Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2011

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 26 Νοεμβρίου, στὶς 8.00 μ.μ., ὁ Δημήτρης Παπαθανασίου θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" (Ἀκαδημείας 88, 2ος ὄροφος, αἴθουσα "Ὀρφεύς") μὲ θέμα:
Ἡ στωϊκὴ φιλοσοφία ὡς ἀπάντηση στὴν οἰκονομικὴ κρίση
Τὸ πρόβλημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης τὸ ἔχουμε ἀναλύσει πολλὲς φορὲς στὸ Ἐργαστήριό μας, ἐνῷ ἔχουμε διαγνώσει τόσο τὶς αἰτίες της ὅσο καὶ τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα ποὺ προκαλεῖ στὸν κοινωνικὸ ἱστό, πιὸ σημαντικὸ ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἐξαθλίωση κοινωνικῶν μερίδων ἀκόμη καὶ τῶν ἀρχουσῶν τάξεων. Ἡ σχέση τοῦ κρισιακοῦ φαινομένου μὲ τὴν φιλοσοφία τῆς Στοᾶς φαίνεται, ἐκ πρώτης ὄψεως, δυσεξήγητη, ἂν καὶ μετὰ τὰ τέλη τοῦ τρίτου προχριστιανικοῦ αἰῶνος ἐμφανίζονται τὰ κοινωνικὰ στρώματα ἐκεῖνα -τῶν ἐξαθλιωμένων ἀστῶν, τῶν διαλυμένων ἀπ' τὸν διεθνῆ ἀνταγωνισμὸ τῆς ἐποχῆς- ποὺ θὰ ἐγκολπωθοῦν τὴν διδασκαλία της. Τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῶν στρωμάτων αὐτῶν εἶναι: ἀφ' ἑνὸς ἡ ἀπογοήτευση ἀπ' τὸν τρόπο ἀσκήσεως τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας καὶ ἡ συνακόλουθη ἀ…

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 19 Νοεμβρίου, στὶς 8.00μ.μ., ὁ Δρ Οἰκονομικῶν Χρῆστος Μπαλόγλου θὰ παρουσιάσῃ στὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη", τὸ ἄρτι ἐκδοθὲν βιβλίο του:
Μελετήματα περὶ Γεωργίου Γεμιστοῦ-Πλήθωνος
Στὴν μελέτη του αὐτή, ὁ Χρ. Μπ. ἔχει συλλέξει ὅλα τὰ ἀνέκδοτα ἄρθρα του ποὺ ἀναφέρονται στὸν φιλόσοφο τοῦ Μυστρᾶ, στὸν κατὰ Παπαδιαμάντη: "παραβάτην, μετὰ τὸν παραβάτην", στὸν βυζαντινὸ λόγιο ποὺ ἀνανέωσε τὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολυθεϊσμὸ καὶ ποὺ μὲ τὴν ἐμπνευσμένη διάλεξή του στὴν Φλωρεντία (1439): "Περὶ ὧν Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα διαφέρεται" ἐδημιούργησε, διατυπώνοντας τὶς δέκα διαφορὲς μεταξὺ τοῦ Σταγιρίτη καὶ τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Ἀκαδημείας, τὸν περιβόητο ἀναγεννησιακὸ Νεοπλατωνισμό, καταφέροντας συντριπτικὸ πλῆγμα ἐπὶ τοῦ καθεστημένου ἀριστοτελικοῦ σχολαστικισμοῦ.
Ὁ Πλήθων, ἐκτὸς τῶν φιλοσοφικῶν καὶ θεολογικῶν του μελετῶν, συνέγραψε ἐπίσης πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα διατηροῦν τὴν ἐπικαιρότητά τους ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀφοῦ τὰ προβλήματα π…

ΘΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 18 Νοεμβρίου, στὶς 6.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11/Χαλάνδρι) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο:
Χρονομηχανές, τοῦ Πὼλ Ντέιβις (ἐκδ. Τραυλός).
Ὁ διακεκριμένος συγγραφεὺς καὶ καθηγητὴς θεωρητικῆς Φυσικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Νιοῦκαστλ, Π. Ντέιβις, ἐμφανίστηκε στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία μὲ τὸ ἐξαιρετικὸ βιβλίο του: "Θεὸς καὶ μοντέρνα Φυσική", ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Κάτοπτρο (1983). Ἔκτοτε, προσπαθῶντας νὰ ἐκλαϊκεύσῃ τὴν Κοσμολογία καὶ τὴν κβαντικὴ Φυσικὴ συνέγραψε πλῆθος ἄρθρων στὴν ἐφ.Guardian καὶ στὸν Economist, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολὺ σημαντικὰ βιβλία. Στὶς Χρονομηχανὲςπροσπαθεῖ νὰ ἐξιχνιάσῃ τὴν δυνατότητα κατασκευῆς μιᾶς μηχανῆς, ἱκανῆς νὰ μᾶς ταξιδέψῃ στὸν χρόνο, χρησιμοποιῶντας τὸ "ἀτράνταχτο" ἐπιχείρημα: "γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸ μέλλον, τὸ μόνο ποὺ χρειαζόμαστε εἶναι μία μικρὴ βοήθεια ἀπὸ τὴν βαρύτητα κι ἕνα διαστημόπλοιο ποὺ νὰ μπορῇ νὰ ταξιδέψῃ μὲ ταχύτητα λίγο μικρότερη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ φωτός"...

ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΞΙΖΕΙ 8 ΔΙΣ €

Ὁ ἐπαίσχυντος αὐτὸς τίτλος, ὁ ὁποῖος συνοδεύεται ἀπὸ τὴν "ὑπογραφὴ" τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀποτελεῖ πρωτοσέλιδο στὰ "Νέα" τοῦ περιώνυμου Δημοσιογραφικοῦ Ὀργανισμοῦ Λαμπράκη, τοῦ γνωστοῦ καὶ μὴ ἐξαιρετέου Σταύρου Ψυχάρη. Ποιὸς εἶναι ὁ ΔΟΛ καὶ πῶς ἔχει λειτουργήσει τὰ δύσκολα χρόνια τῆς Κατοχῆς, τῆς Ἀποστασίας τοῦ '65 καὶ τῆς Δικτατορίας δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ὑπενθυμίσουμε στοὺς "διαβασμένους" φίλους μας. Θὰ ὑπενθυμίσουμε ὅμως τὸν διορισμό, ὡς Διοικητῆ μάλιστα, τοῦ "ἀδελφοῦ" Σταύρου στὸ λεγόμενον "Ἅγιον" Ὄρος, ἐν ἔτει 1996, τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς Σημίτη στὴν ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ, κατὰ παράβασιν τῶν νόμων ποὺ καθώριζαν τὰ τυπικὰ προσόντα τοῦ Διοικητῆ (ἀπαραιτήτως διδακτορικό). Καὶ ὅπως λέγεται, ὁ "ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς" Σταῦρος δὲν εἶχε οὔτε ἀπολυτήριο ἑξαταξίου Γυμνασίου...
Στὴν Ἑλλάδα τῶν ἀλληλοδιαπλεκομένων συμφερόντων τοῦ διαλυμένου Κράτους, τῆς κατευθυνόμενης πληροφόρησης καὶ τῶν κρατικοδίαιτων ἐπιχειρηματιῶν, ὅλα εἶναι δυνατά. Τὸ Κ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν ἑπομένη Κυριακὴ 20 Νοεμβρίου, στὶς 10.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀνδριανοῦ 1, Θησεῖον) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸν μῦθο τοῦ Φαίδρου (ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, ἠθικός) μὲ τὸ φτερωτὸ ἇρμα τῆς ψυχῆς (246a-249b) ἡ ὁποία "ἐπτερωμένη μετεωροπορεῖ τε καὶ πάντα τὸν κόσμον διοικεῖ" (246c). Ἔχει προηγηθῆ ἡ ἀναφορὰ στὴν ἀθανασία της καὶ στὴν σύνδεσή της μὲ τὴν αὐτοκινησία, ἔννοια τὴν ὁποίαν πρῶτος εἶχε συλλάβει, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη στὸ Περὶ Ψυχῆς (405a, 29) ὁ Ἀλκμαίων ὁ Κροτωνιάτης (H. DIELS -W. KRANZ, ΟἱΠροσωκρατικοί, Ι, 12).
Κατὰ τὰ γνωστά, ἡ ψυχὴ παρομοιάζεται μὲ ἇρμα δύο φτερωτῶν ἵππων· ὁ ἡνίοχος τοῦ ἅρματος αὐτοῦ ἀντιστοιχεῖ στὸ λογιστικόν της μέρος, ἐνῷ ὁ μαῦρος καὶ ὁ λευκὸς ἵππος στὸἐπιθυμητικὸν καὶ στὸ θυμοειδές. Ἡ ἐκπληκτικὴ σὲ ποιητικότητα μεταφορὰ προσδίδει στὸν διάλογο αὐτὸ μοναδικὴ λυρικότητα καὶ τὸν καθιστᾷ ἐφάμιλλο τοῦ Συμποσίου, τοῦ ὁποίου ὑπὸ μίαν ἔννοιαν ἀποτελεῖ συνέχεια. Ἡ θεματική τους ἄλλως τε εἶναι κοινή: ὁ ἔρως· μόνο ποὺ στὸν Φαῖδρο ὁ ἔρως εἶναι…

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις, δηλαδὴ ἡ ἐναλλαγὴ Πρωθυπουργοῦ καὶ οἱ προσθῆκες Ὑπουργῶν ἀπὸ τὴν ΝΔ καὶ τὸν ΛΑΟΣ ἀπέδειξαν ὅτι ἡ κυρίαρχη ξενοκρατία (ΕΕ ἢ ΗΠΑ) χρησιμοποιεῖ τὸ ἡμεδαπὸ πολιτικὸ προσωπικὸ σὰν προφυλακτικό... Λυπᾶμαι γιὰ τὴν ἐκτίμηση αὐτή, ἀλλὰ ἡ ἀποπομπὴ τοῦ Τζέφρυ ἀπ' τὸν πρωθυπουργικὸ θῶκο, δίχως κἂν νὰ τηρηθοῦν τὰ συνταγματικὰ προσχήματα, αὐτὸ καταδεικνύει. Ὁ νεο-δωσίλογος τέως Πρωθυπουργὸς ἁπλῶς συμφώνησε στὴν παραίτηση ποὺ ἄλλα κέντρα ἀποφάσισαν γι' αὐτόν, χωρὶς κἂν νὰ τὴν ὑποβάλλῃ. Οἱ λόγοι τῆς μὴ ὐποβολῆς εἶναι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἀνάξιοι ἀναφορᾶς καὶ συσχετίζονται μὲ τὴν ἄρρωστη παπανδρεϊκὴ ἐξουσιολαγνεία.
Ἂς δοῦμε ὅμως, τί ἐπιπτώσεις θὰ ἔχουν οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς στὴν χώρα μας καὶ στὸν λαό μας. Ὁ νέος καὶ διωρισμένος Πρωθυπουργός, ὡς ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῆς ΕΚΤ, ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς πολυεθνικῆς χρηματοπιστωτικῆς Ὀλιγαρχίας, δηλαδὴ τοῦ πιὸ παρασιτικοῦ, ἀλλὰ καὶ πιὸ εὔρωστου, τμήματος τοῦ Κεφαλαίου. Ἐπελέγη πραξικοπηματικά, πρῶτον γιὰ νὰ συμμαζέψῃ τὰ ἀσυμμάζευ…

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 12 Ὀκτωβρίου, στὶς 8.00μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" (Ἀκαδημείας 88, 2ος Ὄροφος, αἴθουσα "Ὀρφεύς") μὲ θέμα:
Χρεοκρατία-Κλεπτοκρατία
Ἐπειδὴ "ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις" χρήσιμο εἶναι, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, νὰ ἐπεξηγήσουμε τοὺς ἀνωτέρω ὅρους· χρεοκρατία ὀνομάζουμε τὴν διαδικασία μεταφορᾶς κεφαλαίων ἀπ' τὶς ὑπανάπτυκτες καὶ ἀναπτυσσόμενες χῶρεςπρὸς τὰ χρηματο-πιστωτικὰ ἱδρύματα τῶν ἰμπεριαλιστικῶν χωρῶν, ἐνῷ κλεπτοκρατία τὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν ἀνωτέρω ἐκροή. Στὸ εὔλογο ἐρώτημα, πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ διαδικασία αὐτὴ ἄνευ τριβῶν, δηλαδὴ τῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία: μέσῳ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ἢ Ἀποβλάκωσης καὶ τῆς ἐργατικῆς ἀριστοκρατίας (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ) ποὺ ἀναλαμβάνουν ἐργολαβικῶς τὴν ἀντικειμενικοποίηση τοῦ μηχανισμοῦ ἐκροῆς, τὸ γνωστό: "ἀφοῦ τὰ δανεισθήκαμε, θὰ τὰ ἀποπληρώσουμε" ἢ στὴν πιὸ χυδαία (παγκάλειο) μορφή του: "μαζὺ τὰ φάγαμε"…

ΟΙ ΝΑΙΝΑΙΚΟΙ

Ἡ χθεσινὴ ψῆφος ἐμπιστοσύνης στὴν παραπαίουσα κυβέρνηση καὶ στὸν Πρωθυπουργό (;) δὲν ἀποτέλεσε, ἐν τέλει, ἔκπληξη γιὰ τοὺς γνωρίζοντες τὰ τεκταινόμενα στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνῃ ὅτι δὲν ἔχει δρομολογηθῆ ἡ ἀντικατάστασή του. Ἁπλῶς, τὰ λεγόμενα διαπλεκόμενα, κατὰ τὸν Κ. Καραμανλῆ οἱ "νταβατζῆδες", πρέπει νὰ λάβουν θέση γιὰ τὴν ἑπομένη, νὰ ἔχουν δηλαδὴ συμφωνήσει τὶς "δουλειὲς" ποὺ θὰ ἀναλάβουν καὶ ἀπὸ ποιοὺς ὑπουργούς, τῆς ἀρεσκείας τους ἐννοεῖται.
Τὸ ἀνωτέρω ἐρωτηματικὸ συνδέεται ὁπωσδήποτε μὲ τὰ 153 σχιζοφρενικὰ ΝΑΙ, τὰ ὁποῖα ὅπως προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς ἐξηγήσουν ἀγωνιωδῶς, δὲν προωρίζονταν γιὰ τὴν παρούσα κυβέρνηση, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἑπομένη, στὴν ὁποία δὲν θὰ πρωθυπουργεύῃ ὁ, "ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου", Γιῶργος Παπανδρέου, ἀλλὰ κάποιος ἄλλος ποὺ ἀκόμη (;) δὲν ἔχει ἐπιλεγεῖ. Προσπερνῶντας αὐτὰ τὰ παράλογα, ἂς διατυπώσουμε κάποιες ἐπιβεβλημένες διαπιστώσεις, ἄλλως ἂς δοῦμε τὰ πολιτικὰ πράγματα, ὅπως εἶναι: κατ' ἀρχὰς τὸ κυβερν…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 6 Νοεμβρίου θὰ συναντηθοῦμε ἐκτάκτως στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀνδριανοῦ 1, Θησεῖο) στὶς 10 π.μ. καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸ ζῳογονικό-ψυχογονικὸ τρίγωνο στὴν Πολιτεία. Παρακάτω παρατίθεται τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα (546b4-c7) σὲ νεοελληνικὴ ἀπόδοση τῶν Α. Παπαθεοδώρου-Φ. Παππᾶ (ἐκδ. Πάπυρος, σσ. 468):
"Γιὰ τὸ θεῖο γένος ὑπάρχει περίοδος ποὺ τὴν περιλαμβάνει ἕνας τέλειος ἀριθμός, γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος ὅμως ὑπάρχει ἕνας ἀριθμός, μέσα στὸν ὁποῖον πρῶτον (πρὶν ἀπὸ κάθε ἄλλον) πολλαπλασιασμοὶ δυνάμενοι καὶ δυναστευόμενοι, ἀφοῦ προχωρήσουν τρεῖς ἀποστάσεις καὶ τέσσερα τέρματα ποὺ δηλώνουν ὁμοίωση καὶ ἀνομοίωση, αὔξηση καὶ φθορά, φανερώνουν στὸ τέλος ὅλα τὰ μέλη τοῦ συνόλου νἄχουν μεταξύ τους σχέσεις ἁρμονικὲς καὶ ρητές· ἡ ἐπίτριτη βάση αὐτῶν ἅμα πολλαπλασιασθῇ μὲ τὴν πεντάδα καὶ τὸ γινόμενό τους ὑψωθῇ στὴν τετάρτη δύναμη, μᾶς δίνει δύο ἀρμονίες· ἀπ' αὐτὲς ἡ μία εἶναι ἐκείνη ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἀριθμὸ ἴσες φορὲς ἴσον (ὑψωμένο στὸ τετράγωνο) πολλαπλασιαζόμενος μὲ τὸν…