ΟΙ ΝΑΙΝΑΙΚΟΙ

Ἡ χθεσινὴ ψῆφος ἐμπιστοσύνης στὴν παραπαίουσα κυβέρνηση καὶ στὸν Πρωθυπουργό (;) δὲν ἀποτέλεσε, ἐν τέλει, ἔκπληξη γιὰ τοὺς γνωρίζοντες τὰ τεκταινόμενα στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ στὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνῃ ὅτι δὲν ἔχει δρομολογηθῆ ἡ ἀντικατάστασή του. Ἁπλῶς, τὰ λεγόμενα διαπλεκόμενα, κατὰ τὸν Κ. Καραμανλῆ οἱ "νταβατζῆδες", πρέπει νὰ λάβουν θέση γιὰ τὴν ἑπομένη, νὰ ἔχουν δηλαδὴ συμφωνήσει τὶς "δουλειὲς" ποὺ θὰ ἀναλάβουν καὶ ἀπὸ ποιοὺς ὑπουργούς, τῆς ἀρεσκείας τους ἐννοεῖται.

Τὸ ἀνωτέρω ἐρωτηματικὸ συνδέεται ὁπωσδήποτε μὲ τὰ 153 σχιζοφρενικὰ ΝΑΙ, τὰ ὁποῖα ὅπως προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς ἐξηγήσουν ἀγωνιωδῶς, δὲν προωρίζονταν γιὰ τὴν παρούσα κυβέρνηση, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἑπομένη, στὴν ὁποία δὲν θὰ πρωθυπουργεύῃ ὁ, "ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου", Γιῶργος Παπανδρέου, ἀλλὰ κάποιος ἄλλος ποὺ ἀκόμη (;) δὲν ἔχει ἐπιλεγεῖ. Προσπερνῶντας αὐτὰ τὰ παράλογα, ἂς διατυπώσουμε κάποιες ἐπιβεβλημένες διαπιστώσεις, ἄλλως ἂς δοῦμε τὰ πολιτικὰ πράγματα, ὅπως εἶναι:
κατ' ἀρχὰς τὸ κυβερνητικὸ πρόβλημα δὲν ὠφείλεται στὸ ἂν ἡ κυβέρνηση αὐτή, συνεχίζει ἢ ὄχι, νὰ ἔχῃ τὴν ἐμπιστοσύνη τῆς Βουλῆς, τὴν ἀπαραίτητη "δεδηλωμένη"· τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὴν κοινωνικὴ ἀπονομιμοποίηση ἤ, ὅπως λέγεται ἐπίσης στὴν κρίση πολιτικῆς ἐκπροσώπησης, στὴν δυσαρμονία δηλαδὴ μεταξὺ κυβερνώντων καὶ κυβερνωμένων. Ὁ Τζέφρυ παραμένει μὲν Πρωθυπουργός, ἀλλὰ ἄνευ λαϊκῆς ἐντολῆς. Ἑπομένως ἡ πολιτικὴ κρίση παραμένει καὶ ἡ νεο-φιλελεύθερη κυβέρνηση θὰ συνεχίζῃ νὰ παραπαίῃ, ὅσο ὁ ἑλληνικὸς λαὸς θὰ διαμαρτύρεται γιὰ τὴν βίαιη διάρρηξη τοῦ κοινωνικοῦ συμβολαίου τῆς Μεταπολίτευσης, δηλαδή: κοινωνικὸ κράτος μὲ τὶς παροχὲς σὲ ὑγεία-παιδεία, μισθοὺς ἔστω καὶ στὰ ὅρια τῆς ἐπιβίωσης, ἀνεκτὴ ἀνεργία καὶ στοιχειώδης λειτουργία τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν·
τὸ δεύτερο ποὺ πρέπει νὰ ἐπισημανθῇ εἶναι ἡ γενικευμένη συμφωνία μὲ τὴν ΝΔ καὶ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὰ βασικά, παρὰ τὶς φαινομενικὲς ἀντεγκλήσεις, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ, ἐκ τῶν πραγμάτων, ἐπιβεβλημένη σκλήρυνση τοῦ ἀντιπολιτευτικοῦ λόγου τῆς "μὴ δημοκρατικῆς" Ἀριστερᾶς (ΚΚΕ καὶ ΣΥΡΡΙΖΑ), ἀλλὰ καὶ ἡ ἐνδυνάμωσή της στὴν συνείδηση τοῦ λαοῦ μας καὶ
τὸ τρίτο, φάνηκε ὅτι ἡ ψυχολογικὴ ὑποστήριξη στοὺς βουλευτὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ πρέπει νὰ συνεχισθῇ. Ἀφοῦ διαφημίζονταν ἐπὶ τρεῖς περίπου ἡμέρες στὰ κανάλια τῆς διαπλοκῆς, "ἀπειλῶντας" ὅτι θὰ ποῦν ἐπὶ τέλους τὸ μεγάλο ΟΧΙ στὴν ζωή τους, μήπως καὶ ἐξιλεωθοῦν στὴν δικαίως ἐξαγριωμένη κοινὴ γνώμη, ὡδηγήθηκαν ἐν τέλει στὸ πασοκικὸ μαντρί, προτιμῶντας τὴν πλούσια βουλευτικὴ ἀποζημίωση, ἀπ' τὸ νὰ διασώσουν τὴν προσωπική τους ἀξιοπρέπεια ἢ ὅτι τέλος πάντων ἔχει ἀπομείνει. Ὑπ' αὐτὴν τὴν ἔννοιαν ὁ ὅρος "ναιναῖκος", ἀπ' τόν, στὴν ἀρχὴ ἀγωνιστὴ τοῦ '21 καὶ μετέπειτα προδότη στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ἰμπραήμ, Δημήτριο Ναιναῖκο, δὲν κρίνεται ὑπερβολικὸς καί, κυρίως, δὲν τοὺς ἀδικεῖ. Ἀποδίδει τὴν πραγματικότητα ποὺ θὰ τοὺς καταδιώκῃ σ' ὅλη τους τὴν ζωή. Οἱ ἀντι-λαϊκὲς κυβερνήσεις δὲν καταρρέουν στὴν Βουλή, ἀλλὰ στὸν δρόμο τῆς ταξικῆς πάλης ἀπ' τὸ "ἀντικείμενο" τῆς ἐκμετάλλευσης, τὸν ἐργαζόμενο λαό· στὴν πολυτελῆ αἴθουσα τῆς Βουλῆς καταρρέουν, μόνο ὅταν δὲν γίνεται ἀλλοιῶς ἢ ὅταν ὁ ἴδιος ὁ λαὸς τὸ ἐπιβάλλει μὲ τὴν ἄρνησή του νὰ κυβερνηθῇ, κάτι τὸ ὁποῖο παρακολουθοῦμε τελευταῖα.

Σχολιάζοντας ὁ Ρένος Ἀποστολίδης (Κ.Π. Καβάφης, σ. 31) τὸ πολὺ εὔστοχο καὶ ἀρκούντως "ἀρσενικό" (Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, 133): "ὁ ἀρνηθεὶς δὲν μετανοιώνει" τοῦ Che fece σημειώνει ὅτι: "ἀποτελεῖ ἔμβλημα πνευματικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ ἀσυμβίβαστης προσωπικῆς στάσης ἔναντι ὅποιας κοινωνίας, πολιτικῆς, κοινῆς ἰδεολογίας, καθεστημένου καὶ μαζοποίησης ἐν γένει, ἀσύγκριτο μ' ὅ,τι ἄλλο συγγενές του, ἄλλων δημιουργῶν". Τὸ ποίημα παρατίθεται αὐτούσιο καὶ ἐξαιρετικὰ ἀφιερωμένο...Che fece ... il gran rifiuto

Σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους ἔρχεται μιὰ μέρα
ποὺ πρέπει τὸ μεγάλο Ναὶ ἢ τὸ μεγάλο τὸ Ὄχι
νὰ ποῦνε... Φανερώνεται ἀμέσως ὅποιος τό 'χει
ἕτοιμο μέσα του τὸ Ναί - καὶ λέγοντάς το πέρα
πηγαίνει στὴν τιμὴ καὶ στὴν πεποίθησή του...
Ὁ ἀρνηθεὶς δὲν μετανοιώνει. Ἂν ρωτιοῦνταν πάλι,
ὄχι θὰ ξαναέλεγε... Κι ὅμως τὸν καταβάλλει
ἐκεῖνο τ' ὄχι -τὸ σωστό- εἰς ὅλην τὴν ζωή του.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ