση τὴν ὁποία πρῶτος ἀναψηλάφησε ὁ δημοσιογράφος Στέφανος Χῖος στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τοῦ καναλιοῦ "Κόντρα", "Μακελειό" (8 Μαΐου 2011).

Ἡ ἱστορική μας πληροφόρηση γιὰ τὴν περίοδο αὐτὴ εἶναι ἐλλιπής. Λίγοι νεοέλληνες γνωρίζουν ὅτι οἱ κατοχικοὶ "Πρωθυπουργοὶ" Γεώργιος Τσολάκογλου, Ἰωάννης Ράλλης καὶ Κωνσταντῖνος Λογοθετόπουλος, ὅπως ἐπίσης καὶ ἄλλοι συνεργάτες τῶν κατακτητῶν, ὅπως λ.χ. ὁ παρανοϊκὸς στρατηγὸς Θεόδωρος Πάγκαλος ὁ πρεσβύτερος (1878-1952) ἢ ὁ γιατρός -ὁ λεγόμενος καὶ "Ἕλλην Μένγκελε"- Νικόλαος Χριστοφοράκος καταδικάστηκαν καὶ ἐν τέλει ἐξέτισαν πολυετεῖς ποινὲς φυλάκισης. Ἀκόμη λιγότεροι ὅμως γνωρίζουν ὅτι ὁ πρ. Πρωθυπουργὸς Γεώργιος Ράλλης, ὁ νῦν Ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος (κατὰ τραγικὴ σύμπτωση ἐπίσης δωσιλογικῆς) καὶ ὁ τ. Διευθύνων Σύμβουλος τῆς περιβόητης Siemens, Μιχάλης Χριστοφοράκος, ὑπῆρξαν "ἐκλεκτοὶ γόνοι" τῶν προαναφερθέντων.

Ὁ πρῶτος δωσίλογος "Πρωθυπουργός", ὁ ἀντιστράτηγος Γ. Τσολάκογλου (1886-1948), ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε τὴν συνθηκολόγηση μὲ τὸν Γερμανὸ στρατηγὸ Φὸν Γκράιφενμπεργκ, τὴν 21η Ἀπριλίου τοῦ 1941, προσήχθη στὸ Εἰδικὸ Δικαστήριο μὲ τὴν κατηγορία τῆς ἐσχάτης προδοσίας, ἐπειδὴ συνθηκολόγησε "ἐν ἀνοικτῷ πεδίῳ", δηλαδὴ ἐνῷ ὁ στρατός μας μαχόταν ἡρωικῶς στὶς λεγόμενες μάχες τῶν ὀχυρῶν ἢ ὅπως ἀκριβῶς ἐγράφη "πρὶν ἡ ὑπ' αὐτὸν στρατιωτικὴ δύναμις ἐκπληρώσῃ πᾶν ὅ,τι, τὸ στρατιωτικὸ καθῆκον ἐπιβάλλει". Τὴν 31η Μαΐου τοῦ 1945 καταδικάσθηκε εἰς θάνατον, ποινὴ ἡ ὁποία μετετράπη ἀπ' τὸ Συμβούλιο Χαρίτων σὲ ἰσόβια κάθειρξη. Γιὰ νὰ μὴν τὸν ἀδικοῦμε κι ἐπειδὴ πολλοὶ φίλοι παραλληλίζουν τὸν Γ. Τσολάκογλου μὲ τὸν σημερινὸ δωσίλογο συνάδελφό του, θὰ τοὺς ὑπενθυμίσουμε, ὅτι πρῶτος κατοχικὸς "Πρωθυπουργὸς" ἀρνήθηκε νὰ ἀποδεχθῇ γερμανικὸ δάνειο μὲ ἐπαχθεῖς ὅρους, τὴν ταὐτόχρονη παραίτηση ἀπ' τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ τὸν χωρισμὸ τῆς Ἑλλάδας σὲ τρεῖς οἰκονομικὲς ζῶνες, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπικαλέστηκε στὸ Εἰδικὸ Δικαστήριο ὡς ἐλαφρυντικά... Τὰ Ἀπομνημονεύματά του δημοσιεύθηκαν στὴν ἐφ. Ἀκρόπολις (1959) μὲ τὴν ἐπιμέλεια τῆς συζύγου του. Δικαιολογῶντας τήν, ἐπαίσχυντη γιὰ Ἕλληνα στρατιωτικό, συνθηκολόγηση, γράφει: "εὑρέθην ἀντιμέτωπος ἱστορικοῦ διλήμματος· ἢ νὰ ἀφήσω νὰ συνεχισθῇ ὁ ἀγὼν καὶ νὰ γίνῃ ὁλοκαύτωμα ἢ ὑπείκων εἰς τὰς παρακλήσεις ὅλων τῶν ἡγητόρων τοῦ στρατοῦ, νὰ ἀναλάβω τὴν πρωτοβουλίαν τῆς συνθηκολογήσεως ... Τολμήσας, δὲν ὑπελόγισα εὐθύνες ... Μέχρι σήμερα δὲν μετενόησα διὰ τὸ τόλμημά μου. Τοὐναντίον αἰσθάνομαι ὑπερηφάνειαν".

Ὁ διακεκριμένος καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Κ. Λογοθετόπουλος (1878-1961) καὶ Ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης Τσολάκογλου, διεδέχθη τὸν τελευταῖο στὴν "πρωθυπουργία" (1942). Ἡ θητεία του διήρκησε μόλις τέσσερις μῆνες καὶ ἀπελύθη ἀπ' τοὺς κατακτητὲς λόγῳ τῶν λαϊκῶν ἀντιδράσεων ποὺ προκάλεσε ἡ ἐπιμονή του νὰ δημιουργηθῇ ἑλληνικὸ ἐκστρατευτικὸ σῶμα γιὰ τὸ Ἀνατολικὸ Μέτωπο. Πρὶν τὴν ἀπελευθέρωση μετέβη στὴν Γερμανία, ὅπου μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ Ναζισμοῦ, παραδόθηκε στοὺς Ἀμερικανούς. Μετὰ τὸν μεγάλο πόλεμο ἐκδόθηκε στὴν χώρα μας (1946). Ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε καταδικασθῆ ἐρήμην, σὲ ἰσόβια κάθειρξη στὸ Εἰδικὸ Δικαστήριο (1945). Τὸ 1951 τοῦ ἀπονεμήθηκε χάρη καὶ ἀποφυλακίστηκε, πεθαίνοντας ἀτιμασμένος σὰν τὸν "ἄνανδρο" Ἀριστόδημο τῶν Θερμοπυλῶν, ἂν καὶ στὸν τελευταῖο δόθηκε ἡ εὐκαιρία τῆς ἐξιλέωσης στὶς Πλαταιές. Τρία χρόνια πρίν (1948) συνέγραψε τὴν ἀπολογία του: Ἰδοὺ ἡ ἀλήθεια, ἀναζητῶντας ἐλαφρυντικά...

Ὁ Ἰ. Ράλλης (1878-1946) διωρίσθηκε "Πρωθυπουργὸς" ἀπ' τὶς γερμανικὲς δυνάμεις Κατοχῆς (Ἀπρίλιος 1943-Ἀπελευθέρωση) καὶ ὠργάνωσε τὰ Τάγματα Ἀσφαλείας, τοὺς λεγόμενους καὶ "Ράλληδες", "διὰ τὴν προστασίαν τῆς ὑπαίθρου ἀπὸ τοὺς Ἐαμοκομμουνιστάς". Δικάσθηκε ἐπὶ "ἐθνικῇ ἀναξιότητι" καὶ καταδικάσθηκε σὲ ἰσόβια δεσμά. Πέθανε στὴν φυλακὴ στὶς 26 Ὀκτωβρίου 1946. Ὁ πρ. Πρωθυπουργὸς Γ. Ράλλης (1980-81) συνέγραψε τὸ βιβλίο: Ὁ Ἰωάννης Ράλλης ὁμιλεῖ ἐκ τοῦ τάφου, ὑπερασπιζόμενος τὴν μνήμη τοῦ πατέρα του (1947).

Ὁ Θ. Πάγκαλος συνελήφθη ὡς δωσίλογος καὶ καταδικάσθηκε σὲ πολυετῆ ποινὴ φυλάκισης. Ἐξέτισε μόνο ποινὴ 40 ἡμερῶν, ἀφοῦ ἀπηλλάγη μὲ βούλευμα ποὺ ἐξέδωσε ἡ κυβέρνηση τοῦ Γ. Παπανδρέου τοῦ πρεσβυτέρου... Τέλος, ὁ Ν. Χριστοφοράκος ἀθωώθηκε λόγῳ ἀμφιβολιῶν παρὰ τὸ ὅτι ἀναγνωρίστηκε ὡς ὁ συνεργάτης τῆς γερμανικῆς διοίκησης ποὺ κατέδιδε τοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι προμήθευαν μὲ φαρμακευτικὸ ὑλικὸ τοὺς ἔχοντες ἀνάγκη.

Ἐπειδὴ ὁ λαός μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ "κοντὴ" μνήμη, ξεχνᾷ δηλαδὴ πολὺ γρήγορα καὶ συγχωρεῖ ἀκόμη καὶ τὴν προδοσία λόγῳ τῆς μεγαλοθυμίας του, καλὸ εἶναι νὰ θυμίσουμε κάποιες λησμονημένες ὑποθέσεις καὶ νὰ ὑποδείξουμε ποιοὶ τὸν διέβαλλαν στὰ διεθνῆ "φόρα" ποὺ ἐπισκέπτονταν μὲ τὰ χρήματά του, ἀποκαλῶντας τον διαφθαρμένο, ποιοὶ ὑπέγραψαν τὰ νέα ἐπαίσχυντα δάνεια, ποιοὶ ἀρνοῦνταν καὶ ἀρνοῦνται ἀκόμη νὰ ζητήσουν τὶς γερμανικὲς πολεμικὲς ἐπανορθώσεις καὶ γιατί, ἀλλὰ καὶ μὲ ποιὸν τρόπο περιέκοψαν τὶς ἀναγκαῖες κοινωνικὲς δαπάνες, ποιοὶ ἐστέρησαν ἀπ' τὰ Ἑλληνόπουλα τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ ἀπὸ τοὺς ἐργαζόμενους μισθοὺς καὶ συντάξεις, ποιοὶ ἐξακόντισαν τὸ ποσοστὸ ἀνεργίας στὴν χώρα μας σὲ πρωτοφανὲς ὕψος. Ὁ Δημήτρης Καζάκης θὰ μᾶς βοηθήσῃ, νὰ τονώσουμε τὴν ἱστορική μας μνήμη· ἐμεῖς πρέπει νὰ εἴμαστε πανέτοιμοι νὰ ὑποδείξουμε στοὺς νεο-δωσιλόγους, ὅτι ἡ ὥρα τῆς μεγάλης κρίσεως πλησιάζει καὶ συντόμως θὰ κληθοῦν νὰ δώσουν λόγο. Στὸ Εἰδικὸ Δικαστήριο ποὺ θὰ προσαχθοῦν ὡς κατηγορούμενοι ἐπὶ ἐθνικῇ ἀναξιότητι (6η Συντακτικὴ Πράξη τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1945) δύσκολα θὰ ὑπάρξουν ἐλαφρυντικὰ καὶ βεβαίως θὰ μᾶς δοθῇ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε τὴν ντροπιαστικὴ νύχτα τῶν Ὑμίων (καὶ τοὺς τρεῖς νεκρούς), τὴν ἐπίσης ἐπαίσχυντη παράδοση τοῦ Ἀμπντ. Ὀγκτσαλὰν καὶ ἄλλες λησμονημένες ὑποθέσεις. Ἂς προετοιμάζωνται ...

Βιβλιογραφία
Βικιπαιδεία (ἠλεκτρ. ἐγκυκλοπαίδεια), Γ. Τσολάκογλου, Κ. Λογοθετόπουλος καὶ Ἰ. Ράλλης.
Ἡλιαδάκη Μ. Τάσου, Οἱ ἐπανορθώσεις καὶ τὸ γερμανικὸ κατοχικὸ δάνειο, ἐκδ. Δετοράκη, 1997.
Μαζάουερ Μάρκ, Στὴν Ἑλλάδα τοῦ Χίτλερ, ἐκδ. Ἀλεξάνδρεια, 1994.
Ὀλυμπιάς (olympia.gr), Παιδιὰ δωσιλόγων οἱ "προοδευτικοὶ" τοῦ Μνημονίου.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ