Ο Τ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΟΝ "ΕΥΡΙΠΙΔΗ"

Τὴν Παρασκευὴ 16 Δεκεμβρίου, στὶς 7.00μ.μ., ὁ Τεῦκρος Μιχαηλίδης θὰ παρουσιάσῃ στὸν "Εὐριπίδη" (Ἀνδρ. Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι) τὸ νέο του μυθιστόρημα:

Τὰ τέσσερα χρώματα τοῦ καλοκαιριοῦ, (ἐκδ. Πόλις).

Ὁ συγγραφεὺς πρωτοτυπεῖ γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἀφοῦ στὸ παρὸν συνθέτει τὰ ἀγαπημένα του Μαθηματικά, ὄχι μὲ τὴν ἱστορικὴ ἀφήγηση, ὅπως στὸν Ἀχμὲς ἢ μὲ τὴν ἀστυνομική, ὅπως στὰΠυθαγόρεια ἐγκλήματα, ἀλλὰ μὲ τὸν ἔρωτα. Ὅπως σημειώνεται στὸ ὀπισθόφυλλο: "τρεῖς μεγάλοι ἔρωτες κι ἕνα "περιθωριακὸ" μαθηματικὸ πρόβλημα συνθέτουν τὸν καμβᾶ τοῦ νέου μυθιστορήματος τοῦ Τ.Μ. Στὸ κέντρο τοῦ κύκλου ποὺ οἱ ἀκτῖνες του περνοῦσαν ἀπ' τὸ Παρίσι, τὸ Γκαῖτινγκεν καὶ τὴν Ἀθήνα, βρίσκεται ἡ Σέριφος· ἡ Σέριφος τῶν πρώτων ἐργατικῶν κινητοποιήσεων τοῦ 1916, ἡ Σέριφος τοῦ οἰκονομικοῦ μαρασμοῦ ποὺ ἀκολούθησε τὸ κλείσιμο τῶν μεταλλείων τὸ 1963, ἡ Σέριφος τῆς ἄλογης τουριστικῆς ἀνάπτυξης ποὺ ζοῦμε σήμερα. Τρεῖς Σεριφιώτισσες, γιαγιά, μάνα καὶ κόρη, ζοῦν ἡ καθεμιὰ τὸ δικό της ἐρωτικὸ δρᾶμα,μὲ φόντο ἕναν μαθηματικὸ γρῖφο πού, ἀφοῦ ἐπὶ ἕναν περίπου αἰῶνα παγίδεψε μερικὲς ἀπὸ τὶς λαμπρότερες μαθηματικὲς ἰδιοφυΐες, ἔβαλε, μὲ τὴν λύση του, μία μικρὴ βόμβα στὸν τρόπο ποὺ σκεφτόμαστε τὰ Μαθηματικά· πόσο μποροῦμε νὰ ἐμπιστευθοῦμε μία λύση ποὺ βασίζεται σὲ δεδομένα ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ, τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦμε νὰ ἐλέγξουμε; Ἆρα γε στὸν αἰῶνα τῆς πληροφορικῆς ἀπόδειξη σημαίνει τὸ ἴδιο ποὺ σήμαινε καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Εὐκλείδη; Κι ἀκόμα, πόσο μπορεῖ ἕνα μαθηματικὸ πρόβλημα νὰ ἐπηρεάσῃ τὶς συγκλίνουσες τροχιὲς μιᾶς γυναίκας κι ἑνὸς ἄνδρα ποὺ οἱ καρδιές τους μοιάζουν νὰ ἔχουν φιαχθῆ γιὰ νὰ χτυποῦν συντονισμένα;"

Στὴν εἰσαγωγή (σ. 7) ἀναφέρει τὰ τέσσερα χρώματα καὶ ἀναλύει τὶς ἀντιστοιχίες τους, κάπως ποιητικά: "γαλάζιο, θάλασσα κι οὐρανός· καφεκίτρινο, θημωνιὲς καὶ ξερὰ χόρτα καὶ χέρσα γῆ καὶ γαϊδουράγκαθα· λευκό, ἀφρισμένα κύματα καὶ σπίτια κυκλαδίτικα καὶ ἀγράμπελες σκαρφαλωμένες πάνω στὰ πεῦκα καὶ γιασεμιὰ καὶ φούλια στὶς αὐλές· κόκκινο, ὁλόδροσες ζουμερὲς φέτες καρπούζι καὶ ἰβῖσκοι στὶς γωνιὲς τῶν καλντεριμιῶν καὶ μπουκαμβίλιες τριγύρω στὰ καθίσματα τῶν θερινῶν σινεμά. Τέσσερα χρώματα φθάνουν, γιὰ νὰ χρωματίσουν τὸ καλοκαίρι".

Ὁ Τεῦκρος Μιχαηλίδης εἶναι διδάκτωρ τῶν Μαθηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie. Διδάσκει στὴν Μέση Ἐκπαίδευση καὶ εἶναι ἱδρυτικὸ μέλος τῆς ὁμάδας "Θαλῆς καὶ Φίλοι". Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις "Πόλις" ἔχουν κυκλοφορηθῆ ἐπίσης τὰ βιβλία του: Μαθηματικὰ ἐπίκαιρα (2004), Πυθαγόρεια ἐγκλήματα (2006) καὶ Ἀχμές, ὁ γιὸς τοῦ φεγγαριοῦ (2009).

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ