Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 12 Ὀκτωβρίου, στὶς 8.00μ.μ., ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραθέσῃ διάλεξη στὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" (Ἀκαδημείας 88, 2ος Ὄροφος, αἴθουσα "Ὀρφεύς") μὲ θέμα:

Χρεοκρατία-Κλεπτοκρατία

Ἐπειδὴ "ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις" χρήσιμο εἶναι, εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, νὰ ἐπεξηγήσουμε τοὺς ἀνωτέρω ὅρους· χρεοκρατία ὀνομάζουμε τὴν διαδικασία μεταφορᾶς κεφαλαίων ἀπ' τὶς ὑπανάπτυκτες καὶ ἀναπτυσσόμενες χῶρες πρὸς τὰ χρηματο-πιστωτικὰ ἱδρύματα τῶν ἰμπεριαλιστικῶν χωρῶν, ἐνῷ κλεπτοκρατία τὸ πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν ἀνωτέρω ἐκροή. Στὸ εὔλογο ἐρώτημα, πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ διαδικασία αὐτὴ ἄνευ τριβῶν, δηλαδὴ τῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία: μέσῳ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ἢ Ἀποβλάκωσης καὶ τῆς ἐργατικῆς ἀριστοκρατίας (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ) ποὺ ἀναλαμβάνουν ἐργολαβικῶς τὴν ἀντικειμενικοποίηση τοῦ μηχανισμοῦ ἐκροῆς, τὸ γνωστό: "ἀφοῦ τὰ δανεισθήκαμε, θὰ τὰ ἀποπληρώσουμε" ἢ στὴν πιὸ χυδαία (παγκάλειο) μορφή του: "μαζὺ τὰ φάγαμε".

Πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν κατανόηση τῶν ἀνωτέρω εἶναι ἡ προβολὴ καὶ παρακολούθηση τοῦ φὶλμ Debtocracy τῶν Κατερίνας Κιτίδη καὶ Ἄρη Χατζηστεφάνου (γνωστὸς ἀπ' τὸ ἐπιτυχημένο InfoWar ποὺ κατήργησε ἐν μιᾷ νυκτὶ ὁ Γ. Ἀλαφοῦζος), ὅπου παρουσιάζεται μία ἀνάλογη ἐμπειρία ὑπερχρεωμένης χώρας, αὐτὴ τοῦ Ἰσημερινοῦ· ὁ Πρόεδρος τῆς χώρας αὐτῆς, ὁ Ραφαὲλ Κορέα, κατάφερε ἐντὸς μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος, νὰ ἐπαναδιαπραγματευθῇ τὸ ὑποτιθέμενο χρέος, δεχόμενος νὰ ἀποπληρώσῃ μόνο τὸ 30% τοῦ συνολικοῦ ποσοῦ. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ μοναδικὸς δρόμος ἀπεμπλοκῆς τῆς χώρας μας ἀπ' τὸ διεθνὲς τοκογλυφικὸ σύστημα: στάση πληρωμῶν πρὸς τὸ ἐξωτερικό, ἐθνικοποίηση τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος καὶ ἔξοδος ἀπ' τὸ εὐρώ. Μόνο ποὺ τὴν ἀπεμπλοκὴ αὐτὴ δὲν μποροῦν νὰ τὴν ἐπιτύχουν οἱ νεο-δωσίλογοι κυβερνῶντες, ἀλλὰ μία γνήσια καὶ αὐθεντικὴ ἔκφραση τῶν κυβερνωμένων ποὺ ἀρνοῦνται νὰ κυβερνηθοῦν. Τὰ γεγονότα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καὶ ὁ αὐθεντικὸς ἑορτασμός της ἀποδεικνύουν τῶν λόγων τὸ ἀληθές.

Στὴν παρουσίασή μας αὐτὴ θὰ παρουσιάσουμε καὶ θὰ ἐπεξεργασθοῦμε, μὲ τὴν βοήθεια ἐπιλεγμένης βιβλιογραφίας, τοὺς βασικοὺς ὅρους τῆς κρίσης. Κατ' ἀρχάς, πῶς φθάσαμε ἔως ἐδῶ καὶ πῶς ἡ "ἰσχυρὴ Ἑλλὰς" τοῦ Κ. Σημίτη κατήντησε ὁ σημερινὸς πτωχὸς συγγενὴς τοῦ ΓΑΠ. Ἐπίσης, ποιὸς εἶναι ὁ λόγος ὑπάρξεως τοῦ IMF καὶ τοῦ καταρρέοντος χρηματο-πιστωτικοῦ συστήματος ἐν γένει, τί εἶναι τὰ περιώνυμα CDS καὶ οἱ οἶκοι ἀξιολόγησης, ποιοὶ εἶναι οἱ Ρουμπινί, Σόρος, Unigestion καὶ πῶς ἐκβιάζουν κυβερνήσεις καὶ λαοὺς μέσῳ τῆς λεγομένης ἀσύμμετρης πληροφόρησης, πῶς δημιουργεῖται ὁ μηχανισμὸς τῆς χρέωσης καὶ ποιὸν ἐξυπηρετεῖ, τί προβλέπουν οἱ δανειακὲς συμβάσεις μεταξὺ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ Τρόικα καὶ γιατί ὑπεγράφησαν μὲ βάση τὸ ἀγγλικό -καὶ ὄχι τὸ ἑλληνικό- δίκαιο. Τί εἶπαν οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι (Πλάτων, Ἀριστοτέλης, Πλήθων) γιὰ τὸν παρασιτισμό, τὴν κρίση καὶ τὸ νόμισμα. Ἐν τέλει, γιατί ἡ παρούσα κρίση ὁδηγεῖ στὴν ἐλεγχόμενη ἢ ἀνεξέλεγκτη (τὸ πιὸ πιθανό) χρεωκοπία καὶ πῶς δὲν θὰ διαρραγῇ ὁ λεγόμενος κοινωνικὸς ἱστός.

Ἐνδεικτικὴ Βιβλιογραφία

1. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ Γ., Κρίσης Λεξιλόγιο, ἐκδ. Ποταμός, 2011.
2. HARMAN Chr., Ἀργεντινὴ 2001, μτφρ. Λ. Μπόλαρης, ἐκδ. Μαρξ. Βιβλιοπωλεῖο, 2011.
3. ΚΑΣΙΜΑΤΗ Γ., Οἱ παράνομες συμβάσεις δανεισμοῦ τῆς Ἑλλάδας, ἐκδ. Λιβάνη, 2011.
4. ΚΙΤΙΔΗ Κ.-ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ Ἄρ., Debtocracy, ἐκδ. Λιβάνη, 2011.
5. ΛΥΓΕΡΟΥ Στ., Ἀπὸ τὴν Κλεπτοκρατία στὴν Χρεωκοπία, ἐκδ. Πατάκη, 2011.
6. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ν., Εἶναι ὁ καπιταλισμὸς ἠλίθιε, ἐκδ. Λιβάνη, 2011.
7. ΡΟΥΜΠΙΝΙ Ν.-ΜΙΜ Στ., Ἡ οἰκονομία τῆς κρίσης, μτφρ. Τ. Σπερελάκη, ἐκδ. Πατάκη, 2010.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ