ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ἀπ' τὰ καλλίτερα βιβλία ποὺ ἔχουν ἐκδοθῆ γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη φαίνεται νὰ εἶναι τὸ ἄρτι ἐκδοθέν (Αὔγουστος 2011) ἀπ' τὸ "Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας". Ἔχει συγγραφῆ ἀπ' τοὺς Μισὲλ Κρυμπελλιὲ καὶ Πιὲρ Πελλεγκρὲν κι ἔχει μεταφρασθῆ ἀπ' τὴν Ἑλένη Περδικούρη (στὴν παραδοσιακὴ γραφή).

Κατὰ τοὺς συγγραφεῖς ἡ ἀριστοτελικὴ γνωσιολογία ἀποτελεῖ "τὸ ὁδηγητικὸ νῆμα" τῆς μελέτης τους, ἐνῷ οἱ ἑρμηνεῖες τους ἐπὶ τῶν ἀριστοτελικῶν προβλημάτων κινοῦνται ἐντὸς τοῦ κλασσικοῦ πλαισίου, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνῃ, ὅτι ἀποφεύγουν τὴν πρωτοτυπία. Ἄλλως τε δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνῃ καὶ διαφορετικά, ἀφοῦ οἱ ἐνασχολήσεις τους κινοῦνται στὸ πλέον δὐσκολο πεδίο τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας: στὴν Μεταφυσική, στὴν Ψυχολογία, στὴν Βιολογία καὶ στὰ ἄλλα, τὰ πιὸ γνωστὰ στὸ ἑλληνικὸ ἀναγνωστικό κοινό, δηλαδὴ στὴν περίφημη Λογική, στὴν Πολιτική, στὴν Φυσικὴ καὶ στὴν Ἐπιστημολογία.

Ὁ Μ. Κρυμπελλιὲ εἶναι καθηγητὴς τῆς Ἀρχαίας Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Λὶλ καὶ εἰδικὸς στὰ θέματα τῆς ἀριστοτελικῆς Μεταφυσικῆς, ἐνῷ ὁ Π. Πελλεγρέν, Διευθυντὴς Ἔρευνας στὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Ἐρευνῶν τῆς Γαλλίας, ἀσχολεῖται ἰδιαιτέρως μὲ τὴν Βιολογία, τὴν Φυσικὴ καὶ τὴν Πολιτική.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ