Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 18 Δεκεμβρίου, στὶς 10.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀνδριανοῦ 1, Θησεῖον) καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸν πολιτικὸ Πλάτωνα, δηλαδὴ γιὰ τὶς πολιτικὲς ἀπόψεις ποὺ διατύπωσε ὁ μέγας Ἀθηναῖος φιλόσοφος στὴν Πολιτεία, στοὺς Νόμους καὶ στὸν Πολιτικό. Καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ διάλογοι συνεγράφησαν κατὰ τὴν περίοδο τῆς ὡρίμου ἡλικίας τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Ἀκαδημείας καὶ χαρακτηρίζονται ἀπ' τὸν μὴ πρωταγωνιστικὸ ρόλο τοῦ Σωκράτη στὸν διάλογο καθ' αὑτόν, τῇ ἐξαιρέσει τῆς Πολιτείας, τῆς ὁποίας ὅμως ἕνα σημαντικὸ μέρος ἄρχισε νὰ συγγράφεται κατὰ τὴν πρώτη περίοδο· ὡς ἐκ τούτου, συμμετέχει καὶ συνδιαλέγεται ἀπὸ θέση ἰσχύος, ἐνῷ στὸν Πολιτικὸ ἁπλῶς ἐκφράζει τὶς ἀπορίες του, ὡς Νέος Σωκράτης πρὸς τὸν Ἐλεάτη Ξένο, ἀναζητῶντας τὸν ὁρισμὸ τοῦ πολιτικοῦ ἀνδρός. Τέλος, στοὺς Νόμους ἀπουσιάζει ἐντελῶς καὶ ὁ διάλογος διεξάγεται μεταξὺ τριῶν Ἑλλήνων, τοῦ Μεγίλλου τοῦ Λακεδαιμονίου, τοῦ Κλεινία τοῦ Κρητὸς κι ἑνὸς ἀνωνύμου Ἀθηναίου.
Καὶ στοὺς τρεῖς ἀνωτέρω διαλόγους ἀναζητεῖται ἡ ἀρί…

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗΪΑ"

Ἑλληνικὴ Πομπηΐα εἶναι τὸ πρῶτο βιβλίο τοῦ Οἰκονομολόγου-Ἀναλυτῆ Δημήτρη Καζάκη, τοῦ ἀνθρώπου ποὺ μᾶς "βοήθησε" νὰ ἐπιστρέψουμε μετὰ ἀπὸ δύο περίπου δεκαετίες στὴν πολιτική, ὑπὸ τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν ἔννοια τοῦ ὅρου, δηλαδὴ τῆς ἐνεργοῦς συμμετοχῆς στὰ κοινά, σ' αὐτὰ στὰ ὁποῖα ὅποιος δὲν μετέχει δὲν θεωρεῖται ἀπὸ τὸν Περικλῆ, ἁπλῶς ἀπράγμων, ἀλλὰ ἀχρεῖος (ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ, Ἱστοριῶν, Β΄, 40). Στὸ βιβλίο αὐτό, τὸ ὁποῖον σημειωτέον ἐξαντλήθηκε μέσα σὲ μία ἑβδομάδα καὶ ἐπανεκδίδεται ὁσονούπω, ὁ συγγραφεὺς παρουσιάζει τὰ ἄρθρα του ἀπὸ τὴν 4η Μαρτίου 2010 ἔως τὴν 10η Νοεμβρίου 2011, στὴν ἑβδομαδιαία ἐφημερίδα Τὸ Ποντίκι.


Ἤδη ἀπ' τὸ πρῶτο του ἄρθρο "Διάσωση μέσῳ πτώχευσης", ὁ Δ.Κ. ἐπισημαίνει τὴν ἀδηφαγία τῶν διεθνῶν Τοκογλύφων (ἐπισήμως hedge funds), οἱ ὁποῖοι σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τοὺς open for business Τραπεζίτες τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς, ἀναζήτησαν στὴν συνεδρία τοῦ Μανχάταν (8 Φεβρουαρίου 2010) τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἐπέβαλλαν τὴν ἀπάνθρωπη πολιτική τους στὸν ἀτ…

ΤΟ ΕΠΑΜ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ὁ Δημήτρης Καζάκης κατάφερε τοὺς τελευταίους μῆνες νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι εἴμαστε πολιτικὰ ὄντα καὶ ἐπιβάλλεται νὰ παλαίψουμε γιὰ νὰ ἀνατρέψουμε τὴν παρακμιακὴ κατάσταση ποὺ διαχειρίζονται οἱ νεο-δωσίλογοι τῶν Ἀθηνῶν, ἱδρύοντας τὸ Ἑνιαῖο Παλλαϊκὸ Μέτωπο (ΕΠΑΜ). Μὲ τὴν συνεχῆ καὶ συνεπῆ στάση του ἀπέδειξε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἄλλος δρόμος γιὰ τὸ χρέος καὶ τὴν διαχείρισή του, διαφορετικὸς ἀπ' τὸν ἔξωθεν ἐπιβληθέντα. Ὁ ΓΑΠ, ὁ Λ. Παπαδῆμος, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς καὶ ὁ Γιῶργος Καρατζαφέρης δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ πρωταγωνιστὲς σ' ἕνα θέατρο σκιῶν, στὸ ὁποῖο "συν-πρωταγωνιστοῦν", ἑτεροκινούμενοι ἀπὸ τὶς διεθνεῖς Τράπεζες, τὶς λέσχες ποὺ συνεδριάζουν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ τοὺς ἰμπεριαλιστικοὺς μηχανισμοὺς ποὺ ἐπιβάλλουν τὰ δάνεια μὲ τὰ ληστρικὰ ἐπιτόκια, τὰ ἀντιλαϊκὰ μέτρα καὶ τὶς "χειρουργικὲς" ἐπεμβάσεις εἰς βάρος τῶν ἀγωνιζομένων λαῶν, τὶς λεγόμενες καὶ ἀσύμμετρες ἀπειλές.
Ὁ Ἰμπεριαλισμὸς ὅμως ἔχει καὶ πολιτιστικὴ μορφή, ὄχι τόσο βίαιη, ἀλλὰ ἀρκούντως ἀποκρουστικ…

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ...

Τὸ Φιλοσοφικὸ Ἐργαστήριο "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" πληροφορεῖ τοὺς φίλους του, ὅτι ἀπὸ τὸν μῆνα Δεκέμβριο καὶ ἐφ' ἑξῆς οἱ διαλέξεις μας θὰ εἶναι μηνιαῖες καὶ αὐτὸ διότι τὸ οἰκονομικὸ κόστος τῆς ἐνοικιαζόμενης αἴθουσας ἔχει καταστῆ ἀπαγορευτικό. Δυστυχῶς, ἡ οἰκονομικὴ κρίση μᾶς ἔχει πλήξει ὅλους καὶ δυσχεραίνει τὰ μέλη πού, ὅπως εἶναι λογικό, ἀδυνατοῦν νὰ εἶναι συνεπεῖς μὲ τὶς οἰκονομικές τους ὑποχρεώσεις. Τὸ στελεχικό μας δυναμικὸ ἀποτελεῖται ἀπὸ δημοσίους καὶ ἰδιωτικοὺς ὑπαλλήλους, ἀνέργους, συνταξιούχους καὶ ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες, ὅλους δηλαδὴ τοὺς κλάδους ποὺ ἔχουν πληγῆ ἀπὸ τὴν μάστιγα τῆς κρίσης καὶ "πληρώνουν" τὰ οἰκονομικά (καὶ ἄλλα) ἀδιέξοδα τῆς ντόπιας παρασιτικῆς Ὀλιγαρχίας καὶ τῆς Ξενοκρατίας.
Ἑπομένως καὶ λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν συνάδει μὲ τὶς ἀρχές μας ἡ ἐπιβολὴ εἰσιτηρίου, ἀναγκαζόμαστε νὰ "ἐκλογικεύσουμε" -ὅπως θἄλεγαν κι ὅσοι μιλοῦν τὴν γλῶσσα τῶν Ἀγορῶν- τὰ ἔξοδά μας, δηλαδὴ νὰ περικόψουμε τὶς δραστηριότητές μας. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν ἐλήφθη ἐν θερμῷ, ἀ…

Ο Τ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν Παρασκευὴ 16 Δεκεμβρίου, στὶς 7.00μ.μ., ὁ Τεῦκρος Μιχαηλίδης θὰ παρουσιάσῃ στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι) τὸ νέο του μυθιστόρημα:
Τὰ τέσσερα χρώματα τοῦ καλοκαιριοῦ, (ἐκδ. Πόλις).
Ὁ συγγραφεὺς πρωτοτυπεῖ γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἀφοῦ στὸ παρὸν συνθέτει τὰ ἀγαπημένα του Μαθηματικά, ὄχι μὲ τὴν ἱστορικὴ ἀφήγηση, ὅπως στὸν Ἀχμὲς ἢ μὲ τὴν ἀστυνομική, ὅπως στὰΠυθαγόρεια ἐγκλήματα, ἀλλὰ μὲ τὸν ἔρωτα. Ὅπως σημειώνεται στὸ ὀπισθόφυλλο: "τρεῖς μεγάλοι ἔρωτες κι ἕνα "περιθωριακὸ" μαθηματικὸ πρόβλημα συνθέτουν τὸν καμβᾶ τοῦ νέου μυθιστορήματος τοῦ Τ.Μ. Στὸ κέντρο τοῦ κύκλου ποὺ οἱ ἀκτῖνες του περνοῦσαν ἀπ' τὸ Παρίσι, τὸ Γκαῖτινγκεν καὶ τὴν Ἀθήνα, βρίσκεται ἡ Σέριφος· ἡ Σέριφος τῶν πρώτων ἐργατικῶν κινητοποιήσεων τοῦ 1916, ἡ Σέριφος τοῦ οἰκονομικοῦ μαρασμοῦ ποὺ ἀκολούθησε τὸ κλείσιμο τῶν μεταλλείων τὸ 1963, ἡ Σέριφος τῆς ἄλογης τουριστικῆς ἀνάπτυξης ποὺ ζοῦμε σήμερα. Τρεῖς Σεριφιώτισσες, γιαγιά, μάνα καὶ κόρη, ζοῦν ἡ καθεμιὰ τὸ δικό της ἐρωτικὸ δρᾶμα,μὲ φ…

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, στὶς 8.00 μ.μ., ὁ Τρύφων Ὀλύμπιος θὰ παρουσιάσῃ στὸ Φ.Ε. "Ἀθηνᾶ Ἐργάνη" (Ἀκαδημείας 88, 2ος Ὄροφος, αἴθουσα "Ὀρφεύς") τὶς σκέψεις του γιὰ τὰ Προμήθεια τοῦ ἐρχομένου Ἰουνίου ποὺ θὰ διεξαχθοῦν, ὅπως κάθε χρόνο, στὸ Ἄλσος Προμηθέως, στὸν Ὄλυμπο.
Τὰ Προμήθεια ἀποτελοῦν, ὅπως σημειώνει στὴν περσινὴ διακήρυξη ἡ Ἐπιτροπὴ Προμηθείων: "πανελλήνιο θεσμὸ ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ μᾶς φέρουν σ' ἐπαφὴ μὲ τὸν πολιτισμό, τὸ πνεῦμα καὶ τὶς ἀξίες τῶν προγόνων μας. Μὲ ἐμπνευστή, πρωτεργάτη καὶ συνεχιστὴ τὸν καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Στοκχόλμης Τρύφωνα Ὀλύμπιο, συμπληρώνουν ἤδη τὸ δέκατο ἕκτο ἔτος συνεχοῦς παρουσίας. Τὰ Προμήθεια εἶναι μιὰ γιορτὴ γιὰ ὅλους ὅσους τιμοῦν τὴν ἑλληνικὴ παιδεία καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό. Εὐπρόσδεκτοι στὶς γιορτὲς τῶν Προμηθείων εἶναι ὅλοι ὅσοι νοιώθουν πὼς ἡ διαύγεια σκέψης καὶ οἱ ἀξίες τῶν προγόνων μας, μποροῦν νὰ ἀποβοῦν βατήρας πνευματικῆς παλιγγενεσίας καὶ ἀντίστασης στοὺς μαζικοὺς ἰσοπεδωτικοὺς μηχανισμοὺς τῆ…

Η "ΜΥΗΣΗ" ΤΟΥ ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ

Ὁ "προπονητὴς" Νῖκος Σειραγάκης συνελήφθη καὶ κρίθηκε προφυλακιστέος γιὰ τὶς ἀπαράδεκτες πράξεις του ἐπὶ ἀνηλίκων. Δυστυχῶς, δὲν ἀποτελεῖ οὔτε τὴν πρώτη οὔτε τὴν τελευταία περίπτωση αὐτοῦ τοῦ ἀπεχθοῦς ἐγκλήματος ποὺ "σημαδεύει" τὴν σύγχρονη κοινωνία τοῦ θεάματος, τῆς ἀγοραπωλησίας προϊόντων καὶ τοῦ ἐγκλήματος ἢ μὲ ἄλλα λόγια τῆς κυριαρχίας τοῦ παρασιτικοῦ κεφαλαίου. Σ' αὐτὸ τὸ πλαίσιο πρέπει νὰ εἰδωθῇ καὶ τὸ ἰδιαιτέρως ἀπεχθὲς ἔγκλημα τῆς παιδεραστείας, διότι, ὅπως εἴχαμε σημειώσει λίγους μῆνες πρίν (ὅρ. ἀν. Νέο Σκάνδαλο Παιδεραστείας τῆς 12ης Αὐγούστου) αὐτὴ ἡ παρὰ φύσιν ἐκτροπὴ προϋποθέτει ἀφ' ἑνὸς διεστραμμένο ἐγκέφαλο καὶ ἀφ' ἑτέρου οἰκονομικὴ συναλλαγή, ἡ ὁποία ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν πράξη αὐτὴ καθ' αὑτή, θὰ σημαδέψῃ τὸν ἀνυπεράσπιστο ἔφηβο σ' ὅλη του τὴν ζωή.
Τὸ ἐνδιαφέρον στὴν συγκεκριμένη πράξη δὲν ἔγκειται στὴν ἠθικὴ παρεκτροπή -ἄλλως τε ἔχουμε συνηθίσει- ἀλλὰ στὶς ἀπαράδεκτες δικαιολογίες ποὺ ἐψέλλισε ὁ Ν. Σειραγάκης περὶ μυήσεως τῶν ἀθώων …

Ο ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Ὁ Ὑπ. Ἀνάπτυξης (ἐδῶ γελᾶμε...) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ὡμολόγησε σήμερα τὸ πρωΐ, στὸ περίπου "κρατικὸ" κανάλι Μέγκα καὶ συγκεκριμένα στοὺς δημοσιογράφους Ἀναγνωστάκη καὶ Χασαπόπουλο (ἢ καὶ Πασοκόπουλο, ὅπως εἶναι πιὸ γνωστὸς στὴν δημοσιογραφικὴ "πιάτσα"), ὅτι ὁ τ. Πρωθυπουργός -ὁ λαοφιλὴς Γιῶργος Παπανδρέου ἐὰν τὸν θυμᾶστε ἀκόμη...- θὰ ἦταν ὑποψήφιος, ἐκ νέου ὑποθέτω, μόνο σὲ ἀποικία.
Κατ' ἀρχὰς νὰ εὐχαριστήσουμε τὸν παρασημοφορημένο ἀπ' τὸ FBI (...) ὑπουργὸ ποὺ μᾶς ἔδωσε λίγο θάρρος καὶ ἀνύψωσε τὸ πεσμένο μας ἠθικό. Οἱ περισσότεροι ἐξ ἡμῶν θεωρούσαμε ὅτι εἴμαστε, ἂν ὄχι ἀκριβῶς ἀποικία, τοὐλάχιστον χώρα μὲ περιωρισμένη κυριαρχία (δὲν εἶναι κρίση δικιά μου, ἀλλὰ ὁμολογία τοῦ ἰδίου τοῦ ΓΑΠ), ἰδιαιτέρως μετὰ τὴν ψήφιση τοῦ Μνημονίου καὶ τοῦ Μεσοπροθέσμου, τὴν κατάργηση τῶν ἀσφαλιστικῶν καὶ τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων, ἀλλὰ καὶ τοῦ 13ου καὶ τοῦ 14ου μισθοῦ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, κατ' ἐπιταγὴν τῶν δανειστῶν μας ὅπως μᾶς ἔλεγαν ὅλα τὰ ἀποβράσματα τοῦ ὑπηρετικ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 4 Δεκεμβρίου, στὶς 10.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀνδριανοῦ 1, Θησεῖον) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ δεύτερο μέρος ἀπ' τὴν ἀλληγορία τοῦ Φαίδρου (ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, ἠθικός) γιὰ τὸ φτερωτὸ ἇρμα τῆς ψυχῆς (246a-249b) ἡ ὁποία "ἐπτερωμένη μετεωροπορεῖ τε καὶ πάντα τὸν κόσμον διοικεῖ" (246c). Ἔχει προηγηθῆ ἡ κατατοπιστικὴ εἰσήγηση τῆς Ἑρμαΐδος καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀπαιτεῖται ἡ συμμετοχὴ καὶ τῶν ὑπολοίπων ἑταίρων.
Προκειμένου νὰ ἀναζητήσουμε τὶς ἱστορικὲς ἀντιστοιχίες καὶ τὶς ἐπιδράσεις τοῦ ἐν λόγῳ διαλόγου, προτείνω τὴν ἀνάγνωση τοῦ διηγήματος Αἱ συνέπειαι τῆς παλαιᾶς ἱστορίας τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ καὶ τῶν σημειώσεων τοῦ Παύλου Καλλιγᾶ στὴν μεταδιδακτορικὴ ἐργασία τοῦ κορυφαίου Ἕλληνα διηγηματογράφου: Ἡ φιλοσοφία τοῦ καλοῦ παρὰ Πλωτίνῳ, ὅπου ἀναζητῶντας τὶς ὑποτυπώσεις τῶν αἰσθητικῶν θεωριῶν τῆς ἐποχῆς, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Γ. Βιζυηνὸς σπουδάζει στὴν Γοτίγγη, ἀναφέρει τέσσερις πολὺ εὔστοχες παρατηρήσεις· ἡ πρώτη, ἡ ὁποία ἑστιάζεται στὴν λεγομένη "…

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΞ "ΑΓΙΟΥ" ΟΡΟΥΣ

Τὰ ἐκκλησιαστικὰ σκάνδαλα δὲν θὰ τελειώσουν ποτέ, διότι εἶναι σύμφυτα μ' αὐτὴν καθ' αὑτὴν τὴν Ἐκκλησία. Μετὰ τὰ σκάνδαλο τῶν Μονῶν Βατοπεδίου (Ἄθως) καὶ Τοπλοῦ (Κρήτη), τὰ ὁποῖα ἔμειναν ἀτιμώρητα ὅπως συμβαίνει γενικῶς στὴν Νέα Ἑλλάδα, ἀφοῦ ὅλοι "κρατοῦν" ὅλους, ἕνα νέο μεγάλο σκάνδαλο ἔχει ξεσπάσει στὴν Σκῦρο. Ὅπως διαβάζουμε στὸ ἔνθετο "Πράσινο" τοῦ "Ποντικιοῦ" (σ. 12-13) τῆς Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου, στὸ ἄρθρο "Ὀργὴ γιὰ τὶς ἱερὲς μπίζνες στὴν Σκῦρο" ποὺ ὑπογράφεται ἀνωνύμως, ὡς "Ρεπορτάζ", οἱ "ἅγιοι Πατέρες" τῆς "Ἱερᾶς" Μονῆς τῆς Μεγίστης Λαύρας ἑτοιμάζονται νὰ ἐγκαταστήσουν 111 Ἀνεμογεννήτριες συνολικῆς ἰσχύος 333 MW (μέγα Βάτ).
Οἱ κάτοικοι τῆς Σκύρου ἀντιδροῦν (ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου) καὶ ζητοῦν τὴν ἀκύρωση τῆς λεγόμενης "πράσινης" ἐπένδυσης, γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, διότι ὁ ὄγκος της ἀντίκειται στὸ μέγεθος καὶ στὴν φυσιογνωμία τοῦ νησιοῦ (μόνο 208 τετρ. χιλιομέτρων) καί, δεύτερον…

ΜΑΛ@ΚΑΣ Ἢ ΠΑΓΚΑΛΟΣ;

Κατὰ τὸν συνεντευξιαζόμενο Ἀντιπρόεδρο-παχύδερμο στὸ γαλλικὸ κανάλι France 5 καὶ συγκεκριμένα στὴν ἐκπομπὴ "Le monde en marche", οἱ Ἀγανακτισμένοι, δηλαδὴ οἱ παντὶ τρόπῳ διαμαρτυρόμενοι Ἕλληνες πολῖτες, ἀνήκουν σὲ τρεῖς κατηγορίες: Κομμουνιστές, Φασίστες καὶ Μαλ(θ)άκες. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ Θ. Πάγκαλος ἀντιμετωπίζει τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα μὲ τὴν γνωστὴ χυδαιότητα ποὺ τὸν διακρίνει, ἄλλως τε: "ἔξεστι Παγκάλῳ ἀσχημονεῖν"· δὲν γνωρίζουμε ὅμως ἐὰν θὰ εἶναι ἡ τελευταία. Αὐτὸ θὰ ἐξαρτηθῇ ἀπ' τὸν αἰφνιδιασθέντα τελευταίως ἑλληνικὸ λαό, δηλαδὴ ἀπ' τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον συνειδητοποιήσῃ, ὅτι ὁ Λουκᾶς Παπαδῆμος ἀποτελεῖ μόνο μία σοβαρὴ ἔκδοση τοῦ ΓΑΠ καὶ τίποτε περισσότερο, ὃ μεθερμηνευόμενον: τὰ νεο-φιλελεύθερα μέτρα ποὺ ἔχουν συναποφασισθῆ μεταξὺ τῶν ἡμετέρων Κλεπτοκρατῶν καὶ τῶν ξένων ἐπικυριάρχων θὰ περάσουν ἔτσι κι ἀλλοιῶς, ἁπλῶς τῆς προσπάθειας αὐτῆς θὰ ἡγῆται ἕνας σοβαρὸς τεχνοκράτης (ὁ Λ.Π.) καὶ ὄχι ἕνας γελοῖος καὶ τιποτένιος Ναιναῖκος σὰν τὸν Γ…