Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 19 Νοεμβρίου, στὶς 8.00μ.μ., ὁ Δρ Οἰκονομικῶν Χρῆστος Μπαλόγλου θὰ παρουσιάσῃ στὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη", τὸ ἄρτι ἐκδοθὲν βιβλίο του:

Μελετήματα περὶ Γεωργίου Γεμιστοῦ-Πλήθωνος

Στὴν μελέτη του αὐτή, ὁ Χρ. Μπ. ἔχει συλλέξει ὅλα τὰ ἀνέκδοτα ἄρθρα του ποὺ ἀναφέρονται στὸν φιλόσοφο τοῦ Μυστρᾶ, στὸν κατὰ Παπαδιαμάντη: "παραβάτην, μετὰ τὸν παραβάτην", στὸν βυζαντινὸ λόγιο ποὺ ἀνανέωσε τὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολυθεϊσμὸ καὶ ποὺ μὲ τὴν ἐμπνευσμένη διάλεξή του στὴν Φλωρεντία (1439): "Περὶ ὧν Ἀριστοτέλης πρὸς Πλάτωνα διαφέρεται" ἐδημιούργησε, διατυπώνοντας τὶς δέκα διαφορὲς μεταξὺ τοῦ Σταγιρίτη καὶ τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Ἀκαδημείας, τὸν περιβόητο ἀναγεννησιακὸ Νεοπλατωνισμό, καταφέροντας συντριπτικὸ πλῆγμα ἐπὶ τοῦ καθεστημένου ἀριστοτελικοῦ σχολαστικισμοῦ.

Ὁ Πλήθων, ἐκτὸς τῶν φιλοσοφικῶν καὶ θεολογικῶν του μελετῶν, συνέγραψε ἐπίσης πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα διατηροῦν τὴν ἐπικαιρότητά τους ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀφοῦ τὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάζει ὁ σύγχρονος ἑλληνικὸς κοινωνικὸς σχηματισμὸς παραπέμπουν στὰ ἀντίστοιχα τοῦ καταρρέοντος Βυζαντίου, πρὸ τῆς 4ης Σταυροφορίας καὶ τῆς καταλήψεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπ' τοὺς Φράγκους (1204). Τὸ τελευταῖο ἐπισημαίνεται, διότι ἡ σχεδιαζόμενη ἐκποίηση τῶν λιμανιῶν, τῆς γῆς καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων, ὅπως καὶ ἡ ὑπερφορολόγηση τῶν παραγωγικῶν κοινωνικῶν τάξεων ποὺ παρατηροῦνται σήμερα, ἔχουν δοκιμασθῆ καὶ κατὰ τὸ παρελθόν.

Ὁ Χρ. Μπαλόγλου ἐμελέτησε συστηματικῶς τὶς οἰκονομικὲς ἀπόψεις τοῦ Πολυΐστορος, ὅταν ἀπὸ τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ '80 μετέβη στὴν Γερμανία προκειμένου νὰ ὁλοκληρώσῃ τὶς μεταπτυχιακές του σπουδὲς καὶ τὴν διατριβή του: G. Gemistos-Plethon: oekonomisches Denken in der spaetbyzantinischen Geistwelt (1998). Ἔκτοτε, οἱ περισπούδαστες μελέτες του εἶναι συνεχεῖς καὶ πολυβραβευμένες, ὅπως τὰ βιβλία Πληθώνεια Οἰκονομικὰ Μελετήματα (ἐκδ.Ἐλεύθερη Σκέψις, 2001) καὶ Περὶ τῶν Πελοποννησιακῶν Πραγμάτων (ἐκδ. Ἐλεύθερη Σκέψις, 2002). Ἐπίσης πλῆθος ἄρθρων σὲ Συνέδρια καὶ Περιοδικά, Βιβλιοκρισίες κ.ἄ. Ἡ πιὸ ἠχηρὴ ἀναγνώρισή του ὅμως ἦλθε ἀπ' τὸ ἐξωτερικό, συγκεκριμένα ἀπ' τοὺς καθηγητὲς W. Blum καὶ W. Seitter, οἱ ὁποῖοι σχολιάζοντας τὴν παρουσία του στὸ Διεθνὲς Συνέδριο τοῦ Μυστρᾶ (2002), ἀπεφάνθησαν ὅτι: "ὁποιοσδήποτε, ὁ ὁποῖος στὸ μέλλον γράψει περὶ Πλήθωνος, δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσῃ τὸν Μπαλόγλου. Δίπλα στὰ ὀνόματα τῶν Masai, Woodhouse καὶ Blum ἀνήκει στοὺς ἱκανοὺς γνῶστες".

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ