ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΞΙΖΕΙ 8 ΔΙΣ €

Ὁ ἐπαίσχυντος αὐτὸς τίτλος, ὁ ὁποῖος συνοδεύεται ἀπὸ τὴν "ὑπογραφὴ" τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀποτελεῖ πρωτοσέλιδο στὰ "Νέα" τοῦ περιώνυμου Δημοσιογραφικοῦ Ὀργανισμοῦ Λαμπράκη, τοῦ γνωστοῦ καὶ μὴ ἐξαιρετέου Σταύρου Ψυχάρη. Ποιὸς εἶναι ὁ ΔΟΛ καὶ πῶς ἔχει λειτουργήσει τὰ δύσκολα χρόνια τῆς Κατοχῆς, τῆς Ἀποστασίας τοῦ '65 καὶ τῆς Δικτατορίας δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ὑπενθυμίσουμε στοὺς "διαβασμένους" φίλους μας. Θὰ ὑπενθυμίσουμε ὅμως τὸν διορισμό, ὡς Διοικητῆ μάλιστα, τοῦ "ἀδελφοῦ" Σταύρου στὸ λεγόμενον "Ἅγιον" Ὄρος, ἐν ἔτει 1996, τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς Σημίτη στὴν ἡγεσία τοῦ ΠΑΣΟΚ, κατὰ παράβασιν τῶν νόμων ποὺ καθώριζαν τὰ τυπικὰ προσόντα τοῦ Διοικητῆ (ἀπαραιτήτως διδακτορικό). Καὶ ὅπως λέγεται, ὁ "ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς" Σταῦρος δὲν εἶχε οὔτε ἀπολυτήριο ἑξαταξίου Γυμνασίου...

Στὴν Ἑλλάδα τῶν ἀλληλοδιαπλεκομένων συμφερόντων τοῦ διαλυμένου Κράτους, τῆς κατευθυνόμενης πληροφόρησης καὶ τῶν κρατικοδίαιτων ἐπιχειρηματιῶν, ὅλα εἶναι δυνατά. Τὸ Κράτος ἀποτελεῖ μηχανισμὸ ὑλοποίησης τῶν ἀπαιτήσεων τῶν βαρώνων τῶν ΜΜ"Ε", ἀλλὰ ταὐτοχρόνως στηρίζεται ἀπ' αὐτά, τὰ ὁποῖα ἀναλαμβάνουν, ἐργολαβικῷ τῷ τρόπῳ, τὴν στήριξη τῶν πολιτικῶν τους "φίλων", ὅπως καὶ τὴν κριτικὴ ἢ ἀκόμη καὶ τὴν συκοφάντηση τῶν ἀντιπάλων. Ὑπ' αὐτὴν τὴν ἔννοιαν, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται, μέχρι αὐτὴν τὴν στιγμή, νὰ δεχθῇ τὴν ἐπιβληθεῖσα ταπεινωτικὴ πράξη ποὺ τοῦ ἐπιβάλλει ἡ Ε.Ε., ἐμφανίζεται στὰ μάτια τῆς κοινῆς γνώμης, ἀπ' τὰ "Νέα", ὡς ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῆς μὴ ἐγκρίσεως τῆς 6ης δόσης τῶν 8 δὶς € ἀπ' τὴν Τρόικα.

Τί ἀποκρύπτεται ἐντέχνως ἀπ' τὴν ναυαρχίδα τῆς διαπλοκῆς; Μὰ τί ἄλλο ἀπὸ τὸ πιὸ σημαντικό. Τὴν 6η δόση -ὅπως καὶ τὶς προηγούμενες πέντε- δὲν θὰ τὴν "δοῦν οὔτε ζωγραφιστὴ" τὰ κρατικὰ ταμεῖα. Γιατί; Διότι καὶ αὐτὴ ἡ δανειακὴ δόση προορίζεται γιὰ ἐπαναγορὰ ἑλληνικῶν ὁμολόγων ποὺ λήγουν αὐτὴν τὴν περίοδο. Ἑπομένως, ἁπλῶς ἀναβάλλουν τὴν ἤδη συντελεσθεῖσα χρεωκοπία καὶ ταὐτοχρόνως "φορτώνουν" στὴν πλάτη τοῦ λαοῦ μας καὶ ἄλλα δάνεια, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὸν ἐκβιάζουν συνεχῶς, νῦν καὶ ἀεί... Στὸ εὔλογο ἐρώτημα γιατί τὰ "Νέα" παίρνουν τὴν θέση αὐτή, ἐνν. ὑπὲρ τῆς δανειακῆς δόσης μὲ ὁποιοδήποτε τίμημα προσωπικῆς ἀξιοπρέπειας, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἐπίσης ἁπλῆ, ἂν καὶ δὲν ὁμολογεῖται· οἱ διαπλεκόμενοι μὲ τὸ Κράτος Ὀλιγάρχες τῆς Ἐνημέρωσης ἔχουν λαμβάνειν ἀπ' τὴν παράταση ζωῆς τοῦ ἀσθμαίνοντος (παρα)Κράτους. Τὰ ὑπερχρεωμένα κανάλια τους καὶ οἱ ἐφημερίδες τῆς κυκλοφοριακῆς πανωλεθρίας συντηροῦνται ἀπ' τὰ θαλασσοδάνεια ποὺ τοὺς χορηγοῦνται μὲ ἐγγυήσεις τοῦ ἑλληνικοῦ Δημοσίου -πού, κατὰ τὰ ἄλλα θεωρεῖται ὑπαίτιο ὅλων τῶν δεινῶν- ὅπως τὰ 195 ἑκ. € τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς ποὺ πλήρωσε τελικὰ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα. Ἑπομένως, γιὰ νὰ συνεχίζουν νὰ ἐπιβιώνουν καὶ νὰ μᾶς "δουλεύουν" ἐς ἀεί, θὰ πρέπῃ καὶ τὸ διαλυμένο ἑλληνικὸ Κράτος νὰ ὑφίσταται καὶ βεβαίως νὰ δανείζεται, ἀκόμη καὶ μὲ ὑψηλὰ ἐπιτόκια. Ἀλλοιῶς...

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ