ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἀγαπητοὶ φίλοι τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας,

τὴν Κυριακὴ 16 Ὀκτωβρίου, στὶς 11.00π.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀνδριανοῦ 1, Θησεῖο) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου μας "Αἰχμάλωτος τῶν Μαθηματικῶν", τὸ ὁποῖο ἐπιγράφεται: "Ἕνας πλατωνιστὴς μεταξὺ θετικιστῶν" καὶ ἀναφέρεται στὸν πρώιμο Γκαῖντελ καὶ στὸν "Κύκλο τῆς Βιέννης" καὶ στὸν θετικισμό του.

Τὶς εἰσηγήσεις ἔχουν ἀναλάβει ἡ Ἑλένη καὶ ὁ Γιάννης. Πιθανῶς νὰ ὑπάρξῃ καὶ μία μικρὴ ἀναφορὰ στὸν Λ. Βιττγκενστάιν, μιᾶς καὶ ὑπεισέρχεται μὲ τὸν ἐμπειρισμό του στὸν περιώνυμο βιεννέζικο "Κύκλο".

Χρήσιμοι φιλοσοφικοὶ ὅροι ἀναλύονται στὶς ἀνακοινώσεις μας τῆς 1ης Ὀκτωβρίου: "Πρώτη συνάντηση Πλατωνικῶν" καὶ "Θαλῆς καὶ Φίλοι στὸν Εὐριπίδη".

Ὁ αὐστριακὸς Φιλόσοφος καὶ Μαθηματικὸς Λ. Βιττγκενστάιν (1889-1951) ἐσπούδασε κατ' ἀρχὰς Ἀεροναυπηγικὴ στὸ Βερολῖνο. Γοητευμένος ἀπὸ τὰ Principia Mathematica τῶν Ράσσελ καὶ Γουάιτχεντ ἀποφάσισε νὰ στραφῇ πρὸς τὴν Φιλοσοφία τῶν Μαθηματικῶν, ἐνῷ ὑπῆρξε ἀπ' τοὺς σπουδαιότερους ἐκπροσώπους τῆς Ἀναλυτικῆς Φιλοοσοφίας, τοῦ ρεύματος δηλαδὴ ποὺ ἀπαίτησε τὴν ἀνάλυση καὶ τὴν σαφήνεια τῶν ἐννοιῶν, τῶν κρίσεων καὶ τῶν προτάσεων, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὶς δυσνόητες ἀπόψεις τῶν ἑγελιανῶν. Κατὰ τὸν Βιττγκενστάιν τὰ λάθη ποὺ διέπραξαν οἱ φιλόσοφοι κατὰ τὸ παρελθόν, ὠφείλονταν στὴν ἐσφαλμένη ἀντίληψη καὶ τὴν ἐπιφανειακὴ χρήση τῆς γλώσσας. Ἡ θεραπεία τῶν σφαλμάτων αὐτῶν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς γλώσσας στὴν σωστὴ λειτουργία της (ὅρ. Θ. Πελεγρίνη, Λεξικὸ τῆς Φιλοσοφίας, σ. 58 καὶ 726).

Τὸ διασημότερο ἔργο τοῦ Βιττγκενστάιν, ὁ Tractatus Logico-Philosophicus ποὺ γράφτηκε στὰ χαρακώματα τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μὲ εἰσαγωγὴ τοῦ Μπ. Ράσσελ, ἐπηρέασε κατὰ πολὺ τὸν "Κύκλο", διότι στὴν πρόταση 4.003 συνοψίζεται τὸ θετικιστικό του δόγμα μὲ τὸν πιὸ σαφῆ τρόπο: "οἱ περισσότερες προτάσεις καὶ τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἔχουν διατυπωθῆ γιὰ τὰ φιλοσοφικὰ ζητήματα δὲν εἶναι ἐσφαλμένα, ἀλλὰ ἀ-νόητα".

Χρήσιμα βιβλία γιὰ τὸν Λ. Βιττγκενστάιν
Πηγές:
ΒΙΤΤΓΚΕΝΣΤΑΪΝ Λ., Tractatus Logico-Philosophicus, μτφρ. Θ. Κιτσοπούλου, ἐκδ. Παπαζήση, 1978 καὶ
Βοηθήματα:
ΓΟΥΟ Ἀλ., Βιττγκενστάιν, ἐκδ. Μεταίχμιο, 2008,
ΝΙΑΡΧΟΥ Κ., Ἐγχειρίδιο Ἀναλυτικῆς Φιλοσοφίας, 2005.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ