ΜΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Στὸ χθεσινὸ δελτίο εἰδήσεων τοῦ "Κόντρα", ὁ Τέρενς Κουὶκ παρουσίασε πτυχὲς τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἐργασίας τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου, τῆς δασκάλας ποὺ συγκλόνισε τὸ πανελλήνιο μὲ τὸ ἔργο της στὰ πομακοχώρια τῆς Θράκης. Δυστυχῶς τὸ (ἀνθ)ἑλληνικὸ Κράτος, τῇ βοηθείᾳ τῆς γνωστῆς καὶ μὴ ἐξαιρετέας Θάλειας Δραγώνα, τὴν μετέθεσε μὲ τὴν κατηγορία, ὅτι ἀσκοῦσε ἐξωτερικὴ πολιτικὴ ἐντὸς τοῦ σχολείου (βλ. Σπ. Τρίψα, "Ἀμερικάνικος ... δάκτυλος χειραγωγεῖ μουσουλμάνους στὴν περιοχὴ τῆς Θράκης", περ. Ἐπίκαιρα, σσ. 18).

Τί ἀκριβῶς ὅμως ἔπραξε ἡ Χ. Νικοπούλου καὶ γιατί χρειάστηκε ἡ "παρέμβαση" τοῦ ἀμερικάνικου προξενείου; Ὡς δασκάλα στὸ μειονοτικὸ σχολεῖο τοῦ Μεγάλου Δερείου ἀγωνίσθηκε -καὶ τὰ κατάφερε- νὰ ἀποδείξῃ στοὺς Πομάκους μαθητές της, ὅτι εἶναι ἐκ καταγωγῆς Ἕλληνες, ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Θρακῶν, παρὰ τὶς θρῃσκευτικές τους πεποιθήσεις (Μουσουλμάνοι). Ἐπίσης, βραβεύθηκε ἀπ' τὴν Ἀκαδημεία Ἀθηνῶν μὲ τὸ δεύτερο βραβεῖο τοῦ διαγωνισμοῦ "Ἀριστεία καὶ Καινοτομία στὴν Ἐκπαίδευση" γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας Δέρειο στὴν γνώση.

Ὅμως τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς καὶ τὸ ἀμερικάνικο προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης ἀντέδρασαν ἔντονα, ὁ καθένας ἐξ αὐτῶν γιὰ διαφορετικοὺς λόγους· οἱ μὲν Τοῦρκοι, διότι θέλουν πάσῃ θυσίᾳ νὰ "ἀποδεικνύουν" ὅτι οἱ Πομᾶκοι εἶναι Τοῦρκοι καὶ ὄχι ἑλληνικὸ φῦλο, ὅπως εἶναι τὸ ὀρθὸν καὶ οἱ Ἀμερικανοί, διότι θέλουν νὰ συντηροῦν στὴν Θράκη μία ἔκρυθμη κατάσταση, ἕτοιμη νὰ ἐκραγῇ ἀνὰ πᾶσα στιγμή. Γι' αὐτὸ καὶ τὴν συμβούλευσαν -πάντοτε μὲ τὸν καλὸ τὸν τρόπο...- "νὰ μὴν ἀναλαμβάνῃ πρωτοβουλίες γιὰ θέματα ἐκπαιδευτικῆς καὶ μειονοτικῆς πολιτικῆς". Προφανῶς, οἱ πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ σύμμαχοί μας θεωροῦν ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς χώρας μας, πρέπει νὰ ἀσκῆται κατὰ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ ἐξυπηρετῇ τὰ συμφέροντά τους... Ἐξ οὗ καὶ οἱ δωσίλογοι πολιτικοὶ ποὺ καλοῦνται νὰ τὴν ἐφαρμόσουν.

Καὶ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση τί κάνει; Σχεδὸν τίποτε ἢ μᾶλλον ἁπλῶς παρακολουθεῖ τὶς κινήσεις τῶν ἐχθρῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ νὰ κάνουν τὸ παιχνίδι τους σὲ μία περιοχὴ ἰδιαιτέρως εὔφλεκτη. Φαίνεται μάλιστα -καὶ αὐτὸ εἶναι ἀρκούντως ἀνατριχιαστικό- νὰ "βλέπῃ" θετικὰ αὐτὸ τὸ παιχνίδι, ἑτοιμαζόμενη νὰ θεσμοθετήσῃ Εἰδικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη στὴν Θράκη (βλ. ἄρθρο μας "Ἐργασιακὴ ἕρημος ἐν ὄψει" τῆς 10ης Ὀκτωβρίου). Ἐπίσης, ἡ διοίκηση τοῦ ΤΑΚ Καβάλας, δηλαδὴ τῆς τοπικῆς ὁμάδας Καλαθοσφαίρισης προσέλαβε ὡς χορηγὸ τὴν τουρκικὴ ἑταιρία Ἀερομεταφορῶν, τὴν περιώνυμη Turkische Airlines. Φοβᾶμαι, ὅτι δικαιώνεται ὁ Γιῶργος Καραμπελιᾶς μὲ τὶς ἀναλύσεις του περὶ νεο-ὀθωμανισμοῦ καὶ τῶν σχεδίων παράδοσης τῆς χώρας μας ἀπὸ τοὺς Φράγκους στοὺς Τούρκους (βλ. ἐφ. Ρήξη, Ὀκτώβριος 2011). Ἂν κι ἐπὶ τοῦ θέματος, λόγῳ τῆς σοβαρότητός του, θὰ ἐπανέλθουμε μόλις θὰ ἔχουμε περισσότερα στοιχεῖα, ἀξίζει νὰ θέσουμε ἐκ νέου τὸ κλασσικὸ πιὰ ἐρώτημα: ἐν τέλει τί εἶναι, ἠλίθιοι ἢ ἁπλῶς προδότες;


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ