ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν ἑπομένη Κυριακὴ 20 Νοεμβρίου, στὶς 10.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀνδριανοῦ 1, Θησεῖον) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸν μῦθο τοῦ Φαίδρου (ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, ἠθικός) μὲ τὸ φτερωτὸ ἇρμα τῆς ψυχῆς (246a-249b) ἡ ὁποία "ἐπτερωμένη μετεωροπορεῖ τε καὶ πάντα τὸν κόσμον διοικεῖ" (246c). Ἔχει προηγηθῆ ἡ ἀναφορὰ στὴν ἀθανασία της καὶ στὴν σύνδεσή της μὲ τὴν αὐτοκινησία, ἔννοια τὴν ὁποίαν πρῶτος εἶχε συλλάβει, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη στὸ Περὶ Ψυχῆς (405a, 29) ὁ Ἀλκμαίων ὁ Κροτωνιάτης (H. DIELS -W. KRANZ, Οἱ Προσωκρατικοί, Ι, 12).

Κατὰ τὰ γνωστά, ἡ ψυχὴ παρομοιάζεται μὲ ἇρμα δύο φτερωτῶν ἵππων· ὁ ἡνίοχος τοῦ ἅρματος αὐτοῦ ἀντιστοιχεῖ στὸ λογιστικόν της μέρος, ἐνῷ ὁ μαῦρος καὶ ὁ λευκὸς ἵππος στὸἐπιθυμητικὸν καὶ στὸ θυμοειδές. Ἡ ἐκπληκτικὴ σὲ ποιητικότητα μεταφορὰ προσδίδει στὸν διάλογο αὐτὸ μοναδικὴ λυρικότητα καὶ τὸν καθιστᾷ ἐφάμιλλο τοῦ Συμποσίου, τοῦ ὁποίου ὑπὸ μίαν ἔννοιαν ἀποτελεῖ συνέχεια. Ἡ θεματική τους ἄλλως τε εἶναι κοινή: ὁ ἔρως· μόνο ποὺ στὸν Φαῖδρο ὁ ἔρως εἶναι μεταφυσικός, ἀφοῦ συνδέεται μὲ τὴν ψυχὴ πρὸ τῆς ἐνσαρκώσεώς της. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἡ μελέτη τοῦ διαλόγου σὲ ἄλλο ἐπίπεδο, περισσότερο ἐσωτερικό. Ὁ νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος Ἑρμείας (τὰ σχόλιά του στὴν μετάφραση τοῦ Ἰ. Θεοδωρακοπούλου) χρησιμοποιεῖ τὰ δικά του νεοπλατωνικὰ "ἐργαλεῖα"· λ.χ. τὸ "πορεύομαι δὲ πρὸς περίπατον ἔξω τοῦ τείχους" (227a), ἑρμηνεύεται ὡς "πρὸς κρείττονά τινα καὶ ὑπερτέραν ζωὴν μέλλω ἰέναι" (σ. 394).

Ἐνδεικτικὴ Βιβλιογραφία

1. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ Ν., Πλάτωνος Φαῖδρος, ἐκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος.
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι., Πλάτωνος Φαῖδρος, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 2000.
3. BRUN J., Ὁ Πλάτων καὶ ἡ Ἀκαδήμεια, ἐκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος.
4. TAYLOR A.E., Πλάτων, μτφρ. Ι. Ἀρζόγλου, σ. 349-369, ἐκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., 1992.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ