ΤΟ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Ὁ, κατὰ Βασίλη Μπόνιο, φερόμενος ὡς Πρωθυπουργὸς νομίζει, ὅτι ἐξαγγέλλοντας δημοψήφισμα, κερδίζει τὸν πόλεμο τῶν ἐντυπώσεων· ἄλλως τε σὲ τέτοιου εἴδους ἐπικοινωνιακὰ παιχνίδια ἐπιδίδεται ἐδῶ καὶ 2 χρόνια περίπου, ἔχοντας ὑποκαταστήσει τὴν πολιτικὴ ἀπὸ τὴν ἀμερικάνικου τύπου "ἐπικοινωνία". Εἶναι πολὺ γελασμένος, ἐὰν ἀκόμη πιστεύῃ ὅτι, μὲ μοναδικό του ὅπλο τὸν ἐκβιασμό, θὰ ἀναβαπτισθῇ στὰ νάματα μιᾶς ἀόριστης δημοκρατικότητας. Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γνωρίζει πολὺ καλὰ ποιὸς εἶναι ὁ Τζέφρυ καὶ τί ἐπιδιώκει· φάνηκε μὲ πολὺ ἐμφαντικὸ τρόπο στὶς παρελάσεις τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ὅπου βροντοφώναξε ἐκ νέου τὸ μεγάλο ΟΧΙ καὶ ἀποδοκίμασε τὸν ἐγχώριο δωσιλογισμό. Οἱ ἀποδέκτες του, δηλαδὴ ἡ παραπαίουσα κυβέρνηση καὶ τὸ καταρρέον πολιτικὸ σύστημα, ἡ ἰμπεριαλιστικὴ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὸ σαρκοβόρο IMF καὶ οἱ δῆθεν ἀπρόσωπες Ἀγορές, δείχνουν νὰ τὸ ἔχουν λάβει, τρέμοντας τὴν ἀντίδραση τοῦ γίγαντα λαοῦ. Ἑπομένως, διὰ τοῦ ἐκλεκτοῦ τους, αὐτοὶ ποὺ ἀκόμη τὸν στηρίζουν, ἑτοιμάζονται νὰ παίξουν τὸ τελευταῖο τους χαρτί καὶ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος θὰ φανῇ ἐὰν θὰ τὸν ἀποσύρουν ἀπ' τὸ προσκήνιο ἢ θὰ τὸν ἀφήσουν νὰ φυτοζωῇ ἔως τὴν ἑπομένη κρίση.

Τί ἐπιδιώκουν; Πρῶτον, νὰ ἐκβιάσουν γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ καὶ νὰ ἀπειλήσουν τὸν λαό μας, θέτοντάς του ἀποκρουστικὰ διλήμματα γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, τὸ Εὐρὼ ἢ τὴν Δραχμή, τὴν νέα δανειακὴ σύμβαση ἢ τὴν ἐνδεχόμενη χρεωκοπία κ.ἄ. συναφῆ. Στὴν ἀπαίτησή τους αὐτὴ δὲν θὰ διστάσουν νὰ "θυσιάσουν" τὸν ἐκλεκτό τους, ἐφ' ὅσον ἀποτύχῃ νὰ παγιδεύσῃ ἐκ νέου τὸν ἑλληνικὸ λαό. Δεύτερον, νὰ ἐκτονώσουν, ἔστω καὶ προσκαίρως, τὴν λαϊκὴ δυσσαρέσκεια καὶ τὴν ὀργὴ ποὺ περισσεύει, τονίζοντάς μας σὲ περίπτωση θετικῆς γι' αὐτοὺς ἐκβάσεως, ὅτι ἀφοῦ τὸ ψηφίσαμε, ἂς ὑφιστάμεθα τὶς συνέπειές του (τὶς οἰκονομικὲς καὶ τὶς ἄλλες) χωρὶς διαμαρτυρία. Τρίτον, νὰ δείξουν στοὺς ἔξωθεν προστάτες τους, ὅτι ἐλέγχουν τὸ πολιτικὸ παιχνίδι στὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο καὶ ὅτι οἱ λαϊκὲς διαμαρτυρίες μποροῦν νὰ ἐνσωματωθοῦν.

Πῶς θὰ τὸ μεθοδεύσουν; Χρησιμοποιῶντας τὰ φιλικά, δηλαδὴ τὰ πλήρως ἐξωνημμένα ΜΜ"Ε", ἀφοῦ ἔχουν φροντίσει νὰ τὰ "βοηθήσουν" μὲ τὸν γνωστὸ τρόπο, δηλαδὴ τῶν δανείων (ἤδη 195 ἑκ. € ἔχουν χαριστῆ στὸ Μέγαρο Μουσικῆς) καὶ τῆς ἄθλιας μοιρασιᾶς τῶν ἔργων (ὁ ΑΚΤΩΡ, συμφερόντων Μπόμπολα, ἀνέλαβε, χωρὶς νὰ μειοδοτήσῃ, δύο μεγάλα ἔργα, τὸ Θριάσιο τῆς ΕΡΓΟΣΕ καὶ τὸ Νοσοκομεῖο Λευκάδας) καὶ θέτοντας ἐκβιαστικὰ καὶ ἐκφοβιστικὰ διλήμματα, τοῦ τύπου "χρεωκοπία ἢ νέα δανειακὴ σύμβαση" (βλ. σχετικὸ ἄρθρο μας "Ἡ δημοσιογραφία τοῦ Μέγκα" τῆς 2ας Ὀκτωβρίου). Ὑπενθυμίζεται, ὅτι ἡ πρώτη προδοτικὴ δανειακὴ σύμβαση δὲν ἦλθε πρὸς ψήφιση, πρὸ ἔτους περίπου, οὔτε κἂν στὴν Βουλή, λόγῳ τῆς ἐκχώρησης τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ποὺ προέβλεπε -ἂς θυμηθοῦμε τὸ περιβόητο "ἀμετακλήτως καὶ ἄνευ ὅρων"- ἀλλὰ κυρώθηκε μόνο μὲ τὴν ὑπογραφὴ κάποιου Γιώργου Παπακωνσταντίνου...

Αὐτὴν τὴν στιγμὴ καὶ παρατηρῶντας τὴν πρωτοφανῆ λαϊκὴ ὀργή, φαίνεται πιὸ πιθανὸ ἔνα νέο μεγάλο ΟΧΙ καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση πρέπει νὰ ἐργασθοῦμε. Ὁ Τζέφρυ πρέπει νὰ ἀνατραπῇ τώρα καὶ νὰ "πληρώσῃ" μὲ παραδειγματικὸ τρόπο γιὰ τὶς καταστροφικὲς συνέπειες τῆς πολιτικῆς του· τὰ ἐπαίσχυντα μνημόνια, οἱ ληστρικὲς δανειακὲς συμβάσεις, ἡ ἐκποίηση τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου, ἡ σχεδιαζόμενη ἐξαφάνιση τῆς μεσαίας τάξης καὶ τὸ "πάγωμα" τῆς ἀγορᾶς, ὁ ἐθνικὰ ἐπικίνδυνος "Καλλικράτης" καὶ ἄλλα ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἀρκοῦν γιὰ νὰ στοιχειοθετήσουν τὴν ἐγκληματικὴ πολιτική του. Πρέπει νὰ παραμείνουμε, ὡς λαός, ἑνωμένοι καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε στοὺς προδότες, ἀκόμη καὶ νὰ σκεφθοῦν, ὅτι ὑπάρχει περίπτωση νὰ διαφύγουν· οὔτε μὲ ἑλικόπτερο...

Σημείωση πρώτη: ἡ χρεωκοπία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ τοῦ παρασιτικοῦ οἰκονομικοῦ μοντέλου τῆς ἐγχώριας Κλεπτοκρατίας, εἶναι βεβαία καὶ κανένα ψευτοδίλλημα δὲν μπορεῖ, οὔτε κἂν νὰ τὴν ἀναστείλλῃ· ἄλλως τε κατ' οὐσίαν ἔχει συντελεστῆ. Ὁ ἐπίσημος πολιτικὸς κόσμος καὶ ἡ συνεργαζόμενη Ὀλιγαρχία τοῦ πλούτου διαγκωνίζονται γιὰ τὸ σὲ ποιὰ χέρια θὰ "σκάσῃ" ἐπισήμως. Πιθανῶς, μέσῳ τοῦ δημοψηφίσματος ἢ τῶν ἐκλογῶν ἢ τῆς κοινοβουλευτικῆς ἀποδοκιμασίας τῆς κυβέρνησης (ἄρνηση ψήφου ἐμπιστοσύνης) νὰ ἐπιταχυνθῇ. Μὴν λησμονοῦμε, ὅτι ἡ Ἰταλία ἔχει πάρει σειρά. Ποιὸς θὰ ἀσχολῆται σὲ λίγο μὲ τὴν ἰσχνὴ καὶ προβληματικὴ ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ μὲ τὸν βραβευμένο, ἀπ' τὸ εὐρωπαϊκὸ κλιμάκιο τῆς Γκόλντμαν Ζάχς, γίγαντα τῆς διανόησης ΓΑΠ, ὅταν θὰ κλυδωνίζεται ἕνας βιομηχανικὸς γίγας, ὅπως ἡ γειτονικὴ χώρα;
Σημείωση δεύτερη: ἐκτὸς ἀπ' τοὺς κύκλους τῆς Ὀλιγαρχίας ποὺ τὸν στηρίζουν, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄλλοι, αὐτοὶ ποὺ θὰ ἐπιδιώξουν ἴσως καὶ τὴν ἄμεση ἀποπομπή του. Θὰ ἔχῃ πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε, ἐὰν θὰ καταφέρουν νὰ τὸν ἀποπέμψουν καὶ μὲ ποιὸ τρόπο τοὺς ἑπόμενους δύο μῆνες, δηλαδὴ μέσῳ τῆς (μή) δεδηλωμένης ἢ τῆς "ἀνακάλυψης" κάποιου σκανδάλου (τὰ CDS εἶναι ἕνα φλέγον θέμα, ὁ Μ. Χριστοφοράκος, ἐὰν τοῦ ἐπιβληθῇ ἀπὸ τὴν Ἀν. Μέρκελ νὰ μιλήσῃ, ἕνα ἄλλο ἐπίσης φλέγον, κάποια οἰκογενειακὰ σκάνδαλα ἢ ἴσως προσωπικὲς "ἀδυναμίες" μὴ συμβατὲς μὲ τὰ "χρηστὰ" ἤθη...) ἤ, τὸ πιὸ ἐπιθυμητό, μέσῳ τῆς κλιμάκωσης τῆς λαϊκῆς ἀγανάκτησης.
Σημείωση τρίτη καὶ φαρμακερή: τὸ πρόβλημα θὰ περιπλεχθῇ κατὰ πολὺ καὶ κατὰ τὴν γνώμη μου τὰ Shicago boys πρὸς τὰ ἐκεῖ τείνουν, νὰ προκαλέσουν δηλαδὴ τεχνητὴ κρίση μὲ τὴν 6η δόση ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχει καταβληθῆ, ἂν καὶ θἄπρεπε ἀπ' τὸν περασμένο Σεπτέμβριο. Δεδομένου ὅτι αὐτὴ ἡ δόση τοῦ δανείου προορίζεται -ἀποκλειστικά- γιὰ τοὺς μισθοὺς καὶ τὶς συντάξεις τοῦ Νοεμβρίου καὶ τοῦ Δεκεμβρίου, ὅπως προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν, τὸ πρόβλημα θὰ μεγιστοποιηθῇ καὶ ὁ Τζέφρυ ποὺ γνωρίζει τὴν τέχνη τοῦ ἐκβιασμοῦ ὅσο κανεὶς ἄλλος, θὰ προσπαθήσῃ νὰ περισώσῃ τὴν τελειωμένη ἐξουσία του. Κατὰ τὴν γνώμη μου ἐπὶ ματαίῳ. Ἴδωμεν...

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ