ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν Κυριακὴ 18 Δεκεμβρίου, στὶς 10.00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὸ Καφὲ "Δίαυλος" (Ἀνδριανοῦ 1, Θησεῖον) καὶ θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸν πολιτικὸ Πλάτωνα, δηλαδὴ γιὰ τὶς πολιτικὲς ἀπόψεις ποὺ διατύπωσε ὁ μέγας Ἀθηναῖος φιλόσοφος στὴν Πολιτεία, στοὺς Νόμους καὶ στὸν Πολιτικό. Καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ διάλογοι συνεγράφησαν κατὰ τὴν περίοδο τῆς ὡρίμου ἡλικίας τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Ἀκαδημείας καὶ χαρακτηρίζονται ἀπ' τὸν μὴ πρωταγωνιστικὸ ρόλο τοῦ Σωκράτη στὸν διάλογο καθ' αὑτόν, τῇ ἐξαιρέσει τῆς Πολιτείας, τῆς ὁποίας ὅμως ἕνα σημαντικὸ μέρος ἄρχισε νὰ συγγράφεται κατὰ τὴν πρώτη περίοδο· ὡς ἐκ τούτου, συμμετέχει καὶ συνδιαλέγεται ἀπὸ θέση ἰσχύος, ἐνῷ στὸν Πολιτικὸ ἁπλῶς ἐκφράζει τὶς ἀπορίες του, ὡς Νέος Σωκράτης πρὸς τὸν Ἐλεάτη Ξένο, ἀναζητῶντας τὸν ὁρισμὸ τοῦ πολιτικοῦ ἀνδρός. Τέλος, στοὺς Νόμους ἀπουσιάζει ἐντελῶς καὶ ὁ διάλογος διεξάγεται μεταξὺ τριῶν Ἑλλήνων, τοῦ Μεγίλλου τοῦ Λακεδαιμονίου, τοῦ Κλεινία τοῦ Κρητὸς κι ἑνὸς ἀνωνύμου Ἀθηναίου.

Καὶ στοὺς τρεῖς ἀνωτέρω διαλόγους ἀναζητεῖται ἡ ἀρίστη πολιτεία, δηλαδὴ τὸ καλλίτερο πολίτευμα. Ποιὸς θὰ ἄρχῃ καὶ πῶς; Ὁ βασιλεὺς-φιλόσοφος τῆς Πολιτείας, ὁ ἐπιστήμων-καλλιτέχνης τῆς πολιτικῆς τοῦ Πολιτικοῦ ἢ ὁ "νύκτωρ σύλλογος" τῶν φιλοσόφων τῶν Νόμων; Σ' αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα καὶ ἴσως σὲ ἄλλα ποὺ θὰ δημιουργηθοῦν στὶς συναντήσεις μας, θὰ προσπαθήσουμε νὰ δώσουμε κάποιες σοβαρὲς ἀπαντήσεις, ἔχοντας ὑπ' ὄψει ὅτι τὸ πολιτικὸ πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας, δηλαδὴ τὸ ἔλλειμμα πολιτικῆς ἡγεσίας ποὺ θὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν οἰκονομικὴ κρίση τοῦ παρασιτικοῦ χρηματο-πιστωτικοῦ κεφαλαίου, μόνο μὲ μία γενικευμένη ἐπιστροφὴ στὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία μπορεῖ νὰ ἐπιλυθῇ, μόνον ἐκεῖ μποροῦμε νὰ βροῦμε τὴν "πολιτικὴν ἀτραπόν", τὴν ὁποίαν ἀναζητοῦν ἀπὸ κοινοῦ ὁ Ἐλεάτης Ξένος καὶ ὁ Νέος Σωκράτης στὸν Πολιτικό (258c). Ἀλλοιῶς, θὰ παραμένουμε θεατὲς σ' αὐτὸ τὸ κακόγουστο θέατρο σκιῶν ποὺ παίζεται σήμερα στὶς πλάτες τῶν λαῶν ὅλου τοῦ κόσμου.

Ἐνδεικτικὴ Βιβλιογραφία

1. BARKER Ern., Ὁ πολιτικὸς στοχασμὸς στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, μτφρ. Κ. Κολιόπουλου, ἐκδ. Ποιότητα, 2007.
2. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Κ., Πολιτικὴ φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος, ἐκδ. Παπαζήση, 1980.
3. ΜΑΝΙΑΤΗ Ν. Γ., Φιλοσοφία καὶ Πολιτεία στὸν Πλάτωνα, ἐκδ. Ἔννοια, 2005.
4. ΜΙΛΕΡ Μ., Ὁ φιλόσοφος στὸν Πολιτικὸ τοῦ Πλάτωνα, μτφρ. Δ. Καπράλου, ἐκδ. Ἐνάλιος, 2009.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ