ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν Παρασκευὴ 21 Ὀκτωβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11/ Χαλάνδρι) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Γ. Ρουσόπουλου (ἐκδ. "Ὀκτώ", 2010):

Ὁ Κύκλος τῆς Βιέννης

Πρόκειται γιὰ ἕνα φιλοσοφικὸ κίνημα ποὺ γεννήθηκε στὰ Καφὲ τῆς Βιέννης τὴν δεκαετία τοῦ 1920 καὶ ποὺ εἶχε θέσει ὡς στόχο του τὴν ἀποβολὴ τῆς Μεταφυσικῆς ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη. Τὸ κεντρικό τους σύνθημα, τὸ πρωταγόρειο: "πάντων χρημάτων μέτρον ἄνθρωπος" δείχνει τὴν φιλοσοφική τους προσήλωση στὸν λεγόμενο λογικὸ θετικισμό, ἀλλὰ καὶ τὴν σύνδεσή τους μὲ τὴν καθημερινότητα, στὸ "ἐδῶ καὶ τώρα". Ἱδρυτὴς τοῦ Κύκλου καὶ ἰθύνων νοῦς θεωρεῖται ὁ Μόριτς Σλίκ, Καθηγητὴς καὶ Πρόεδρος στὸ τμῆμα Φιλοσοφίας τῶν ἐπαγωγικῶν Ἐπιστημῶν στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βιέννης, ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἀπὸ ἕναν ψυχωτικὸ φοιτητή του, τὸν Χὰνς Νέλμπεκ (1936). Μέλη του ὑπῆρξαν οἱ διασημότεροι ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς: οἱ Καθηγητὲς Οἰκονομικῶν Ὄττο Νώυρατ, Φυσικῆς Φίλιπ Φρὰνκ καὶ Ροῦντολφ Κάρναπ, Φιλοσοφίας Φρῆντριχ Βάισμαν καὶ Χέρμπερτ Φάιγκλ καὶ βεβαίως ὁ γνωστὸς καὶ μὴ ἐξαιρετέος πλατωνικός, νεαρὸς διδάκτωρ, τότε, τῆς Λογικῆς, Κοὺρτ Γκαῖντελ. Γιὰ τοὺς θετικιστὲς τοῦ Κύκλου ὑπάρχουν μόνο ἀναλυτικὲς καὶ ἐμπειρικὲς προτάσεις, ἐνῷ δὲν ὑφίστανται οὐδόλως οἱ μεταφυσικές, ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδειχθοῦν μὲ ἐμπειρικὸ ἢ λογικὸ τρόπο, θεωροῦνται, ὅπως ἔλεγαν, καθαρὲς ἀνοησίες.

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐπεξήγηση βασικῶν φιλοσοφικῶν ὅρων ἀπὸ τὸ "Λεξικὸ τῆς Φιλοσοφίας" τοῦ Θ. Πελεγρίνη (ἐκδ. "Ἑλληνικὰ Γράμματα", 2004).
Ἀναλυτικὲς προτάσεις ἢ κρίσεις: οἱ προτάσεις τοῦ τύπου Υ εἶναι Κ, στὶς ὁποῖες τὸ κατηγορούμενο ἀνήκει ἢ περιέχεται στὸ ὑποκείμενο, ὅπως λ.χ. ἡ "κάθε σῶμα ἔχει ἔκταση", ἐνῷ ἐμπειρικές, αὐτὲς τῶν ὁποίων ἡ τιμὴ ἀληθείας μπορεῖ νὰ διαπιστωθῇ μέσῳ τῆς ἐμπειρίας, πιὸ συγκεκριμένα βάσει τῶν πληροφοριῶν ποὺ δίνουν οἱ αἰσθήσεις.
Θετικισμός: ἡ θεωρία ποὺ καθιερώθηκε ἀπὸ τὸν Κόντ, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἔγκυρη μορφὴ γνώσης εἶναι ἐκείνη μόνο, ἡ ὁποία βασίζεται στὰ αἰσθητὰ πράγματα.

Ὁ Γιῶργος Ρουσόπουλος εἶναι Καθηγητὴς τῆς Φιλοσοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Κρήτης, στὸ Τμῆμα Φιλοσοφικῶν καὶ Κοινωνικῶν Σπουδῶν. Εἶναι εὐρύτερα γνωστὸς στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ ἀπὸ τὰ ἔργα του: Ἐπιστημολογία τῶν Μαθηματικῶν (1990), Ἀναλυτικὴ τῆς Παράστασης(1998), Μαθηματικὸς Ρεαλισμός (1999) καὶ Γνωσιολογία (2009). Ἔχει μεταφράσει τὴν Φιλοσοφία τῆς Λογικῆς τοῦ Κουάιν (2008), ἐνῷ ἔχει ἐπιμεληθῆ τοὺς τόμους "Ἀλήθεια" (2002) καὶ "Σύγχρονος Ἐμπειρισμός" (2008).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ