ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ὁ Γερμανὸς Ἀντιπρόεδρος τῆς Κ.Ο. τῶν Χριστιανοδημοκρατῶν, Μίκαελ Φούκς, εἶπε τὴν πᾶσα ἀλήθεια καὶ μὲ τὴν ἀπαραίτητη δόση κυνισμοῦ: πρέπει νὰ ἐκχωρήσουμε ὡς χώρα τὴν ἐθνική μας κυριαρχία ἢ μέρος της, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν σύγχρονη ἐπανέκδοση τοῦ περσικοῦ αἰτήματος περὶ γῆς καὶ ὕδατος. Ἀκόμη περιμένουμε τὴν ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, τὸ πιὸ πιθανὸν ἐπὶ ματαίῳ. Καὶ ὅταν λέμε ἀπάντηση δὲν ἐννοοῦμε τὸ πασίγνωστο καὶ ἡρωϊκὸ "μολὼν λαβέ", ἀλλὰ τοὐλάχιστον κάτι στοιχειωδῶς ἀξιοπρεπές, ὅτι δηλαδὴ "ἡ ἐθνική μας κυριαρχία δὲν ἐκχωρεῖται, παρὰ τὶς δυσκολίες" ἢ ὅτι "μὴν μᾶς πιέζετε ἄλλο, ἄλλως τε τὸ χρέος μας εἶναι ἀπεχθές" ἢ ὅτι "φταῖτε κι ἐσεῖς γιὰ τὴν διόγκωσή του" ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο μεσοβέζικο.

Τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτά. Ἄλλως τε δὲν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Τὴν σημερινὴ Ἑλλάδα δὲν τὴν κυβερνᾷ ὁ Λεωνίδας ἢ ὁ Θεμιστοκλῆς, γιὰ νὰ προετοιμάσῃ τὸν λαὸ καὶ τὸν στρατὸ γιὰ τὸν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ποὺ ἔχει ξεκινήσει ἀπ' τὸ 2008 μὲ τὴν κατάρρευση τῆς Lehman Brothers, ἀλλὰ ὁ μεγαλύτερος δωσίλογος τῆς σύγχρονης ἱστορίας μας, ἕνας Ἐφιάλτης. Τὸ ὄνομά του θὰ γραφτῇ στὴν ἱστορία μὲ τὰ πιὸ μελανὰ γράμματα, ὅταν ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ συνειδητοποιήσῃ τὸ μέγεθος τῆς ληστείας καὶ τῆς καταστροφῆς. Ἀμερικανοὶ καὶ Γερμανοὶ Ἰμπεριαλιστὲς ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν μεγάλη λεηλασία, γιὰ νὰ ἀγοράσουν ὅ,τι ἐκποιεῖ ὁ γνωστὸς ντῆλερ καὶ μάλιστα στὶς ἑλκυστικὲς τιμὲς ποὺ διαμόρφωσαν, μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο, στὸ Χρηματιστήριο Ἀξιῶν Ἀθηνῶν. Καὶ ὅλα αὐτὰ παρὰ τὶς συνεχεῖς ἀποκαλύψεις, γιὰ τὴν τεχνητὴ διόγκωση τοῦ ἐλλείμματος ποὺ ἐπέτυχαν συνεργαζόμενοι μὲ τὰ γνωστὰ "εὐαγῆ" ἱδρύματα: τὸ IMF καὶ τὸν ὑπάλληλό του -κατὰ σύμπτωσιν καὶ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς- καὶ τὴν Goldmann Sachs καὶ τὸν ἐπίσης ὑπάλληλό της ποὺ πάλι κατὰ σύμπτωσιν, διώρισαν στὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὸ Δημόσιο Χρέος. Τέλος, μὲ τὴν πολὺ σημαντικὴ ἀποκάλυψη τῶν τηλεγραφημάτων τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβη Ντάνιελ Σπέκχαρντ, νῦν Προέδρου τῆς Τράπεζας τοῦ Λαυρέντη -πιὸ γνωστοῦ στὴν πιάτσα ὡς Λούα-Λούα- γιὰ τὶς μελλοντικὲς κινήσεις τῆς κυβέρνησης τοῦ ΠΑΣΟΚ στὸ θέμα τῶν ἀγωγῶν καὶ στὴν ἀνατροπὴ τῶν κατευθύνσεων ποὺ ἐχάραξε ὁ Κ. Καραμανλῆς.

Δυστυχῶς, ὁ κῦβος ἐρρίφθη. Ἡ χώρα μας ρίχτηκε ἄοπλη στὴν μάχη τῶν Ἀγορῶν καὶ τὸ χειρότερο, μὲ τὸν ἐπίσημο πολιτικὸ κόσμο νὰ ἀνοίγῃ τὴν κερκόπορτα τῆς προδοσίας στοὺς ἐπελαύνοντες βαρβάρους τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων. Ἐμεῖς θὰ παραμείνουμε ἀνήμποροι θεατές, παρακολουθῶντας τὴν ἐπικείμενη χρεωκοπία ἢ θὰ ἀντιδράσουμε, ἀποδεικνύοντας στοὺς βαρβάρους αὐτούς, ἀλλὰ καὶ στοὺς ντόπιους συνεργάτες τους, ὅτι λαμβάνουμε ἀκόμη τὰ μηνύματα τῆς Σαλαμίνας καὶ τῶν Θερμοπυλῶν; Ἰδοὺ ἡ Ρόδος, ἰδοὺ καὶ τὸ λαμπρὸν πεδίον δόξης ποὺ ἀνοίγεται μπροστά μας.

Σημειώσεις:
1. Οἱ τ. ὑπάλληλοι τοῦ IMF καὶ τῆς Goldmann Sachs καὶ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν προαναφερθέντων ὀργανισμῶν τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου εἶναι οἱ ... ἀξιότιμοι κ.κ. Ἀνδρέας Γεωργίου καὶ Πέτρος Χριστοδούλου. Καὶ οἱ δύο "ἔβαλαν τὸ χεράκι τους", κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον, ἔτσι ὥστε νὰ καταστῇ ἡ χώρα μας ὅμηρος τῶν Ἀγορῶν· γιὰ τὸν δεύτερο μάλιστα, πληροφορηθήκαμε ἀπ' τὴν "Ἐκπομπὴ Α.Ε." τῶν Μ. Κακλαμάνου καὶ Δ. Καζάκη ἀπ' τὴν ἑλληνο-ἀμερικανίδα δημοσιογράφο Ἑλένη Γκιόκα, ὅτι καταζητεῖται στὶς ΗΠΑ (!) Τὰ λογικὰ κενὰ συμπληρώνονται σιγά-σιγὰ καὶ ὁ ΓΑΠ θὰ πρέπῃ νὰ ἑτοιμάζεται ἐπὶ τέλους νὰ λογοδοτήσῃ στὸν ἑλληνικὸ λαό, ἂν καὶ πιὸ πιθανὸ βλέπω τὸ σενάριο τῆς διαφυγῆς του στὸ ἐξωτερικό.
2. Τὰ προεκλογικὰ τηλεγραφήματα τοῦ Σπέκχαρντ ποὺ ἀποκαλύπτουν τὰ "Ἐπίκαιρα" τῆς 6ης Ὀκτωβρίου εἶναι ἀποκαλυπτικὰ καὶ δείχνουν, ἀφ' ἑνὸς τὴν ἐθελοδουλεία καὶ τὸν ραγιαδισμὸ τοῦ Γ. Παπανδρέου στὸν ἀμερικάνικο παράγοντα, ἀφ' ἑτέρου τὴν δουλοπρεπῆ συμπεριφορὰ τῆς ἑλληνικῆς Ὀλιγαρχίας, στὸ σύνολό της περίπου, ἀφοῦ προκειμένου νὰ διασωθῇ, εἶναι ἕτοιμη νὰ παραχωρήσῃ τὰ πάντα. Τὸ παρακμιακὸ σκηνικὸ θυμίζει ὁλοένα καὶ περισσότερο τὶς τελευταῖες ἡμέρες τοῦ Βυζαντίου· τὰ Τελευταῖα Χρόνια τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Γ. Κορδάτου γίνονται τραγικὰ ἐπίκαιρα καὶ εἶναι χρήσιμο νὰ μελετηθοῦν ἐκ νέου.
3. Οἱ συμφωνίες εἶχαν ὁριστικοποιηθῆ πρὶν ἀπ' τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009 καὶ ὁ "λεφτὰ ὑπάρχουν" ἐκτελοῦσε καί, βεβαίως συνεχίζει νὰ ἐκτελῇ, διατεταγμένη ὑπηρεσία. Ἔως πότε; Μέχρι ποὺ θὰ καταλάβουμε ὅτι βρισκόμαστε σὲ καθεστὼς νέας κατοχῆς. Τὰ ψέμματα τελείωσαν καὶ ὁ ἑλληνισμὸς βρίσκεται, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴν ἱστορία του, ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς.

Σχόλια

  1. Ε αφού οι Γερμανοί είναι φίλοι μας....
    http://megaseniautos.blogspot.com/2011/10/blog-post_07.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ὅπως ὁ Β΄ Π. Πόλεμος ξεκίνησε μὲ γερμανικὴ κατοχή, ἔτσι καὶ ὁ τρίτος...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ