Η "ΜΥΗΣΗ" ΤΟΥ ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ

Ὁ "προπονητὴς" Νῖκος Σειραγάκης συνελήφθη καὶ κρίθηκε προφυλακιστέος γιὰ τὶς ἀπαράδεκτες πράξεις του ἐπὶ ἀνηλίκων. Δυστυχῶς, δὲν ἀποτελεῖ οὔτε τὴν πρώτη οὔτε τὴν τελευταία περίπτωση αὐτοῦ τοῦ ἀπεχθοῦς ἐγκλήματος ποὺ "σημαδεύει" τὴν σύγχρονη κοινωνία τοῦ θεάματος, τῆς ἀγοραπωλησίας προϊόντων καὶ τοῦ ἐγκλήματος ἢ μὲ ἄλλα λόγια τῆς κυριαρχίας τοῦ παρασιτικοῦ κεφαλαίου. Σ' αὐτὸ τὸ πλαίσιο πρέπει νὰ εἰδωθῇ καὶ τὸ ἰδιαιτέρως ἀπεχθὲς ἔγκλημα τῆς παιδεραστείας, διότι, ὅπως εἴχαμε σημειώσει λίγους μῆνες πρίν (ὅρ. ἀν. Νέο Σκάνδαλο Παιδεραστείας τῆς 12ης Αὐγούστου) αὐτὴ ἡ παρὰ φύσιν ἐκτροπὴ προϋποθέτει ἀφ' ἑνὸς διεστραμμένο ἐγκέφαλο καὶ ἀφ' ἑτέρου οἰκονομικὴ συναλλαγή, ἡ ὁποία ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν πράξη αὐτὴ καθ' αὑτή, θὰ σημαδέψῃ τὸν ἀνυπεράσπιστο ἔφηβο σ' ὅλη του τὴν ζωή.

Τὸ ἐνδιαφέρον στὴν συγκεκριμένη πράξη δὲν ἔγκειται στὴν ἠθικὴ παρεκτροπή -ἄλλως τε ἔχουμε συνηθίσει- ἀλλὰ στὶς ἀπαράδεκτες δικαιολογίες ποὺ ἐψέλλισε ὁ Ν. Σειραγάκης περὶ μυήσεως τῶν ἀθώων παιδιῶν, ὄχι στὶς ὀρέξεις του ὅπως θἄπρεπε νὰ πῇ, ἀλλὰ στὴν λακωνικὴ ἀγωγή... Πληροφοριακὰ γιὰ τοὺς φίλους μας ἡ λέξη μύηση (ἀπαρεμφατικὸς τύπος -μύειν ποὺ σημαίνει κλείνω τοὺς ὀφθαλμοὺς ἢ τὸ στόμα, ἐξ οὗ καὶ μύωψ) συνδέεται μὲ τὶς τελετὲς τῶν Μεγάλων Μυστηρίων τῆς Ἐλευσῖνας (ὅρ. ΓΟΥΔΗ Ν. Δ., Τὰ Μυστήρια τῆς Ἐλευσῖνος, σ. 23, ἐκδ. Δημιουργία, 1999) οἱ ὁποῖες προϋπέθεταν αὐστηρὴ τήρηση ἐχεμύθειας γιὰ τὰ ὁρώμενα καὶ τὰ τελούμενα. Ὅσο γιὰ τὶς σπαρτιατικές του μεθόδους, καλλίτερα νὰ τὸ προσπεράσουμε ἀσχολίαστο· τὸ λεγόμενο ὀρθῶς παιδεραστεῖν, ἄλλως ὁ παιδαγωγικὸς ἔρως, ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο στοιχεῖο τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ βίου, συνδέεται δὲ μὲ ἀνώτερες ἀξίες καὶ ἰδανικὰ καὶ ὄχι μὲ ἀνάρμοστες καὶ παρὰ φύσιν παρεκτροπές.

Τὰ ἀνωτέρω προϋποθέτουν ὅτι ἔχουμε ἀπέναντί μας ἕναν σοβαρὸ ἀποδέκτη καὶ ὄχι ὑπανθρώπους τύπου Σειραγάκη, ὁ ὁποῖος ἄλλως τε παραδέχθηκε ὅτι πάσχει ἀπὸ μανιοκατάθλιψη καὶ παρακολουθεῖται ἀπὸ ὁμάδα Ψυχιάτρων. Δυστυχῶς καὶ λόγῳ τοῦ ἐλλείμματος ἀπονομῆς δικαιοσύνης στὴν χώρα μας, ἡ πραγματικὴ τιμωρία τοῦ Σειραγάκη θὰ ἐπισυμβῇ ἐντὸς τῆς φυλακῆς, ἐὰν βεβαίως τιμωρηθῇ ὅπως ἐπιβάλλεται, τοῦ ἐπιβληθῇ δηλαδὴ πολυετὴς κάθειρξη. Ἐκεῖ θὰ διαπιστώσῃ, ὅτι οἱ συγκρατούμενοί του δὲν ἀστειεύονται καὶ σκηνὲς τῆς προηγουμένης εἰκοσαετίας -τύπου Δουρῆ- θὰ ἐπαναληφθοῦν μὲ θῦμα, τώρα, τὸν ἴδιο.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ