Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΤΡΟΪΚΑ

Οἱ τρεῖς ἀκραιφνεῖς νεο-φιλελεύθεροι ὑπουργοὶ Ἀνδρέας Λοβέρδος, Ἄννα Διαμαντοπούλου καὶ Γιάννης Ραγκούσης ἐδήλωσαν παρόντες καὶ πανέτοιμοι νὰ ἀναλάβουν καθήκοντα, στὴν μετὰ Γιῶργο Παπανδρέου ἐποχὴ ποὺ καταφθάνει ὁσονούπω, στέλνοντας πολλαπλᾶ μηνύματα μὲ πολλοὺς ἀποδέκτες:

- κατ' ἀρχὰς πρὸς τὸν ἀνύπαρκτο Πρωθυπουργό, ὑπενθυμίζοντάς του εὐθαρσῶς ὅτι πρέπει νὰ παραιτηθῇ τὸ συντομότερον, διότι ἀδυνατεῖ νὰ ἀσκήσῃ πλέον τὰ καθήκοντά του, νὰ ὁλοκληρώσῃ δηλαδὴ τό (καταστροφικό) ἔργο ποὺ τοῦ ἀνετέθη ἀπὸ τοὺς πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ "φίλους" του, πολὺ πρὶν ἀναρριχηθῇ στὴν ἐξουσία,
- πρὸς τὸν Ἀντιπρόεδρο τῆς κυβέρνησης καὶ ἐπίδοξο "διάδοχο τοῦ θρόνου", τὸν Εὐάγγελο Βενιζέλο, ὑποδεικνύοντάς του τὸ πολιτικό του τέλος, νὰ ξεχάσῃ δηλαδὴ ὅτι πρόκειται νὰ γίνῃ Πρωθυπουργός,
- πρὸς τὴν Τρόικα (τοῦ ἐξωτερικοῦ), ἐκλιπαρῶντας την νὰ τοὺς προσέξῃ λίγο περισσότερο, ὑποσχόμενοι νὰ φέρουν εἰς πέρας, ὅτι δὲν κατάφερε ὁ λεγόμενος καὶ ὀλίγιστος, σημερινὸς ἔνοικος τοῦ Μεγάρου Μαξίμου,
- πρὸς τὸ "ὅλον" ΠΑΣΟΚ, δηλαδὴ πρὸς τὸν (ἀνύπαρκτο) κομματικὸ μηχανισμό, πρὸς τοὺς πάλαι ποτὲ ψηφοφόρους τους, αὐτοὺς ποὺ τοὺς θυνοῦνται μία φορὰ τὴν τετραετία, μόνο καὶ μόνο γιὰ τὴν "συνδρομή" τους, ἐκβιάζοντας, μὲ τὸν τρόπο τους, τὴν στήριξή τους, ἀλλοιῶς νὰ ξεχάσουν τὴν ψευδο-ἐξουσία ποὺ ἀπελάμβαναν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν καὶ τέλος
- πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, γιὰ νὰ τῆς "περάσουν" τὸ μήνυμα, ὅτι τὰ ψέμματα, δηλ. οἱ ἀπεργίες, οἱ καταλήψεις καὶ γενικῶς οἱ πάσης φύσεως κινητοποιήσεις, τελείωσαν. Ἀπὸ ἐδῶ καὶ μετά: "ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν", ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, θὰ οἰκοδομήσουμε ἕνα σιδερένιο-αὐταρχικὸ Κράτος, τὸ ὁποῖο θὰ ἐγγυᾶται ἀπρόσκοπτα τὰ κέρδη τῆς ντόπιας μεταπραττικῆς καί, κυρίως, τῆς ξένης παρασιτικῆς Ὀλιγαρχίας τοῦ πλούτου καὶ τὴν μεταφορὰ κεφαλαίων ἀπὸ τὴν χώρα μας πρὸς τὶς Τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Τί μέλλον ἔχει αὐτὴ ἡ κίνηση; Σχεδὸν κανένα. Πιθανῶς κάποιος ἐκ τῶν τριῶν, ὁ Ἀνδρέας Λοβέρδος, ὁρκισθῇ γιὰ λίγες ἡμέρες Πρωθυπουργός. Οἱ ἐκλογὲς ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, θὰ ἀποτελέσουν τὴν ληξιαρχικὴ πράξη τοῦ τέλους τους. Ποτὲ κανένα νεο-φιλελεύθερο κόμμα δὲν εὐδοκίμησε στὴν Ἑλλάδα· ἀπ' τὸ 0,3% τοῦ Στ. Μάνου ἔως τὸ 1,5% τῆς Μητσοτάκαινας (μὲ τὶς πολλὲς καὶ χρήσιμες διασυνδέσεις) ἡ ἀποδοχή τους στόν, ἐμφορούμενο ἀπὸ κοινωνικὴ εὐαισθησία, λαό μας εἶναι περίπου μηδαμινή.

Ἐπίσης καὶ οἱ τρεῖς καὶ γιὰ παραπλήσιους λόγους ἀποτελοῦν τοὺς πιὸ μισητούς, μαζὺ μὲ τὸν ΓΑΠ καὶ τὸν Γιῶργο Παπακωνσταντίνου, ὑπουργοὺς τῆς κυβέρνησής του. Ὁ προαλειφόμενος γιὰ Πρωθυπουργός, ὑπουργὸς Ὑγείας, διέλυσε στὴν κυριολεξία τὰ ἀπομεινάρια τοῦ κοινωνικοῦ κράτους καὶ συγκρούσθηκε μὲ τοὺς Φαρμακοποιούς, προωθῶντας ξένες πολυεθνικὲς στὴν λιανικὴ ἀγορὰ τοῦ φαρμάκου, ἡ ὑπουργὸς "Παιδείας" μὲ τὴν ἀπαράδεκτη ὀλιγωρία ποὺ ἐπέδειξε, ἐστέρησε ἀπ' τοὺς μαθητὲς τὰ σχολικὰ βιβλία, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸν ἐμφύλιο, ἐνῷ ὁ τρίτος τῆς παρέας, ὁ "ἐπιχειρηματίας" ἀπὸ τὴν Πάρο, συγκρούστηκε μὲ ὅλες τὶς κοινωνικὲς ὁμάδες τῆς ἁρμοδιότητός του, μὲ κορυφαία αὐτὴν τῶν αὐτοκινητιστῶν ΤΑΞΙ, προετοιμάζοντας τὴν "ἀπελευθέρωση" τοῦ ἐπαγγέλματος, δηλαδὴ τὴν ὑπαλληλοποίησή τους. Ἑπομένως, τί μποροῦμε νὰ περιμένουμε ἀπ' αὐτούς; Τίποτε ἀπολύτως. Αὐτοὶ ὅμως κάτι περιμένουν ἀπὸ ἐμᾶς· τὴν προσπάθειά μας καὶ τὸν ἀγῶνα μας, γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγήσουμε στὴν πολιτική τους ἀποστράτευση καὶ ὄχι μόνο...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ