ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΡΗΜΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ

Πέρασαν 17 μῆνες περίπου ἀπ' τὴν ἀποφράδα ἡμέρα ποὺ ὁ δωσίλογος Γιῶργος Παπανδρέου, ἀτενίζοντας τὸ ἀκριτικὸ Καστελόριζο, παρέδωσε τὴν χώρα μας στὸ IMF καὶ στὴν Τρόικα, ὡς ἕρμαιο στὶς βάρβαρες διαθέσεις τους. Ὁ ἀπολογισμὸς αὐτῆς τῆς πορείας δὲν ἀντέχει στὴν παραμικρὴ κριτικὴ καὶ εἶναι τοὐλάχιστον καταδικαστικὸς γιὰ τὴν κυβέρνηση τοῦ Μνημονίου. Οὐδεὶς ἀφελὴς θεωρεῖ ὅτι στόχος τους ἦταν ὁ ἐξαγγελλόμενος, δηλ. ἡ μείωση τοῦ χρέους, ἀφοῦ ἡ, μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, αὔξησή του τὸν τελευταῖο χρόνο ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη (358 δὶς € σήμερα, ἔναντι 298 δὶς € τὸ 2009).

Στόχος τους ἦταν νὰ ἐντάξουν τὴν Ἑλλάδα σὲ καθεστὼς νέας κατοχῆς, γιὰ νὰ καταφέρουν οἱ μεγάλες ἰμπεριαλιστικὲς δυνάμεις (κυρίως οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ Γερμανία) νὰ ἐξαγοράσουν ὁ,τιδήποτε ἀξιόλογο πωλεῖται σὲ ἐξευτελιστικὴ τιμή, μὲ τὸ ἀζημίωτο βεβαίως-βεβαίως γιὰ τὴν ἡμετέρα Κλεπτοκρατία (πολιτικὸς κόσμος καὶ ὀλιγαρχία). Γιὰ νὰ τὰ καταφέρουν, πρέπει νὰ ἔχουν ἐξασφαλίσει δύο βασικὰ πράγματα: πρῶτον, νὰ ἐκμηδενίσουν τὴν ἀξία τοῦ πωλουμένου "προϊόντος" καὶ δεύτερον, νὰ ἐξουθενώσουν τὸν ἑλληνικὸ λαό, καταρρακώνοντας πλήρως τὸ ἠθικό του. Τὸ πρῶτο ἐπιτυγχάνεται μέσῳ τοῦ Χρηματιστηρίου καὶ τῆς ὕφεσης ποὺ ἔχει "ἐπιτευχθῆ" ἐντέχνως τὰ τελευταῖα δύο χρόνια, ἐνῷ τὸ δεύτερο μὲ ἐργολαβικὸ τρόπο ἀπ' τὰ πλήρως ἐξωνημμένα καὶ ἀναξιόπιστα ΜΜ"Ε", τὰ ὁποῖα ἐδῶ καὶ δύο χρόνια συκοφαντοῦν χυδαῖα τοὺς Ἕλληνες ἐργαζομένους, ἰδιαιτέρως αὐτοὺς τοῦ δημοσίου τομέα· τεμπέληδες, ἄχρηστοι, λαδιάρηδες καὶ ἄλλα συναφῆ ἀποτελοῦν τοὺς πιὸ συνηθιμένους ἀπαξιωτικοὺς χαρακτηρισμούς.

Αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν γνωρίζουμε, ἐὰν τὸ ἐφιαλτικό τους σχέδιό στεφθῇ μὲ ἐπιτυχία. Ἄλλως τε δὲν εἶναι καὶ τόσο ἰσχυροὶ ὅσο προβάλλεται ἀπ' τοὺς κατ' ἐπάγγελμα διαφημιστές τους, τὰ τηλεοπτικὰ κανάλια τῆς διαπλοκῆς καὶ τοὺς ἐργολάβους τῆς "ἐνημέρωσης". Ἐπιβάλλεται ὅμως νὰ ἡττηθοῦν γιὰ πολλοὺς λόγους:
πρῶτον, γιὰ νὰ ἀκυρωθοῦν οἱ ἐθνικὰ ἐπικίνδυνες Εἰδικὲς Οἰκονομικὲς Ζῶνες ποὺ ἑτοιμάζονται νὰ δημιουργήσουν στὴν πάντοτε ἐθνικὰ εὐαίσθητη Θράκη, δημιουργῶντας ἐργαζόμενους τῶν 300€/μῆνα καὶ περιβαλλοντοκτόνες ἐπιχειρήσεις ποὺ θὰ ἀνακυκλώνουν ἀκόμη καὶ πυρηνικὰ ἀπόβλητα,
δεύτερον γιὰ νὰ σταματήσουν οἱ ἀγοραπωλησίες τῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων, τὶς ὁποῖες ἡ μιντιακὴ διαπλοκὴ παρουσιάζει ὡς τεράστιες ἐπιτυχίες, "κλείνοντας" μάλιστα τὰ ἐπαίσχυντα συμβόλαια στὸ Μέγαρο Μαξίμου (ἢ Ντῆλερ, ὅπως θὰ μετονομασθῇ),
τρίτον γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐργαζόμενοι ἔχουν ἀξιοπρέπεια καὶ πρέπει νὰ συνιστοῦν ἕναν συμπαγῆ κοινωνικὸ ἱστὸ καὶ ὅτι θὰ ἀγωνισθοῦν μ' ὅλες τους τὶς δυνάμεις νὰ ἀποτρέψουν τὴν λατινο-ἀμερικανοποίηση τῆς χώρας, δηλ. μία κοινωνία πλήρως διχασμένη σὲ πολὺ πλούσιους καὶ πολὺ φτωχοὺς καὶ
τέταρτον, γιὰ νὰ θυμηθοῦν κάτι ποὺ φαίνεται νὰ τοὺς διαφεύγῃ· ὅτι ὅπως στὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οἱ σχεδιασμοί τους "σκόνταψαν" στὴν χώρα μας, ἔτσι καὶ τώρα εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ γίνουν "στὸ ἴδιο ἔργο θεατές", μήπως καὶ ἀναγκασθοῦν νὰ ἀναδιπλωθοῦν καὶ ἐγκαταλείψουν. Ἀρκεῖ, ὅταν φύγουν, νὰ μὴν ἀφήσουν πίσω τους κοινωνικὰ συντρίμμια, ὅπως συνηθίζουν (βλ. Ἀργεντινή, καθὼς καὶ τὶς ἄλλες χῶρες ποὺ εἰσέβαλλαν τὰ τελευταῖα 40 χρόνια).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ