ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ "ΟΧΙ"

Ὁ χθεσινὸς ἑορτασμὸς τοῦ ἔπους τοῦ '40 ἦταν ὁ αὐθεντικὸς καὶ θύμισε σ' αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν ἱστορία, τὸν ἀπαγορευμένο ἐορτασμό, μεσούσης τῆς γερμανικῆς Κατοχῆς, τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1941. Ἡ δωσιλογικὴ κυβέρνηση Τσολάκογλου καὶ ὁ κατοχικὸς γερμανικὸς στρατὸς ἔκαναν τὸ πᾶν γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὸν ἑορτασμὸ τῆς κορυφαίας ἡρωϊκῆς στιγμῆς τοῦ ἐλληνισμοῦ. Ὅμως ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀψήφισε τὶς ἐντολὲς τῶν κατακτητῶν -καὶ τῶν συνεργατῶν τους- καὶ βγῆκε στοὺς δρόμους νὰ ἀποτίσῃ φόρο τιμῆς στὸν τρισένδοξο στρατό μας ποὺ ἀνήγειρε μὲ χρυσᾶ γράμματα, στὰ βουνὰ τῆς Ἠπείρου, "πεδίον δόξης λαμπρόν". Ἡ ἐθελοδουλεία συνεχίστηκε καὶ μετὰ τὴν Κατοχή, ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση "ἐθνικῆς" ἑνότητος τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου τοῦ πρεσβυτέρου (...) ἀπαγόρευσε κι αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της καὶ γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους περίπου, τὸν ἑορτασμὸ τοῦ ΟΧΙ τὴν 28η Ὀκτωβρίου τοῦ 1944, στὴν ἐλεύθερη Ἀθήνα· ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ πρωτεύουσα εἶχε ἀπελευθερωθῆ δεκαπέντε περίπου ἡμέρες πρίν (12 Ὀκτωβρίου). Ὅμως ὁ λαὸς ποὺ γνωρίζει τὸν τρόπο νὰ τιμᾷ τοὺς προγόνους του, ἀπὸ τὸ "θήκας τε προγόνων" τοῦ παιάνα τῆς Σαλαμῖνος ἔως σήμερα, ἐπέβαλλε μὲ τὴν στάση του τὸν ἑορτασμὸ τῆς μεγάλης ἐπετείου.

Ἂς δοῦμε τώρα τί ἔγινε, ἐν τοῖς πράγμασιν, ἐχθές. Κατ' ἀρχὰς ἀποδοκιμάστηκαν οἱ ὑπουργοὶ καί, κυρίως, οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτές. Μέχρις ἐδῶ τίποτε τὸ πρωτότυπο· αὐτὸ τὸ ἔργο τὸ ἔχουμε δεῖ πολλὲς φορὲς ἔως τώρα καὶ θὰ τὸ ξαναδοῦμε καὶ στὸ μέλλον καὶ μάλιστα μὲ μεγάλη χαρά. Ἄλλως τε καὶ ὁ πολιτικὸς κόσμος -τὸ ὑπηρετικὸ πολιτικὸ προσωπικό, ὅπως μᾶς ἀρέσει νὰ λέμε- θὰ πρέπῃ νὰ συνειδητοποιήσῃ, ὅτι δὲν θὰ ἀποδέχεται μόνο τὶς ἐπευφημίες τοῦ λαοῦ μας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποδοκιμασίες του.
Δεύτερον, ἀποδοκιμάστηκε ἐπίσης ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν παρέλαση στὴν Θεσσαλονίκη, ἔξαλλος γιὰ τοὺς "ὑβριστές", ὅπως τοὺς ὠνόμασε. Ποιοὶ ἦταν αὐτοὶ οἱ ὑβριστὲς ποὺ εἶχαν τὸ "θράσος" νὰ ἐξυβρίσουν τόν, ὑπεράνω κριτικῆς, Πρόεδρο; Οἱ ἄνεργοι, οἱ συνταξιοῦχοι, οἱ ἐργαζόμενοι τοῦ δημοσίου καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα ποὺ εἶδαν τὰ εἰσοδήματά τους νὰ περικόπτωνται, οὐ μὴν καὶ νὰ ἐξαϋλώνωνται συνεχῶς καὶ μὲ τὸν πιὸ βίαιο τρόπο, ἀπὸ μία κυβέρνηση ποὺ ἐξελέγη μὲ ἐντελῶς διαφορετικὸ πρόγραμμα, ἄλλοις λόγοις ψευδόμενη. Ὁ Κος Πρόεδρος, παρὰ τὸ ὅτι, τύποις, παραμένει ρυθμιστὴς τοῦ πολιτεύματος, διακαιοῦται νὰ ἐπιστρέψῃ ἀνυπόγραφο τὸ ὁποιοδήποτε νομικὸ καὶ ἀντισυνταγματικὸ ἔκτρωμα καὶ νὰ ἀποτρέψῃ τὴν ψήφισή του ἢ νὰ ἐπιβάλλῃ -ἔστω καὶ παραιτούμενος- ἐκλογές· ἀντ' αὐτῶν, ἁπλῶς ὑπογράφει, γινόμενος συνένοχος τοῦ ἐγχώριου νεο-δωσιλογισμοῦ, εἰσπράττοντας βεβαίως τὴν παχυλὴ προεδρική του ἀποζημίωση, περίπου 1,5 φορὲς ὑψηλότερη αὐτῆς τοῦ ἀμερικανοῦ Προέδρου. Ἑπομένως κι αὐτός, ὡς μέρος τοῦ προβλήματος, θὰ ἀκούῃ τὶς λαϊκὲς διαμαρτυρίες καὶ δὲν δικαιοῦται νὰ κατηγορῇ συλλήβδην αὐτοὺς ποὺ τὸν πληρώνουν ἁδρά, στερούμενοι οἱ ἴδιοι ἀκόμη καὶ τὰ στοιχειώδη. Ὅσο γιὰ τὶς ἀντιστασιακές του περγαμηνὲς ποὺ ἐπικαλέσθηκε, τὶς ὁποῖες καὶ ἀμισβητῶ λόγῳ τοῦ ὅτι τότε ἦταν μόλις 11 ἐτῶν (ὅρ. kourdistoportocali.com) τὸν διαβεβαιώνουμε ὅτι ἀπὸ τότε ποὺ ἡ γεννηὰ τοῦ Πολυτεχνείου ἦλθε στὰ πράγματα (Κ. Λαλιώτης, Μ. Δαμανάκη, Μ. Ἀνδρουλάκης κ.ἄ. ποὺ νοιώθω ἀηδία ἁπλῶς καὶ μόνο ποὺ τοὺς ἀναφέρω) καὶ ἔκανε τὰ ὄνειρα τῆς πλειονότητας τοῦ λαοῦ ἐφιάλτες, αὐτὰ τὰ "παράσημα" ἔχουν καταντήσει κενολογίες. Ὁ καθεὶς ἐξ ἡμῶν κρίνεται μέχρι τὴν τελευταία του στιγμή, δηλαδὴ μέχρι τὸν θάνατο καὶ ὁ Κ. Παπούλιας ἔχει κριθῆ ἀπὸ τότε ποὺ δάνειζε παρανόμως τὸν Ἀνδρέα γιὰ νὰ παίρνῃ ἡ Μιμὴ τὸ μπάνιο της στὴν Ἐκάλη. Ὅπως ὅλοι μας κρινόμαστε, ἔτσι κι αὐτός θὰ κρίνεται, ἐκτὸς κι ἂν νομίζῃ ὅτι εἶναι κάτι σὰν γαλαζοαίματος.
Τρίτον, ἀποδείχθηκε γιὰ ἄλλη μία φορά, ὅτι ἡ ἀγραμματοσύνη τοῦ ἀρχι-δωσιλόγου καὶ ἡ ἀνεπάρκειά του εἶναι ἐμφανέστατη. Ἀγνοεῖ ἀκόμη καὶ τὸ τί ἑορτάζουμε τὴν 28η Ὀκτωβρίου. Στὴν Κρήτη, περιμένοντας τοὺς λοιποὺς ἐξαχρειωμένους σοσιαλκηφῆνες τῆς Σοσιαληστ(ρ)ικῆς διεθνοῦς, ἀναφέρθηκε στὴν Ἀπελευθέρωση τῆς χώρας πού, δῆθεν, συντελέστηκε κατὰ τὴν ἐπέτειο τοῦ μεγάλου ΟΧΙ. Κρῖμα γιὰ τὴν πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα ποὺ γέννησε τοὺς μεγάλους ποιητές, τοὺς φιλοσόφους, τοὺς στοιχειωτὲς τῶν ἐπιστημῶν, νὰ κυβερνιέται ἀπὸ ἕναν ἀστοιχείωτο, ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἡ ὅλη του παρουσία καί, κυρίως ἡ ἐπιχειρηματολογία του θυμίζει, ὅπως πολὺ ἐπιτυχημένα ἔγραψε ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς, μέτριο μαθητὴ τῆς Γ΄ Γυμνασίου καὶ
Τέταρτον, ἀποκαταστάθηκε σὲ κάποιες πόλεις ἡ διασαλευθεῖσα ἠθικὴ τάξη, ἀφοῦ στὰ ἕδρανα τῶν ἐπισήμων ἐκάθισαν γιὰ πρώτη φορὰ οἱ πραγματικοὶ δικαιοῦχοι, οἱ ἀπόγονοι τῶν μαχητῶν τοῦ νικητῆ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καὶ ὄχι τῶν δωσιλόγων ποὺ κυβερνοῦν καὶ ἀπολαμβάνουν τοὺς κόπους τῶν μαχητῶν αὐτῶν. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ σημαντικότερο γεγονὸς κι αἰσθάνομαι ὑπερήφανος γιὰ τὸν λαό μας ποὺ εἰσῆλθε ἐπὶ τέλους στὸ προσκήνιο.

Τὸ εὐχάριστο εἶναι ὅτι ἔχουμε εἰσέλθει σὲ μία νέα φάση τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου. Ὁ λαὸς ἔχει κατανοήσει τὸ "τί παίζεται" καὶ εὶναι ἀποφασισμένος νὰ μιλήσῃ, δηλαδὴ νὰ ἐκδιώξῃ τοὺς δωσιλόγους ἀπ' τὴν πολιτική σκηνή, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν πλέον νὰ τὸν κοροϊδεύουν ἀσυστόλως, ὑποκλέπτοντας τὴν ψῆφο του μὲ προεκλογικὰ ψεύδη καὶ νὰ ἀποκαταστήσῃ τὴν διασαλευθεῖσα τάξη, 70 ἔτη μετὰ τὴν ἱστορικὴ ἡμέρα, ἐπιβάλλοντας τοὺς ὅρους του ἢ ὅπως ἐδήλωσε ἕνας μεγάλος ἀγωνιστὴς ποὺ τιμᾷ τὸ παρελθόν του, ὁ Μανώλης Γλέζος: "σήμερα ἀποκαταστάθηκε τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς ἐπετείου τοῦ '40". Τὰ πράγματα ἀλλάζουν ἄρδην καὶ μᾶλλον δικαιώνεται ὁ ποιητής: "πλησιάζει ἡ ὥρα τοῦ μεγάλου σηκωμοῦ"...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ